Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài bé chơi vận động để có sức khỏe tốt

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 5
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 2

CHỦ ĐIỂM: BẢN THÂN
CHỦ ĐỀ: BÉ LUÔN GIỮ GÌN SỨC KHỎE BẢN THÂN
Đề tài: Bé

chơi vận động để có sức khỏe tốt.
Giáo viên: Tân Hồng Ngọc
Chồi 7.

1./ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Rèn luyện sự phát triển của các cơ chân, cơ tay qua kỹ năng nhảy đánh bóng, bật.
- Rèn luyện khả năng khéo léo qua trò chơi phối hợp cùng bạn chuyền bóng bằng
bụng. Phát triển vận động tinh qua kỹ năng cột bóng.
- Biết xếo bóng theo thứ tự màu phù hợp.
- Phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo qua trò chơi vẽ lên bóng.
- Thể hiện hành vi, cử chỉ đẹp( biết nhường bạn, chờ thứ tự và tuân theo luật chơi).
2./ CHUẨN BỊ

- Phòng học rộng rãi, thoáng, sạch.
- Bóng bóng, thun cột.
- Gạch.
- Viết lông, dây.
- Rổ đựng bóng.
- Máy casset.
3./ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
* Hoạt động 1: Bóng ai to

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
- Cháu đoán trong túi vải có vật gì?

- Cô đưa một túi vải cho trẻ đoán xem trong - Trẻ tự trả lời.
túi vải có gì( bằng cảm giác sờ)?
- Cô hỏi trẻ với những bong bóng này - Về nhóm cùng làm bóng to lên.
chúng ta sẽ làm gì?
- Cho trẻ chia 4 nhóm và yêu cầu nhóm làm - Cùng tung bóng với cô. Quan sát và

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
cho bóng to lên.
nhận xét cachs bay lên và rơi của
- Cô yêu cầu trẻ càm bóng và tung lên bóng cô và bóng trẻ.
giống cô( bóng của cô có cột miệng lại,
bóng của trẻ chưa cột miệng). Cho trẻ qua - Trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ.
sát và nhận xét cách rơi của bóng co và
bóng trẻ.
- Cháu thực hiện.
- Cô hỏi tại sao?
- Làm thế nào để bóng không bị xẹp.
- Cô yêu cầu cháu thổi lại bóng và phát
thun cho cháu cột miệng bóng( cô làm mẫu
cho trẻ xem và hướng dẫn trẻ cột bóng).
- Nhún nhảy theo nhạc.
* Hoạt động 2: Các trò chơi với bóng
- Xem cô tung bóng.

- Cho mỗi trẻ cầm 1 bong bóng.
- Cô mở nhạc cho cháu nhún nhảy, đi các - Cùng tung bóng giống cô.
kiểu chân và bài tập phát triển chung trên
nền nhạc.
- Cháu chia 4 nhóm cất bóng vào rổ,
- Cô đánh bóng lên cao không cho bóng rơi lấy 1 quả bóng và đánh bóng lên cao
để cháu xem.
theo nhóm.
- Cô yêu cầu cháu đứng rộng ra và làm
giống cô.
- Trẻ trả lời tự do.
- Cô cho trẻ chia làm 4 nhóm, yêu cầu: bỏ - Xếp bóng tiếp theo cho phù hợp.
bóng vòa rổ của mỗi nhóm và chỉ lấy 1
bóng đánh lên cao xem nhóm nào giữ bóng
không rơi lâu nhất.
- Làm ếch ộp bật qua bóng.
- Cô hỏi trẻ có thể chơi gì với bóng nữa.
- Chơi chuyền bóng bằng bụng.
- Cô yêu cầu cháu lấy bóng cột vào gạch và
cho trẻ xếp theo trình tự màu giống cô.
- Cho trẻ nghĩ ra cách chơi với mẫu vừa
xếp.
- Cho trẻ làm “ếch ộp bật qua bóng”.
- Cho trẻ xếp bóng theo màu( mỗi rổ 1
màu) và cho cháu chơi “chuyền bóng”.
- Yêu cầu: “2 bạn sẽ để bógn kẹp vào giữa - Hít thở nhẹ nhàng.
bụng cảu 2 bạn, không được chạm tay vào
bóng và chuyển bóng đến rổ, bỏ vào rồi
chạy về và cứ thế tiếp tục cho đến hết hàng.
Đội nào chuyền bóng không bị rớt, không - Vẽ nhanh lên quả bóng, cùng xâu
bị bể và hết trước hì đội đó chiến thắng.
bóng và treo trang trí lớp.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Cho cháu hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng tay
chân.
* Hoạt động 3: Trang trí lớp với bóng
- Cho cháu vẽ tự do thật nhanh lên quả
bóng và xâu những quả bóng lại thành dây
dài để trang trí lớp.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×