Tải bản đầy đủ

Slide điều hòa nhiệt trong cơ thể con người và động vật

KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y

SINH LÝ ĐIỀU HÒA NGHIỆT

A-Prof.Dr. Đàm Văn Tiện


NỘI DUNG CHÍNH

1

GIỚI THIỆU

2

CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA NHIỆT

3

ỨNG DỤNG


4

HƯỚNG NGHIÊN CỨU


Nhận và thải nhiệt trong tự nhiên

Chiếu thẳng

Tia phóng xạ
Từ bụi

Thải nhiệt bằng đối lưu

Gió
Thải nhiệt bằng phóng xạ

Bức xạ từ đất
Tia phóng xạ từ đất


Những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng
Không gian sống – nuôi nhốt hay chăn thả
Dinh dưỡng – tập đoàn thức ăn hiện có, chất lượng, số lượng và tính bản
địa

Khí hậu – nhiệt ẩm, gió và áp lực không khí
Địa lý – rừng núi, đồng bằng, đầm lầy
Chế độ chiếu sáng – ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và cả sinh sản nữa

www.themegallery.comNhững yếu tố khác
Kinh tế /quản lý
Chuồng trại liên quan đến không gian sống và thiết kế chuồng trại
Tương tác ảnh hưởng giữa vật nuôi với môi trường tự nhiên và bầy đànMục đích chăn nuôi
Cày kéo hoặc thú cảnh
Thực phẩm,lông da

Những yếu tố có ảnh hưởng đặc biệt
Biên nhiệt dao động
Quan hệ nhiệt độ môi trường và ẩm độ

www.themegallery.com


Biên nhiêêt

Biên nhiệt tối thích Thermal neutral zone (TNZ)
Dải tần nhiệt thích hợp để sinh trưởng có thể đạt tối đa
Thái cực nhiệt : Quá lạnh Lower (cold) và quá nóng
upper (heat) so với biên nhiệt tối thích TNZ
www.themegallery.com


Tôi thich
Lanh

Nóng
Lơi cho sinh
trương sưc
khoe

Anh hương cua biên nhiêt


Ga
Lơn

Bo


Cưu

Cưu

mơi
sinh


Ảnh hưởng của nhiệt độ đến lượng ăn vào nhu cầu duy trì và tăng trọng

Thai cưc nhiêt
Lương ăn vao

Kilocalories

Tăng
trong
Q duy tri

Lanh

TNZ

Anh hương cua nhiêt đô

Nóng


Trao đổi cơ sở-Buồng trao đổi cơ sở

O2
CO2

www.themegallery.com


Yếu tố ảnh hưởng
Diện tích bề mặt da

Trạng thái hoạt động

Tuổi và giới

www.themegallery.com


TRAO ĐỔI NHIỆT
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Nhiệt phủ bì

Nhiệt tầng giữa

Nhiệt trung tâm


CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA NHIỆT
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth levelTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×