Tải bản đầy đủ

tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

GV: Đào Thị Ngọc
Quyên


KIỂM TRA BÀI CŨ.
Lực là gì? Thế nào là hai lực cân bằng? Cho ví dụ về hai lực cân
bằng.


Trong hai người, ai đang giương cung, ai
chưa giương cung?

Hình 1

Hình 2


BÀI 7.


TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG
CỦA LỰC

I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẦN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ
LỰC TÁC DỤNG:
1. Những sự biến đổi của chuyển động:
- Vật đang chuyển động bị dừng lại.
- Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.
- Vật chuyển động nhanh lên.
- Vật chuyển động chậm lại.
- Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động
độnghướng
theo hướng
theo
khác. khác.


BÀI 7.

TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG
CỦA LỰC

I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẦN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ LỰC
TÁC DỤNG:
1. Những sự biến đổi của chuyển động:
2. Những sự biến dạng:
Sự thay đổi hình dạng của một vật gọi là sự biến dạng.


C2 Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài.

Hình 1

Hình 2


BÀI 7.

TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG
CỦA LỰC


I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẦN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ
LỰC TÁC DỤNG:
II. NHỮNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC:


C4: Buộc sợi dây vào một xe
lăn rồi thả cho xe chạy
xuống từ đỉnh một dốc
nghiêng. Hãy tìm cách giữ
dây, sao cho xe chỉ chạy đến
lưng chừng dốc thì dừng lại.
Nhận xét về kết quả của lực
mà tay ta tác dụng lên xe
thông qua sợi dây.

C5: Đặt một lò xo lá tròn ở
lưng chừng dốc. Thả một hòn
bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao
cho nó va chạm vào thành bên
của lò xo. Nhận xét về kết quả
của lực mà lò xo tác dụng lên
hòn bi khi va chạm.

C6: Lấy tay ép 2 đầu
một lò xo. Nhận xét
về kết quả của lực mà
tay ta tác dụng lên lò
xo.

C7: Chọn cụm từ thích hợp trong khung để
biến dạng.
điền vào chỗ trống trong câu sau:
biến đổi chuyển động
1. Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn
biến đổi chuyển động
khi đang chạy đã làm ………………………………của
xe.
2. Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm
biến đổi chuyển động
……………………………………của
hòn bi.
biến dạng
3. Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm ………………………
lò xo.C8. Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:
biến đổi chuyển động
Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm …………………………
biến dạng
vật B hoặc làm ……………………………
vật B. Hai kết quả này có
thể cùng xảy ra.


BÀI 7.

TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG
CỦA LỰC

I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẦN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ LỰC
TÁC DỤNG:
II. NHỮNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC:
Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật
hoặc làm vật biến dạng hoặc đồng thời làm biến đổi chuyển động của
vật và làm vật biến dạng.


BÀI 7.

TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG
CỦA LỰC

I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẦN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ LỰC
TÁC DỤNG:
II. NHỮNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC:
III. VẬN DỤNG:


III. VẬN DỤNG.

C9. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi
chuyển động.
C10. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.
C11. Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật có thể biến
dạng và biến đổi chuyển động.


CỦNG CỐ
BT1: Trong các sự vật và hiện tượng sau đây, em hãy chỉ
ra kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng:
biến dạng biến đổi CĐ
a. Một em bé thổi bóng bóng căng tròn.

x

b. Một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một
chiếc thang tre bị đổ ngay trên mặt đất.

x
x

c.Trời dông, một chiếc lá bàng bay lên cao.
d. Một sợi dây cao su bị kéo căng.
e. Một chiếc phao của cần câu đang nổi, bỗng
bị chìm xuống nước.

x
x


BT2: Những trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động
của vật bị biến đổi:
A- Xe đang chạy trên đường, tài xế hãm phanh, xe chạy
chậm dần.
B- Máy bay đang bay thẳng ở chế độ ổn định.
C- Quả bóng đập vào bức tường rồi quay trở lại.
D- Xe đi qua một khúc cua với vận tốc không thay đổi.
E- Xe ngựa đang đứng yên, sau đó ngựa kéo làm xe bắt đầu
chuyển động và chạy nhanh dần.
G- Xe chạy trên đường thẳng với vận tốc không đổi.


BT3: Những lực sau đây gây ra những kết quả gì?

1. Lực do tường tác
dụng lên quả bóng.

3. Lực do các ngón tay
tác dụng lên lò xo.

2. Lực do hệ thống khởi động tác dụng
lên xe khi người tài xế cho xe chạy.

4. Lực do phanh tác
dụng lên xe đạp.


• Các lực lớn tác dụng lên vật, làm vật biến
dạngHình ảnh lực sĩ ném tạ


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* Học phần ghi nhớ.
*Trả lời câu hỏi C1 đến C11.
*Làm bài 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.5 , 7. 9 ( SBT)
*Đọc có thể em chưa biết.
*Chuẩn bị bài 8 Trọng lực - Đơn vị lực.


BÀI 7.

TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG
CỦA LỰC

I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẦN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ LỰC TÁC
DỤNG:
1. Những sự biến đổi của chuyển động:
- Vật đang chuyển động bị dừng lại.
- Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động
- Vật chuyển động nhanh lên
- Vật chuyển động chậm lại.
- Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng
khác.
2. Những sự biến dạng:
Sự thay đổi hình dạng của một vật gọi là sự biến dạng.
II. NHỮNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC:
Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó
biến dạng hoặc đồng thời làm biến đổi chuyển động của vật và làm biến dạng vật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×