Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non giáo án mầm non các ngày tháng trong năm

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Phòng giáo dục Quận 10
Trường MNBC Măng Non I
Lớp: Lá
Thứ tư 27/12/2006

Các ngày tháng trong năm
I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Bé biết thứ tự của các ngày trong tuần, thứ tự của các tháng trong
năm.
- Bé biết sắp xếp các ngày trong tuần cho phù hợp.
- Bé biết làm lịch cho năm mới từ các họa báo và viết các chữ số theo
thứ tự tăng dần của các ngày trong tháng.

II.

CHUẨN BỊ:
- Các tờ lịch theo thứ tự từ ngày 2 – 22

- 12 tờ giấy lớn cho bé làm lịch cho năm 2007.
- Họa báo, kéo, hồ dán, viết lông.

III.

-

-

TIẾN HÀNH:
Hoạt động của cô
Hoạt động 1: Trò chơi “Bạn là
ai?”
Cô cho hát bài : Cả tuần đều
ngoan
Cho trẻ kết 7 nhóm, mỗi nhóm
có 3 bạn.
Cô cho mỗi nhóm 3 tờ lịch
theo thứ tự, mỗi trẻ cầm 1 tờ
và đứng theo thứ tự tăng dần
( Bạn đứng trước có chữ số
nhỏ nhất là ngày hôm qua, bạn
đứng giữa là ngày hôm nay,
bạn đứng sau là ngày mai).
Cách chơi: Cho 7 nhóm đứng
theo thứ tự tăng dần của nhóm.
Cô sẽ cho trẻ chơi “Bạn là ai?”
cô chỉ nhóm nào thì lần lượt

Hoạt động của trẻ
- Cả lớp hát.
- trẻ chia nhóm thể hiện theo
yêu cầu của cô.

- Trẻ nói thứ tự của mình khi
đến lượt.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiWebsite hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
từng bạn trong nhóm đó phải
nói được mình là ngày nào?
+ Bạn đứng giữa nói “ Tôi là
ngày hôm nay”
+ Bạn đứng trước nói “Tôi là
ngày hôm qua”
+ Bạn đứng sau nói “Tôi là
ngày mai”
- Lần 2: Cô cho trẻ đứng thành
vòng tròn theo thứ tự tăng dần
từ 2 – 22, nghe 1 đoạn nhạc cô
chỉ vào bạn nào thì bạn đó sẽ
nói “ Tôi là ngày hôm nay,
ngày 12…”, bạn đứng bên trái
sẽ nói tiếp “ Tôi là ngày hôm
qua ngày 11”, bạn đứng bên
phải sẽ nói “ Tôi là ngày mai,
ngày 13”. Lần lượt cô chỉ đến
bạn nào thì bạn đó nói, sau đó
có thể cho 1 trẻ vào thay cô để
chị bạn nói.
• Hoạt động 2: Trò chơi “ Các
ngày trong tuần”
- Cô cho trẻ chia thành 3 nhóm
theo ký hiệu trên mỗi tờ lịch.
- Cho mỗi nhóm 1 tờ giấy, yêu
cầu trẻ sắp xếp thứ tự của các
ngày trong tuần cho phù hợp,
sau đó dán các ngày đó vào tờ
giấy lớn tạo thành 1 tuần lễ.
- Trò chuyện với trẻ về các ngày
trong tuần:
+ 1 ngày có mấy tuần? Đó là ngày
nào?
+ 1 tuần bé đi học những ngày
nào? Bé nghỉ ngày nào?

- Trẻ tự thảo luận nhóm và sắp
xếp phù hợp.

- Trẻ trò chuyện.

- Trẻ chia nhóm lịch theo ý của
mình.

• Hoạt động 3: “Bé làm lịch

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
cho năm mới”
- Cô trò chuyện với bé 1 năm có
bao nhiêu tháng, đó là những
tháng nào?
- Yêu cầu trẻ kết mỗi nhóm 2
bạn cùng nhau làm lịch cho
năm mới. Trẻ cắt những hình
ảnh trên họa báo mà trẻ thích
dán vào và viết số theo thứ tự
tăng dần từ 1-30 hoặc 31 thành
1 tháng.
- Cô cho trẻ xếp theo thứ tự các
tháng thành 1 năm và treo ở
lớp để trẻ xem mỗi ngày.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×