Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài ôn số lượng 1 và 2

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN.
Chủ điểm: Trường Mầm Non.
Đề tài:Ôn số lượng 1 và 2
Nhóm lớp:Chồi
Giáo viên:Nguyễn Thị Ngọc Anh
Trường :MNBC 7A Quận :Bình Thạnh
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức:
_Nhận biết các đối tượng có số lượng 1 và 2
_Tạo nhóm 2 đồ dùng đồ chơi, đồ chơi.
Kỹ năng:
_Quan sát và nêu kết quả về số lượng của đồ chơi
_Thêm hoặc bớt để tạo số lượng mới
Phát triển:
_Khả năng phân nhóm vào một đạc điểm cho trước.
Giáo dục:
_Trẻ có tâm trí học thoải mái, biểt chú ý.
_biết lắng nghe bạn nói và nhường nhịn nhau khi thực hiện bài tập.
CHUẨN BỊ:
Hoạt động chung:
_Đồ vật đồ chơi trong lớp

_Bài tập, bút màu cho trẻ.
Hoạt động góc:
Tạo hình: Vẽ, cắt, dán đồ dung đồ chơi theo số lượng.
Âm nhạc:Những bài hát có số lượng 1 và 2
Học tập:Bài tập trong sách.
Hoạt động tích hợp: Một số bài hát nói về số lượng:Một con vịt, Cá vàng bơi,Hoa bé
ngoan.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
Hoạt động cô
Hoạt động cháu
Hoạt động 1: Nhận biết những đồ chơi, đồ vật có số lượng
1.
_Cho trẻ tìm những đồ chơi trong lớp với số lượng 1
_Cho trẻ chọn một món đồ chơi mà trẻ thích.

Trẻ thực hiện

Hoạt động 2: Tạo nhóm hai đối tượng
_Với một món đồ chơi các con đã có sẵn,bây giờ nếu
muốn được hai thì cô sẽ làm gì?
_cho trẻ thực hiện tạo nhóm 2.
_Đã có một món đồ chơi rồi, bây giờ nếu thêm một nữa
thì mình sẽ được mấy?
_Vậy 1 + 1 = ?

Thực hiện và trả lời các câu
hỏi của cô


Hoạt động 3: Tìm đồ chơi có số lượng 2:
_Cho trẻ tìm đồ chơi có số lượng 2 cho mình.
_Tổ chức những trò chơi với con số.
_Thi hát: chia trẻ thành 2 nhóm, thi đua hát những bài có
số lượng 1 và 2.Kết quả tháng cuộc dựa trên tổng số bài
hát.
Kết thúc:

Hoạt động với những yêu
cầu cô đưa ra
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×