Tải bản đầy đủ

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 chi tiết đầy đủ cả năm

Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CƠ THỂ CHÚNG TA

I/ MỤC TIÊU :
- Nhận ra 3 bộ phận chính của cơ thể: đầu, mình, chân tay và một số bộ phận bên
ngoài như: tóc, tai, mắt, mũi, miệng, lưng, bụng.
- Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để có cơ thể phát triển tốt.
II/ CHUẨN BỊ :
-Giáo viên :Tranh trong SGK.
-Học sinh : sách.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
TG
2’
Hoạt động
1 : 9’

Hoạt động
2: 9’


*Hoạt động của giáo viên
Giới thiệu bài :Cơ thể chúng ta .
GV ghi đề.
Quan sát tranh
Hướng dẫn HS gọi tên các bộ
phận ngoài của cơ thể. Hướng
dẫn thảo luận nhóm 2.
Giáo viên chỉ dẫn HS quan sát
các hình ở trang 4 SGK.
Hoạt động cả lớp : gọi HS xung
phong nói tên các bộ phận ngoài
của cơ thể.

*Hoạt động của học sinh
Nhắc đề
Cử 2 em thành 1 cặp xem tranh
và chỉ nói tên các bộ phận ngoài
của cơ thể.
HS kể tên các bộ phận ngoài của
cơ thể.
HS lên chỉ và nêu tên các bộ
phận ngoài của cơ thể.

*Treo tranh.
Quan sát tranh.
HS quan sát tranh.
Hướng dẫn quan sát về hoạt
HS thảo luận nhóm 2, trả lời.
động của 1 số bộ phận của cơ thể
và nhận biết được cơ thể gồm 3
phần: đầu, mình, chân tay.
Quan sát tranh 5 SGK nói xem
các bạn đang làm gì? Cơ thể gồm
mấy phần?
GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.
HS trả lời.
Hoạt động cả lớp : yêu cầu HS


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng MaiTrò chơi
giữa tiết:
1’
Hoạt động
3: 11’

biểu diễn lại từng hoạt động như
trong hình.
Cơ thể chúng ta gồm mấy phần?
Kết luận: Cơ thể chúng ta gồm 3
phần: Đầu, mình và tay
chân. Chúng ta nên tích
cực vận động, không nên
lúc nào cũng ngồi yên 1
chỗ. Hoạt động giúp ta
nhanh nhẹn và khỏe
mạnh.
Tập thể dục.

Nhắc lại kết luận.

HS hát từng câu.

Gây hứng thú rèn luyện thân thể,
tập cho HS bài hát:
Cúi mãi mỏi lưng.
Viết mãi mỏi tay
Thể dục thế này
Là hết mệt mỏi.
GV hát, làm mẫu động tác.
Câu 1: Cúi gập người rồi đứng
thẳng.
Câu 2: Làm động tác tay, bàn tay
ngón tay.
Câu 3: Nghiêng người sang trái,
phải.
Hoạt động Câu 4: Đưa chân trái, chân phải.
4: Củng cố Gọi 1 em làm trước lớp.
– dặn dò
 Biết nêu tên các bộ phận của
2’
cơ thể và rèn thói quen hoạt
động để cơ thể phát triển tốt
-GV nhận xét tiết học


HS theo dõi.
Cả lớp làm theo từng động tác.

1 em tập cho cả lớp làm theo.
Cả lớp tập 3 lần.
Từng dãy thi tập đúng. Cả lớp tập
lại 1 lần.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012
Tiết 1: MĨ THUẬT
Đ/ c Tình Soạn giảng

Tiết 4 : TỰ NHIÊN XÃ HỘI
CHÚNG TA ĐANG LỚN
I MỤC TIÊU: Sau bài học HS có thể
- Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết của
bản thân.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
• GV : Các hình trong sgk phóng to
• HS: Sách tự nhiên xã hội.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
2’

11’

ND - TL
*Kiểm tra
bài cũ
2’
*Khởi động
2’
*Hoạt động 1
9’
Quan sát tranh
Mục đích: biết
sự lớn lên của
cơ thể thể
hiện ở chiều
cao, cân nặng
và sự hiểu
biết

Hoạt động của giáo viên
Cơ thể của chúng ta gồm mấy
phần? Là những phần nào?
GV nhận xét.
Cho HS chơi trò chơi “ Vật tay”
Bước 1:Thực hiẹân hoạt động
GV cho HS quan sát tranh ở sgk
yêu cầu HS quan sát hoạt động của
em bé trong từng hình và hoạt
động của hai bạn nhỏ. Hoạt động
của hai anh em ở hình dưới
GV quan sát và nhắc nhở các em
làm việc tích cực
Bước 2: Kiểm tra kết quả hoạt
động
GV treo tranh lên bảng gọi HS trả
lời câu hỏi
-Từ lúc nằm ngửa tới lúc biết đi
thể hiện điều gì? (thể hiện em bé
đang lớn )
-Hai bạn nhỏ trong hình muốn biết

Hoạt động của HS
HS trả lời câu hỏi, lớp nhận
xét
HS chơi theo cặp
HS làm việc theo cặp

HS trả lời câu hỏi
Lớp theo dõi nhận xét và bổ
sung


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

9’

9’

2’

điều gì? (các bạn muốn biết chiều
cao và cân nặng của mình )
GV chỉ hình và hỏi tiếp: “ Các bạn
còn muốn biết điều gì nữa?”(Muốn
biết đếm )
Kết luận:Trẻ em sau khi ra đời sẽ
lớn lên hàng ngày, hàng tháng về
cân nặng, chiều cao, về các hoạt
động như biết lẫy, biết bò, biết đi
…. Về sự hiểu biết như biết nói,
biết đọc, biết học.
Hoạt động 2
Bước 1: giao nhiệm vụ và thực
Thực hành đo hiện hoạt động
10’
GV chia HS thành các nhóm. Mỗi
Mục đích:
nhóm 4 em và hướng dẫn các em
Xác đònh được cách đo
sự lớn lên của HS chia nhóm thực hành
bản thân với
Bước 2: kiểm tra kết quả hoạt động
các bạn trong GV mời một số nhóm lên bảng,
lớp và thấy
yêu cầu một em trong nhóm nói rõ
được sự lớn
trong nhóm mình bạn nào béo
lên của mỗi
nhất, bạn nào gầy nhất …
người là
GV hỏi:
không giống
-Cơ thể chúng ta lớn lên có giống
nhau
nhau không?
-Điều đó có gì đáng lo không?
Kết luận:
Họat động 3: GV nêu vấn đề:
8’
Để có một cơ thể khoẻ mạnh, mau
Làm thế nào
lớn hàng ngày các em cần làm gì?
để khoẻ mạnh Cho HS trình bày ý kiến của mình
Mục đích: HS GV tuyên dương các em có ý kiến
biết làm một số tốt và nêu nên những việc không
việc để cơ thể nên làm vì chúng có hại cho sức
mau lớn khoẻ khoẻ
mạnh
Củng cố dặn
- GV tổng kết giờ học

- Tuyên dương HS tích cực trong

-

HS làm việc theo nhóm 4
em , thực hiện theo yêu cầu
của giáo viên

- HS hoạt động theo lớp
vài nhóm lên thực hiện, lớp
nhận xét
HS thảo luận và nêu ý kiến
của mình về những việc cần
làm và những việc cần tránh
để có sức khoẻ tốt

HS lắng nghe


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
2’

giờ học
Khuyến khích nhắc nhở HS giữ
gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ


Tiết 4: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH
I MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh có thể
- Hiểu được: mắt, mũi, lưỡi, tai, tay (da) là các bộ phận giúp ta nhận biết ra các vật
xung quanh
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV : 1 số vật dùng để cho HS quan sát, ngửi……..
-HS: Sách tự nhiên xã hội
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
2’

11’

ND – TL
*Kiểm tra
bài cũ
3’

*Khởi động
2’

Hoạt động 1
Quan sát vật
thật 11’
Mục đích: HS

Hoạt động của giáo viên
Cơ thể của chúng ta lớn lên
thể hiện ở những mặt nào?
Để cơ thể khoẻ mạnh, mau lớn
hằng ngày ta phải làm gì?
GV nhận xét
*GV cầm trên tay một số vật và
hỏi: Đây là vật gì? Nhờ bộ phận
nào của cơ thể mà em biết?
Ngoài nhận biết bằng mắt, chúng
ta còn dùng bộ phận nào để nhận
biết các vật xung quanh như: nước
hoa, muối, tiếng chim hót …?
Như vậy mắt, mũi, lưỡi tai, tay đều
là bộ phận giúp ta nhận biết các
vật xung quanh. Bài học hôm nay
giúp ta tìm hiểu điều đó
Bước 1:Thực hiẹân hoạt động
GV nêu yêu cầu: quan sát màu
sắc, hình dáng, kích cỡ: to nhỏ,
nhẵn nhụi, sần sùi, tròn, dài… của

Hoạt động của HS
HS trả lời câu hỏi, lớp nhận
xét

Học sinh hoạt động cả lớp

HS làm việc theo cặp


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
mô tả được
một số vật
xung quanh

9’

9’

Hoạt động 2
Thảo luận
nhóm
11’
Mục đích: HS
biết được các
giác quan và
vai trò của nó
trong việc
nhận biết thế
giới xung
quanh

*Củng cố
dặn dò
5’

một số vật xung quanh em như: cái
bàn, ghế, cặp sách, cái bút …
HS hoạt động theo cặp, quan sát
và nói cho nhau nghe về các vật
mà các em mang theo
Bước 2: thu kết quả quan sát
GV gọi một số em lên chỉ vào vật
và nói tên một số vật mà các em
quan sát
Bước 1: giao nhiệm vụ và thực
hiện hoạt động
GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi để
thảo luận nhóm
Ví dụ: Bạn nhận ra màu sắc của
các vật bằng gì?
Bạn nhận biết mùi vò của các vật
bằng gì?
Bạn nhận ra tiếng các con vật
bằng bộ phận nào?
Bước 2 : thu kết quả hoạt động
GV gọi đại diện một nhóm lên đặt
câu hỏi và chỉ đònh một bạn ở
nhóm khác lên trả lời. Bạn nhóm
khác trả lời được thì có quyền đặt
câu hỏi để hỏi nhóm khác
Bước 3: GV cho HS cùng thảo luận
các câu hỏi sau
-Điều gì sảy ra nếu mắt chúng ta
bò hỏng?
-Điều gì sảy ra nếu tay ( da) của
chúng ta không còn cảm giác gì?
Bước 4: thu kết quả thảo luận
Gọi vài em lên trả lời câu hỏi
GV kết luận
- GV cho HS chơi trò chơi: “ đoán
vật”
Tuyên dương HS tích cực trong giờ
học

HS nêu kết quả quan sát
Lớp theo dõi nhận xét và bổ
sung
- HS làm việc theo nhóm 4 em
thay nhau đặt câu hỏi trong
nhóm và cùng tìm ra câu trả
lời chung

- Học sinh hoạt động theo lớp
vài nhóm lên thực hiện, lớp
nhận xét

HS thảo luận cả lớp

HS lắng nghe

HS chơi trò chơi
Lớp nhận xét


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
Hướng dẫn làm bài tập ở nhà
Chuẩn bò cho tiết học sau

HS lắng nghe

2’


Tiết 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BẢO VỆ MẮT VÀ TAI

I/ MỤC TIÊU:
 Học sinh biết các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
 Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và tai sạch sẽ.
 Giáo dục học sinh luôn có ý thức tốt bảo vệ mắt và tai.
II/ CHUẨN BỊ:
 Giáo viên: Tranh, sách.
 Học sinh: Sách giáo khoa.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
2’

ND - TL
*Hoạt động 1:
Làm việc với
sách giáo khoa
11’

*Trò chơi giữa

*Hoạt động của giáo viên:
-Cho HS xem tranh sách giáo
khoa.
-Hướng dẫn HS nhận ra việc gì
nên làm và việc gì không nên
làm để bảo vệ mắt

*Hoạt động của

HS mở sách, xem tra
H: Khi có ánh sáng c
mắt bạn lấy tay che m
làm đó đúng hay sai?
tập bạn đó không?
– HS khác trả lời.

-Gọi HS tự đặt câu hỏi và học
sinh khác trả lời.
-Các tranh khác cũng hướng
dẫn HS này hỏi, HS kia trả lời.
-Sau khi HS trả lời xong.
-Giáo viên kết luận: Đọc sách, HS nhắc lại.
xem ti vi vừa với tầm mắt, rửa
mặt bằng nước sạch, đi khám
mắt...
-Cho HS xem tranh nhận ra các
việc nên làm và không nên
làm để bảo vệ tai.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
tiết: 1’
*Hoạt động 2:
9’

*Hoạt động 3:
11’

*Giáo viên hướng dẫn HS thảo
luận
-Giáo viên kết luận: Không
nghe tiếng quá to, không để
nước vào tai, không được chọc
vào tai, nếu đau tai phải đi
khám...
Tập đóng vai.
-Tập ứng xử để bảo vệ mắt,
tai.
-Nhóm 1 đóng vai.
+Gọi học sinh lên trình bày.
Giáo viên nhận xét.
-Nhóm 2 đóng vai.
+Gọi nhóm 2 lên trình bày.
Giáo viên nhận xét.
-Gọi học sinh nêu đã học được
điều gì ở các tình huống trên.
-Giáo viên nhận xét tiết học,
tuyên dương.
-Dặn học sinh về học bài.

HS xem tranh.
Tự đặt câu hỏi cho mỗi
khác trả lời.
H: Tại sao không được
cho nhau?
Nhắc lại kết luận.

Hùng đi học về, thấy Tu
bạn của Tuấn đang chơ
bằng 2 chiếc que. Nếu l
em xử lí như thế nào?
Lan ngồi học bài thì bạ
Lan đến chơi và đem đe
nhạc. Hai anh mở nhạc
Nếu là Lan, em làm gì?

Không chơi que gậy, kh
nhạc quá to.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
VỆ SINH THÂN THỂ

I/ MỤC TIÊU:
- Học sinh nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể.
- Biết cách rửa mặt, rửa chân tay sạch sẽ.
- Giáo dục học sinh luôn có ý thức tốt giữ vệ sinh thân thể
II/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Tranh, sách.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
2’

ND - TL
*Hoạt động 1:
KTBC 3’
*Hoạt động 2:
Làm việc với
sách giáo khoa
9’

*Hoạt động của giáo viên:
Cần làm gì để bảo vệ mắt và
tai?
GV nhận xét
*Cho HS làm việc theo cặp
Hướng dẫn 1 em hỏi, 1 em trả
lời.
- Gọi 1 số em lên trước lớp nói
về việc làm của mình để giữ
vệ sinh thân thể.

*Hoạt động theo nhóm 2, quan
sát tranh SGK. Nói lên những
việc nên làm và không nên
làm để giữ da sạch.
GV chốt các ý
*Hoạt động cả lớp
*Hoạt động 3:
- Cần làm gì để giữ gìn chân
9’
tay sạch sẽ.
Hãy nêu những việc cần làm
khi tắm.
*Củng cố dặn dò *Giáo viên nhận xét tiết học,
tuyên dương.
2’
*Hoạt động 2:
11’

*Hoạt động của
1 – 2 HS trả lời

*HS thảo luận cặp
Nói với nhau về việc
thân thể, quần áo…
– 1 số học sinh nói tr

Học sinh quan sát tra
trả lời .
1 số cặp hỏi đáp trươ

*HS quan sát tranh tr
của GV


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
-Dặn HS về thực hiện vệ sinh
sạch sẽ.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012
Tiết 1: MĨ THUẬT
Đ/ c Tình Soạn giảng
Tiết 4 : TỰ NHIÊN & XÃ HỘI
CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG

I/ MỤC TIÊU:
- HS biết cách giữ vệ sinh răng miệng để phòng sâu răng và có hàm răng khỏe,
đẹp.
-Biết chăm sóc răng đúng cách.
-HS khá, giỏi: Nhận ra sự cần thiết phải giữ vệ sinh răng miệng.Nêu được việc
nên và không nên làm để bảo vệ răng.
-Giáo dục HS tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Tranh, nước, kem đánh răng, mô hình răng.
- Học sinh: Sách, bàn chải, khăn.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TL
3’

ND - TL
*Hoạt động
1: Giới thiệu
bài

*Hoạt động
11’ 2:
*Làm việc
với sách giáo
khoa

Hoạt động của giáo viên
Chăm sóc và bảo vệ răng.
Làm việc nhóm 2
-Cho 2 em quay vào nhau quan
sát hàm răng của nhau.
-Gọi các nhóm trình bày: Răng
của bạn em có bò sún, bò sâu
không?

Hoạt động của học sinh
Đọc đề.

-Yêu cầu HS quan sát tranh và
nêu những việc nên và không
nên làm để chăm sóc và bảo vệ
răng.
H: Nên đánh răng, súc miệng
lúc nào là tốt nhất?
H: Tại sao không nên ăn nhiều
bánh kẹo, đồ ngọt?
H: Phải làm gì khi răng đau hoặc
bò lung lay?
-Kết luận: Đánh răng ngày 2 lần

Mở sách xem tranh trang 14, 15.
2 em trao đổi. Việc nào đúng,
việc nào sai? Tại sao?
Lên trình bày.
Đánh răng vào buổi tối, buổi
sáng...
Vì dễ bò sâu răng.

2 HS 1 nhóm.
2 em quay vào nhau, xem hàm
răng của nhau. Nhận xét xem
răng của bạn như thế nào?
Các nhóm trình bày.

Đi đến nha só khám...
Nhắc lại.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
vào buổi tối trước khi đi ngủ và
buổi sáng sau khi ngủ dậy,
không nên ăn nhiều bánh kẹo,
15’ *Hoạt động
không dùng răng cắn vật cứng...
3: Thực hành *Hướng dẫn HS cách đánh răng.
-GV thực hiện trên mô hình răng
3’ *Hoạt động
* Gọi HS nêu cách chăm sóc,
4: Củng cố
bảo vệ răng.
-Thực hành hàng ngày bảo vệ
răng.


Quan sát.

1 số em lên thực hành đánh răng
trên mô hình răng.
HS nêu


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4 : TỰ NHIÊN & XÃ HỘI
THỰC HÀNH: ĐÁNH RĂNG & RỬA MẶT

I/ MỤC TIÊU:
-Giúp học sinh biết đánh răng và rửa mặt đúng cách.
-Giáo dục học sinh thói quen giữ vệ sinh răng miệng.
II/ CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Mô hình hàm răng, bàn chải.
-Học sinh: Bàn chải, li, khăn mặt.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
ND - TL
*Khởi động
1’
*Hoạt
động 1:
Thực hành
đánh răng.
13’

*Hoạt

Hoạt động của giáo viên
Chơi trò chơi “Cô bảo...”
*Bước 1: Đặt câu hỏi.
H: Ai có thể chỉ vào mô hình hàm
răng và nói đâu là mặt trong, mặt
ngoài, mặt nhai của răng.
H: Hàng ngày em quen chải như thế
nào?
+Làm mẫu động tác đánh răng với
mô hình hàm răng, vừa làm vừa nói
các bước:
+Chuẩn bò cốc và nước sạch.
+Lấy kem vào bàn chải.
+Chải theo hướng đưa bàn chải từ
trên xuống, từ dưới lên.
+Lần lượt chải mặt ngoài, mặt trong
và mặt nhai của răng.
+Súc miệng kó rồi nhổ ra vài lần.
+Rửa sạch và cất bàn chải vào đúng
chỗ sau khi đánh răng.
*Bước 2: Thực hành đánh răng.
+Đến từng nhóm hướng dẫn và giúp
đỡ.
*Bước 1: Hướng dẫn.

Hoạt động của học sinh

Chỉ và nói.
Lên làm động tác chải răng trên
mô hình nhựa.
Nhận xét xem bạn nào đúng, sai.
Quan sát.

HS đánh răng theo chỉ dẫn của
giáo viên.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
động 2:
Thực hành
rửa mặt.
15’

*Hoạt
động 3 3’

H: Ai có thể nói cho cả lớp biết rửa
mặt như thế nào là đúng cách và
hợp vệ sinh nhất? Nói rõ vì sao?
+Trình bày động tác rửa mặt.
+Hướng dẫn thứ tự cách rửa mặt
hợp vệ sinh:

Chuẩn bò khăn sạch, nước
sạch.

Rửa tay sạch bằng xà phòng
dưới vòi nước trước khi rửa mặt.

Dùng 2 bàn tay đã sạch hứng
nước sạch để rửa mặt xoa kó vùng
xung quanh mắt, trán, 2 má,
miệng và cằm

Sau đó dùng khăn mặt sạch
lau khô vùng mắt trước rồi mới lau
các nơi khác.

Vò sạch khăn và vắt khô,
dùng khăn lau vành tai và cổ.

Cuối cùng giặt khăn mặt bằng
xà phòng và phơi ra nắng hoặc
chỗ khô ráo, thoáng.
*Bước 2: Thực hành rửa mặt.
*Kết luận: Nhắc nhở HS thực hiện
đánh răng, rửa mặt ở nhà cho hợp
vệ sinh.
H: Nên đánh răng, rửa mặt vào
những lúc nào?
- GV nhận xét tiết học


Dùng khăn sạch, nước sạch vò
khăn, vắt nhẹ cho bớt nước. Đầu
tiên lau khóe mắt, sau đó lau 2
má rồi lau trán, vò lại khăn rồi
lau tai, mũi, vò khăn.
Nhận xét đúng, sai.
Quan sát.

*HS Thực hành.

Buổi sáng sau khi ngủ dậy, buổi
tối trước khi đi ngủ và sau khi ăn.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4: TỰ NHIÊN & XÃ HỘI
ĂN UỐNG HÀNG NGÀY

I/ MỤC TIÊU:
-Biết được cần phải ăn uống đầy đủ hằng ngày để mau lớn và khỏe .
- Biết ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống: Ăn đủ no, uống đủ nước.
II/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Tranh, sách
- Học sinh: Sách.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU :
ND - TL
*Hoạt
động 1:
3’
*Hoạt
động 2:
13’

*Hoạt
động 3:
11’

Hoạt động của giáo viên
*Giới thiệu bài: Ăn uống hàng
ngày.
-Trò chơi “Con thỏ ăn cỏ, uống
nước, vào hang”.
-Giáo viên hướng dẫn chơi
*Hãy kể tên những thức ăn, đồ
uống ta thường ăn hàng ngày.
H: Các em thích loại thức ăn nào
trong số đó?
*H: Kể tên các loại thức ăn có trong
tranh?
-GV động viên HS nên ăn nhiều
loại thức ăn sẽ có lợi cho sức khỏe.
*HS quan sát sách giáo khoa.
H: Hình nào cho biết sự lớn lên của
cơ thể?
H: Hình nào cho biết các bạn học
tập tốt?
H: Hình nào thể hiện bạn có sức
khỏe tốt?
-Kết luận: Chúng ta phải ăn uống
hàng ngày để cơ thể mau lớn, có sức
khỏe và học tập tốt.
Hoạt động cả lớp.

Hoạt động của học sinh

Học sinh chơi.
*Học sinh suy nghó.
1 số em lên kể trước lớp.
Tự trả lời.
Tự trả lời.

*HS mở sách, xem tranh.

Khi đói và khát.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
H: Khi nào chúng ta cần phải ăn
uống?
H: Hàng ngày em ăn mấy bữa, vào
lúc nào?
H: Tại sao không nên ăn bánh kẹo
trước bữa ăn chính?
*Hoạt
động 4: 5’ *Trò chơi “Đi chợ giúp mẹ”
HD cách chơi
-Thực hành ăn uống hàng ngày tốt.
Gv nhận xét tiết học


Tự trả lời.
Để bữa ăn chính được nhiều và
ngon miệng.
4 HS tham gia chơi


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4 : TỰ NHIÊN XÃ HỘI
HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI
I MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết
-Kể được các hoạt động, trò chơi mà em thích.
- Biết đi đứng và ngồi học đúng cách, đúng tư thế có lợi cho sức khoẻ.
-HS khá, giỏi: Nêu được tác dụng của một số hoạt động trong các hình vẽ trong
SGK
-Tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV : hình vẽ ở bài 9 sgk
-HS: sgk tự nhiên xã hội
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
ND - TL
Kiểm tra bài
cũ 3 – 5’

Khởi động 3’
Cho HS chơi
trò chơi:
“Máy bay
đến, máy bay
đi”

Hoạt động của giáo viên
GV gọi HS trả lời câu hỏi
-Muốn cơ thể khoẻ mạnh, mau
lớn ta phải ăn uống như thế nào?
-Kể tên những thức ăn mà em
thường ăn uống hàng ngày?
GV nhận xét đánh giá bài cũ

* GV hướng dẫn cách chơi, vừa
nói vừa làm mẫu:
GV cho HS chơi trò chơi
* Kết luận: Ngoài những lúc học
tập, chúng ta cần nghỉ ngơi bằng
các hình thức giải trí. Bài học
hôm nay giúp các em biết cách
nghỉ ngơi đúng cách
GV ghi bảng và cho HS nhắc lại
đề bài
Hoạt động 1 * Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực
hiện hoạt động
10’
Hàng ngày các em chơi trò gì?
Thảo luận
HS trao đổi và phát biểu
theo nhóm

Hoạt động của HS
HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét

HS chơi trò chơi

HS lắng nghe, nhắc lại
HS học theo nhóm


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
MĐ: nhận biết
các hoạt động,
trò chơi có lợi
cho sức khoẻ

Hoạt động 2
12’
Làm việc với
sgk
MĐ: HS hiểu
được nghỉ
ngơi là rất cần
thiết cho sức
khoẻ

GV ghi tên các trò chơi lên bảng
Theo em hoạt động nào có lợi,
hoạt động nào có hại cho sức
khoẻ?
* HS thảo luận và trả lời
* Bước 2:Kiểm tra kết quả thảo
luận
-Theo em ta nên chơi những trò
chơi gì để có lợi cho sức khoẻ?
-Khi chơi chúng ta phải chú ý
điều gì?

*Bước 1: giao nhiệm vụ và thực
hiện hoạt động
GV hướng dẫn HS quan sát các
hình 20, 21 trong sgk. Mỗi nhóm
1 hình và trả lời
Bạn nhỏ đang làm gì?
Nêu tác dụng của việc làm đó?
HS trao đổi và thảo luận
Bước 2: kiểm tra kết quả hoạt
động.
GV gọi một số HS trong các
nhóm phát biểu. Các bạn
khác bổ sung, nhận xét
=> Khi làm việc nhiều và học
hành quá sức chúng ta cần nghỉ
ngơi. Nhưng nếu nghỉ ngơi không
đúng lúc, đúng cách sẽ có hại cho
sức khoẻ. Vậy thế nào là nghỉ
ngơi hợp lí?
*Củng cố dặn Hôm nay học bài gì?
Chúng ta nên nghỉ ngơi khi nào?
dò 3’
Hướng dẫn HS thực hành ở nhà,
nghỉ ngơi đúng cách
Chuẩn bò cho tiết học sau


HS lắng nghe

-An toàn trong khi chơi

HS thảo luận theo nhóm

HS lắng nghe

- Đi chơi, giải trí, thư giãn…..

HS trả lời câu hỏi


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4 : TỰ NHIÊN XÃ HỘI
ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I - MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận bên ngoài của cơ thể và các giác
quan
- Rèn cho HS có thói quen vệ sinh hàng ngày
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV : sưu tầm tranh ảnh về các hoạt động học tập, vui chơi, hoạt động nên và không
nên để bảo vệ mắt và tai
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ND - TL
Khởi động:
2’
Trò chơi
“Alibaba”
MĐ:tạo không
khí sôi nổi,
hào hứng
trong lớp học
Hoạt động 1:
11’
Làm việc với
phiếu học tập
MĐ: củng cố
các kiến thức
cơ bản về bộ
phận cơ thể
người và các
giác quan

Hoạt động của giáo viên
GV nêu cách chơi
GV cùng HS tham gia trò chơi

Hoạt động của HS
Học sinh lắng nghe cách chơi
và chơi

* Bước 1: GV phát phiếu học tập
cho các nhóm
Nội dung phiếu như sau:
HS làm việc theo nhóm
*Cơ thể người gồm có … phần. Đó
là … … …
*Các bộ phận bên ngoài của cơ
thể là … … … … …
* Chúng ta nhận biết được thế
giới xung quanh nhờ có:… … … … …
GV cho HS thảo luận theo nhóm 4
người và điền vào chỗ trống các
câu trả lời
* Bước 2: các nhóm trình bày sản -Đại diện nhóm treo phiếu lên
phẩm của mình
bảng. Các nhóm nhận xét chéo


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
-GV gọi vài nhóm lên đọc câu trả
lời của nhóm mình. Các nhóm
khác nhận xét, bổ sung
* Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực
Hoạt động 2
hiện hoạt động
9’
-GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ bìa
Gắn tranh
và tranh ảnh. Yêu cầu các em gắn
theo chủ đề
tranh ảnh với các hoạt động nên
MĐ: củng cố
các kiến thức làm và không nên làm
về các hành vi - HS làm việc theo nhóm theo yêu
cầu của giáo viên
vệ sinh hắng
* Bước 2:Kiểm tra kết quả thảo
ngày. Các
luận
hoạt động có
GV cho các nhóm lên trình bày
lợi cho sức
sản phẩm củamình, các nhóm
khoẻ
khác xem và nhận xét
- HS lên trình bày và giới thiệu
về bức tranh vừa dán cho cả lớp
nghe
- GV khen ngợi các nhóm làm
việc tích cực, có nhiều tranh ảnh …
* Bước 1: giao nhiệm vụ và thực
Hoạt động 3
hiện hoạt động
9’
GV yêu cầu HS nhớ và kể lại
Kể về một
những việc làm trong một
ngày của em
ngày của mình cho cả lớp
MĐ: củng cố
nghe
và khắc sâu
-Buổi sáng, lúc ngủ dậy em làm
hiểu biết về
gì?
các hành vi vệ
- Buổi trưa em ăn những thứ gì ?
sinh ăn uống,
-Đến trường, giờ ra chơi em chơi,
hoạt động
em chơi những trò gì? …
nghỉ ngơi
hàng ngày để Bước 2:
- GV gọi 4 đến 5 em kể
có sức khoẻ
- Kết luận
tốt
*Củng cố dặn *Hôm nay học bài gì?
-Những việc thường ngày em làm

để bảo vệ cơ thể và sức khoẻ là
2’

-HS lắng nghe
HS học theo nhóm

-QS, thảo luận gắn tranh ảnh
với các động nên hay không
nên.
- Các nhóm trình bày sản
phẩm theo vò trí nhóm.
-Đại diện vừa dán tranh vừa
giới thiệu về sản phẩm của
nhóm mình.
- HS lắng nghe
* HS thảo luận theo nhóm trả
lời câu hỏi

- Các nhóm báo cáo kết quả
của nhóm mình.

*HS trả lời câu hỏi
Thường xuyên tắm giặt,thay
áo quần,ăn uống đủ chất,đánh


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
gì?
răng,súc miệng,tập thể dục.
Hướng dẫn HS thực hành ở nhà
Chuẩn bò cho tiết học sau
Tiết 4: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
GIA ĐÌNH
I - MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết
- Kiến thức:Gia đình là tổ ấm của em, ở đó có những người thân yêu nhất
- Kỹ năng:kể được những người trong gia đình mình với bạn bè trong lớp
- Thái độ: Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : tranh của bài 11 trong sách TNXH
- HS: hồ, giấy , bút, kéo
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ND - TL
A/Kiểm tra
bài cũ
3’

B/ Bài mới
GTB 1’
HĐ1:Quan s¸t
theo nhãm 7’
MĐ: Hiểu gia
đình là tổ ấm

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

*GV nêu câu hỏi để HS trả
-Nêu các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
-Để có sức khoẻ tốt ta phải làm
gì?

*HS lắng nghe và trả lời câu hỏi

Bước 1: GV chia nhóm 3 -4 HS

HS quan sát hình bài 11 SGK và
TLCH

-Gia đình Lan có những ai? Lan
và mọi người đang làm gì?
-Gia đình Minh có những ai?
Minh và mọi người đang làm
gì?
*Đại diện các nhóm chỉ và kể về
Bước 2: Gọi HS lên chỉ vào hình gia đình Lan và gia đình Minh
và kể
HĐ2:Vẽ tranh GV kết kuận
*HS vẽ tranh kể về gia đình mình
7’ – 8’
MĐ: Từng em * Cho HS vẽ tranh và kể theo
cặp về gia đình mình
vẽ tranh về
gia đình mình GV kết luận
*Nhóm trưởng điều khiển các thành
HĐ 3:Đóng


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai
vai theonhóm.
10’
MĐ: Giúp HS
ứng xử những
tình huống
thường gặp
hằng ngày thể
hiện lòng quý
trọng của
mình đối với
người thân
trong gia đình

C/Củng cố
dặn dò:
3’

* Bước 1:GV giao nhiệm vụ, HS
cùng thảo luận đóng vai các
tình huống
-Mẹ đi chợ về, tay xách rất
nhiều thứ. Em sẽ làm gì giúp
mẹ lúc đó?
-Bà của Lan hôm nay bò mệt,
nếu em là Lan, em sẽ làm gì
hay nói gì để bà vui và nhanh
khỏi bệnh?
- GV giúp đỡ các em
* Bước 2: Thu kết quả thảo luận
-Các nhóm lên thể hiện các tình
huống của mình. Nhóm khác
theo dõi, nhận xét
GV khen những HS tích cực làm
việc, mạnh dạn đóng vai
* Hôm nay học bài gì?
-Cho HS hát bài “ Đi học về”
Nhận xét tiết học
Chuẩn bò cho tiết học sau


viên trong nhóm phân vai.
-HS đóng vai theo nhóm
-HS đóng vai theo nhóm

Các nhóm thể hiện sắm vai trước
lớp

-Theo dõi lắng nghe.

-Ôn tập con người và sức khỏe.
-Cả lớp hát.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Tiết 4: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
NHÀ Ở
I MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết
- Nói được đòa chỉ nhà ở và kể được tên một số đồ dùng trong nhà của mình.
- Khuyến khích HS : Nhận biết được nhà ở và các đồ dùng gia đình phổ biến ở vùng
nông thôn, thành thò, miền núi.
-Yêu quý ngôi nhà và các đồ dùng trong nhà của mình.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV : tranh của bài 12 trong sách TNXH. Sưu tầm tranh các loại nhà
- HS: tranh vẽ ngôi nhà của mình do các em tự vẽ
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
ND - TL
A/Kiểm tra
bài cũ
3’
B/Bài mới
GTB 1’
Hoạt động 1
Quan sát tranh
9’
MĐ: HS nhận
ra các loại
nhà khác nhau
ở vùng, miền
khác nhau.
Biết được nhà
của mình
thuộc loại nhà
ở vùng, miền
nào

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
GV nêu câu hỏi để HS trả lời
-Thế nào được gọi là một gia đình? Học sinh lắng nghe và trả lời
-Gia đình em gồm có những ai?
câu hỏi
*GV nhận xét.
HS lắng nghe
* Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực
hiện hoạt động
HS quan sát tranh trong sgk và trả HS học theo nhóm
lời các câu hỏi sau:
- Ngôi nhà này ở thành phố, nông
thôn hay miền núi?
- Nó thuộc loại nhà tầng, nhà ngóiù
hay nhà lá?
-Nhà của em gần giống ngôi nhà
nào trong các nhà đó.
* Bước 2:Kiểm tra kết quả thảo
luận
GV treo tranh và gọi một số HS trả HS trả lời câu hỏi
lời các câu hỏi trên
GV giải thích các dạng nhà ở ở
nông thôn, nhà tập thể ở thành
phố, các dãy phố, nhà ở miền núi.


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

Hoạt động 2
Làm việc với
sgk
9’
MĐ: kể được
tên các đồ
dùng trong
nhà

Hoạt động 3
Ngôi nhà của
em
9’
MĐ: HS giới
thiệu với các
bạn về ngôi
nhà của mình

C/Củng cố
dặn dò
3’

lớp mình, nhà của bạn nào là
nhà ở tập thể?
Nhà bạn nào ở nông thôn?
Nhà bạn nào ở dãy phố?
=> Kết luận: nhà ở là nơi sống và
làm việc của mọi người trong gia
đình. Các em phải yêu quý ngôi
nhà của mình
- Bước 1: giao nhiệm vụ và thực
hiện hoạt động
GV chia lớp thành nhóm 8 em. Mỗi
nhóm quan sát 1 tranh và nêu tên
các đồ dùng trong nhà được vẽ
trong hình
- Bước 2: thu kết quả
Gọi đại diện các nhóm lên kể tên
các đồ dùng được vẽ trong hình.
Gọi HS lên kể các đồ dùng có
trong nhà của mình (mỗi em kể
khoảng 5 đồ dùng trong nhà)
* Bước 1:HS giới thiệu về ngôi nhà
của mình với các bạn trong nhóm
theo các gợi ý sau:
-Nhà của em ở nông thôn hay
thành phố?
-Nhà của em rộng hay chật?
-Nhà của em có sân, vườn không?
-Đòa chỉ nhà em như thế nào?
*Bước 2: Thu kết quả thảo luận gọi
đại diện mỗi nhóm 1 em lên giới
thiệu về nhà và đòa chỉ nhà ở của
mình cho cả lớp nghe
* Hôm nay học bài gì?
GV nhận xét, khen ngợi
Chuẩn bò cho tiết học sau


HS quan sát tranh và nêu tên
các đồ dùng trong nhàmà em
thích

HS lắng nghe

HS học nhóm

Đại diện nhóm giới thiệu nhà
của mình cho lớp nghe

HS lắng nghe


Giáo án lớp 1- Vương Thò Hồng Mai

TIẾT 4: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
CÔNG VIỆC Ở NHÀ

I MỤC TIÊU:
-Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình
-Khuyến khích HS : Biết được mọi người trong gia đình cùng tham gia công việcở
nhà sẽ tạo được không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm.
-HS yêu lao động và tôn trọng thành quả lao động của mọi người
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV : tranh của bài 13 trong sách TNXH.
-HS: sách TNXH, vở bài tập TNXH
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
ND - TL
A/Kiểm tra
bài cũ
3’
B/Bài mới
1.GTB 1’
2.Hoạt động 1
Làm việc với
sgk 10’
MĐ: thấy
được một số
cộng việc ở
nhà của mỗi
ngườitrong gia
đình

Hoạt động 2

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
GV nêu câu hỏi để HS trả lời
Hãy nêu các đồ dùng có trong nhà Học sinh lắng nghe và trả lời câu
em?
hỏi
GV nhận xét bài

* Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực
hiện hoạt động
GV yêu cầu HS quan sát tranh
trong sgk trang 28 và cho biết:
-Từng người trong mỗi hình đó
đang làm gì?
-Tác dụng của mỗi công việc đó
trong gia đình?
* Bước 2:Kiểm tra kết quả thảo
luận
GV treo tranh và gọi một số HS
trả lời các câu hỏi trên. Các bạn
khác theo dõi, nhận xét và bổ
sung nếu có
* GV Kết luận
-Bước 1: giao nhiệm vụ và thực

HS học theo nhóm

HS trình bày trước lớp

HS lắng nghe

HS thảo luận nhóm kể cho nhau


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×