Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
Giáo án mầm non đề tài số 2 nhóm lớp mầm - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài số 2 nhóm lớp mầm

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN
Chủ đề: LỚP HỌC CỦA BÉ
Đề tài: SỐ LƯỢNG 2
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ nhận biết số lượng 2 thông qua các trò chơi
- Tham gia trò chơi tích cực đạt hiệu quả qua đó trẻ thể hiện ý thức đồ
chơi góc chơi ở lớp
II. Chuẩn bị:
- Đồ chơi đồ dùng trong lớp. Tranh ảnh, bút chì màu
III. Hoạt động kết hợp:
MTXQ; Đồ chơi trong lớp
IV. Hoạt động gợi ý:
Hoạt động của cô
1. Hoạt động 1:

Hoạt động của trẻ
- Trẻ tham gia đàm thoại


- Tổ chức đàm thoại về lớp học của bé, gợi hỏi
về các đồ chơi vật dụng trong lớp. Cho trẻ tìm
các đồ chơi trong lớp, gọi tên và nêu số luợng
trẻ đang tìm thấy. Cho trẻ đếm số lượng và nêu
kết quả
- Gợi hỏi cho trẻ phát hiện chò trơi ở góc chơi
nào trong lớp
2. Hoạt động 2:
- Cô tổ chức cho trẻ chơi “hi xem ai nhanh”
- Cô yêu cầu trẻ lấy đồ chơi mà trẻ thích ở các
góc chơi với số lượng là 2 sau đó cô kiểm tra và
cho trẻ thao tác chỉ, đếm và tách, gộp cuối cùng
nêu kết quả số lượng trẻ đã chọn

- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ tham gia chơi

3. Hoạt động 3:
- Tổ chức chơi “Bé làm thợ xây” : Mỗi tổ xây
lớp học hoặc góc chơi bé thích có các vật liệu

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
hoặc số người là 2
4. Hoạt động 4:
- Cô tổ chức chơi “bé thử đoán xem” (lồng ghép
GDAT GIAO THÔNG) cho 4 nhóm 4 tranh yêu
cầu trẻ tìm 2 trường hợp vi phạm luật GT đánh
dấu vào và trình bày cho cô biết.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×