Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài nhận biết phân biệt con gà, con vịt màu đỏ

Giáo án: Nhận biết phân biệt
Đề tài: Nhận biết - phân biệt Con gà, con vịt màu đỏ
Chủ điểm: Thế giới động vật
Lớp: Cơm nát
I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Giáo dưỡng:
- Trẻ nhận biết hình dạng, các đặc điểm của các con vật gà
con, vịt con
- Trẻ nhận biết, phân biệt gà con, vịt con màu đỏ với các con
vật khác
2. Phát triển:
- Ngôn ngữ mạch lạc
- Vốn từ
- Tư duy và trí nhớ có chủ đích
- Trẻ nhận biết được màu đỏ
3. Giáo dục:
- Giáo dục trẻ học ngoan

II.


PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO:
- Phương pháp trực quan hình ảnh
- Phương pháp dùng lời

III.

CHUẨN BỊ:
- 6 tranh: 4 tranh gà con, vịt con màu đỏ, 2 tranh gà con vịt
con màu xanh
- Loto hình gà con và vịt con (có dán keo gai)
- Rối gà con vịt con màu đỏ
- Gạch xây ao: 32 viên gạch

IV.

BỘ MÔN TÍCH HỢP:
- Nhận biết tập nói vịt con, gà con, màu đỏ
- Âm nhạc: Ôn bài một con vịt, đàn gà con

V.

GIÁO ÁN CHI TIẾT:
Tiến trình

Hoạt động của cô

Ổn định

Hát bài hát “Gà con trong sân”

Hoạt động 1:
nhận biết gà con
vịt con

Bây giờ các con hãy xem cô có hình con gì đây?
(đưa tranh con gà con màu đỏ)
Đặt câu hỏi:

Hoạt động của

trẻ
Trẻ thực hiện
yêu cầu của cô
Trẻ xem
Trẻ trả lời


Hoạt động 2:
củng cố nhận
biết gà con, vịt
con màu đỏ (trò
chơi tìm nhà)

Trò chơi “Ai về
nhà nấy”

Con gì đây?
Con gà con này màu gì?
Cho trẻ xem tiếp tranh gà con màu xanh
Đặt câu hỏi:
Con gì đây?
Con gà con này màu gì?
Con hãy chỉ cho cô con gà con nào màu đỏ
Con hãy chỉ cho cô con gà con nào không phải
màu đỏ?
Bây giờ các con hãy xem cô có hình con gì đây?
(đưa tranh con vịt con màu đỏ)
Đặt câu hỏi:
Con gì đây?
Con vịt con này màu gì?
Cho trẻ xem tiếp tranh vịt con màu xanh
Đặt câu hỏi:
Con gì đây?
Con vịt con này màu gì?
Con hãy chỉ cho cô con vịt con nào màu đỏ
Con hãy chỉ cho cô con vịt con nào không phải
màu đỏ?
Bây giờ chúng ta cùng đi chơi nghen!
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Cùng đi tìm nhà
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây
Chúng ta tới nhà ai đây? (nhà của vịt con màu đỏ)
Vịt con có màu gì đây? (màu đỏ)
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Cùng đi tìm nhà
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây
Chúng ta tới nhà ai đây? (nhà gà con màu đỏ)
Gà con có màu gì đây? (màu đỏ)
Bây giờ cô có rất nhiều bạn gà và bạn vịt các con
hãy mang các bạn gà và bạn vịt về đúng nhà của
mình nào? Nhưng chỉ cho gà con và vịt con màu
đỏ thôi nhé
Cô phát cho mỗi bạn một con vât (có thể là gà con,
có thể là vịt con)
Các con hãy mang bạn gà và bạn vịt về nhà của

Trẻ trả lời
Trẻ thực hiện

Trẻ làm theo
lời cô
Trẻ cùng chơi
với cô

Trẻ trả lời
Trẻ cùng chơi
với cô

Trẻ chơi với cô


Hoạt động 3: ôn
lại nhận biết gà
con vịt con màu
đỏ “Trò chơi hoa
rơi”

Hoạt động 4: trò
chơi xây ao cho
vịt con và gà con

mình nào?
Hoa rơi hoa rơi
Hoa rơi ở đâu?
Hoa rơi ở đây
Cô tung các con vật lên
Các con hãy nhặt những chú gà con màu đỏ, và vịt
con mang về đây cho cô nhé
Con đang cầm con gì vậy? (cho một vài trẻ trả lời)
Con vật đó có màu gì?
Bây giờ các con hãy cùng cô xây ao cho những
chú gà con và vịt con này nhé

Trẻ chơi với côTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×