Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài làm quen nhóm chữ a, ă, â

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:
LÀM QUEN VĂN HỌC VÀ CHỮ VIẾT
CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH
Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â
Kết hợp: LÀM QUEN VĂN HỌC
Nhóm lớp: 5 – 6 TUỔI
TRƯỜNG MGTH TW III
I.

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ nắm bắt được nội dung câu chuyện
- Thông qua câu chuyện trẻ nhận biết và phát âm nhóm
chữ a, ă, â
- Khuyến khích trẻ nhận ra âm và nhóm chữ a, ă, â
trong tiếng, từ
2. Kỹ năng:
- Phát âm đúng a, ă, â
- Biết so sánh những đặc điểm giống và khác nhau
giữa các chữ a, ă, â
- Trẻ biết lắng nghe âm, tìm tiếng có chứa âm a, ă, â

3. Phát triển:
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng tạo hình, vận động, trò chơi
để nhận biết, khám phá nhóm chữ a, ă, â
- Trẻ biết đặt câu với một số từ gần gũi với trẻ có chứa
chữ a, ă, â
4. Giáo dục:
- Những thói quen, nề nếp học tập cần thiết để chuẩn bị
vào lớp một
- Mạnh dạn trẻ lời trọn câu, chú ý lắng nghe và thực
hiện theo yêu cầu của cô
- Biết phối hợp theo nhóm, tổ cùng bạn

II.

PHƯƠNG PHÁP - BIỆN PHÁP:
- Chủ đạo: kể chuyện, đàm thoại
- Kết hợp: trò chơi, luyện tập
- Hình thức: nhóm lớn, nhóm nhỏ

III.

CHUẨN BỊ:


1. Với cô:
- Cùng trẻ tạo môi trường chữ phù hợp chủ đề “GIA
ĐÌNH” (viết các bài thơ, câu đố, câu chuyện có những
nhóm chữ a, ă, â)
- Có bảng chữ a, ă, â ở những dạng chữ khac nhau (in,
thường, hoa)
- Thẻ từ: cái bàn, cái ấm, cái khăn và các từ khác có
một trong chữ viết trên
- Bảng, đàn, casette, đĩa nhạc…
- Cô kể câu chuyện, đọc thơ có chứa nhóm chữ a, ă, â
vào mọi lúc mọi nơi cho trẻ nghe
- Trẻ tập làm quen viết các nhóm chữ trên qua các hình
thức: tập tô, cắt dán, viết theo mẫu của cô qua hình
thức làm thiệp, làm truyện tranh…
2. Với trẻ:
- Chuẩn bị bài tập cho mỗi nhóm trẻ

- Thẻ bài chơi vận động
- Vòng, gạch xây dựng
Nội dung lồng ghép:
- Kể chuyện: Câu chuyện đêm trăng
- Vận động âm nhạc: Bài ca đi học, Vui đến trường
- Làm quen toán: phân nhóm số lượng 6
- Vận động: vận động chạy, bật
IV.

TIẾN TRÌNH:

TT Hoạt động của cô
1. Hoạt động 1: dẫn dắt
- Vận động theo nhạc: Bài ca đi học
- Cô kể chuyện: câu chuyện đêm
trăng. Cô kể câu chuyện kết hợp
chỉ vào những lời kể theo tranh,
nhấn mạnh vào nhóm chữ cần
học
2.

Hoạt động 2: khám phá
Cô giáo đàm thoại về lời của nhân
vật:
- Cô hỏi: Ai đã nói “Tôi là người

Hoạt động của trẻ
Trẻ vận động tự do
theo cô: trẻ vỗ tay, lắc
mình, khuyến khích trẻ
chọn đôi để cùng vận
động
Trẻ lắng nghe, đôi lúc
trẻ có thể kể tiếp hoặc
nhắc lại lời thoại nhân
vật

Mỗi trẻ có rổ từ
Trẻ trả lời: đó là cái bàn

Bổ sung


quan trọng nhất?”
- Cô cho trẻ lên tìm thẻ từ “Cái bàn”
->
- Trẻ tìm chữ a trong thẻ từ -> trẻ
phát âm, cô phát âm chuẩn cho
trẻ lắng nghe
Cô đàm thoại:
- Vậy ai đã nói “Hứ! Tôi mói là
người quan trọng?”
*So sánh: cho trẻ so sánh từng cặp
chữ: a và â; ă và â

3.

Hoạt động 3: củng cố

- Trò chơi “Những thiên tài nhỏ”: cô
cho trẻ tự chia thành 3 nhóm có
số lượng 6
*Nhóm 1: trang trí chữ a, ă, â rỗng
*Nhóm 2: tìm, tô, gạch dưới chữ a,
ă, â có trong bài thơ
*Nhóm 3: nối chữ cái với từ có chữ
cái (kèm theo hình)
Cô yêu cầu nhóm thực hiện nhanh,
làm đúng thì thắng
4.

Kết thúc: hát, vận động theo nhạc
bài “Vui đến trường”

Trẻ phát âm tập thể,
nhóm, cá nhân
Trẻ trả lời cái ấm
Trẻ tìm thẻ từ “Cái
khăn”
Trẻ tìm chữ ă
Trẻ nêu ý kiến nhận xét
và so sánh về nhóm
chữ: a, ă, â
Trò chơi nghe âm tìm
chữ cái phù hợp (trẻ
chọn thẻ chữ cái)
- Trẻ tìm đồ chơi xung
quanh lớp có tên gọi
có chứa âm chữ cái
a, ă, â
- Hát và vận động
sáng tạo dùng cơ thể
để tạo chữ cái a, ă, â
- Tìm và phát âm tên
những bạn trong lớp
có chứa chữ a, ă, â


5.

Hoạt động góc:
- Góc âm nhạc: hát với những chữ
cái đã học, nhất là với chữ a, ă, â
- Góc văn học, kể chuyện sáng tạo:
sắm vai những nhân vật là đồ
dùng trong gia đình có chứa chữ
cái vừa học: cái tủ, cái chăn, tấm
thảm…
- Góc tạo hình: cắt, xé, dán chữ a,
ă, â có trong báo, tạp chí để làm
thiệp và trang trí hình vẽ của bé,
nặn chữ cái, làm truyện tranh…
- Góc gia đình: đóng vai gia đình
chữ cái
- Góc siêu thị: bán những vật liệu,
đồ dùng gia đình có chứa chữ cái
đã học…
- Góc học tập: tìm phát âm, gắn
chữ cái tương ứng theo hình và
theo mẫu chữ cho trước…
- Góc vi tính: tìm, phát âm và đặt
câu với những chữ cái đã học trên
máyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×