Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài gà trống, gà mái và con vịt

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói.
Chủ điểm: Động Vật
Đề tài: Gà

trống – Gà mái – Con vịt
Nhóm lớp: 25-36 tháng
Thời gian: 15 -18phút

Mục đích yêu cầu:
1/ Kiến thức:
_Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái, con vịt
_ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:
• Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn thóc, chân có cựa, gà
trống có mào đỏ.
• Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng
• Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp, vịt kêu cạp cạp
2/ Kỹ năng:
_Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan như thị giác, thính

giác, xúc giác để nhận biết các con vật.
_ Nhận ra sự khác nhau giữa gà trống , gà mái, con vịt qua tiếng kêu.
3/ Ngôn ngữ:
_ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ mới cho trẻ. Dạy trẻ nói từ: gà trống, gà
mái, con vịt, mào gà, mỏ gà, chân gà, chân vịt...
_ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp và dài, gà trống gáy ò ó o o, gà
mái kêu tục tác, gà mái đẻ trứng, chân vịt có màng bơi được dưới nước.
Chuẩn bị:
1/ Học cụ
_Mô hình: gà trống, gà mái,vịt
_Tranh: gà trống, gà mái, vịt
_Băng nhạc : “Đàn gà trong sân”, “Một con vịt.”
2/ Nội dung:
_Âm nhạc: Bài hát “ Con gà trống” “Một con vịt” “Đàn gà trong sân”
Cách tiến hành
Hoạt động cô và trẻ

Hoạt động trẻ

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Hoạt động 1: Giới thiệu và tạo cảm xúc
cho trẻ
Trẻ chơi tạo dáng và làm tiếng
Cô và trẻ cùng chơi tạo dáng kêu tiếng kêu kêu con gà trống, gà mái , con
của các con vật: gà trống – gà mái – con vịt vịt
Cô dẫn dắt trẻ đến xem mô hình, kết hợp
cho trẻ quan sát và đàm thoại cùng trẻ:
• Đố trẻ trong khu vườn này có con gì?
• Con gì đang mổ thóc vậy con?
• Thê scon gà mái đang làm gì?
• Còn con gì đang bơi dưới nước?
_Giờ tạm bịêt gà trống, gà mái và vịt chúng
mình đi chơi nhé!
_Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát: “Con
gà trống”


Trẻ trả lời
Trẻ quan sát và trả lời

Trẻ hát và vận động theo nhạc
bài “Con gà trống”

Hoạt động hai: Cô hướng dẫn trẻ nhận
biết tập nói.
_Cô để 3 tranh con vịt lên bảng nỉ và đó trẻ
con nào là gà trống. ( sau đó cô cất tranh gà
mái và vịt)
Trẻ quan sát và nói theo cô
• Gà trống:
_Đây là con gì?
_Đây là con gà trống, thế con gà trống
có những phần gì nào? (Cô kết hợp đàm
thoại và giới thiệu)
_Đây là đầu, mình, đuôi và Chân thành
_ Nhìn xem trên đầu gà trống có gì nữa?
_Đây là mào gà, con nói đi: “ Mào gà”
_Thế mào gà màu gì?
_Còn đây là gì?
_Đây là mỏ gà,mỏ gà như thế nào
_Mỏ gà nhọn để mổ thóc
_Đây là gì?
_Chân gà có móng nhọn để bới đất tìm
giun. Các bạn nói đi “ Chân gà có cựa”
_Gà trống gáy sao vậy con

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
_Các con biết không, gà gáy vào buổi
sáng để đánh thức mọi người dậy
_ Gà trống không đẻ được, vậy các con
lặp lại cô nghe nào.
• Gà mái:
_ Thế đây có phải là gà trống không?
Nó là con gì?
_Đây là con gà mái, con gà mái kêu thế
nào?
_ Cô tạo tình huống và kêu “ cục tác,
cục tác” và hỏi trẻ con gì kêu? Gà đẻ
trứng nên kêu “cục tác, cục tác – đố trẻ
đây là gì? (cô đưa quả trứng)
• Con vịt:
_Đố các con đây là con gì?
_Con vịt có đẻ trứng không? Con vịt có
gì đây? (cô chỉ vào mỏ vịt)
_Mỏ vịt dài và dẹp
_Vịt đi như thế nào?mình bắt chước
dáng đi của vịt nhé!
_Lạch bạch, lạch bạch
_Chỉ cho cô xem chân vịt ở đâu?
_Chân vịt có màng, vịt bơi dưới nước
_Vịt kêu như thế nào?
_Cô cho trẻ làm tiếng vịt kêu “ Cạp, cạp
cạp”
Hoạt động 3: Luyện tập
Luyện tập củng cố qua trò chơi, bài hát
Trẻ chơi và thực hiện theo yêu
Trò chơi: Tạo dáng
cầu cô đưa ra.
• Cô tạo dáng gà vỗ cánh và gáy ò ó o
o, đố là con gì?
• Cô cho trẻ tạo dáng gà gáy, mào gà
trên đầu, ....
• Cô tạo tiếng con gà mái cho trẻ nghe
và đố trẻ con gì? Cô cho trẻ đi tìm
trứng gà đẻ, sau đó cho trẻ xem trứng
gà và nói “Gà mái đẻ trứng”
• Cô tạo dáng con vịt bơi, đố trẻ con

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
gì? Và khuyến khích trẻ cùng chơi và
nói “ cạp, cạp cạp”
Trò chơi:Trò chơi tìm đúng nhà kết hợp
với bài hát.
• Các con ơi, chúng ta cùng đi chơi
nha
• Hát và vận động theo bài “Một con
vịt”
• Củng cố lại tiếng kêu và dáng đi của
vịt
• Cho trẻ vận động bài “ Đàn gà trong
sân”

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×