Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 1cả năm (2)

TUẦN 1

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
1


I/. MỤC TIÊU :
- Tạo không khí vui vẻtrong lớp , HS tự giới thiệu về mình .Bước đầu làm quen
với SGK , đồ dùng học toán , các hoạt động học tập trong giờ học toán .
II/. CHUẨN BỊ :
GV + HS : Sách toán 1 .Bộ đồ dùng học toán
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :

Hoạt động giáo viên


Hoạt động học sinh
Hs hát

Yêu cầu hs để dụng cụ học tập trên
bàn để kiểm tra dụng cụ học tập của
các em
Nhận xét

3/ Bài mới : Tiết
học đầu tiên
a/ Hoạt động 1:
HDHS sử dụng
sách toán 1
Mục tiêu : HS
biết sử dụng sách
toán
a/Giới thiệu ngắn
gọn về sách toán 1

Cho hs xem sách toán
HDHS lấy sách toán 1 và HDHS mở
sách đến trang có bài “ Tiết học đầu
tiên “
Từ bìa 1 đến “ Tiết học đầu tiên
Sau “ Tiết học đầu tiên “ , mỗi tiết học
có 1 phiếu .Tên của bài học đặt ở đầu
trang .Mỗi phiếu thường có phần bài
học ( cho hs xem phần bài học ) , phần
thực hành .Trong tiết học toán , HS
phải làm việc để phát hiện và ghi nhớ
kiến thức mới , phải làm bài theo HD
của GV . Mỗi phiếu có nhiều bài tập ,
hs càng làm được nhiều bài tập càng
tốt ( cho hs xem phiếu bài tập )
Cho hs mở SGK , gấp sách và HDHS
giữ gìn SGK …/.
b/ HDHS làm
Cho hs mở SGK toán đến bài 1 : Tiết
quen với 1 số hoạt học đầu tiên
động học toán ở


Chia nhóm :
lớp 1
Yêu cầu các nhóm cử nhóm trưởng
Nêu yêu cầu thảo luận : HS quan sát
các bức ảnh trong SGK
Lớp 1 thường có những hoạt động
nào ?
Sử dụng những dụng cụ học tập nào ?
Cho hs thảo luận (4’)
Cho địa diện nhóm lên trình bày

2

Cả lớp cùng thực hiện
Hs cùng xem

Cả lớp cùng thực hiện
theo yêu cầu của GV
3 Nhóm
Mỗi nhóm 1 nhóm
trưởng

Nhóm trưởng điểu khiển
các bạn trong nhóm thảo
luận
Lần lượt đại diện các
nhóm lên trình bày , các
nhóm khác lắng nghe và


Tổng kết
bổ sung cho ý
Anh 1: có khi hs làm việc với que
tính , các hình bằng gỗ , bìa , học số .
Anh 2: đo độ dài bằng thước
Anh 3: có khi hs làm việc chung cả lớp Hs lắng nghe
Anh 4: có khi hs phải học nhóm để
trao đổi ý kiến với bạn giống như các
em vừa thảo luận .Tuy nhiên trong học
toán học cá nhân là quan trọng nhất .
Gv nêu : học toán 1 em sẽ biết :
Nghỉ giữa tiết
-Đếm : VD:
c/ Yêu cầu cần đạt 0,1,2…………………………….10
sau khi học toán
10.9,
………………………………0
-Đọc số : ( nêu VD )
-Viết số ( nêu VD )
-So sánh hai số ( nêu VD )
-Làm tính cộng tính trừ ( VD: 1 + 1 =
2)
-Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi
nêu phép tính giải toán ( nêu VD )
-Biết giải các bài toán
-Biết đo độ dài
- Biết hôm nay là thứ mấy , là ngày
bao nhiêu
VD: Hôm là thứ ……….ngày
………….
Ngày mai là thứ …………….ngày
…………..
-Đặt biệt các em sẽ biết cách học tập
và làm việc , biết cách suy nghĩ thông
minh và biết cách nêu suy nghĩ của các
em bằng lời ( nêu VD ) .Muốn học
b/ Hoạt động 2:
toán giỏi các em phải đi học đều , học
Giới thiệu bộ đồ
thuộc bài , làm bài tập đầy đủ , chịu
dùng học toán của khó tìm tòi , suy nghĩ ….
hs
Cho hs lấy rồi mở hộp đồ dùng học
Cả lớp cùng thực hiện
Mục tiêu : hs biết toán lớp 1
theo yêu cầu của GV
sử dụng bộ đồ
Cho hs xem từng đồ dùng học toán,
dùng học toán
cho HS lấy đồ dùng như của GV vừa
cho xem
Nêu tên gọi của đồ dùng đó
Nhiều hs nêu lại
Cho hs biết đồ dùng đó có thường để
làm gì ( que tính thường dùng khi học
đếm , hình vuông thường dùng khi
nhận biết hình vuông , sau đó có thể
3


4/ Củng cố :
5/ Nhận xét, dặn


dùng trong học đếm . làm tính …)
HDHS cách mở hộp lấy đồ dùng theo
yêu cầu của GV
HDHS cất các đồ dùng vào chỗ quy
định trong hộp , đậy nắp hộp , cất hộp
vào cặp , cách bảo quản hộp .
Cho hs thi đua : cất các đồ dùng vào
hộp
NX – Tuyên dương
Về học bài, xem bài mới
Nhận xét tiết học

Hs thực hiện 3 – 4 lần

2 hs , mỗi dãy 1 hs
Lắng nghe

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

NHIỀU HƠN , ÍT HƠN
I/. MỤC TIÊU :
Sau bài học giúp hs :
- Biết so sánh số lượng của 2 nhóm đồ vật .
-Biết sử dụng các từ < nhiều hơn > , < ít hơn > khi so sánh các nhóm đồ vật .
II/. CHUẨN BỊ :
GV : 5 cái cốc , 4 cái thìa , tranh nút chai và chai ( pho to SGK )
HS : Sách toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :

Hoạt động giáo viên
Yêu cầu hs để hộp đựng đồ dùng học
toán lớp 1 lên bàn và lấy :
Tất cả các que tình , hình vuông , hình
tròn có trong hộp .
4

Hoạt động học sinh
Hs hát
Cả lớp cùng thực hiện và
lấy mỗi lần một nhóm đồ
vật


Nhận xét
3/ Bài mới :
Nhiều hơn , ít
hơn
a/ Hoạt động 1:
HDHS quan sát
hình SGK
Mục tiêu : HS
biết so sánh

Hôm nay các em học bài “ Nhiều hơn ,
ít hơn “
Gv ghi tựa
Gv cầm một nắm thìa trong tay
( chẳng hạn cầm 4 cái thìa ) và nói :
Có một số cái thìa
Gọi hs đặt vào mỗi cốc một cái thìa
Các em thấy thế nào ?
Gv nêu : khi đặt vào mỗi cái cốc 1 cái
thìa vẫn còn cốc chưa có thìa .Ta nói :
“ Số thìa ít hơn số cốc “
Khi đặt mỗi cái cốc 1 cái thìa thì
không còn thìa để đặt vào cốc còn
lại .Ta nói : Số thìa ít hơn số cốc “
Cho hs xem tranh ( SGK ) số chai và
số nút chai rồi HDHS so sánh số lượng
hai nhóm đối tượng như sau :
Ta nối mỗi cái chai với một nút chai
Nhóm nào có đối tượng bị thừa ra thì
nhóm đó có số lượng nhiều hơn ,
nhóm kia có số lượng ít hơn
Vậy nhóm nào có số lượng thừa ra ?

Hs nhắc lại

1 hs thực hiện
Hs trả lời : còn một cốc
chưa có thìa
2-3 hs nhắc lại
2-3 hs nhắc lại

Hs trả lời : nhóm nút chai

Số nút chai so với số chai thì thế nào?
Số chai so với số nút chai thì thế nào?
Nghỉ giữa tiết

4/ Củng cố :

Chia nhóm đôi
Yêu cầu HSQS các hình còn lại trong 2 HS thành một nhóm ,
SGK và so sánh số lượng hai nhóm đối em này hỏi , em kia đáp
tượng ( Thời gian : 3’)
và ngược lại
Gv theo dõi và giúp đỡ các nhóm có hs
yếu
Cho các nhóm trình bày trước lớp mỗi
nhóm 1 hình
Sau một nhóm trình bày GV gọi hs
nhận xét ,GVNX
Cho hs thi đua : yêu cầu : Nêu nhanh
nhóm nào có số lượng nhiều hơn ,
nhóm nào có số lượng ít hơn
Khi đọc xong câu hỏi và nói hết , em
nào giơ tay trước thì được trả lời .Nếu
em nào giơ tay trước mà phạm quy và
không được trả lời
Gv đọc câu hỏi : em hãy so sánh số hs
trai với số hs gái của lớp .Hết
5


NX – Tuyên dương
Về học bài, xem bài mới
Nhận xét tiết học

Lắng nghe

5/ Nhận xét, dặn

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

HÌNH VUÔNG , HÌNH TRÒN
I/. MỤC TIÊU :
Nhận biết được hình vuông, hình tròn,nói đúng tên mình
II/. CHUẨN BỊ :
GV : SGK Toán 1 . vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Một số vật thật có mặt hình vuông , hình tròn ( khăn tay hình vuông ,viên gạch lát nền
hình vuông .Cái dĩa có mặt hình tròn , chiếc vòng đeo tay có mặt hình tròn )
HS : Sách toán 1 . vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :
Nhiều hơn ,ít hơn

3/ Bài mới : hình
vuông , hình tròn

a/ Hoạt động 1:
giới thiệu hình
vuông
Mục tiêu : HS

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh
Hs hát

Đính bảng các hình :
Cho hs so sánh nhóm hình màu đỏ ( 4 Hs so sánh
hình vuông ) với nhóm hình màu xanh
( 3 hình tròn )
Nhận xét
Các em vừa so sánh các nhóm hình
màu đỏ và nhóm hình màu xanh .Các
em có biết tên các hình đó không ?
Để biết rõ tên gọi của các hình này ,
hôm nay các em học bài : Hình vuông ,
hình tròn .
Gv đính mỗi lần 1 hình vuông nói : “
Đây là hình vuông “
Cho hs xem tấm bìa hình vuông
.Hỏi:Tấm bìa hình gì ? ( tấm bìa hình
6


nhận biết hình
vuông

Giới thiệu hình
tròn

Nghỉ giữa tiết
b/ Hoạt động 2:
Thực hành
Mục tiêu : HS
làm được các bài
tập

vuông )
Hs trả lời tấm bìa hình
vuông
Yêu cầu hs lấy 1 hình vuông từ hộp đồ Cả lớp thực hiện
dùng học toán cầm và giơ lên .Nhận
xét
Cho hs tìm đồ vật có dạng hình vuông Hs tìm và nêu lên trước
( viên gạch hoa lát nền , mặt ghế mũ
lớp
…)
Dạy tương tự như trên

+Bài 1: Tô màu ( đổi yêu cầu ghi dấu
x vào hình vuông )
Gv nêu yêu cầu HDHS cách làm bài
Cho hs làm bài

Sửa bài nhận xét
+ Bài 2: Tô màu ( thực hiện tương tự
như bài 1
Gv nêu yêu HDHS cách làm
Cho hs làm bài

7

Cả lớp làm ở VBT

Cả lớp làm ở VBT
1 HS làm bài ở phiếu lớn
để sửa bài


Gv theo dõi giúp đỡ các em học yếu
Sửa bài .Nhận xét
+Bài 3: Tô màu

Cả lớp làm VBT
1 HS làm ở phiếu lớn để
sửa bài

Gv nêu yêu cầu : tô màu các hình cùng
tên chung một màu
Cho hs làm VBT
Chấm bài , sửa bài .Nhận xét
+Bài 4: ( Nếu còn thời gian cho HSKG
làm )
Làm thế nào để có hình vuông

4/ Củng cố :
5/ Nhận xét, dặn


Cho hs thi đua xếp các hình cùng tên
thành 1 nhóm
NX – Tuyên dương
Về học bài, xem bài mới
Nhận xét tiết học

2 nhóm thi đua
Lắng nghe

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
8


NGÀY DẠY :

HÌNH TAM GIÁC
I/. MỤC TIÊU :
Nhận biết được hình tam giác , nói đúng tên hình
II/. CHUẨN BỊ :
GV : sách toán 1 ,vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Một số vật thật có mặt hình tam giác
HS : Sách toán 1 , vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Hình
vuông , hình tròn

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh
Hs hát

Đính trên bảng các hình vuông , hình
tròn , hình tam giác
Gọi hs lên dùng que chỉ và gọi tên
2hs
hình vuông , hình tròn
Nhận xét
3/ Bài mới : Hình Các em đã nhận biết đúng tên hình
tam giác
vuông hình tròn
Còn 1 hình mà các em chưa gọi tên
.Vậy hình đó tên là gì ?
Để biết rõ tên gọi của hình này , hôm
a/ Hoạt động 1:
nay các em học bài : Hình tam giác
Hs theo dõi
Giới thiệu hình
Gv đính mỗi lần một hình tam giác nói
tam giác
: “ Đây là hình tam giác “
Mục tiêu : HS
Cho hs xem tấm bìa hình tam giác .Hỏi
biết hình tam giác :
Tấm bìa hình gì ? ( tấm bìa hình tam
giác )
Hs trả lời tấm bìa hình
tam giác

b/ Hoạt động 2:
Thực hành

Yêu cầu hs lấy 1 hình tam giác từ hộp
đồ dùng học toán cầm và giơ lên
Cho hs tìm đồ vật có dạng hình tam
giác .Nhận xét
Cho hs xem hình trong SGK
Biển báo dành cho người đi bộ có
dạng hình gì ? ( hình tam giác )
Thước ê ke có dạng hình gì?
Lá cờ lương lưu có dạng hình gì ?
+Bài : Tô màu ( đổi yêu cầu : ghi dấu
chéo vào hình tam giác )
9

Cả lớp thực hiện
Hs tìm và nêu lên trứơc
lớp
Hs xem và trả lời


Mục tiêu : HS
làm được các bài
tập

Gv nêu yêu cầu HDHS cách làm bài
Cho hs làm bài

Cả lớp làm VBT

Nghỉ giữa tiết

Sửa bài .Nhận xét
+Bài 2: Tô màu ( thực hiện tương tự
như trên )
Gv yêu cầu hs tô
Cho hs làm bài
Cả lớp làm bài ở VBT

GV theo dõi giúp đỡ hs yếu
Sửa bài , Nhận xét
+Bài 3:Tô màu
Gv nêu yêu cầu : Tô màu các hình
cùng tên tô một màu

Cả lớp làm VBT
1 HS làm ở phiếu lớn để
sửa bài

10


4/ Củng cố :
5/ Nhận xét, dặn


Cho hs làm bài
Chấm bài sửa bài . Nhận xét
+ Bài 4: ( Nếu còn thời gian cho hs
ghép )
Xếp thành các hình sau ( VBT trang
86 )
Yêu cầu hs dùng que để xếp
Cho hs hoạt động nhóm
Theo dõi nhận xét
Cho hs thi đua xếp các hình cùng tên
thành 1 nhóm
NX – Tuyên dương
Về học bài, xem bài mới
Nhận xét tiết học

Hs làm theo nhóm

Lắng nghe

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

11


TUẦN 2

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

LUYỆN TẬP
I/. MỤC TIÊU :
Nhận biết hình vuông , hình tròn , hình tam giác .Ghép các hình đã biết thành
hình mới
II/. CHUẨN BỊ :
+ GV : sách toán 1 ,vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Một số vật thật có mặt là hình vuông , hình tròn , hình tam giác bằng bìa , bằng nhựa ,
que tính
Một số đồ vật có mặt hình vuông , hình tròn , hình tam giác
+ HS : Sách toán 1 , vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Hình
tam giác

3/ Bài mới :

Hoạt động giáo viên
Đính các hình vuông , hình tròn , hình
tam giác
Gọi hs lên chỉ và gọi tên của các hình
Nhận xét
Hôm nay các em học bài luyện tập
Đính thêm một số hình vuông , hình
12

Hoạt động học sinh
Hs hát
1hs lên thực hiện


Luyện tập

Nghỉ giữa tiết

4/ Củng cố :

tròn , hình tam giác
Gọi hs lên xếp các hình cùng tên
chung một nhóm
Nhận xét
+ Bài 1: Tô màu vào các hình ( hình
cùng dạng thì tô cùng màu )
Gv nêu yêu cầu và cho hs làm bài
Gv theo dõi và giúp đỡ hs yếu
Chấm bài , sửa bài , nhận xét
+Bài 2: Ghép lại thành hình mới :
HDHS ghép mẫu

Cho hs ghép tiếp để được các hình sau
Gv theo dõi giúp đỡ các em hs yếu

Nhận xét
Trò chơi : thi đua chọn nhanh các hình
Gv gắn lên bảng các hình đã học ( 5
hình vuông , 5 hình tròn , 5 hình tam
giác có màu sắc kích thước khác
nhau )
Gọi hs lên bảng , nêu rõ nhiệm vụ
( mỗi em chọn một hình : Em A chọn
hình tam giác , em B chọn hình
vuông , em C chọn hình tròn )
Cho hs thi đua chọn nhanh các hình
theo nhiệm vụ được giao
NX – Tuyên dương

Rút kinh nghiệm:
13

3 hs lên thực hiện mỗi
em một nhóm hình
Cả lớp làm VBT
1HS làm ở phiếu lớn để
sửa bài
Cả lớp theo dõi

Cả lớp thực hiện theo
yêu cầu của GV ( HS
ghép các hình trên bàn )

3 hs


.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

CÁC SỐ 1, 2, 3
I/. MỤC TIÊU :
- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1 , 2 , 3 đồ vật ; đọc , viết được các
chữ số 1,2,3 ; biết đếm 1 ,2 , 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3 , 2 , 1 ; biết thứ tự của số 1
,2,3.
II/. CHUẨN BỊ :
+ GV: Sách toán 1 .Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Các nhóm có 1, 2, 3 đồ vật cùng loại : 3 bông hoa , 3 hình vuông , 3 hình tròn , 3 tờ bìa
trên mỗi tờ bìa viết sẵn một trong các số 1, 2, 3
3 tờ bìa trên mỗi tờ bìa vẽ sẵn một chấm tròn , 2 chấm tròn , 3 chấm tròn .
+HS : Sách toán 1 . Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Luyện
tập

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh
Hs hát

Đính các hình vuông , hình tròn , hình
tam giác

1 hs lên thực hiện

Gọi hs lên chỉ gọi đúng tên hình
Nhận xét
3/ Bài mới :
*Giới thiệu bài
:Các số 1, 2, 3
a/ Hoạt động 1:
Giới thiệu từng số
1,2,3
Mục tiêu : HS
biết đọc , viết các
số 1,2,3

Hôm nay các em học bài : Các số 1, 2, 3
Cho hs xem tranh vẽ SGK
Tranh 1 có mấy con chim ?( 1 con chim)
Tranh 2 có mấy bạn gái ? ( 1 bạn gái )
Tấm bìa có mấy chấm tròn ?( 1 chấm
tròn )
Bàn tính có mấy con tính ? ( 1 con tính)
Các nhóm đồ vật này giống nhau chỗ
nào ? ( có số lượng đều bằng 1)
14

Hs xem tranh và trả lời


Gv nói : một con chim bồ câu
…………………, một con tính , đều có
số lượng là một , ta dúng số một để chỉ
số lượng của mỗi nhóm đồ vật đó , số
một viết bằng chữ số một , viết như sau :
Đính số 1 in kế bên
Giới thiệu : đây là số 1 in , số nào cũng
đều đọc là một
Gọi hs đọc số 1
Cho hs viết số 1
Tương tự dạy số 2 , 3
Đính hình vuông lên bảng .Hỏi :
Có mấy hình vuông ? ( 1 hình vuông )
Gv viết số 1
Hỏi tương tự đến số 3
Gọi hs đếm từ 1 đến 3
Hỏi tiếp và ghi các số 3,2,1
Gọi hs đếm từ 3 đến 1
Gọi hs đếm 1,2,3; 3,2,1

4 hs
Cả lớp viết bảng con

4 hs
4hs
4hs

Tập đếm từ 1 đến
3 từ 3 đến 1
1

2

3

3

2

1

+ Bài 1: viết số 1,2,3
Nghỉ giữa tiết
b/ Hoạt động 2:
Thực hành
Mục tiêu : HS
làm được các bài
tập

Cho hs viết các số 1,2,3
Gv theo dõi , giúp đỡ các em hs yếu
Kiểm tra .Nhận xét
+Bài 2: Viết số vào ô trống
Gv nêu yêu cầu ,HD mẫu một bài
Cho hs làm bài
Sửa bài : Gọi lần lượt từng HS nêu lần
lượt từng bài
Nhận xét
+Bài 3: Viết số hoặc vẽ số chấm tròn
thích hợp
GV nêu yêu cầu
Cho hs làm bài
Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu
Chấm bài sửa bài .Nhận xét
15

Hs viết các số ở VBT
HS viết mỗi ô 1 số
Hs làm VBT

Cả lớp làm VBT
1 hs làm bài ở bảng
phụ


4/ Củng cố :

Gv giơ tờ bìa có vẽ một ( hoặc hai , ba )
chấm tròn
Nhận xét
NX – Tuyên dương

Hs thi đua giơ các tờ
bìa

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

LUYỆN TẬP
I/. MỤC TIÊU :
-Nhận biết được số lượng 1,2,3 ; biết đọc , viết , đếm các số 1,2,3 .
16


II/. CHUẨN BỊ :
+ GV: Sách toán 1 .Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Một số tranh có số lượng tương ứng với số 1,2,3
+HS : Sách toán 1 . Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Các số
1,2,3

3/ Bài mới :
*Giới thiệu bài
:Luyện tập

Hoạt động giáo viên
Cho hs viết số 1,2,3 .Nhận xét
Gọi hs đếm từ 1 đến 3 . Nhận xét
Gọi hs đếm từ 3 đến 1. Nhận xét
Gọi hs đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1
Nhận xét
Hôm nay các em học bài luyện tập
+Bài 1: Số ?
Gọi hs nêu yêu cầu
Gv nhắc lại yêu cầu ( nhìn tranh viết số
thích hợp vào ô trống )HD mẫu và cho
hs làm bài
Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu
Sửa bài
+Bài 2 : Số ?
Bài 2 yêu cầu gì?
Gọi hs nêu yêu cầu
Gv nhắc lại yêu cầu ( nhìn tranh viết số
thích hợp vào ô trống ) HD mẫu và cho
hs làm bài
Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu
Chấm và sửa bài .Nhận xét

Nghỉ giữa tiết

4/ Củng cố :

Hoạt động học sinh
Hs hát
Cả lớp viết số 1,2,3
1hs
1hs

Cả lớp làm ở VBT

Cả lớp làm ở VBT
1 hs làm bảng phụ
để sửa bài

HSKG làm
+Bài 3 : Số ?( nếu còn thời gian cho hs
làm )
Gọi hs nêu yêu cầu
Gv nhắc lại yêu cầu
Cho hs làm bài
Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu
Chấm và sửa bài .Nhận xét
+Bài 4: ( nếu còn thời gian cho hs làm )
Gọi hs nêu yêu cầu
Cho hs viết số
Sửa sai .Nhận xét
Hôm nay các em học toán bài gì?
NX – Tuyên dương

17

Cả lớp làm ở VBT
1 hs làm bảng phụ
để sửa bài
Hs cả lớp làm

1hs


Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

CÁC SỐ 1, 2, 3 , 4 , 5
I/. MỤC TIÊU :
- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1 đến 5 đồ vật ; đọc , viết các số 4 ,
số 5 ; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1 ; biết thứ tự
của số 1 , 2 , 3 , 4 ,5 .
II/. CHUẨN BỊ :
+ GV: Sách toán 1 .Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Các nhóm có 4 , 5 đồ vật cùng loại : 4 ( 5) bông hoa , 4(5) hình vuông , 4(5) hình
tròn .
Mỗi tờ bìa viết sẵn một trong các số 1, 2, 3 ,4 ,5
+HS : Sách toán 1 . Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh
18


1/ On định :
2/ Bài cũ :Luyện
tập

3/ Bài mới :
*Giới thiệu bài
:Các số 1, 2, 3,4 ,5
a/ Hoạt động 1:
Giới thiệu từng số
4,5
Mục tiêu : HS
biết đọc , viết các
số 4, 5

Tập đếm từ 1 đến
5 từ 5 đến 1

Gọi hs đếm từ 1 đến 3
Từ 3 đến 1
Gọi hs đếm từ 1 đến 3 và Từ 3 đến 1
Cho hs viết lần lượt các số 1,2,3
Nhận xét

Hs hát
1 hs lên thực hiện
1hs
1hs
Hs viết mỗi số 1 lần

Hôm nay các em học bài : Các số 1, 2,
3,4 ,5
Cho hs xem tranh 1,2,3 SGK
Tranh 1 có mấy cái nhà ?( 1 cái nhà )
Viết số mấy vào ô trống
Tương tự hs trả lời tranh 2 và 3
Tranh 4 có mấy bạn gái ? ( 4 bạn gái )
Tranh 5 có mấy cái kèn ? ( 4 cái kèn )
Tấm bìa có mấy chấm tròn ?( 4chấm tròn
)
Bàn tính có mấy con tính ? ( 4 con tính )
Các nhóm đồ vật này giống nhau chỗ
nào ? ( có số lượng đều bằng 4 )
Gv nói : 4 bạn …………………, bốn
con tính , đều có số lượng là bốn , ta
dùng số bốn để chỉ số lượng của mỗi
nhóm đồ vật đó , số một viết bằng chữ số
bốn , viết như sau :
4
Đính số 4 in kế bên
Giới thiệu : đây là số 4 in , số nào cũng
đều đọc là bốn
Gọi hs đọc số 4
Cho hs viết số 4
Tương tự dạy số 5
Đính hình vuông lên bảng .Hỏi :
Có mấy hình vuông ? ( 1 hình vuông )
Gv viết số 1
Hỏi tương tự đến số 5
Gọi hs đếm từ 1 đến 5
Hỏi tiếp và ghi các số 5 , 4 , 3,2,1
Gọi hs đếm từ 5 đến 1
Gọi hs đếm 1,2,3, 4 , 5 , 5 ,4 , 3,2,1

1

2

3

4

5
19

Hs xem tranh và trả
lời

4 hs
Cả lớp viết bảng
con
4 hs
4hs
4hs


Gọi hs lên bảng viết số vào ô trống
Nhận xét

Nghỉ giữa tiết
b/ Hoạt động 2:
Thực hành
Mục tiêu : HS
làm được các bài
tập

2 hs mỗi em viết 1
bên

+ Bài 1: viết số 4,5
Hs viết các số ở
VBT
HS viết mỗi ô 1 số
Cho hs viết các số 4,5
Gv theo dõi , giúp đỡ các em hs yếu
Kiểm tra .Nhận xét
+Bài 2: Số ( trang 10 VBT )
Gv nêu yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho hs làm bài
Sửa bài : Nhận xét
+Bài 3: Số ?
GV nêu yêu cầu
GV nhắc lại yêu cầu
Cho hs làm bài
Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu
Chấm bài sửa bài .Nhận xét
+Bài 4: ( Nếu còn thời gian cho HSKG
làm )
Nối ( theo mẫu )
Thực hiện tương tự như bài 3

Hs làm VBT
Cả lớp làm VBT
1 hs làm bài ở bảng
phụ

4/ Củng cố :
Hôm nay học toán bài gì ?
Cho hs thi đua viết số vào ô trống

2 Hs

Nhận xét
NX – Tuyên dương

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

20


TUẦN 3

21


NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

LUYỆN TẬP
I/. MỤC TIÊU :
-Nhận biết các số trong phạm vi 5 ; biết đọc , viết , đếm các số trong phạm vi 5
II/. CHUẨN BỊ :
+ GV: Sách toán 1 .Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Các số 1,2,3 , 4, 5 viết sẵn trona các tờ bìa
+HS : Sách toán 1 . Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Các số
1,2,3, 4 , 5

3/ Bài mới :
*Giới thiệu bài
:Luyện tập

Hoạt động giáo viên
Cho hs viết số 4,5 .Nhận xét
Gọi hs đếm từ 1 đến 5 . Nhận xét
Gọi hs đếm từ 5 đến 1. Nhận xét
Gọi hs đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1
Nhận xét
Hôm nay các em học bài luyện tập
+Bài 1: Số ?( SGK trang 16 )
Gọi hs nêu yêu cầu
Gv nhắc lại yêu cầu ( nhìn tranh viết số
thích hợp vào ô trống )
Gọi hs nêu số lượng đồ vật có trong mỗi
hình và nêu số thích hợp ứng với mỗi
hình
Nhận xét
+Bài 2 : Số ?
Cho hs viết số vào bảng con và giơ lên
sau các lần hỏi của GV .Nhận xét

Nghỉ giữa tiết
+Bài 3 : Số ?( VBT trang 11)
Cho hs làm bài và sửa bài
+Bài 4: ( nếu còn thời gian cho hs làm )
Gọi hs nêu yêu cầu
Cho hs viết số
Sửa sai .Nhận xét
4/ Củng cố :

Trò chơi : Xếp dãy số từ 1 đến 5
22

Hoạt động học sinh
Hs hát
Cả lớp viết số 4, 5
1hs
1hs

Cá nhân phát biểu

Cả lớp làm ở VBT
1 hs làm bảng phụ
để sửa bài
Hs cả lớp làm


Nêu tên trò chơi
Phổ biến cách chơi
Cho hs chơi
NX – Tuyên dương

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

BÉ HƠN , DẤU <
I/. MỤC TIÊU :
23


-Bước đầu biết so sánh số lượng , biết sử dụng từ bé hơn và dấu < để so sánh các
số
II/. CHUẨN BỊ :
+ GV: Sách toán 1 .Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Các nhóm đồ vật mô hình phù hợp với tranh vẽ SGK
+HS : Sách toán 1 . Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Luyện
tập
3/ Bài mới :
*Giới thiệu bài
:Bé hơn , dấu <
a/ Hoạt động 1:
nhận biết quan hệ
bé hơn
Mục tiêu : HS
biết bé hơn dấu <

HDHS viết dấu <

Hoạt động giáo viên
Cho hs viết số 1 , 2, 3, 4,5 .Nhận xét
5 , 4, 3, 2, 1
Gọi hs đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1
Nhận xét
Hôm nay các em học bài : Bé hơn , dấu
<
Cho hs xem tranh SGK trang 17
Bên trái có mấy ô tô ? ( 1 ô tô )
Bên phải có mấy ô tô ? ( 2 ô tô )
Gv nói : một ô tô ít hơn hai ô tô
Bên trái mấy hình vuông ?
Bên phải mấy hình vuông ?
Các em có nhận xét gì về 2 nhóm hình
vuông này ? ( 1 hình vuông ít hơn 2 hình
vuông )
Nhận xét
GV: 1 ô tô ít hơn 2 ô tô , 1 hình vuông ít
hơn 2 hình vuông .Ta nói : Một bé hơn
hai và viết như sau : 1 < 2
Giới thiệu dấu < đọc là bé hơn .Đọc là
một bé hơn hai
Gọi hs đọc một bé hơn hai
HDHS tương tự với các tranh ở bên phải
để cuối cùng HS nhìn vào 2 <3 đọc được
là hai bé hơn ba
Gv viết thêm lên bảng gọi hs đọc : 1 <
3;2<5;3<4;4<5
HDHS viết dấu < bằng cách viết mẫu
+Bài 1: Viết dấu
Gọi hs nêu yêu cầu
Cho hs viết dấu <
Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu
Sửa bài
Nhận xét

Nghỉ giữa tiết
+Bài 2 : Viết ( theo mẫu )
24

Hoạt động học sinh
Hs hát
Cả lớp viết
1hs
1hs
HSQS tranh trả lời
câu hỏi
2hs nhắc lại
Hs theo dõi và trả
lời

4 hs
Hs đọc CN
Hs viết dấu < ở
bảng con
Hs viết dấu < ở
VBT


Gv nêu yêu cầu và hướng dẫn mẫu
Cho hs làm bài , theo dõi giúp đỡ hs yếu
Sửa bài
.Nhận xét
+Bài 3 : Viết ( theo mẫu )
Gv nêu yêu cầu
Cho hs làm bài , theo dõi giúp đỡ hs yếu
Sửa bài
.Nhận xét
+Bài 4: Viết dấu < vào ô trống
Chia nhóm
Hd mẫu và phát phiếu bài tập cho các
nhóm thảo luận làm bài
Đính bài làm của các nhóm lên
.Nhận xét –tuyên dương
+ Bài 5: ( Nếu còn thời gian cho HSKG
làm )
Nối ô vuông với số thích hợp (theo
mẫu ):
Hôm nay học bài gì ?
NX – Tuyên dương

Cả lớp làm ở VBT
1 hs làm bảng phụ
để sửa bài

Cả lớp làm ở VBT
1 hs làm bảng phụ
để sửa bài

4 nhóm thực hiện
chung một yêu cầu

4/ Củng cố :

Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
NGÀY SOẠN :
NGÀY DẠY :

LỚN HƠN , DẤU >
I/. MỤC TIÊU :
-Bước đầu biết so sánh số lượng , biết sử dụng từ lớn hơn và dấu > để so sánh các
số
II/. CHUẨN BỊ :
+ GV: Sách toán 1 .Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
Các nhóm đồ vật mô hình phù hợp với tranh vẽ SGK
+HS : Sách toán 1 . Vở bài tập toán 1 .Bộ đồ dùng học toán 1
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Nội dung
1/ On định :
2/ Bài cũ :Dấu <

Hoạt động giáo viên
Gọi hs đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1
Cho hs viết dấu <
25

Hoạt động học sinh
Hs hát
2hs
Cả lớp viết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×