Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non ôn khối cầu , trụ, chữ nhật, vuông

LÀM QUEN VỚI TOÁN
Đề tài: ÔN KHỐI CẦU , TRỤ, CHỮ NHẬT, VUÔNG
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Củng cố nhận biết các khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật và những đặc điểm, tính
chất của chúng
- Phát triển khả năng liên tưởng suy đoán, củng cố kỹ năng xếp xen kẽ và kỹ
năng tạo hình cho trẻ.
- Giáo dục tính tập thể , tính thẩm mỹ, vệ sinh
II- CHUẨN BỊ :
- Trước hoạt động dặn dò vài trẻ mang 1 loại hoa quả vàp lớp (dưa leo, cà
chua, khổ qua, mướp, bí xanh, cà chua, khoai tây, sơ ri)
- Dao nhựa, khăn lau tay
- Rổ đựng khối bằng nhựa, mỗi nhóm 1 rổ,mỗi loại 6 khối
- Giấy có vẽ sẵn các hình khối (khối cầu, khối chữ nhật, khối vuông)
- Bút vẽ
III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
Hoạt động của cô
Hoạt động 1:On nhận biết khối cầu, trụ, khối
vuông, khối chữ nhật
TC : “Thi ai nhanh”
- Yêu cầu : Trẻ chọn đúng khối qua đặc điểm, tính

chất
+ Lần 1 : Chọn khối đứng được và lăn được trên mặt
phẳng
+ Lần 2 : Chọn khối có 6 mặt là hình vuông
+ Lần 3 : Hai trẻ chơi với nhau, 1 trẻ đeo mặt nạ đoán
khối của bạn trước mặt đưa
VD :
Trẻ A đoán : Có phải bạn đang cầm khối tròn dài
phải không ?
Trẻ B : Đúng
Trẻ A : Vậy tôi đoán đó là khối trụ
(Mở mặt nạ ra xem)
Lần 2 : Đổi trẻ đeo mặt nạ
Hoạt động 2 : TC : “Xếp bồn cây”
- Yêu cầu : Xây xen kẽ các khối theo luật trang trí.

Dự kiến hoạt động của trẻ

- Trẻ chọn khối trụ
- Trẻ chọn khối vuông
- Hai trẻ cạnh nhau, bắt cặp và thực
hiện trò chơi


- Cách chơi : Chia trẻ làm 2 đội (A,B), trẻ sẽ bàn bạc
cách xếp của đội mình và thực hiện
trong thời gian 5 phút
- VD : Đội A : Xếp 2 khối chữ nhật nằm ngang màu
đỏ, 1 khối trụ đứng, 1 khối vuông…
Đội B: 1 khối chữ nhật nằm ngang, 1 khối chữ
nhật nằm nghiêng, 1 khối trụ, 1 khối
vuông
- Đại diện 1 bạn trình bày lại cách xếp của mình
Hoạt động 3 : “Thi tài vẽ”
*Yêu cầu :
“Vẽ thêm nét vào hình khối thành những đồ vật
khác nhau”
*Cách chơi:
- Cô hỏi gợi ý cho trẻ:
“Những đồ vật nào có dạng khối cầu?(vuông,

trụ, chữ nhật) ”
- Mỗi trẻ sẽ chọn cho mình những hình vẽ sẵn và suy
nghĩ vẽ thêm nét thành đồ vật
- VD :
+Hình khối trụ cháu vẽ thêm quai thành cái ca
uống nước
+Từ khối hình chữ nhật cháu vẽ thêm vào thành
tủ lạnh, tủ thuốc
+Từ hình tròn, nếu thêm vào những nét xiên bên
trong, sẽ vẽ được quả bóng có dạng khối cầu
(Sử dụng sản phẩm của trẻ đóng thành tập sách
cho trẻ xem)
- Hát : “Hãy vỗ tay”

-Trẻ về nhóm bàn bạc cách xếp và
cùng thực hiện

- Trẻ suy nghĩ và thực hiện

- Trẻ trả lời quả bóng, bóng đèn
tròn, quả địa cầu… (ca, hộp quà, tủ
lạnh….)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×