Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non hoạt động với bóng

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trường MNBC Thực Hành 19/5
Giáo viên: Kim Oanh
Lớp:Cơm Nát 2.

HOẠT ĐỘNG VỚI BÓNG.
Mục đich yêu cầu:
Kiến thức:
Trẻ nhận biết được quả bóng :Có nhiều loại bóng mềm và bóng có gai…
Biết sử dụng nhiều cách chơi với nhiều loại bóng khác nhau.(Bóng mềm,
bóng lỗ)
Ngôn ngữ:
Tập nói theo cô một số từ đơn giản: bóng, bóp, đánh, quay
Kỹ năng:
Phát triển vận động tinh :Bóp, ném , tung
Phát triển vận động thô:Chạy đuổi theo bóng, nhón chân, chạy nhảy, chui
bò..
Giáo dục:
Trẻ hiểu được lời nói của cô
Không dành đồ chơi với bạn


Chuẩn bị:
Nhạc, đàn ,máy
Bóng mềm gai, bóng nhựa có lỗ.
Thùng đựng bóng, hình thú và vải
Dây xâu bóng
Tiến hành
*Hoạt động 1: Chơi với bóng gai
Khởi động: Chạy đến đập bóng, bóp bóng(nghe tiếng kêu)
Chơi bóng:Giới thiệu thùng giấy - trẻ phát hiện ra bóng, trẻ chạy nhặt bóng
chơi:Bóp → tay phải – tay trái- cả hai tay.
Chơi ném bóng, lăn, tung bóng.
Yêu cầu trẻ:
Nhặt bóng bỏ vào thùng giấy hình thú.
*Hoạt động 2: Bóng trơn mềm
Tình huống:Tạo ra tiếng nhạc →Cô và trẻ đi tìm → và phát hiện

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Chơi bóng:Cô và trẻ cùng ngồi trò chuyện
_Cái gì đây?”quả bóng”
_Cười giống quả bóng đi
_Khi bóp quả bóng con thấy sao?
_Bóng có lăn được không?
_Lăn bóng,ném đá bóng.
*Hoạt độnh 3: Chơi với bóng lỗ
Giới thiệu:
Chiếc túi kỳ diệu
Trẻ khám phá sờ nắn xem…
Chơi bóng:
Cô tung bóng – trẻ nhặt bóng chơi
Cô đưa dây ra, cùng trẻ xâu bóng vào dây
Cô căng dây bóng ra cho trẻ: quay bóng, đánh bóng, bò chiu, bước qua,
chạy đuổi theo bóng..
Yêu cầu trẻ: Bỏ bóng vào thùng
Chơi cá nhân:Cho trẻ xâu bóng vào dây và chơi tự do.


Kết thúc.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×