Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài số lượng 2

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

GIÁO ÁN MÔN TOÁN
CHỦ ĐỀ: LỚP HỌC CỦA BÉ
ĐỀ TÀI: SỐ LƯỢNG 2
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ nhận biết số lượng 2 thông qua các trò chơi
- Tham gia trò chơi tích cực đạt hiệu quả qua đó trẻ thể hiện ý thức đồ chơi góc
chơi ở lớp
II. Chuẩn bị:
- Đồ chơi đồ dùng trong lớp. Tranh ảnh, bút chì màu
III. Hoạt động kết hợp:
MTXQ; Đồ chơi trong lớp
IV. Hoạt động gợi ý:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Hoạt động 1:
- Tổ chức đàm thoại về lớp học của bé, gợi hỏi về các
- Trẻ tham gia đàm thoại
đồ chơi vật dụng trong lớp. Cho trẻ tìm các đồ chơi

trong lớp, gọi tên và nêu số luợng trẻ đang tìm thấy. Cho
trẻ đếm số lượng và nêu kết quả
- Gợi hỏi cho trẻ phát hiện trò chơi ở góc chơi nào trong
lớp
2. Hoạt động 2:
- Cô tổ chức cho trẻ chơi “hi xem ai nhanh”
- Trẻ tham gia chơi
- Cô yêu cầu trẻ lấy đồ chơi mà trẻ thích ở các góc chơi
với số lượng là 2 sau đó cô kiểm tra và cho trẻ thao tác
chỉ, đếm và tách, gộp cuối cùng nêu kết quả số lượng trẻ
đã chọn
3. Hoạt động 3:
- Tổ chức chơi “Bé làm thợ xây” : Mỗi tổ xây lớp học
- Trẻ tham gia chơi
hoặc góc chơi bé thích có các vật liệu hoặc số người là 2
4. Hoạt động 4:
- Cô tổ chức chơi “bé thử đoán xem” (lồng ghép GDAT
GIAO THÔNG) cho 4 nhóm 4 tranh yêu cầu trẻ tìm 2
trường hợp vi phạm luật GT đánh dấu vào và trình bày
cho cô biết.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×