Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài những chú gà dễ thương

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Giáo viên:Đinh Thị Kim Yến
Lớp:Cơm nát
Trường:MNBC Thực Hành 19/5
Tp:Hồ Chí Minh

Phát triển Ngôn ngữ.
Đề tài:Những chú gà dễ thương.
Lứa tuổi:18-20 tháng.
I.Mục đích yêu cầu:
Kiến thức:
Trẻ biết chỉ và gọi tên được gà trống, gà mái và gà con
Trẻ biết tiếng kêu và biết vài đặc trưng của con gà.
Kỹ năng:
Trẻ biết bắt chước động tác:gà đập cánh, gà gáy, gà mổ thóc.
Phát triển ngôn ngữ:
Trẻ nói được một số từ, câu đơn giản “gà trống”, “ò ó o” “mào đỏ” “gà
mái”, “cục ta cục tác”,”gà con”, “chip chip”, “tốc tốc”…
Giáo dục:
Gia đình nhà gà rất yêu thương nhau.

II.Chuẩn bị:
*Nhạc: “Đàn gà trong sân”, “Đàn gà con”
*Tranh: Gà trống, gà mái, 4 con gà con.
*Gà bông:Gà trống, gà mái, gà con.
III.Tiến hành
*Hoạt động 1:
Cho trẻ đi nhún nhảy theo bài nhạc “Đàn gà trong sân”
Tạo tình huống “gà gáy” cho trẻ tìm và phát hiện xem tiếng gáy (dán ở kính)
+Cô hỏi: _Con gì đây?(gà trống)
_Gà trống ngáy như thế nào? (ò ó o….)
+Cô cung cấp: _Trên đầu gà trống có “mào đỏ”
_Cô cho trẻ chơi chạy đuổi theo gà trống và gọi gà trống…
Gà mái: Cũng xuất hiện trên kính tựa như gà trống.
+Cô hỏi: _Con gì?
_.....Kêu như thế nào?
+Cô cung cấp: _Gà thích ăn giun, ăn thóc.
*Trò chơi chuyển tiếp:
Cô cho trẻ bắt chước gà đập cánh, gà gáy, gà kêu, gà mổ thóc…
*Hoạt động 2:
Cô cho phần đầu của gà trống nhô lên ụ rơm và cho trẻ đoán tên.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Sau đó cô cho gà trống xuất hiện và khuyến khích trẻ gọi tên, bắt chước
tiếng gà gáy…
Gà mái cô cũng cho xuất hiện tương tự như gà trống
Sau cùng cô cho 9 chú gà con chui ra từ ụ rơm và cho trẻ bế gà con đi
chơi.
Cô khuyến khích cho trẻ gọi tên, chỉ, vuốt ve các chú gà…
Trẻ bế gà đi chơi trên nền nhạc “Đàn gà con”.
IV.Kết thúc.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×