Tải bản đầy đủ

Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của Doanh nghiệp

Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
CỦA DOANH NGHIỆP
Nội dung
 Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến

lược và một số thuật ngữ cơ bản được
sử dụng trong quản trị chiến lược.
 Khái niệm, nội dung của tầm nhìn chiến
lược, sứ mạng kinh doanh và mục tiêu
chiến lược.
 Mô hình quy trình quản trị chiến lược
tổng quát và nội dung các hoạt động
trong giai đoạn: hoạch định chiến lược
thực thi chiến lược và đánh giá chiến
lược của doanh nghiệp.

Mục tiêu
 Nắm vững các đặc điểm cơ bản của quyết định chiến lược và phân định rõ nội dung của


chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp.
Phân biệt nội dung và phương thức quản trị chiến lược tại các cấp độ: chiến lược cấp doanh
nghiệp, chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp chức năng.
Hiểu và vận dụng thành thạo các thuật ngữ của quản trị chiến lược: tầm nhìn chiến lược,
sứ mạng kinh doanh, mục tiêu chiến lược, đơn vị kinh doanh chiến lược.
Nắm được nội dung các hoạt động cơ bản trong quy trình quản trị chiến lược của doanh
nghiệp: hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược và đánh giá chiến lược.
Hiểu rõ vai trò của quản trị chiến lược trong các loại hình tổ chức khác nhau.

Hướng dẫn học

Học viên cần tìm hiểu một số kiến thức liên quan về quản trị học, đồng thời tìm kiếm thêm các nội
dung như: khái niệm, quy trình quản trị doanh nghiệp, phương hướng hoạt động kinh doanh,
triết lý kinh doanh…
Thời lượng học
 9 tiết

v1.0

1


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Tình huống: Chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa
Tập 1: Giống như câu chuyện nguyên bản về cuộc thi chạy giữa
Thỏ và Rùa, Thỏ tự tin về khả năng chạy nhanh nên chủ quan
rong chơi, ngủ quên còn Rùa mặc dù chạy chậm nhưng chắc
chắn và ổn định. Kết quả là Rùa đã thắng. Câu chuyện này cho
thấy trong kinh doanh và trong cạnh tranh nếu biết phát huy được
điểm mạnh, bạn vẫn có thể dành chiến thắng đối thủ mạnh hơn,
nhanh hơn.
Tập 2: Sau thất bại, Thỏ vô cùng thất vọng và nhận ra rằng
mình thua vì quá tự tin và thiếu kỷ luật. Lần này rút kinh

nghiệm, Thỏ không chủ quan nữa mà dốc sức chạy một mạch về đích. Kết quả là Thỏ đã
thắng. Cuộc thi chạy lần thứ 2 này cho thấy trong công việc chậm và ổn định thì tốt rồi nhưng
nếu nhanh mà vẫn chắc chắn thì còn tốt hơn nhiều.
Tập 3: Câu chuyện chưa dừng lại ở đây, Rùa suy nghĩ và thấy rằng không thể dành chiến thắng
trên đường đua vừa rồi. Lần này Rùa đề nghị Thỏ chạy đua lần 3 nhưng phải trên đường đua do
Rùa lựa chọn. Thỏ nhận lời và cuộc đua bắt đầu. Thỏ nhanh chóng vượt lên, nhưng khi gần đến
đích mới phát hiện có con sông nhỏ chắn ngang vạch đích. Trong lúc Thỏ đang loay hoay tìm
cách vượt qua thì Rùa đã bò đến, bơi qua con sông và về đích. Câu chuyện cho thấy Rùa đã biết
lựa chọn được sân chơi (đường đua) thích hợp để tận dụng được lợi thế (biết bơi) của mình.
Tập 4: Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Đến đây, Thỏ và Rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết
và cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định
tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội (hợp tác). Cuộc
đua bắt đầu, Thỏ cõng Rùa chạy đến bên bờ sông, Rùa lội xuống sông và cõng Thỏ bơi qua
bên kia bờ sông. Lên đến bờ, Thỏ lại cõng Rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận
ra rằng bằng cách hợp tác cả hai đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước. Bài
học của câu chuyện này là gì? Mỗi doanh nghiệp đều có ưu điểm, lợi thế riêng, nhưng trừ khi
các doanh nghiệp cùng làm việc với nhau và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng doanh
nghiệp, họ sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những
trường hợp mà chúng ta không thể làm tốt hơn đối thủ.
Cần lưu ý rằng cả Thỏ và Rùa để dành chiến thắng trên đường đua đều đã xác định được rõ
ràng ưu thế của mình và kế hoạch hành động để về đích. Quan trọng hơn, cả hai đối thủ đều
không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng
nhiều hơn sau khi phải chịu thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng
làm việc hết sức mà vẫn thất bại.
Câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại cũng nói lên rằng chúng ta không thể tự nhiên giành được
thắng lợi trong bất kỳ cuộc đua tranh nào - cho dù nhìn vẻ bề ngoài anh là người mạnh hơn
mọi mặt. Để giành chiến thắng, chúng ta cần phải cân nhắc trước hết các ưu thế của mình, lựa
chọn được đường đua cho phép phát huy được ưu thế đó, biết khi cần cạnh tranh và khi nào
phải hợp tác, tóm lại phải có chiến lược và biết cách thực hiện chiến lược ấy.
Câu hỏi
Chiến lược và quản trị chiến lược là gì?
2

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

1.1.

Chiến lược là gì?

1.1.1.

Khái niệm và các nhân tố cấu thành chiến lược

1.1.1.1. Khái niệm chiến lược

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm chiến lược:
 Theo nghĩa thông thường, chiến lược (xuất phát từ
gốc từ Hy Lạp là strategos) là một thuật ngữ quân
sự được dùng để chỉ kế hoạch dàn trận và phân bố
lực lượng với mục tiêu đánh thắng kẻ thù. Carl von
Clausewitz – nhà binh pháp của thế kỷ 19 – đã mô
tả chiến lược là “lập kế hoạch chiến tranh và hoạch
định các chiến dịch tác chiến”.
 Bruce Henderson, chiến lược gia đồng thời là nhà sáng lập Tập đoàn Tư vấn Boston
(BCG) đã kết nối khái niệm chiến lược với lợi thế cạnh tranh. Lợi thế
cạnh tranh là việc đặt một công ty vào vị thế tốt hơn đối thủ để tạo ra giá trị về kinh
tế cho khách hàng. Henderson viết rằng “Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một
kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của tổ chức.
Những điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là cơ sở cho lợi thế của bạn”.
 Gần đây, với nhận thức về đặc điểm tiến hóa liên tục và đầy bất trắc của môi
trường kinh doanh, khái niệm chiến lược đã được mở rộng theo hướng “tập hợp
quyết định và hành động cho phép dự đoán trước, hoặc ít nhất là dự báo được một
tương lai có thể nhìn thấy trước nhưng vẫn còn đầy bất trắc và rủi ro”.
 Một cách tổng quát, G. Johnson & K. Scholes định nghĩa “Chiến lược bao hàm
việc ấn định các mục tiêu cơ bản, dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn
cách thức hoặc tiến trình hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực
hiện các mục tiêu đó”.
Tóm lại, chiến lược của một doanh nghiệp bao gồm những mục tiêu phải đạt tới trong
dài hạn, những đảm bảo về nguồn lực để đạt được những mục tiêu này và đồng thời
những cách thức, tiến trình hành động trong khi sử dụng những nguồn lực này. Do đó,
chiến lược được hiểu như là một kế hoạch hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát định hướng
sự phát triển và tạo lập lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một chiến lược tốt, được
thực hiện hiệu quả sẽ giúp các nhà quản trị và nhân viên ở mọi cấp quản lý xác định rõ
ràng mục tiêu, nhận biết phương hướng hành động, góp phần vào sự thành công của
doanh nghiệp.
1.1.1.2. Các nhân tố cấu thành chiến lược

Sau khi đã có một khái niệm tổng quát về chiến lược, nội dung tiếp theo sẽ tập trung
làm rõ các nhân tố đặc trưng cấu thành nên các quyết định chiến lược trong một doanh
nghiệp. Có 6 nhân tố cơ bản cấu thành nên một quyết định chiến lược, bao gồm:
 Quyết định chiến lược liên quan đến định hướng trong dài hạn của doanh nghiệp.
Các định hướng chiến lược của doanh nghiệp là các quyết định trong dài hạn và
việc triển khai các quyết định này cần rất nhiều thời gian. Câu chuyện "Thỏ và Rùa"
trong tình huống dẫn nhập là một cuộc thi chạy đường dài giữa hai đối thủ (chứ
không phải chạy nước rút).
v1.0

3


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

 Quyết định chiến lược liên quan đến việc xác định phạm vi hoạt động của doanh
nghiệp: doanh nghiệp sẽ tập trung vào một hoạt động/một ngành kinh doanh/một
thị trường (truyền thống) hay phát triển đa dạng hóa vào nhiều lĩnh vực hoạt động
kinh doanh mới?
Ví dụ: Chiến lược của FPT sẽ phải trả lời câu hỏi tập đoàn sẽ tập trung phát triển
lĩnh vực kinh doanh truyền thống là phần mềm và công nghệ thông tin hay phát
triển sang các lĩnh vực mới như: ngân hàng, phân phối bán lẻ, chứng khoán, giáo
dục đào tạo, ...
 Quyết định chiến lược có mục tiêu hướng tới
việc mang lại lợi thế cạnh tranh hay "tính khác
biệt" cho doanh nghiệp. Nếu chiến lược không
mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đó
không phải là một chiến lược hiệu quả, cũng như
nếu một doanh nghiệp có cùng chiến lược như
các đối thủ có nghĩa là doanh nghiệp vẫn chưa
có chiến lược.
Ví dụ: Southwest Airlines đã trở thành một hãng hàng không có lợi nhuận
cao nhất Bắc Mỹ nhờ vào việc tự tạo cho mình một chiến lược kinh doanh khác
biệt so với các hãng hàng không truyền thống: bán vé giá thấp, khởi hành thường
xuyên, phục vụ chu đáo và cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng.
 Quyết định chiến lược của doanh nghiệp được hình thành từ sự biến động liên tục
của môi trường cạnh tranh. Vì vậy, chiến lược phải cho phép xác lập được vị thế
của doanh nghiệp trong mối quan hệ tương thích với môi trường và thị trường. Đối
với một doanh ngiệp có quy mô nhỏ, việc xác định vị thế này đòi hỏi doanh nghiệp
phải lựa chọn một hoặc một vài đoạn thị trường ngách, tuy nhiên đối với một tập
đoàn đa quốc gia, việc xác định vị thế chiến lược có thể đến từ việc mua lại những
doanh nghiệp đã có được vị thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Ví dụ: Hãng máy tính Lenovo của Trung Quốc đã mua lại nhánh hoạt động máy
tính cá nhân IBM để tạo lập và phát triển vị thế cạnh tranh vào khu vực thị trường
tiềm năng này.
 Chiến lược được hình thành từ các nguồn lực và năng lực bên trong của doanh
nghiệp. Theo tiếp cận này, chiến lược không chỉ cần thích nghi với môi trường bên
ngoài, mà còn phải cho phép khai thác tối đa các năng lực bên trong của
doanh nghiệp để tạo lập được các năng lực cạnh tranh bền vững.
 Cuối cùng, để triển khai chiến lược đòi hỏi phải phân bổ các nguồn lực: tài chính,
nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ, thương mại, ... một cách tối ưu, cho các hoạt
động kinh doanh nhiều tiềm năng nhất.
 Ví dụ: Một doanh nghiệp có định hướng chiến lược phát triển thị trường quốc tế
thường đi kèm với việc phát triển một hệ thống phân phối mới và các dịch vụ
khách hàng.

4

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp
Chiến lược phát triển của Vinamilk

Tổng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK) là một doanh nghiệp đang chiếm vị trí
dẫn đầu trong ngành sữa của Việt Nam. Để có được quyết định và hành động mang tính
nhất quán và có hiệu quả, bản tuyên bố chiến lược của Vinamilk nêu rõ:
Mục tiêu của Vinamilk là tối đa hóa giá trị của cổ đông và theo đuổi mục tiêu phát triển
kinh doanh dựa trên những yếu tố chiến lược sau:


Mở rộng thị phần tại các thị trường hiện tại và thị trường mới;Phát triển toàn diện danh mục sản phẩm sữa nhằm hướng tới một thị trường tiêu thụ rộng
lớn, đồng thời mở rộng sang các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, mang lại
tỷ suất lợi nhuận lớn hơn;Phát triển các dòng sản phẩm mới nhằm thỏa mãn tốt nhất thị hiếu tiêu dùng khác nhau
của khách hàng;Xây dựng thương hiệu;Tiếp tục nâng cao quản lý hệ thống cung cấp;1.1.2.

Phát triển nguồn nguyên liệu sạch để đảm bảo nguồn cung sữa tươi ổn định và tin cậy.

Một số thuật ngữ cơ bản

1.1.2.1. Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp hiện đại thường có ba cấp chiến lược
tương ứng với ba cấp tổ chức khác nhau (Hình 1.1), bao
gồm chiến lược cấp doanh nghiệp (Corporate Strategy),
chiến lược cấp kinh doanh (Business Strategy) và chiến
lược cấp chức năng (Functional Strategy). Các hoạt
động cũng như các quyết định chiến lược của ba cấp
này phải nhất quán, hỗ trợ lẫn nhau, và phải hợp nhất
nhằm đáp ứng với những thay đổi cạnh tranh của
môi trường bên ngoài.
Ban giám đốc

Chiến lược

Hội đồng quản trị

Doanh nghiệp

Chiến lược
kinh doanh

Chiến lược
chức năng

1

2

3

Các chức năng
KD cho SBU 1

Các chức năng
KD cho SBU 2

Các chức năng
KD cho SBU 3

Thị trường A

Thị trường B

Thị trường C

Hình 1.1: Ba cấp chiến lược trong doanh nghiệp

Nguồn: Hill & Jones, 2008, Strategic management

v1.0

5


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

 Chiến lược cấp doanh nghiệp (gọi tắt là chiến lược doanh nghiệp) do hội đồng
quản trị chịu trách nhiệm xây dựng. Chiến lược doanh nghiệp liên quan đến mục
tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng những kỳ vọng của các cổ đông.
Chiến lược doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng
phát triển của tổ chức. Thông thường, chiến lược doanh nghiệp trả lời câu hỏi
then chốt: “Doanh nghiệp đã, đang và sẽ hoạt động trong ngành kinh doanh hoặc
những ngành kinh doanh nào?”
 Chiến lược cấp kinh doanh (gọi tắt là chiến lược kinh doanh) liên quan nhiều hơn
tới việc làm thế nào doanh nghiệp hay một hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp có thể cạnh tranh thành công trên một thị trường (hoặc một đoạn thị
trường) cụ thể. Nó liên quan nhiều hơn đến các quyết định chiến lược về việc lựa
chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các
đối thủ, khai thác và tạo ra được các cơ hội mới … Chiến lược kinh doanh phải chỉ
ra được cách thức doanh nghiệp cạnh tranh trong các ngành kinh doanh khác nhau,
xác định vị thế cạnh tranh cho các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và làm thế
nào để phân bổ các nguồn lực hiệu quả nhất.
 Chiến lược cấp chức năng liên quan tới việc từng bộ phận chức năng (sản xuất,
marketing, tài chính, hệ thống thông tin,…) trong doanh nghiệp sẽ được tổ chức
như thế nào để thực hiện được mục tiêu chiến lược kinh doanh. Một chiến lược
chức năng là một lời công bố chi tiết về các mục tiêu và phương thức hành động
ngắn hạn được các lĩnh vực chức năng sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu ngắn
hạn của các SBU và mục tiêu dài hạn của tổ chức. Bởi vậy, chiến lược chức năng
tập trung vào các vấn đề về nguồn lực, quá trình xử lý và con người.
1.1.2.2. Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU – Strategic Business Units)

Đơn vị kinh doanh chiến lược (từ đây viết tắt là SBU) được hiểu là một đơn vị kinh
doanh riêng lẻ của doanh nghiệp mà tại đó các nguồn lực có thể được phân bổ hoặc
thu hồi một cách độc lập với các hoạt động kinh doanh còn lại của doanh nghiệp.
Có thể xác định các SBU dựa trên một số tiêu chí phổ biến sau:
 Các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác biệt về mặt công nghệ. Ví dụ một
công ty kinh doanh sản phẩm tivi có thể phân chia thành SBU 1: Tivi LCD;
SBU 2: Tivi LED.
 Các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác biệt về mặt chức năng sử dụng. Ví dụ
một công ty kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể phân chia thành
SBU 1: Bàn chải đánh răng; SBU 2: Kem đánh răng; SBU 3: Nước súc miệng.
 Các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khác biệt về mặt nhãn hiệu hay tiếp thị.
Ví dụ một công ty kinh doanh mặt hàng nước giải khát có thể phân chia thành
SBU 1: Trà xanh O độ; SBU 2: Trà thảo mộc Dr Thanh.
 Các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác biệt hóa về mặt khách hàng. Ví dụ
một ngân hàng thương mại có thể phân chia thành SBU 1: Dịch vụ tài chính cho
khách hàng cá nhân; SBU 2: Dịch vụ tài chính cho khách hàng tổ chức.
Trước khi tiến hành phân bổ nguồn lực, hay ứng xử với các đối thủ cạnh tranh, một
doanh nghiệp bắt buộc phải phân chia tổng thể hoạt động kinh doanh thành các đơn vị
6

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

kinh doanh đồng nhất về các yếu tố: công nghệ, thị trường và cạnh tranh. Sau đó chiến
lược sẽ lần lượt được xây dựng và triển khai tại các đơn vị kinh doanh đồng nhất này.
Ví dụ các nhà lãnh đạo của Vinamilk không thể ngay lập tức xây dựng chiến lược kinh
doanh cho cả công ty. Họ phải bắt đầu công tác hoạch định chiến lược từ các đơn vị
kinh doanh độc lập: sữa tươi, sữa bột, sữa chua, sữa đặc, cafe hòa tan, ... (Hình 1.2)
VINAMILK

Sữa bột Dielac

Sữa tươi

Sữa chua

Vinamilk Café

Kem

Hình 1.2: Ví dụ về phân đoạn SBU theo tiêu chí công nghệ

1.1.2.3. Tầm nhìn chiến lược - Sứ mạng kinh doanh - Mục tiêu chiến lược

 Tầm nhìn chiến lược
Johnson & Scholes, tác giả cuốn sách Corporate
Strategy đã định nghĩa "Tầm nhìn chiến lược là một
định hướng phát triển cho tương lai, một khát vọng
của tổ chức về những điều mà tổ chức muốn đạt
tới”. Tầm nhìn chiến lược được hiểu là một hình
ảnh, một bức tranh sinh động về những điều có thể
xảy ra đối với một doanh nghiệp trong tương lai.
Tầm nhìn thể hiện ước muốn, tham vọng của doanh
nghiệp và thực chất tầm nhìn chiến lược của doanh
nghiệp trả lời cho câu hỏi: “Doanh nghiệp muốn đi về đâu? và nỗ lực sáng tạo
điều gì?”. Bằng cách xác định tầm nhìn chiến lược cho doanh nghiệp, nhà lãnh đạo
sẽ tập trung được sự quan tâm và khả năng đóng góp của mọi thành viên trong
doanh nghiệp.
 Sứ mạng kinh doanh
Sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp dùng để chỉ mục đích, lý do và ý nghĩa của
sự ra đời và tồn tại của doanh nghiệp. Sứ mạng chính là bản tuyên ngôn của doanh
nghiệp đối với xã hội và chứng minh tính hữu ích, các giá trị mà doanh nghiệp
mang lại cho xã hội. Sứ mạng kinh doanh thể hiện ý nghĩa tồn tại của một doanh
nghiệp, những giá trị mà doanh nghiệp hướng tới, những khách hàng mà doanh
nghiệp phục vụ, những phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp áp dụng, ...
 Mục tiêu chiến lược
o

o

v1.0

Khái niệm: Mục tiêu chiến lược được hiểu là: “những trạng thái, những cột
mốc, những tiêu chí cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong khoảng thời
gian nhất định, đảm bảo sự thực hiện thành công tầm nhìn và sứ mạng của
doanh nghiệp”. [Thompson & Strickland, 2001].
Mục tiêu chiến lược chỉ đạo hành động, cung cấp khuôn khổ để định hướng nỗ
lực của toàn doanh nghiệp, và có thể được sử dụng như tiêu chuẩn đánh giá
để đo lường mức độ hiệu quả của công việc kinh doanh.
7


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp
o

Căn cứ vào thời gian thực hiện, có thể chia mục tiêu chiến lược thành 2 loại:
mục tiêu dài hạn (>3 năm) và mục tiêu ngắn hạn (<1 năm). Trong đó, các mục
tiêu chiến lược ngắn hạn được chuyển hóa từ các mục tiêu chiến lược dài hạn.
Ví dụ: trong 3 năm tới Nokia sẽ tăng trưởng gấp 1,5 lần doanh số bán cho dòng
sản phẩm E-serie, từ đó lần lượt trong năm đầu tiên doanh thu tăng 15%, năm
thứ 2 tăng 20% và năm cuối cùng tăng 18%.

Ví dụ: Bạn muốn vận động thể dục, phục hồi sức khỏe. Trong trường hợp này
chiến lược có thể được diễn giải theo các thuật ngữ sau đây:
Thuật ngữ

Khái niệm

Ví dụ

Sứ mạng

Mục đích, lý do và ý nghĩa
tồn tại.

Khỏe mạnh

Tầm nhìn

Trạng thái mong muốn
trong tương lai

Tham gia giải chạy marathon quốc tế

Mục tiêu

Cột mốc đạt được trong
khoảng thời gian nhất định.

Giảm được 5kg từ nay đến tháng 9.

Chiến lược

Định hướng hành động
trong dài hạn

tổ chức tại Hà Nội
Tập chạy marathon từ tháng 5.
Luyện tập thường xuyên, đều đặn vào
mỗi buổi sáng.
Tham gia vào các giải chạy marathon ở
trường hoặc địa phương.
Tuân thủ ngiêm ngặt chế độ ăn uống.

1.2.

Quản trị chiến lược

1.2.1.

Khái niệm và mô hình quy trình tổng quát quản trị chiến lược

1.2.1.1. Khái niệm quản trị chiến lược

“Quản trị chiến lược là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh
giá các quyết định đan chéo nhiều chức năng cho phép một tổ chức đạt được
những mục tiêu đề ra” (Fred David, Khái luận về quản trị chiến lược, 2001).
Quản trị chiến lược là một tập hợp những quyết định quản trị và hành động hướng
tới việc hoàn thành mục tiêu dài hạn của tổ chức
(xem mục 1.1). Về thực chất, quản trị chiến lược là
phương thức, cách thức mà doanh nghiệp tổ chức
triển khai chiến lược, bao gồm: Phân tích tình thế
hiện tại; Đánh giá các quyết định nhằm đưa chiến
lược vào triển khai; Đánh giá hiệu quả thực thi; Điều
chỉnh hoặc phát triển chiến lược khi cần thiết. Quản
trị chiến lược bao gồm tất cả các chức năng cơ bản
của quản trị như: hoạch định, tổ chức, chỉ đạo và
kiểm soát.
1.2.1.2. Mô hình quy trình quản trị chiến lược tổng quát

Quy trình tổng quát quản trị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm 3 giai đoạn:
thiết lập (hoạch định) chiến lược, triển khai (thực thi) chiến lược và đánh giá
chiến lược (xem hình 1.3). Nội dung và mối quan hệ giữa các thành phần chính
của quy trình được trình bày và phân tích cụ thể trong các bài tiếp theo.
8

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

Phân tích bên
ngoài để xác định
các cơ hội/thách
thức chủ yếu

Xác định tầm
nhìn, sứ mạng
và chiến lược
hiện tại

Xây dựng các
mục tiêu dài hạn

hàng năm

Phân bổ
nguồn lực

Điều chỉnh
sứ mạng
kinh doanh của
DN

Phân tích bên trong
để xác định các
điểm mạnh/điểm
yếu cơ bản

Xây dựng các
mục tiêu

Lựa chọn các
chiến lược
theo đuổi

Hoạch định
chiến lược

Đo lường
và đánh giá
kết quả

Thiết lập các
chính sách,
chiến thuật

Thực thi
chiến lược

Đánh giá
chiến lược

Hình 1.3: Mô hình quy trình quản trị chiến lược tổng quát của doanh nghiệp

Nguồn: Fred R.David, 2001

Đặc điểm của quy trình chiến lược:
 Các hoạt động trong quy trình quản trị chiến lược có tác động tương hỗ. Điều này
thể hiện ở việc bất kỳ sự thay đổi nào, ở bất kỳ thành phần chính nào trong quy
trình cũng đòi hỏi sự thay đổi trong một hoặc nhiều thành phần khác. Ví dụ, một
sự thay đổi trong lực lượng kinh tế (môi trường bên ngoài) có thể tạo ra một cơ hội
lớn cho phát triển thị trường của doanh nghiệp, do đó đòi hỏi sự thay đổi trong nội
dung chiến lược và các mục tiêu chiến lược dài hạn. Như vậy, nếu điều chỉnh một
hoặc một số nội dung trong quy trình quản trị chiến lược thì sẽ kéo theo việc
doanh nghiệp phải xem xét và tiến hành điều chỉnh một loạt các hoạt động còn lại.
 Quy trình quản trị chiến lược là một quy trình liên tục, không có điểm dừng.
Thông qua hoạt động đo lường và đánh giá kết quả thực thi chiến lược cho phép
đánh giá hiệu suất triển khai chiến lược và từ đó điều chỉnh lại sứ mạng và chiến
lược hiện tại. Điểm cuối cùng của quy trình là "đo lường và đánh giá kết quả" cũng
đồng thời là điểm khởi đầu của một quy trình quản trị chiến lược mới. Tất cả các
quyết định và hành động chiến lược đều có thể phải thay đổi khi các điều kiện môi
trường xung quanh thay đổi và mong muốn cải thiện tình hình nảy sinh. Chính vì
vậy, quy trình quản trị chiến lược là một quy trình động.
1.2.2.

Các giai đoạn trong quy trình quản trị chiến lược

1.2.2.1. Giai đoạn hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến lược được hiểu là một quá trình thiết lập tầm nhìn, sứ mạng kinh
doanh; thực hiện điều tra nghiên cứu để xác định các cơ hội, thách thức, điểm mạnh,
v1.0

9


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

điểm yếu của doanh nghiệp; xây dựng các mục tiêu dài hạn và lựa chọn các
phương án chiến lược để thực hiện các mục tiêu này.
Hoạch định chiến lược hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp
giành được lợi thế cạnh tranh bằng cách luôn tạo lập
thế chủ động trong việc thích nghi với môi trường
thường xuyên biến động. Hoạch định chiến lược tốt
cũng đề cập tới cả những tình huống sẽ thay đổi theo
thời gian như thế nào. Chiến lược kinh doanh cũng
giống như chiến thuật quân sự. Đó là nghệ thuật lãnh
đạo của nhà chiến lược, dự đoán phản ứng của đối
thủ và mức độ thành công. Mục đích của các nhà chiến lược giỏi là luôn đi trước
đối thủ cạnh tranh 1 bước. Họ vạch trước các bước đi và có các phương án cho
những tác động có thể xảy ra.
Trong các sách tham khảo về quản trị kinh doanh có một câu chuyện rất thú vị
minh chứng cho tầm quan trọng của công tác hoạch định chiến lược: có 2 vị giám
đốc của 2 doanh nghiệp đang cạnh tranh với nhau trong cùng một ngành hàng và
họ quyết định cùng tham gia một chuyến dã ngoại trong rừng để bàn bạc về khả
năng hợp nhất giữa 2 doanh nghiệp. Họ đi bộ sâu vào trong rừng, đột nhiên một
con gấu xám vọt ra đứng trên 2 chân sau gầm gừ. Ngay lập tức, một ông liền bỏ
ba-lô xuống và lấy ra một đôi giày chạy bộ. Vị giám đốc còn lại liền nói "ông
không thể chạy thoát khỏi con gấu đó đâu". Ông này liền trả lời "Có lẽ tôi không
thể chạy nhanh hơn con gấu đó, nhưng chắc chắn tôi chạy nhanh hơn ông đấy".
1.2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược

Hoạch định một chiến lược tốn kém rất nhiều thời gian
và tiền của, nhưng nếu quá trình thực hiện không tốt thì
toàn bộ hoạt động quản trị chiến lược của doanh nghiệp
sẽ trở thành vô nghĩa. Xây dựng một chiến lược tốt đã
khó, biến nó thành hiện thực (thực thi) còn khó hơn
nhiều. Một chiến lược thành công luôn là một quá trình
trong đó các kế hoạch thực hiện chiến lược phải được
chú trọng ngay trong quá trình hoạch định chiến lược.
Triển khai chính là giai đoạn chuyển hóa các nội dung chiến lược thành hành động
chiến lược. Triển khai chiến lược bao gồm những công việc nhằm làm cho chiến lược
được thực hiện và đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Ba hoạt động cơ bản trong giai đoạn triển khai chiến lược là: thiết lập các mục tiêu
hàng năm, đưa ra các chính sách và phân bổ các nguồn tài nguyên (Bài 7). Giai đoạn
này được xem là giai đoạn khó khăn nhất trong quy trình quản trị chiến lược. Việc
triển khai chiến lược thành công xoay quanh khả năng thúc đẩy khích lệ nhân viên của
các nhà quản trị và hoạt động này vốn là một nghệ thuật hơn là một khoa học.
1.2.2.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược

Đánh giá chiến lược là giai đoạn cuối cùng của quy trình quản trị chiến lược, bao gồm
ba hoạt động chính: xem xét lại các yếu tố là cơ sở cho các chiến lược hiện tại; đo
lường thành tích và thực hiện các hoạt động điều chỉnh (Bài 7). Giai đoạn đánh giá
chiến lược là cần thiết vì thành công hiện tại không bảo đảm cho thành công trong
10

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

tương lai. Sau thành công luôn có những vấn đề mới nảy sinh, đồng thời luôn có sự
thay đổi trong các yếu tố môi trường. Do đó, nếu doanh nghiệp thỏa mãn, không đánh
giá lại chiến lược của mình thì doanh nghiệp sẽ phải trả giá bằng những thất bại.
1.2.3.

Quá trình phát triển, đặc trưng, các khuynh hướng quản trị chiến lược
trong doanh nghiệp

1.2.3.1. Quá trình phát triển tư duy chiến lược

Có thể khái quát 3 giai đoạn phát triển về tư duy chiến lược trong doanh nghiệp
như sau:
 Giai đoạn đầu: Tư duy cổ điển - Các phát triển nội tại của doanh nghiệp
Hầu hết các học giả trên thế giới đều đồng ý rằng
lĩnh vực quản trị chiến lược đã khởi đầu từ những
năm 1960. Trong giai đoạn này, những tác phẩm có
ảnh hưởng rất lớn đó là: “Chiến lược và cấu trúc”
của A. Chandler năm 1962, “Chiến lược công ty”
của Ansoff năm 1965, “Chính sách kinh doanh:
Các bài học tình huống” của trường Harvard
năm 1965. Hai trường phái tư duy xây dựng chiến
lược nổi bật đến trong giai đoạn này là: Trường
phái thiết kế và trường phái hoạch định chiến lược.
o Trường phái thiết kế: do K.Andrews và các đồng sự khởi xướng trong cuốn
“Chính sách kinh doanh”. Mô hình trường phái thiết kế bắt đầu với mô hình
đánh giá bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Với đánh giá bên ngoài, các
cơ hội và đe dọa của môi trường bên ngoài được nghiên cứu tỉ mỉ thể hiện các
nhân tố thành công chủ yếu (KFS – Key Factors of Success). Với đánh giá bên
trong, các sức mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp được đưa ra để xem xét và
từ đó xác định các năng lực cạnh tranh hay năng lực phân biệt. Trong giai đoạn
thứ hai, các nhân tố thành công chủ yếu và các năng lực phân biệt được phân
tích và kết hợp, tiếp theo đó các phương án chiến lược sẽ hình thành trên cơ sở
các nền tảng này. Sau đó, các phương án chiến lược sẽ được đánh giá và lựa
chọn ra chiến lược tốt nhất. Cuối cùng là triển khai việc thực thi chiến lược.
Mô hình SWOT lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.
o Trường phái hoạch định: có thể coi là do I.Ansoff khởi xướng trong cuốn
“Chiến lược công ty”. Hoạch định chiến lược phổ biến trong những năm 60 và
70 của thế kỷ 20 nhưng cũng bị thủ tiêu nhanh chóng đầu những năm 1980 khi
các đề nghị và người phát triển chủ yếu của nó như General Electric không còn
tin tưởng và sử dụng chúng nữa. Mô hình hoạch định chiến lược của G.E đề xuất
bao gồm các nội dung:
1. Thiết lập mục tiêu
2. Đánh giá bên ngoài
3. Đánh giá bên trong
4. Đánh giá chiến lược
5. Cụ thể hóa chiến lược
6. Lập kế hoạch cho toàn bộ quá trình

v1.0

11


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

 Giai đoạn cận đại: Tư duy hướng về tổ chức ngành và môi trường cạnh tranh của
ngành kinh doanh.
Các lý thuyết trong giai đoạn đầu về bản chất là theo thông lệ, chủ yếu dựa vào các
nghiên cứu tình huống. Cách tiếp cận này có vẻ như không đủ khoa học và xuất
hiện nhu cầu về một cách tiếp cận suy mẫu lớn. Vào những năm 1970, sự dịch
chuyển trọng tâm nghiên cứu này đã diễn ra phổ biến. Về mặt lý thuyết và phương
pháp luận, đã có những dịch chuyển theo hướng kinh tế học. Điều này dẫn đến
một sự thay đổi về tầm nhìn từ bên trong doanh nghiệp tới bên ngoài và đến
tầm nhìn trên phạm vi ngành. Nổi bật trong giai đoạn này là trường phái định vị.
Các lý thuyết ở giai đoạn này có khuynh hướng của kinh tế học, đặc biệt từ nhánh
kinh tế học tổ chức ngành. Đại diện cho giai đoạn này là nghiên cứu của nhà
tư duy chiến lược có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất M. Porter. Kinh tế học tổ chức
ngành được xem là một phức hợp kinh tế gồm các doanh nghiệp hoạt động với các
chức năng của nhà cung cấp, người bán, người mua các hàng hóa và dịch vụ.
Người ta đã tập trung vào môi trường bên ngoài và đơn vị phân tích là ngành hay
nhóm các doanh nghiệp cạnh tranh (nhóm chiến lược).
Ảnh hưởng của M.Porter đọng lại trên thực tế là ông đã trình bày một cách thức rõ
ràng để mô tả cấu trúc ngành với mô hình 5 lực lượng điều tiết cạnh tranh.
Khả năng để giành lợi thế cạnh tranh chủ yếu phụ thuộc vào cách thức doanh
nghiệp định vị và tạo khác biệt trong một ngành. Năm lực lượng điều tiết cạnh
tranh là các quy tắc của cạnh tranh, xác định tính hấp dẫn của ngành và tương ứng
xác định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. M. Porter cũng cung cấp khung
lý thuyết về cạnh tranh tổng quát, bao gồm các chiến lược cạnh tranh dẫn đầu về
chi phí, khác biệt hóa và tập trung. M. Porter cho rằng doanh nghiệp hoặc là phải
đi theo một trong các chiến lược cạnh tranh tổng quát này hoặc bị kẹt ở giữa mà
không có những thay đổi thành công trong dài hạn.
Sự khác biệt cơ bản của trường phái định vị so với trường phái thiết kế và hoạch
định là cho rằng chỉ có một vài chiến lược chính có thể sử dụng trong một ngành
kinh doanh nào đó. Việc sử dụng những chiến lược này cho phép định vị
doanh nghiệp vào các vị trí trên thị trường giúp cho doanh nghiệp dễ dàng phản
ứng lại đối thủ cạnh tranh và cho phép giành lợi nhuận cao hơn các doanh nghiệp
khác trong ngành. Như vậy, vấn đề đã trở thành làm sao tương thích chiến lược
doanh nghiệp với điều kiện môi trường.
 Giai đoạn hiện nay: Hướng về cân bằng nguồn lực với mục tiêu và môi trường
kinh doanh thường xuyên thay đổi.
Những thay đổi trên tầm mức ngành kinh doanh đã gây ra phản ứng mạnh mẽ
trong lĩnh vực quản trị chiến lược. Chiều hướng này bắt đầu dần dần khi người ta
quan tâm nhiều hơn đến nhóm chiến lược. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có
một số doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các doanh nghiệp trong cùng nhóm chiến
lược của ngành.
Về tư duy, các lý thuyết quản trị chiến lược hiện đại đều xem xét doanh nghiệp
không đơn thuần chỉ là một tổ chức sản xuất và cung ứng những sản phẩm và dịch
vụ cụ thể mà coi nó là đơn vị cung ứng giá trị gia tăng, là đơn vị thỏa mãn nhu cầu
khách hàng và là đơn vị kiến tạo tri thức mới. Sự phát triển quan trọng nhất
12

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

trong thời kỳ này là quan điểm dựa trên cân bằng nguồn lực với môi trường. Nó
giải quyết câu hỏi cơ bản là bằng cách thức nào để doanh nghiệp tạo dựng và duy
trì lợi thế cạnh tranh. Quan điểm dựa trên cân bằng nguồn lực được F. Barney phát
triển xa hơn bằng việc trình bày một khuôn khổ cụ thể để nhận diện các năng lực
tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Ông đề ra 4 tiêu chuẩn để đánh giá năng lực
cạnh tranh: Có giá trị, hiếm, khó bắt chước, không thể thay thế.
Quan điểm dựa trên cân bằng nguồn lực cũng hình thành tiếp cận “các khả năng
động lực” của Hamel & Prahalad. Họ phổ biến các quan niệm như “năng lực cốt
lõi” và “ý tưởng chiến lược”. Cách tiếp cận của họ xem xét quản trị chiến lược như
một quá trình học tập và kiến tạo tri thức, hướng đến việc phát triển và khai thác
các năng lực tạo lập khác biệt mà khó có thể bắt chước bởi đối thủ. Các năng lực
cốt lõi này chính là nguồn của lợi thế cạnh tranh. Các nhà quản trị chiến lược cần
phải xem các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như là một danh mục các
nguồn lực và năng lực có thể kết hợp lại theo các cách thức khác nhau thích ứng
với động thái môi trường.
1.2.3.2. Các khuynh hướng quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

 Hoạch định tài chính cơ bản: Trong giai đoạn ban đầu này các nhà quản trị của
doanh nghiệp thấy cần phải có một quá trình hoạch định chặt chẽ, để lập ra một hệ
thống ngân sách cho năm sau. Các dự án và các đề
nghị chỉ dựa trên một số ít các phân tích, mà hầu
hết từ các thông tin nội bộ của doanh nghiệp. Các
thông tin về môi trường chủ yếu do lực lượng bán
hàng cung cấp. Trong thực tế các kế hoạch xây
dựng theo một quá trình đơn giản như vậy chỉ tạo
ra sự chủ động điều hành trong phạm vi tối đa là
một năm. Quá trình như vậy không tốn kém quá nhiều về thời gian, các yếu tố
chiến lược hết sức mờ nhạt.
 Hoạch định trên cơ sở dự báo: Vì việc lập ngân sách ít có ý nghĩa thúc đẩy việc
hoạch định dài hạn và chính các nhà quản trị trong doanh nghiệp cũng cảm thấy bị
động trong nhiều tình huống thay đổi đột biến của môi trường. Họ cố gắng xây
dựng các kế hoạch dài hơi hơn, có thể lên đến 3 - 5 năm. Cùng với các thông tin
nội bộ, các nhà quản trị thu thập các dữ liệu bên ngoài và ngoại suy từ các
khuynh hướng hiện tại đến 3 - 5 năm trong tương lai. Đến giai đoạn này, công việc
hoạch định chiến lược đã đòi hỏi khá nhiều thời gian, có khi đến hàng tháng để tạo
ra sự kết nối phù hợp giữa các nguồn ngân sách với nhau. Trong quá trình như vậy
thường diễn ra những xung đột khi các nhà quản trị cố gắng cạnh tranh để giành
lấy phần ngân sách lớn hơn cho bộ phận của mình.
 Hoạch định hướng ra bên ngoài: Hoạch định dài hạn từ 3 – 5 năm trên cơ sở kết
nối các nguồn ngân sách tỏ ra phức tạp bởi tính xung đột cao. Không những thế
các kế hoạch 5 năm còn kém hiệu lực. Vì vậy, các nhà quản trị cấp cao thấy cần
kiểm soát quá trình hoạch định chiến lược của doanh nghiệp bằng cách tiến hành
hoạch định chiến lược kinh doanh. Tư duy theo quan điểm chiến lược kinh doanh
có thể tăng cường được khả năng đáp ứng đối với các thị trường đang thay đổi và
thích nghi với các áp lực cạnh tranh. Việc hoạch định không còn giao cho cấp dưới
v1.0

13


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

nữa mà tập trung vào một bộ phận gồm những người chịu trách nhiệm xây dựng
các kế hoạch kinh doanh. Bộ phận này được các nhà tư vấn thuộc các hãng tư vấn
cung cấp cho những kỹ thuật, công cụ để thu thập thông tin và dự đoán
khuynh hướng tương lai. Các chuyên gia tình báo cũng phát triển các đơn vị tình
báo cạnh tranh để thu thập các động thái cạnh tranh của các đối thủ. Các nhà quản
trị cấp cao mỗi năm họp một lần do những thành viên chủ chốt của bộ phận kế
hoạch chủ trì để đánh giá và cập nhật kế hoạch chiến lược kinh doanh.
 Quản trị chiến lược theo nhóm: Trong quá trình thực hiện kế hoạch hóa từ trên
xuống, các nhà quản trị thấy rằng ngay cả chiến lược tốt nhất cũng ít có giá trị nếu
không có các dữ liệu và sự cam kết của nhà quản trị và nhân viên cấp dưới. Các
nhà quản trị cấp cao thành lập các nhóm công tác bao gồm các nhà quản trị và các
nhân viên chủ chốt ở nhiều cấp quản trị, thuộc nhiều bộ phận khác nhau và các
nhóm làm việc. Họ xây dựng và tích hợp một loạt
các phương án chiến lược nhằm đạt được các mục
tiêu chung của tổ chức. Chiến lược 5 năm được
chia ra từng năm rất phức tạp được thay thế bằng
tư duy chiến lược ở tất cả các cấp của tổ chức trong
cả năm. Thông tin chiến lược, trước kia vốn chỉ có
ở cấp cao, được chuyển qua mạng cục bộ hay
intranet ra khắp tổ chức thay vì việc tập trung vào một bộ phận hoạch định chiến
lược. Các nhà tư vấn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp luôn sẵn sàng để hỗ trợ
các cuộc thảo luận chiến lược theo nhóm. Quản trị chiến lược lúc này là sự tương
tác giữa các cấp chứ không phải đơn thuần từ cấp cao.
1.3.

Thiết lập định hướng chiến lược của doanh nghiệp

1.3.1.

Tầm nhìn chiến lược

1.3.1.1. Thực chất và nội dung tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược là cụm từ thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng và mong muốn
đạt tới đích trong tương lai, nơi mà doanh nghiệp có thể hình dung được. Vậy tầm
nhìn chiến lược là gì? Cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa hoàn chỉnh về tầm
nhìn chiến lược và hầu như tầm nhìn chiến lược chưa được phát biểu một cách rõ
ràng, nhất quán trong nội bộ các doanh nghiệp. Theo cách hiểu đơn giản thì tầm nhìn
chiến lược của doanh nghiệp là một phát biểu ngắn gọn, súc tích và có khả năng khích
lệ tinh thần nhằm hướng tới một thành tựu trong tương lai. Hay nói một cách khác,
tầm nhìn chiến lược là một hình ảnh, một tiêu chuẩn, hình tượng độc đáo và lý tưởng
trong tương lai, là những điều mà doanh nghiệp mong muốn đạt tới hoặc trở thành.
Như vậy, một doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược đồng nghĩa một doanh nghiệp có
định hướng phát triển rõ ràng, thể hiện khát vọng hướng tới tương lai của toàn bộ
tổ chức. Về thực chất, xác định tầm nhìn chiến lược là việc doanh nghiệp phải trả lời
câu hỏi: Doanh nghiệp muốn đi về đâu? Hình dung được hình ảnh của doanh nghiệp
trong tương lai và từ đó xây dựng những chiến lược "con đường" để đi tới đó. Mọi
hoạt động, định hướng phát triển của doanh nghiệp luôn phải tuân theo tầm nhìn định
hướng này. Mục tiêu của từng thời kỳ có thể thay đổi nhưng tầm nhìn chiến lược của
14

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

doanh nghiệp phải mang tính dài hạn và phải được phổ biến sâu rộng trong toàn bộ
doanh nghiệp để mỗi thành viên hiểu, tự hào và toàn tâm, toàn ý thực hiện.
Tầm nhìn chiến lược trở thành yếu tố định hướng của doanh nghiệp, chỉ dẫn cho
doanh nghiệp những giá trị cốt lõi cần duy trì và xác định hướng phát triển trong
tương lai. Do vậy, khi xây dựng tầm nhìn chiến lược doanh nghiệp cần phải đảm bảo
hai thành phần chính: các giá trị, năng lực cốt lõi và một tương lai có thể hình
dung được.
 Một là, tầm nhìn chiến lược là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong
dài hạn, do đó, tầm nhìn phải chứa đựng những giá trị và năng lực cốt lõi của
doanh nghiệp. Bởi chính những giá trị và năng lực cốt lõi này xác định tính chất
bền vững của một tổ chức - một bản sắc nhất quán vượt qua chu kỳ sống của sản
phẩm, của thị trường, vượt qua những bứt phá về kỹ thuật, những lý thuyết, những
sự lỗi thời trong quản lý và các cá nhân lãnh đạo. Chính những giá trị này sẽ tồn
tại mãi mãi như là nguồn cảm hứng và hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp đi tới
tương lai xa hơn và là chất kết dính khiến cho doanh nghiệp phát triển vững chắc
qua các biến động của môi trường va thị trường.
Ví dụ: Ngay từ khi thành lập, vì biết xác định giá trị và năng lực lõi của doanh
nghiệp là ở lĩnh vực chế tạo động cơ chứ không phải đơn thuần là sản xuất xe máy
mà Honda đã liên tục phát triển các sản phẩm động cơ để trang bị cho từ xe máy
đến xe ô - tô, từ máy cắt cỏ đến xe trượt tuyết, từ máy bơm nước đến cả nhà máy
phát điện, ...
 Hai là, tương lai hình dung được là hình ảnh mà doanh nghiệp cảm nhận thấy, mô
tả được, chứa đựng hai phần chính là: một mục tiêu táo bạo dài hạn và những đoạn
mô tả những gì mà mục tiêu này sẽ thực hiện. Mục tiêu táo bạo như là một phong
cách mạnh mẽ để thúc đẩy sự tiến bộ của công ty để đi tới đích trong tương lai. Mô
tả sống động là sự thể hiện cho mọi người thấy việc tạo ra một hình ảnh của mục
tiêu trong tương lai là như thế nào.
Ví dụ: Tầm nhìn chiến lược của VPBank đến 2010: Trở thành ngân hàng hàng đầu
khu vực phía Bắc, Ngân hàng trong top 5 của cả nước, một ngân hàng có tầm cỡ
của khu vực Đông Nam Á về chất lượng, hiệu quả, độ tin cậy.
1.3.1.2. Các yêu cầu của tầm nhìn chiến lược

Xây dựng được tầm nhìn chiến lược không đơn giản, nó đòi hỏi sự tìm tòi và tư duy
không bị giới hạn bởi một tầm nhìn có tính đơn thuần vật chất. Bên cạnh đó làm thế
nào để tầm nhìn chiến lược ấy có thể là động lực cho tất cả mọi người trong tổ chức
cùng hướng tới và là nguồn cảm hứng chỉ dẫn doanh nghiệp đi tới thành công. Để đảm
bảo được tính hiệu quả trong việc xây dựng tầm nhìn chiến lược, nhà lãnh đạo doanh
nghiệp cần quan tâm tới các yêu cầu sau:
 Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và truyền cảm hứng: Sự đồng tâm nhất trí cùng hướng
tới một tương lai của các thành viên trong tổ chức chỉ đạt được khi mà mọi thành
viên đều hiểu được, hình dung được và truyền tải được cảm hứng trong việc đạt tới
tương lai đó cho các thành viên khác.
 Đảm bảo một khoảng cách thời gian đủ xa để cho phép có những thay đổi lớn nhưng
cũng phải đủ gần để tạo được sự tận tâm và dốc sức của tập thể trong doanh nghiệp.
v1.0

15


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

Để xác định tầm nhìn chính xác đòi hỏi nhà quản trị cần xác định được khoảng
thời gian hợp lý để có thể đạt được kết quả của tầm nhìn ấy.
 Đảm bảo khả năng tạo nên sự tập trung nguồn lực trong doanh nghiệp có lưu ý đến
quy mô và thời gian: Trong quá trình tồn tại và phát triển, doanh nghiệp sẽ ngày
càng lớn mạnh, quy mô được mở rộng theo thời gian. Tầm nhìn thể hiện hình ảnh
doanh nghiệp trong tương lai, một doanh nghiệp có quy mô lớn, phát triển mạnh
hơn trước. Để đạt được điều đó thì tầm nhìn phải có khả năng tạo nên sự tập trung
nguồn lực trong doanh nghiệp, mọi nguồn lực đều được huy động và phân bổ tối
đa, mang lại hiệu quả cao nhất nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
1.3.2.

Tuyên bố sứ mạng kinh doanh

1.3.2.1. Thực chất của tuyên bố sứ mạng kinh doanh

Sứ mạng kinh doanh là một khái niệm dùng để chỉ
mục đích của doanh nghiệp, lý do và ý nghĩa của sự ra
đời và tồn tại của nó. Sứ mạng chính là bản tuyên
ngôn của doanh nghiệp đối với xã hội, nó chứng minh
tính hữu ích của doanh nghiệp đối với xã hội. Như vậy
có thể nói chính bản tuyên bố về sứ mạng cho thấy ý
nghĩa tồn tại của một tổ chức, những cái mà họ muốn
trở thành, những khách hàng mà họ muốn phục vụ, những phương thức mà họ hoạt
động, ... Thuật ngữ “sứ mạng” ít được sử dụng nhưng trong các doanh nghiệp vẫn có
những thuật ngữ tương đương như: “Tôn chỉ, mục đích” hay “Chức năng, nhiệm vụ”.
Doanh nghiệp không có sứ mạng thì sẽ không có mục tiêu và sẽ không đi được đến
đích. Có sứ mạng rõ ràng thì các vấn đề diễn ra hàng ngày và các cơ hội sẽ được nhìn
thấy một cách dễ dàng và rõ nét hơn. Nhiệm vụ thiết lập các mục tiêu và các vấn đề
ưu tiên thực hiện, việc lên kế hoạch và thực thi sẽ được gắn kết với sứ mạng của
doanh nghiệp. Sau đây là một số vai trò của tuyên bố sứ mạng:
 Tuyên bố sứ mạng cho phép phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác:
Những điểm nêu ra trong mỗi bản tuyên bố sứ mạng của mỗi doanh nghiệp là khác
nhau, bởi họ có những mục tiêu, mục đích khác nhau. Đó là những triết lý
kinh doanh, nguyên tắc kinh doanh, những thị trường hướng đến hay khách hàng
mà doanh nghiệp phục vụ.
 Tuyên bố sứ mạng là khuôn khổ để đánh giá các hoạt động hiện thời cũng như
trong tương lai của doanh nghiệp: Sứ mạng là một phát biểu có giá trị lâu dài về
mục đích. Nó cho thấy những nhiệm vụ mà doanh nghiệp cần phải làm trong hiện
tại cũng như trong tương lai. Do vậy, những hoạt động kinh doanh hướng tới
những mục tiêu về khách hàng, thị trường, … của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại hay
tương lai cũng đều được đánh giá dựa vào bản tuyên bố sứ mạng của doanh nghiệp.
 Tuyên bố sứ mạng là cơ sở để lựa chọn đúng đắn các mục tiêu và chiến lược của
doanh nghiệp: “Không có sứ mạng, sẽ không có mục tiêu”, điều đó cho thấy sứ
mạng có vai trò hết sức quan trọng trong việc thiết lập các mục tiêu và chiến lược
của doanh nghiệp. Nhiệm vụ kinh doanh sẽ cung cấp một tiêu chuẩn hữu ích cho
việc chọn lọc các chiến lược có thể được chọn lựa.
16

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

 Tuyên bố sứ mạng cho phép tạo lập và củng cố
hình ảnh của doanh nghiệp trước công chúng xã
hội, đồng thời tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối
tượng liên quan (khách hàng, cổ đông): Bản tuyên
bố sứ mạng có hiệu quả sẽ tạo ra ấn tượng với công
chúng xã hội về hình ảnh của doanh nghiệp, những
nét đẹp sẽ được lưu giữ mãi trong tâm trí của họ.
Trong bản tuyên bố sứ mạng của doanh nghiệp cần
luôn thể hiện được những nhiệm vụ mà doanh
nghiệp phải làm, những lợi ích mà doanh nghiệp
đem lại cho khách hàng hay những mối quan tâm
đối với hình ảnh cộng đồng.
1.3.2.2. Nội dung bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp

Trong thực tiễn sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp cần được thể hiện dưới dạng văn
bản có tên gọi là bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh. Tùy thuộc vào mỗi tổ chức, tuyên
bố về sứ mạng kinh doanh có thể khác nhau về độ dài, nội dung, kích cỡ, nét đặc trưng
riêng biệt. Tuy nhiên, vẫn có một cấu trúc khuôn mẫu để làm rõ hơn cơ sở cho các
doanh nghiệp dựa vào đó để viết bản sứ mạng kinh doanh cho mình. Hầu hết các
chuyên gia chiến lược cho rằng khi đề ra sứ mạng kinh doanh cần quan tâm và lựa chọn
thích hợp các nhân tố sau đây:
 Khách hàng: Ai là khách hàng của doanh nghiệp?
 Sản phẩm/dịch vụ: Các sản phẩm hay dịch vụ chủ
yếu mà doanh nghiệp cung cấp là gì?
 Thị trường: Doanh nghiệp cạnh tranh ở đâu? Thị
trường mục tiêu (phân khúc thị trường) của doanh
nghiệp ở đâu? Quy mô hiện tại và tiềm năng tăng
trưởng tương lai?
 Công nghệ: Công nghệ có phải là yếu tố hàng đầu của doanh nghiệp trong việc cải
tiến và nâng cấp để tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm/dịch vụ không?
 Tự đánh giá: Lợi thế cạnh tranh hay các năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là gì?
 Triết lý kinh doanh: Những khát vọng, giá trị và triết lý kinh doanh của doanh
nghiệp là gì?
 Mối quan tâm đến nhân sự: Hành vi và thái độ của doanh nghiệp đối với công tác
nhân sự như thế nào?
 Hình ảnh đối với xã hội: Mối quan tâm của doanh nghiệp đến việc tạo lập hình ảnh
với cộng đồng, xã hội.
1.3.2.3. Yêu cầu của bản tuyên bố sứ mạng kinh doanh

Để có một bản tuyên bố sứ mạng tốt, định hướng và tạo điều kiện cho công ty hoạt
động một cách có hiệu quả, bản tuyên bố sứ mạng được soạn thảo phải thể hiện và đạt
được các yêu cầu sau đây:
v1.0

17


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

 Tạo điều kiện để chuyển hóa tầm nhìn thành các chiến lược và hành động
tác nghiệp cụ thể: Phạm vi của bản tuyên bố về sứ mạng không nên quá rộng cũng
không nên quá hẹp. Nếu quá rộng nó sẽ trở nên mơ hồ và không tạo mục tiêu và
động lực cho tổ chức trong quá trình phát triển - tổ chức không biết phải thực hiện
điều gì. Nếu quá hẹp, nó sẽ trói buộc các hoạt động của doanh nghiệp và có thể bỏ
qua những cơ hội kinh doanh do môi trường mang lại.
 Đảm bảo sự đồng tâm, nhất trí về mục đích và
phương hướng trong nội bộ doanh nghiệp. Nội dung
của bản tuyên bố về sứ mạng phải tương đối rõ ràng
để tất cả mọi người trong tổ chức đều có thể hiểu.
Nội dung của bản tuyên bố về sứ mạng được nêu ra
để định hướng và biểu lộ quan điểm thái độ, tạo ra
động cơ, hình ảnh, âm điệu, triết lý nhằm hướng dẫn doanh nghiệp và đảm bảo sự
đồng tâm, nhất trí về mục đích và phương hướng trong nội bộ doanh nghiệp.
 Tạo cơ sở để huy động và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp: Bản tuyên
bố sứ mạng sẽ cho biết cụ thể nhiệm vụ, công việc kinh doanh của doanh nghiệp là
gì. Sự rõ ràng trong việc xác định những nhiệm vụ cần làm sẽ tạo cơ sở cho doanh
nghiệp huy động và phân bổ các nguồn lực có hiệu quả nhất ở mỗi công việc đó.
 Hình thành môi trường và bầu không khí kinh doanh thuận lợi: Giải quyết được
những bất đồng, tạo ra môi trường và bầu không khí kinh doanh thuận lợi là điều
mà bản tuyên bố sứ mạng của doanh nghiệp phải thể hiện rõ. Doanh nghiệp biết
mình phải làm gì, nên làm như thế nào và có một sự định hướng nhất định trong
mỗi công việc. Khi đó, sẽ có được sự đồng tâm của tất cả các thành viên trong tổ
chức cùng thực hiện nhiệm vụ đã nêu ra.
 Định hướng khách hàng: Một bản tuyên bố về sứ mạng tốt cần phải được xây dựng
trên cơ sở định hướng khách hàng, nghĩa là nó phải được xây dựng trên cơ sở dự
báo chính xác nhu cầu của khách hàng, sau đó xác định công nghệ cần sử dụng và
dịch vụ cần sản xuất. Điều cần chú ý là, cái mà khách hàng cần không phải là
sản phẩm mà chính là ý nghĩa và các lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ và hoạt
động của công ty cung cấp cho họ. Vì vậy bản tuyên bố về sứ mạng phải cho thấy
ý nghĩa, ích lợi của sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp đối với khách hàng
của họ.
Sứ mạng kinh doanh của Honda

Duy trì quan điểm toàn cầu, chúng ta cố gắng hết sức mình cung cấp những sản phẩm có
chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.
Một mặt trong mối quan hệ của chúng ta với khách hàng phải vượt trên sự mong đợi
của họ. Làm hài lòng khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
Honda còn phải mang lại lợi ích cho những người có quan hệ kinh doanh với Honda –
các đối tác kinh doanh, các đại lý và các nhà cung cấp. Nguyên tắc tự chủ, bình đẳng và
lòng tin phải được áp dụng cho tất cả các mối quan hệ của chúng ta với các đại lý và
nhà cung cấp.
Là những thành viên trong xã hội, chúng ta phải nhạy cảm với những nhu cầu của cộng
đồng chúng ta hoạt động kinh doanh và với vấn đề môi trường.

18

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

1.3.3.

Mục tiêu chiến lược

1.3.3.1. Bản chất và phân loại mục tiêu chiến lược

 Bản chất của mục tiêu chiến lược
Mục tiêu được hiểu khái quát nhất là cái đích cần phải đạt tới. Mỗi doanh nghiệp
cũng như từng bộ phận đều phải có mục tiêu của mình. Mục tiêu của mỗi doanh
nghiệp có thể được xác định cho toàn bộ quá trình tồn tại và phát triển, cũng có
thể chỉ gắn với từng giai đoạn phát triển nhất định. Hệ thống mục tiêu chiến lược là
các tiêu thức, kết quả và cái đích mà doanh nghiệp mong muốn đạt tới trong một
khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu chiến lược chỉ đạo hành động, cung cấp
những khuôn khổ để doanh nghiệp hướng nỗ lực vào đó và có thể được sử dụng
như một tiêu chuẩn đánh giá để đo lường mức độ
hiệu suất triển khai chiến lược của doanh nghiệp.
Mục tiêu chiến lược có thể được xác định một cách
vô cùng cụ thể thông qua những con số chính xác
như: doanh nghiệp sẽ đạt được 75% doanh số ngay
trong hai quí đầu của năm tới hay tăng lượng khách
hàng sử dụng dịch vụ qua mạng lên 10%. Mục tiêu
chiến lược cũng có thể chung chung, có thể áp dụng cho nhiều giai đoạn. Ví dụ
như trong ba năm sắp tới của một doanh nghiệp, mục tiêu có thể là tổng dư nợ khó
đòi không vượt quá 12% doanh số.
Đôi khi chúng ta nhận thấy sự tùy tiện trong việc thiết lập các mục tiêu chiến lược
vì chúng xoay quanh các con số tròn trĩnh: 90% khách hàng thỏa mãn, cắt giảm
10% chi phí, cắt giảm tỷ lệ phế phẩm xuống 20%, … Những con số này từ đâu mà
có? Câu trả lời thường là “chúng tôi xem xét những gì chúng tôi đã thực hiện được
trong năm vừa qua và đẩy nó lên một chút” hay “chúng tôi chỉ phỏng đoán theo
những gì chúng tôi nghĩ vì công ty không có dữ liệu làm chuẩn”. Rõ ràng là các
doanh nghiệp trên chỉ chú trọng đến việc đề ra một cái gì đó phù hợp trong buổi
báo cáo đầu năm, một mục tiêu mà người đề ra nó không hề quan tâm đến việc có
khả năng thực hiện hay không. Bạn không thể đơn giản căn cứ vào những phỏng
đoán của mình rồi nâng chúng lên để đảm bảo rằng “năm sau cao hơn năm trước”.
Hiểm họa ở đây chính là chúng ta đang nhìn vào thành tích và cho rằng mọi thứ
đều ổn trong khi đáng ra tình trạng là doanh nghiệp cần phải lo lắng. Bạn nghĩ
rằng mình luôn chạm mục tiêu nhưng thực tế người làm được việc đó và còn làm
tốt hơn bạn không ai khác chính là đối thủ của bạn. Nên nhớ rằng 5% khách hàng
tăng thêm mỗi quí không có nghĩa là bạn đang không mất dần những khách hàng
trung thành trước đây, 10% tăng thêm trong doanh số không có nghĩa là bạn đang
cải thiện vị trí của mình trên thương trường.
Hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp mang đặc điểm chung là thể hiện
mong muốn phải đạt tới các kết quả nhất định và luôn gắn với một thời kỳ cụ thể
nhất định trong thời kỳ chiến lược.
 Phân loại mục tiêu chiến lược
Căn cứ vào thời gian thực hiện, có thể chia thành 2 loại:

v1.0

19


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp
o

Mục tiêu dài hạn (>3 năm): Mục tiêu thực hiện cấp doanh nghiệp, cấp kinh doanh.

o

Mục tiêu ngắn hạn (<1 năm): Mục tiêu thực hiện cấp chức năng, tác nghiệp.
Mục tiêu ngắn hạnTăng trưởng doanh thu/doanh số bán
Tăng trưởng lợi nhuận
Tăng trưởng cổ tức
Tăng trưởng giá cổ phiếu
Tăng trưởng giá trị gia tăng thị trường
(market value-added - MVA)

Mục tiêu dài hạn


Tăng trưởng thị phần
Chất lượng sản phẩm cao hơn đối thủ
Chi phí thấp hơn đối thủ
Mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn
Dẫn đầu về công nghệ và đổi mới sản
phẩm.

Tại sao phải phân loại mục tiêu dài hạn/ngắn hạn? Các nhà quản trị chiến lược nhận
thấy rằng việc tối đa hoá lợi nhuận trong ngắn hạn hiếm khi mang lại sự tiếp cận tốt
nhất cho sự phát triển và khả năng tối ưu lợi nhuận của doanh nghiệp. Rõ ràng, nếu
chúng ta trợ cấp thực phẩm cho người nghèo trong một giai đoạn nào đó thì họ chỉ
biết dùng thực phẩm đó để ăn và vẫn tiếp tục là những người nghèo khổ (chỉ không
đói trong ngắn hạn - thời gian trước mắt); còn nếu như chúng ta trao cho họ hạt giống,
dụng cụ canh tác và chỉ cho họ cách thức gieo trồng thì họ sẽ có khả năng thoát khỏi
cảnh nghèo đói mặc dù việc làm đó đòi hỏi thời gian lâu hơn và kiên trì hơn. Hình
tượng này cũng chính là suy nghĩ của các nhà quản trị chiến lược đối với việc đặt ra
các mục tiêu dài hạn chứ không chỉ là các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp.
1.3.3.2. Các yêu cầu của mục tiêu chiến lược

 Tính nhất quán đòi hỏi các mục tiêu phải thống nhất, phù hợp nhau, việc hoàn
thành mục tiêu này không cản trở việc thực hiện các mục tiêu khác. Đây là yêu cầu
đầu tiên, đóng vai trò quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống mục tiêu phải được
thực hiện và phải hướng vào hoàn thành các mục tiêu tổng quát của từng thời kỳ
chiến lược.
Hệ thống mục tiêu phải thống nhất, khi hệ thống mục tiêu không thống nhất sẽ dẫn
đến nhiều tác hại như không thực hiện được mọi mục tiêu đã xác định, gây ra
nhiều mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp.
Để đảm bảo tính nhất quán khi xác định hệ thống
mục tiêu chiến lược cần phải chú ý lựa chọn giữa
các cặp mục tiêu mâu thuẫn. Trong đó phải đặc biệt
chú ý đến các cặp như mục tiêu lợi nhuận và các
mục tiêu phi lợi nhuận; mục tiêu tăng trưởng và mục
tiêu ổn định; mục tiêu tăng trưởng lâu dài và mục
tiêu lợi nhuận biên; mục tiêu phát triển thị trường và mục tiêu nỗ lực bán hàng trực
tiếp; mục tiêu phát triển thị trường mới và mục tiêu tiếp tục thâm nhập thị trường
sẵn có…
Khi xây dựng mục tiêu chiến lược cần phải xem xét mối quan hệ giữa mục tiêu dài
hạn và mục tiêu ngắn hạn đảm bảo tính liên kết và phải xác định rõ mục tiêu ưu
tiên trong từng thời kỳ.
 Tính cụ thể: yêu cầu về tính cụ thể của hệ thống mục tiêu không đề cập đến tính dài
ngắn của thời gian mà nó đòi hỏi là khi xác định mục tiêu chiến lược cần phải chỉ rõ:
20

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

mục tiêu liên quan tới vấn đề gì? Giới hạn thời gian thực hiện; kết quả cuối cùng
cụ thể cần đạt được.
Hệ thống mục tiêu càng cụ thể bao nhiêu càng tạo cơ sở để cụ thể hóa ở các cấp
thấp hơn, các thời kỳ ngắn hạn hơn. Mặt khác mục tiêu không cụ thể thường có tác
dụng rất thấp trong quá trình tổ chức thực hiện.
 Tính khả thi: mục tiêu chiến lược là các tiêu thức, các kết quả mà doanh nghiệp
mong muốn đạt được trong một thời kỳ chiến lược xác định. Do đó các kết quả
này đòi hỏi phải có sự cố gắng của những người chịu trách nhiệm thực hiện và
đảm bảo có thể thực hiện được. Có như vậy mục tiêu mới có khả năng khuyến
khích sự nỗ lực vươn lên của mọi bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp và cũng
không quá cao đến mức làm nản lòng người thực hiện. Muốn kiểm tra tính khả thi
của hệ thống mục tiêu phải đánh giá các mục tiêu trong mối quan hệ với kết quả
phân tích dự báo môi trường kinh doanh.
 Tính linh hoạt: môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi nên đòi hỏi hệ thống
mục tiêu phải linh hoạt để có thể điều chỉnh khi môi trường kinh doanh thay đổi.
Tính linh hoạt là điều kiện đảm bảo để biến các mục tiêu chiến lược thành hiện
thực. Mặt khác, môi trường kinh doanh thường xuyên biến động nên tính linh hoạt
còn đòi hỏi khi hình thành hệ thống mục tiêu phải tính đến biến động quá giới hạn
nào đó mới cần đến hoạt động điều chỉnh.
 Có thể chia nhỏ và đo lường được: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn có mối
quan hệ biện chứng với nhau, mục tiêu dài hạn được cụ thể thành mục tiêu ngắn
hạn và mục tiêu ngắn hạn được thực hiện sẽ đảm bảo được mục tiêu ngắn hạn của
doanh nghiệp. Do đó mục tiêu của doanh nghiệp phải có khả năng chia nhỏ và đảm
bảo đo lường được mới có thể kiểm soát và đánh giá được kết quả chiến lược của
doanh nghiệp.
1.4.

Quản trị chiến lược trong một số loại hình doanh nghiệp

Đa số các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ nhưng có tốc độ phát triển
nhanh, thường bị cuốn vào vòng xoáy của các công việc phát sinh hàng ngày – những
công việc liên quan đến sản xuất hoặc mua hàng, tìm kiếm khách hàng mới, giao
dịch – bán hàng, giao hàng, thu tiền, quản lý hàng tồn kho, công nợ, … Hầu hết những
việc này được giải quyết theo yêu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu, giải quyết đến đó,
chứ không hề được hoạch định một cách bài bản, quản lý một cách có hệ thống hoặc
đánh giá hiệu quả một cách khoa học.
Việc thực hiện công việc theo sự việc phát sinh khiến cho cả nhân viên và các nhà
quản trị luôn bị động. Quản trị viên cấp cao, nhất là các giám đốc điều hành, thường bị
công việc “dẫn dắt” đến mức “lạc đường” lúc nào không biết. Quản trị chiến lược giúp
tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra các
con đường hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục
tiêu đã định trong quỹ thời gian cho phép. Bên cạnh vai trò quan trọng trên đây của
quản trị chiến lược đối với công ty kinh doanh, các nguyên lý của quản trị chiến lược
còn được vận dụng trong một số loại hình tổ chức khác.

v1.0

21


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

1.4.1.

Quản trị chiến lược trong các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức chính phủ

1.4.1.1. Các tổ chức phi lợi nhuận

Quá trình quản trị chiến lược đang được sử dụng có hiệu quả tại rất nhiều các tổ chức
phi lợi nhuận và các tổ chức chính phủ, như hội chữ thập đỏ, các phòng thương mại,
các viện giáo dục, các ngành phục vụ công cộng, các thư viện,… Thậm chí, nhiều tổ
chức phi lợi nhuận hay các tổ chức chính phủ còn vượt cả các doanh nghiệp về tính
đổi mới sáng tạo, động cơ đổi mới, năng suất lao động, và quản trị chiến lược.
So với các doanh nghiệp có lợi nhuận, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức của
chính phủ thường hoạt động trong một môi trường độc quyền, cung cấp các sản phẩm
hay dịch vụ có ít hoặc không có khả năng đo lường thành tích, và hoàn toàn phụ thuộc
vào sự tài trợ từ bên ngoài. Đặc biệt, đối với các tổ chức này, quản trị chiến lược cung
cấp một phương tiện truyền bá tuyệt vời để phát triển và chứng minh những đòi hỏi có
sự ủng hộ tài chính cần thiết.
1.4.1.2. Các tổ chức Chính phủ

 Các tổ chức giáo dục
Với môi trường giáo dục có nhiều thay đổi khá nhanh chóng tại Việt Nam theo
hướng mở, trong những năm gần đây số lượng các trường đại học được thành lập
tăng lên nhanh chóng, quy mô đào tạo của từng
trường cũng được mở rộng không ngừng. Điều này
vô hình chung khiến cho sự cạnh tranh giữa các
trường đại học ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn
trước áp lực về tuyển sinh đầu vào và chứng minh
được chất lượng đầu ra đối với xã hội. Trong bối
cảnh đó, một số trường đại học đã và đang hình
thành nên các chiến lược đào tạo kiểu mới nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh và thu
hút thí sinh. Chẳng hạn, trong khối ngành kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương,
Kinh tế quốc dân, Thương mại, Học viện tài chính, … liên kết với các trường đại
học quốc tế để mở các khóa đào tạo thạc sỹ tại Việt Nam, hoặc mở rộng cơ hội đi
du học cho các sinh viên tham gia các chương trình đào tạo đó.
 Các tổ chức y tế
Với xu hướng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một tăng lên, tại nhiều quốc gia trên
thế giới, các bệnh viện không ngừng theo đuổi các chiến lược nhằm mang đến dịch
vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho những khách hàng của mình. Các chiến lược
được các bệnh viện theo đuổi gồm: việc tạo ra các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại
nhà, thiết lập các nhà an dưỡng, và lập ra các trung tâm phục hồi sức khỏe. Nhiều
bệnh viện cũng đang tham gia vào ngành kinh doanh dược phẩm bằng việc bán các
sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân,…
 Các cơ quan và văn phòng Chính phủ
Các cơ quan và văn phòng Chính phủ, các tỉnh/thành phố như các cơ quan công
an, cảnh sát, các phòng thương mại, các hiệp hội… đều chịu trách nhiệm hình
thành, thực thi và đánh giá các chiến lược, đồng thời sử dụng tiền đóng thuế
22

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

một cách có hiệu quả nhất về chi phí để cung cấp các dịch vụ và chương trình
hoạt động. Các khái niệm quản trị chiến lược được sử dụng ngày càng nhiều để
cho phép các tổ chức Chính phủ phát huy tác dụng hơn và hiệu quả hơn. Các cơ
quan và tổ chức chính phủ cũng thấy rằng các nhân viên của họ trở nên hứng thú
hơn với cơ hội tham gia vào quá trình quản trị chiến lược và nhờ đó tác động đến
nhiệm vụ, các mục tiêu, các chiến lược và chính sách của tổ chức. Các nguyên tắc
sau thường được dành cho quản trị chiến lược trong các tổ chức thuộc chính phủ:
 Các chiến lược phải được thảo luận
 Những người ngoài phải được liên hệ với quy trình
 Các vấn đề chính trị - xã hội phải được nêu đầy đủ
 Các nhà chiến lược phải có một vai trò chính yếu và tích cực
 Quá trình phải linh hoạt để tránh quan liêu giấy tờ
 Các chiến lược phải được giữ bí mật
1.4.2.

Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ

Quy trình quản trị chiến lược cũng có thể làm lợi cho các doanh nghiệp nhỏ. Ngay từ
lúc khởi đầu, tất cả các tổ chức đều có một chiến lược, ngay cả khi chiến lược đó chỉ
tạo ra từ các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất cho
những người chủ doanh nghiệp nhỏ trong việc ứng dụng quản trị chiến lược chính là
việc thiếu kiến thức về quản trị chiến lược. Những vấn đề khác nảy sinh là họ không
có đủ vốn để khai thác các cơ hội bên ngoài và hệ thống tham khảo tri thức hàng ngày.
Một nghiên cứu cũng cho thấy quản trị chiến lược trong các công ty nhỏ thường
không theo đúng thủ tục như ở các công ty lớn mà có sự linh hoạt hơn, nhưng các
công ty nhỏ có quản trị chiến lược thì vượt xa thành tích của những công ty không áp
dụng quản trị chiến lược.

v1.0

23


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

Quản trị chiến lược doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và
kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn ra lặp đi lặp lại theo hoặc không theo chu kỳ
thời gian nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tận dụng được mọi cơ hội, thời cơ cũng như
hạn chế hoặc xoá bỏ được các đe doạ, cạm bẫy trên con đường thực hiện các mục tiêu của mình.
Quản trị chiến lược giúp các doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng (nhiệm
vụ) và mục tiêu của mình, giúp doanh nghiệp luôn có các chiến lược tốt, thích nghi với
môi trường, chủ động trong việc ra quyết định nhằm khai thác kịp thời các cơ hội và ngăn chặn
hoặc hạn chế các rủi ro trong môi trường bên ngoài, phát huy các điểm mạnh và giảm các điểm
yếu trong nội bộ doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh.
Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp nhưng
thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản là chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cấp đơn vị
kinh doanh và chiến lược cấp chức năng.
Mô hình ba giai đoạn quản trị chiến lược mô tả hoạt động quản trị chiến lược thành ba giai đoạn:
hình thành, thực thi và đánh giá điều chỉnh chiến lược.

24

v1.0


Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp

CÂU HỎI CUỐI BÀI

1. Chiến lược của doanh nghiệp bao gồm những nhân tố nào?
2. Vai trò của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp?
3. Nội dung các giai đoạn: Hoạch định chiến lược/Thực thi chiến lược/Đánh giá chiến lược
trong quy trình tổng quát quản trị chiến lược là gì?
4. Phát triển tầm nhìn chiến lược và hoạch định sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp cần đảm
bảo những yêu cầu gì?

v1.0

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×