Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non ôn số lượng trong phạm vi 9

LÀM QUEN VỚI TOÁN
Đề tài : Ôn số lượng trong phạm vi 9
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Trẻ được củng cố chữ số, phép tính cộng trừ và thứ tự của dãy số tự
nhiên trong phạm vi từ 1 -> 9
- Củng cố kỹ năng so sánh hơn kém và tách gộp theo đặc điểm của đồ
dùng và theo ý trẻ
- Biết xếp thứ tự số theo chiều tăng, giảm dần trong phạm vi 9
- Giáo dục trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động
II.CHUẨN BỊ :
 Hạt nút các loại
 Lá, hoa, quả… có số lượng 9
 Thẻ chữ số gắn cho cháu đeo
 Ba bảng để 3 góc lớp
4< ?


7> ?

1

Băng nhạc cassette theo chủ điểm tết

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

Hoạt động của cô
Hoạt động 1 : Ôn số lượng trong pham vi 9
- Cho trẻ đi theo sơ đồ (Cô hướng dẫn qua trái –
phải…) kết hợp nhạc nền “Ngày tết đến rồi” đi mua
nút về may áo tết
*Yêu cầu :
“Lấy số lượng nút ít hơn 9”
“Con mua bao nhiêu hạt nút?”
“Muốn có 9 hạt nút, các con làm sao ?”
*Mở rộng :
“Con thử tách 9 hạt nút thành các nhóm nhỏtheo
suy nghĩ của con”
“Con tách như thế nào?”(Hỏi vài trẻ)
“Con cất hạt to vào rổ to hạt nhỏ vào rổ nhỏ”
Hoạt động 2 : Nhà tạo mẫu nhỏ tuổi

Dự kiến hoạt động của trẻ
- Trẻ đi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ lấy, cô bao quát kiểm tra cá
nhân
- Lấy thêm…. hạt nữa
- Trẻ tách nhóm theo dấu hiệu đồ
dùng
- Trẻ nêu cách làm : Con tách 4 hạt
to – 5 hạt nhỏ


“Gió thổi, gió thổi”
“Gió thổi 4 bạn vào 1 nhóm”
- Mỗi nhóm 1 khay đựng 9 quả (hoặc 9 lá, 9 hoa…)
“Mỗi lá (hoa) có 1 chữ số tương ứng, con hãy nhìn kỹ
chữ số”
- Yêu cầu :
“Các bạn sẽ xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần
của dãy chữ số 1 -> 9. Có thể xếp hết số quả hoặc ít


hơn”
VD: Nhóm 1 xếp :
1

3
5
Nhóm 2 xếp:

7

Hoạt động 3 : “Dạo phố ngày xuân”
- Ba góc lớp cô để 3 bảng
?> 7

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu
- Trẻ cùng thảo luận với bạn trong
nhóm tạo mẫu của nhóm mình

9

9
8
7
6
5
- Sau đó mỗi nhóm trẻ giải thích lại cách xếp của
nhóm mình

4< ?

- Trẻ kết thành 5 nhóm

- Con xếp số lẻ theo chiều tăng
dần.
- Con xếp thứ tự dãy số theo chiều
giảm dần
- Trẻ quan sát 3 bảng

1
“Muốn đi vào cổng phải có vé, mỗi bạn chọn cho
mình 1 vé”
- Cô chỉ tay vào cổng
đặt câu hỏi
4< ?

- Trẻ đi chọn thẻ số

“Theo con cổng này dành cho các vé có số mấy? Vì
sao?”
- Nếu trẻ không trả lời được, cô gợi ý và giải thích
cho trẻ hiểu
VD : “Những con số nào lớn hơn 4?”
“Vé con số mấy?”
“Con hãy về đúng cửa theo vé của mình”

- Cổng dành cho số 6,7,8,9 vì các
số đó lớn hơn số 4

- Số 6, số 3
- Ví dụ: Bé có chữ số 3 về cửa có
thẻ
1
- Cô kiểm tra cá nhân
“Thẻ con số mấy?”
“Tại sao con về cửa này?”
“Các con xem bạn nào đi nhằm cửa không? Nếu
không chúng ta bắt đầu đi chơi nhé!”
*Kết thúc : Đi + vận động theo bài hát“Tết đến rồi”

- Dạ số 2
- “Vì cửa này dành cho số 2,3, vì
số 2 là số lớn hơn 1 nhỏ hơn 4”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×