Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài bé chơi với giấy

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 14

KẾ HOẠCH CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Nhóm: 25 -27 tháng
I – MỤC ĐÍCH & YÊU CẦU:
- Phát triển vận động của tay: đóng mở nắp hộp, vo giấy, ném giấy vào sọt.
- Rèn luyện các vận động chân: chạy lấy đồ chơi cho cô.
- Phát triển khả năng phối hợp thị giác với vận động.
- Trẻ biết phối hợp vận động cùng bạn tích cực.
- Trẻ nhận biết, gọi tên được từ mở nắp, vo ném, màu xanh, màu đỏ qua trò chơi.
- Qua vận động bài hát, trò chơi, trẻ cảm nhận được không khí ngày lễ hội Nô-el.
II – CHUẨN BỊ:
- Ông già Nô-el, nhạc Nô-el.
- Giấy màu xanh, màu đỏ.
- Sọt và rổ( xanh – đỏ).
III – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
* Hoạt động 1: Ông già Nô-el.
- “Các con ơi! Xem ai đến thăm lớp mình nè?” – Ông già
Nô-el xuất hiện. “À! Có ông già Nô-el đến lớp mình, các
con chào ông đi!”
- Cô vặn nhạc Nô-el.
- Ông già Nô-el, cô và các cháu cùng nhún nhảy theo
nhạc( tự do).
- “Ông già Nô-el còn tặng quà cho các con nữa, ông thấy
các con hôm nay rất ngoan.”
- Ông phát cho mỗi trẻ một gói quà.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
- Trẻ nhìn xem cô nói.
- Trẻ chào ông.
- Trẻ cùng nhún nhảy theo
nhạc.
- Mỗi trẻ cầm quà ông tặng.
- Cám ơn ông!

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Cho trẻ cám ơn ông và ông ra về.
* Hoạt động 2: Những bàn tay khéo léo.
- Cô yêu cầu trẻ tự mở gói qùa ra xem trong gói quà có
gì?
- “À! Cái gì đây?” – Trẻ lấy tờ giấy màu trong hộp ra.
- Thế tờ giấy này các con sẽ làm gì?
- Cô gợi ý cho trẻ với tờ giấy đó, các con ném giấy được
không?
- “À! Tờ giấy này ném không được, thế làm cách nào để
ném được nào?” – Cô làm động tác vo giấy lại.
- “Thế các con ném xem có được không?”
- Cô cho trẻ ném xa tự do.
- Cô cho trẻ vo nữa và yêu cầu trẻ ném giấy vào sọt.
* Hoạt động 3: Ai tài thế?
- Cô đổ sọt giấy vừa bỏ vào, đổ mạnh giấy về phía trước

và yeu cầu trẻ len nhặt giấy cho cô.
- Cô giới thiệu 2 rổ màu xanh –n đỏ và trẻ nhặt giấy màu
nòa thì bỏ vào rổ màu đó.
- Cô cho trẻ nhắc lại tên màu.
- “Các con rất giỏi! Cô sẽ dẫn các con đi chơi. Cô nghe có
mùi hoa thơm, các con hít vào ngửi hoa xem. Thơm quá!”
– Cho trẻ đi 1-2 vòng, hít thở nhẹ nhàng.

- Trẻ tự mở quà.
- Trẻ nói theo nhận thức của
trẻ.
- Trẻ chơi tự do với giấy,
quạt, thảy lên chơi, ném…
- Trẻ chú ý cô và cùng thực
hiện vo giấy.
- Trẻ ném tự do.
- Trẻ thực hiện ném giấy vừa
vo vào sọt theo yêu cầu.
- Trẻ chú ý và thực hiện chạy
lên nhặt giấy cho cô.
- Trẻ gọi tên màu xanh – đỏ.

- Trẻ hít thở nhẹ nhàng.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×