Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài xem ai cao nhất nào

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Chủ điểm: GIA ĐÌNH
Đề tài: Xem Ai Cao Nhất

Nào?

lớp lá.
I.

Mục đích yêu cầu:
• Trẻ nhận biết được cách so sánh chiều cao 2 đối tượng.
• Hình thành cho trẻ các kỹ năng so sánh, hình thành ngôn ngữ
biểu tượng toán học: cao nhất, cao hơn, thấp nhất.
• Phát triển kỹ năng quan sát và thao tác đặt chồng, đặt cạnh, so
sánh chiều cao
• Biết kết hợp chơi cùng bạn.
II.
Chuẩn bị:
• Rối nhân vật truyện: gà cồ giận mẹ.

• Thẻ tranh các vật dụng trong gia đình: ly, tủ, bàn (có đủ ba
kích thước)
• Bảng nỉ
Tiến hành:
• Cô cùng trẻ đi xem múa rối.
Trẻ quan sát múa rối: gà cồ giận mẹ.
Hoạt động 1: “ Xem ai cao nhất? ”
• Cho trẻ đoán xem trong câu chuyện, chú gà nào cao nhất? cao
hơn, thấp nhất?
→ Muốn biết ai cao nhất, cao hơn và thấp nhất con phải làm cách
nào?
• Cho trẻ dùng thẻ các nhân vật để thao tác so sánh.
Sau khi so sánh xong cho trẻ xếp theo thứ tự đồ vật từ trái sang phải
hoặc từ phải sang trái.
Hoạt động 2: “Mình cùng đi siêu thị”
• Cô và bé cùng đi “siêu thị” mua các đồ dùng trong gia đình: mỗi
trẻ đều mua: ly, ghế, bàn
• trẻ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm sắp xếp những vật dụng vừa
mua được: bàn cao nhất kê chung với tủ cao nhất và những
chiếc ly cao nhất được xếp trên bàn cao nhất này. Tương tự với
các kích thước còn lại (sử dụng thẻ đồ vật và bảng nỉ để dán)
• Mỗi nhóm kiểm tra lại cách sắp xếp của mình.
• Cho trẻ so sánh các kết quả so sánh với nhau?

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Hoạt động 3: “trò chơi: đoàn kết”
• Cô cùng trẻ chơi: đoàn kết.
• kết 2: sau khi trẻ đứng thành nhóm 2 người, trong tiếng vỗ tay
của cô, trẻ xếp thứ tự theo hàng dọc: thấp hơn đứng trước, cao
hơn đứng sau.
• kết 3: trẻ đứng thành nhóm 3 người: trong thơi gian cô vỗ tay,
mỗi nhóm sẽ xếp theo hàng dọc thứ tự: thấp nhất, cao hơn, cao
nhất.
• kết 3 nữ, 3 nam….
Kết thúc: nhận xét giờ học.


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×