Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài tạo nhóm với số lượng 5 (2)

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Giáo án: LÀM QUEN VỚI TOÁN
Chủ đề:THẾ GIỚI THỰC VẬT
Đề tài:TẠO NHÓM VỚI SỐ LƯỢNG 5
Nhóm lớp: Chồi.
I. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tạo nhóm vật có số lượng 5, trẻ biết cách chia nhóm, tách gộp
nhóm có số lượng 5.
- Kỹ năng: Phân nhóm, tách gộp các đối tượng có số lượng 5.
- Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ, ngôn ngữ toán học.
- Giáo dục: Trẻ lắng nghe cô, mạnh dạn phát biểu, tích cực hoạt động.
II. Phương pháp – biện pháp:
- Trực quan, đàm thoại.
- Bài tập, trò chơi.
III. Chuẩn bị:
- Số 5, băng nhạc bài “Màu hoa”.
- Mô hình vườn hoa.
- Hoa rời, giáo cụ của cô (hoa 5 cái), hoa rời trong rổ hơn 5 cái cho trẻ
- Rổ đựng, tranh vẽ các loại hoa (5 tranh).’

IV. Nội dung kết hợp: Âm nhạc: Bài “Màu hoa”, bài “Lý cây bông”.
V. Tiến trình:
Hoat động của cô
1. Hoạt động 1: “Ai tìm nhanh”
- Cô và trẻ hát bài hát “Màu hoa”
- Các con vừa hát bài gì?
- Trong vườn hoa các con thấy có những loại hoa gì?
- À, cô cũng có một vườn hoa, cô mời các bạn cùng
tham quan. Các loại hoa trong vườn cô trồng có số
lượng như thế nào?
- Các con có nhận xét gì về vườn hoa này?
- Cô mời một bạn lên chỉ cho cô xem loại hoa nào có
số lượng 5?
- Tại sao các con biết loại hoa này có số lượng 5?
- Tại sao con không chọn loại hoa kia mà chọn loại hoa
này?
- Vậy cô làm sao để nhóm hoa này có số lượng 5?
- Trong lớp mình có nhóm đồ chơi nào có số lượng 5?

Hoat động của trẻ
- Trẻ hát cùng cô.
- Màu hoa
- Trẻ kể tên.

- Trẻ trả lời tự do.
- Trẻ lên chỉ.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Gắn thêm hoa vào.
- Trẻ trả lời

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Lớp mình có biết số 5 chưa?
- Chỉ cho cô xem số 5 có ở đâu trong lớp mình?
2. Hoat động 2: Trò chơi “Xem ai thông minh hơn”.
- Cô mời cả lớp hát bài hát “Lý cây bông”.

- Trong bài hát có mấy loại hoa?
- Cô gắn các loại hoa lên bảng.
- Bây giờ cô muốn tặng cho cô hiệu trưởng, một nửa
cho cô Trang, cô sẽ chia hoa như thế nào?
- Mời trẻ đoán xem có mấy cách chia thành 2 nhóm.
- Ở đây cô có rất nhiều hoa, cô để trong rổ, cô mời các
con lên lấy hoa.
- Trong rổ của con có nhiều hoa không? Bây giờ con
hãy chọn ra cho cô 5 bông hoa.
- Cô muốn, cô muốn.
- Cô muốn các con chia nhóm 5 bông hoa thành 2
nhóm nữa, con sẽ chia như thế nào?
- Cô mời 2-3 trẻ nói lại cách chia.
- Vậy mình có mấy cách chia?
- Cô chia 1-4, 1 bên 1 và 1 bên 4, khi cô gộp lại thì cô
có bao nhiêu bông hoa?
- Bây giờ cô sẽ chia cách khác 2-3, 3-2.
- Tổ chức cho trẻ chia nhóm.
- Chơi trò chơi “Gieo hạt”.
3. Hoạt động 3: Trò chơi :Ai nhanh hơn
- Kết nhóm, kết nhóm. Kết mỗi nhóm 5 bạn.
- Cô phát cho mỗi nhóm 1 tờ A3 vẽ các loại hoa có số
lượng khác nhau.
- Yêu cầu: Trẻ dùng bút màu đỏ khoanh tròn nhóm có
số luợng 5, dùng bút màu xanh chia nhóm có số lượng
theo 3 cách chia mà trẻ đã biết.
- Cho trẻ thực hiện.
- Cô đến từng nhóm xem trẻ làm có đúng không.
- Con chia nhóm số lượng 5 này theo cách nào?

- Trẻ lên chỉ.

- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Muốn gì, muốn gì?

- 3 cách chia.
- 5 bông hoa.
- Trẻ chơi cùng cô
- Trẻ kết nhóm.
- Trẻ chơi.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ thực hiện.
- Trẻ trả lời

4. Hoat động 4:Hoạt động củng cố
- Cô cho trẻ tạo hình (vẽ, nặn) những loại hoa có số
lượng 5 mà trẻ thích.
- Cô nhận xét và tuyên dương.
- Kết thúc giờ học.

- Trẻ thực hiện.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×