Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài chào đón năm mới

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Phòng Giáo dục Quận Bình Thạnh
Trường Mầm Non BC 7A

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
CHUYÊN ĐỀ CẤP QUẬN
Năm học: 2005 – 2006

Giáo viên: PHẠM NGUYỄN THY PHƯƠNG
TRẦN THY NHÃ KHANH
Dạy nhóm, lớp: Chồi và Lá
Số lượng trẻ: 30 – 35 trẻ
Thời gian: 25 – 30 phút
Địa điểm: Phòng thể dục.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT
GIÁO DỤC ÂM NHẠC
Chủ điểm: XUÂN
Chủ đề: CHÀO ĐÓN NĂM MỚI.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Trẻ hát và vận động, nhảy múa nhịp nhàng theo nhịp điệu của các
bài hát trẻ đã được học trong chủ điểm như bài hát: Cùng nhau chung vui,
Sắp đến Tết rồi, … We wish you merry Christmas( Chúc mừng Noel và năm
mới), Happy new year( Chúc mừng năm mới) …
- Bước đầu dạy trẻ biết kết hợp, giao lưu văn nghệ. Biết hoạt động
phối hợp với nhau để cùng thực hiện vận động.
- Trẻ thật sự yêu thích âm nhạc mà không bị gò bó, áp dặt qua việc trẻ
cảm nhận và hưởng ứng vào hoạt động.
- Phát triển tai nghe: Cảm nhận nhịp điệu.
- Nuôi dưỡng và phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ qua các
hoạt động.
- Phát triển các kỹ năng vận động, nhảy múa và sự phối hợp cơ thể.
II. CHUÂN BỊ:
Trang thiết bị cho hoạt động:
- Vật liệu: Giấy màu, đất nặn, keo, hồ, bút long màu, phấn…
- Bảng.
- Đàn.
- Máy casset.
- Pháo bông…

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
III. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG CHUNG:
Hoạt động cô
Hoạt động 1: Sự kiện gặp nhau của hai nhóm
trẻ lớp lá 3 và chồi 3 nhân dịp “Chào đón năm
mới”.
- Cô P: Các bạn ơi! Cô đố các bạn
“Mùa gì ấm áp,
Hoa nở thắm tươi,
Chim hót khắp nơi.
Lộc trời mơn mởn?”

Các bạn biết gì về “Mùa xuân”?

Hoạt động trẻ
- Trẻ lớp lá chú ý để trả
lời câu đố của cô.
- Trẻ trả lời tự do theo
hiểu biết của trẻ.
- Trẻ thảo luận cùng với
nhau để chọn bài hát.
- Trẻ sẽ vận động và hát
cùng với cô bài hát mà trẻ
đã chọn.
- Trẻ lớp choiòi vào
phòng hoạt động cùng với
cô và làm theo sự hướng
dẫn của cô.
- Trẻ lớp lá nghe nhạc, hát
và vận động bài hát
“Cùng nhau chung vui”,
kết hợp các em lớp chồi
cũng hòa cùng với các
anh chị.
- Trẻ lớp chồi cùng hát và
vận động tự do với các
anh chị lớp lá.

Với chủ đề về “Mùa xuân” chúng
mình sẽ hát những bài hát gì để nói về
“Mùa xuân”?
- Cô P: Yêu cầu trẻ sẽ vận động và hát
với cô một bài hát theo sự thỏa thuận
của cô và trẻ.
- Cô K: Dẫn trẻ của lớp mình vào sau
khi lớp cô P kết thúc bài hát. Cô và trẻ
cùng chào nhau.
- Cô P: Gợi ý cho trẻ lớp mình sẽ hát để
chào các bạn lớp chồi bằng bài hát
“CÙng nhau chung vui”.
- Cô K: Hướng dẫn cho trẻ lớp mình
cùng hát và vận động hòa cùng với các
anh chị lớp lá( cho các anh chị lớp lá
bắt cặp với các em lớp chồi).
- Trẻ thỏa thuận hát bài
hát tiếng Anh “We wish
Hoạt động 2: Giao lưu văn nghệ giữa trẻ lớp lá you a merry Christmas”.
3 và trẻ lớp chồi 3.
– Đây là bài hát mới và
trẻ sẽ nói to tên bài hát
- Cô P: Gợi ý cho trẻ lớp lá hát một bài hát thật mà trẻ sẽ hát.
hay và thật lạ mà trẻ đã được học ở chủ điểm
- Trẻ hưởng ứng vận động
“Mùa xuân” để tặng cho các em lớp chồi( cho
vỗ tay theo nhịp.
trẻ thảo luận chọn bài hát). Yêu cầu trẻ nói to
- Trẻ hưởng ứng hát và
tên bài hát mà trẻ sẽ hát.
vận động tự do theo nhạc.
- Cô K: Đề nghị lớp cô P hát và trẻ lớp
- Trẻ đi thành vòng tròn
mình sẽ vận động vỗ tay theo nhịp để hưởng
và hát âm “La” theo giai

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
ứng theo nhịp điệu của bài hát.
điệu của bài hát “We wish
Lôi cuốn trẻ cùng vận động vỗ tay theo
you a merry Christmas”.
nhịp để hưởng ứng theo lời bài hát của các anh
- Trẻ đi thành vòng tròn
chị.
ngoài và vận động tự do
- Cô P: Mở nhạc cho trẻ hát và vận động
theo nhịp điệu của bài hát.
nhẹ nhàng theo nhịp điệu bài hát. Cô cũng cùng - Nghe cô giao yêu cầu để
hát và vận động theo nhóm trẻ của lớp mình.
thực hiện được trò chơi…
- Cô K: Hướng dẫn cho trẻ lớp mình đi
thành vòng tròn và hát bằng âm “La” theo giai
điệu của bài hát: “We wish you a merry
Christmas”.
- Cô P: Cho trẻ nêu lên ý tưởng sẽ lànm gì - Trẻ làm theo yêu cầu
khi cho các em đi thành vòng tròn và hát( có thể của cô. Trẻ lắng tai nghe
gợi ý cho trẻ đi vòng tròn ngoài và vận động tự vcà trả lời theo suy nghĩ
do theo nhịp điệu của bài hát).
của trẻ.
- Cô K: Đề nghị chơi đàn giai điệu bài hát - Trẻ nghe nhạc, xem
nhanh – chậm để trẻ ở cả hai nhóm lắn tai nghe tranh và liên tưởng…
và vận động nhanh – chậm tự do theo giai điệu
- Trẻ nói lên suy nghĩ của
của bài hát.
mình.( tập thể, cá nhân)
- Nhìn và nghe cô nói lên
Hoạt động 3: Nghe nhạc, thể hiện cảm xúc.
cảm xúc của cô.
-Đọc theo hướng dẫn của
- Cô K: yêu cầu trẻ ngồi tại chỗ và lắng nghe
cô.
xem cô P làm gì?
- Trẻ hát theo nhạc và thể
- Cô P: Đàn một đoạn giai điệu bài hát
hiẹn cảm xúc của mình
“Happy new year”.
bằng cách vận động theo
Đố trẻ cô vừa làm gì? Đàn giai điệu bài
nhạc. Kết thúc bài hát trẻ
hát gì? và giai điệu bài hát nói lên điều gì?
nói lên lời chúc mừng
Muốn biết đó là bài hát gì, cô mời tất cả
năm mới: Happy new
nghe lại giai điệu bài hát và hãy liên tưởng xem year – Chúc mừng năm
sẽ thấy gì khi nghe giai điệuh bài hát đó?
mới.
- Cô P: Mở nhạc bài hát.
- Cô P và cô K: Tạo tranh thể hiện cảm
xúc của mình khi nghe nhạc.
- Cô P: Các bạn liên tưởng thấy gì…?
Nhìn bức vẽ của cô các bạn còn có suy nghĩ
gì?...
- Cô K: Khi nghe bài hát này các cô đã
liên tưởng thấy… ( chỉ vào bức tranh và nói lên
cảm xúc của mình).

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
- Cô P: Giới thiệu lại tên bài hát( viết tên
và đọc từng chữ cho trẻ đọc theo).
Kết thúc: Cô mở nhạc và yêu cầu trẻ thể hiện
cảm xúc của mình bằng cách hát theo và vận
động theo cảm xúc của trẻ.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×