Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài chơi với gậy ( nhà trẻ )

Giáo án.
HOẠT ĐỘNG CHUNG
Thể dục: chơi với gậy
NỘI DUNG KẾT HỢP
Nhận biết PB: màu xanh - đỏ - vàng
Kỹ năng: xếp cạnh - xếp nối tiếp
Lớp: GẤU BÔNG

I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Phát triển thể lực
- Rèn luyện các cơ bắp, phát triển toàn thân
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng vận động: đi bước đều,
bước qua chướng ngại vật, đi theo đường ngoằn ngoèo
- Tố chất: giúp trẻ vận động khéo leo, tự tin, mạnh dạn
2. Phát triển giáo dục
- Ôn luyện kỹ năng nhận biết màu xanh, đỏ, vàng
- Mở rộng kỹ năng: xếp hình (xếp cạnh nhau, xếp nối tiếp)

II.


CHUẨN BỊ:
-

III.

Mỗi trẻ 3 gậy thể dục
1 túi bên trong để gậy xanh, đỏ, vàng
Rổ đựng gậy màu xanh, đỏ, vàng

HƯỚNG DẪN:

TÊN HOẠT
ĐỘNG
Hoạt động 1:
Khởi động:

Hoạt động 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRẺ
Trẻ đi theo sự
hướng dẫn của cô
Trẻ đếm 1, 2, 3
Gậy
Màu xanh, đỏ,
vàng
Trẻ lăn tự do
Trẻ đi đều theo


- Cô tạo tình huống có tiếng gõ cửa
- A, ông già Noel gởi quà cho các con nè. Cô và các
con cùng xem là quà gì nha!
- Đây là gì vậy các con?
- Gậy màu gì?
- Cô tặng cho mỗi bạn 1 gậy
- Bây giờ các con cùng chơi với gậy đi

- Các bác nông dân đâu cùng cô vác cuốc ra đồng
nè!

-

- Động tác tay: xem hôm nay trời nắng tốt không

- 2 tay cầm gậy giơ

-


Trọng động
Bài tập phát
triển chung với
gậy

các bác nông dân?
- Động tác chân: gieo hạt - nẩy mầm
- Động tác lườn: tưới cây
- Động tác bật: làm mùa xong rồi, hoan hô. Bật tại
chỗ
 Vận động cơ bản:
- Các bác nông dân vác cuốc về nhà nha, đi theo
nhịp trống của cô
- Các con xếp gậy xuống đất đi
- Bây giờ các con hãy bước qua gậy, sau đó bật lại
nha!
- Các bác nông dân cùng xếp bậc thang để mình ra
đồng nha!
- Mỗi bạn đã có 1 gậy bây giờ hãy lấy thêm 1 gậy
nữa giống với màu gậy các con đã có
- Cô hỏi màu vài trẻ
- Bây giờ con đường đến công viên đã bị hư rồi, các
con cùng cô xếp lại đường đi nha!

- Cho trẻ lần lượt đi trong đường hẹp
- Các con cùng xếp với cô thêm 1 đường nữa nha
- Cô hướng dẫn trẻ xếp đường ngoằn ngoèo
- Cho trẻ cất bớt gậy vào rổ theo màu
- Hỏi màu
 Trò chơi vận động: chơi phi ngựa
- Ngựa đâu, ngựa đâu?

Hoạt động 3:
Hồi tỉnh

lên cao, hạ tay
xuống
- 2 tay cầm gậy,
đứng lên, ngồi
xuống
- Xoay người qua
trái, qua phải
- Bật theo tiếng
trống của cô
- Trẻ đi vài lần
- Trẻ xếp
- Trẻ thực hiện
- Trẻ làm theo yêu
cầu của cô
- Trẻ lấy theo yêu
cầu của cô
- Trẻ đặt nối tiếp
nhau thành 2
đường song song
tạo thành đường
đi
- Trẻ đi vài lần
- Trẻ xếp đường
ngoằn ngoèo
- Trẻ cất 1 gậy

- Bây giờ các con cùng phi ngựa với cô nè!

- Ngựa đây, 2 tay
trẻ cầm gậy giơ
lên
- Trẻ chơi cùng cô

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ đi theo cô

 Nhận xét kết thúc
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×