Tải bản đầy đủ

Giáo án thủ công lớp 1cả năm (3)

GIÁO ÁN THỦ CÔNG
Chương I:

KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY
Thứ

Bài 1: GIỚI

, ngày

tháng

THIỆU MỘT SỐ LOẠI GIẤY, BÌA VÀ DỤNG CỤ
HỌC THỦ CÔNG

I.MỤC TIÊU:
_ HS biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thử công là kéo, hồ dán, thước kẻ…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học
i
sinh
gian
5’
1.Giới thiệu giấy, bìa:
_ Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều
loại cây như: tre, nứa, bồ đề …
_ GV hướng dẫn phân biệt giấy, bìa:
_ Quan sát
+ Giấy: phần bên trong mỏng
+ Bìa: đóng ở phía ngoài dày hơn.
_ GV giới thiệu giấy màu
_ Theo dõi, quan sát
20’

năm 200

2. Giới thiệu dụng cụ học thủ công:
_Thước kẻ: được làm bằng gỗ hay nhựa,
thước dùng để đo chiều dài. Trên mặt
thước có chia vạch và đánh số
_Bút chì: dùng để kẻ đường thẳng,
thường dùng bút cứng
_ Kéo: dùng để cắt giấy, bìa.

_ Mỗi em tự quan sát
thước của mình

_ Tự quan sát bút của
mình
_ Quan sát, cẩn thận khi
sử dụng
_Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản _ Quan sát

ĐDDH

_Quyển

sách hay
vở
_Giấy thủ
công đủ
màu
_ Thước
gỗ, nhựa
_ Bút chì
_ Kéo
_ Hồ dán


phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở
5’

3. Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tinh thần học tập, ý thức tổ
chức kỉ luật của HS
_ Dặn dò: học bài “Xé, dán hình chữ
nhật, hình tam giác.

_ Tuyên dương bạn
ngoan
_ Chuẩn bò giấy trắng,
giấy màu, hồ


Thứ
Bài 2: XÉ,

, ngày

tháng

năm 200

DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC

I.MỤC TIÊU:
_ HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác
_ Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
_ Hai tờ giấy màu khác nhau (không dùng màu vàng)
_ Giấy trắng làm nền
_ Hồ dán, khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Hồ dán, bút chì
_ Vở thủ công, khăn lau tay
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Thờ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
i
gian
3’
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
_ Cho xem bài mẫu, hỏi:
+ Những đồ vật nào có dạng hình chữ + Quan sát những đồ vật
nhật? Hình tam giác?
xung quanh
_ GV nhấn mạnh: xung quanh ta có
nhiều đồ vật dạng hình chữ nhật, hình
tam giá, em hãy ghi nhớ những đặc
điểm của hình đó để tập xé, dán cho
đúng.
25’ 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
3’
a) Vẽ và xé hình chữ nhật

ĐDDH

_Bài mẫu
về hình
chữ nhật,
hình tam
giác


3’

_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu sẫm, lật
mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ 1 hình
chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh 6 ô.
_ Làm thao tác xé từng cạnh hình chữ
nhật: tay trái giữ chặt tờ giấy (sát cạnh
hình chữ nhật), tay phải dùng ngón cái
và ngón trỏ để xé giấy dọc theo cạnh
hình, lần lượt các thao tác như vậy để
xé các cạnh.
_ Sau khi xé xong lật mặt có màu để HS
quan sát hình chữ nhật.
Nếu còn nhiều HS chưa nắm được
thao tác đếm ô và vẽ hình GV có thể
làm lại.
b) Vẽ và xé hình tam giác:
_ Lấy giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô,
đánh dấu và vẽ một hình chữ nhật dài 8
ô, rộng 6 ô.
_ Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu
để làm đỉnh tam giác.
_ Từ điểm đánh dấu dùng bút chì vẽ nối
với 2 điểm dưới của hình chữ nhật ta có
hình tam giác 123.
_ Xé từ điểm 1 đến điểm 2, từ 2 đến 3,
từ 3 đến 1 ta được hình tam giác123.
_ Xé xong lật mặt màu cho HS quan sát

_ Quan sát

-Hình 1
trang 175.

_ Quan sát

-Hình 2
trang 175

_ Lấy giấy nháp có kẻ ô
tập đếm ô, vẽ và xé
hình chữ nhật.

-Hình 3
trang 175

_ Quan sát
- Hình 1

-Hình 4
trang 176

_Hình 5
trang 176
_ Lấy giấy nháp có kẻ ô
tập đếm, đánh dấu, vẽ
và xé hình tam giác.

2’

15’

Quan sát
c) Dán hình:
Sau khi đã xé dán xong được hình chữ
nhật và hình tam giác, GV hướng dẫn
dán:
_ Lấy 1 ít hồ dán, dùng ngón tay trỏ di
đều, sau bôi lên các góc hình và di dọc
theo các cạnh.
* Để hình khi dán không nhăn, thì sau
khi dán xong nên dùng 1 tờ giấy đặt lên
trên và miết tay cho phẳng.
_ Ướm đặt hình vào các vò trí cho cân
đối trước khi dán.
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình chữ _ Đặt tờ giấy màu lên

-Hình vẽ


nhật và tam giác.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
_ Yêu cầu HS kiểm tra lại hình.

_ Xé 1 cạnh của hình chữ nhật.
_ Nhắc HS cố gắng xé đều tay, xé
thẳng, tránh xé vội, xé không đều, còn
nhiều vết răng cưa.
_ Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm.
_ Trình bày sản phẩm.
2’

bàn (lât mặt sau có kẻ
ô), đếm ô và vẽ hình
chữ nhật.
_ Kiểm tra lẫn nhau.
_ Thực hiện theo, và tự
xé các cạnh còn lại.
_ Thực hiện chậm rãi.
_ Kiểm tra, nếu hình
chưa cân đối thì sửa lại
cho hoàn chỉnh.
_ Dán sản phẩm và vở.

4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học: Nhận xét tình hình
học tập và sự chuẩn bò giấy pháp có kẻ
ô, giấy màu, bút chì …
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Các đường xé tương đối thẳng, đều, ít
răng cưa.
+ Hình xé cân đối, gần giống mẫu.
+ Dán đều, không nhăn.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình vuông, hình Chuẩn bò giấy trắng,
tròn.
giấy màu có kẻ ô, bút
chì, hồ để học bài

hình chữ
nhật và
tam giác

-Hình chữ
nhật
phóng to


Thứ

Thủ công:

ngày

tháng

năm 2007

xé, dán hình vuông, hình tròn (t2)

I.MỤC TIÊU:
_ HS làm quen với kó thuật xé, dán giấy để tạo hình

_ Xé được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và biết cách dán cho cân

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn
_ Hai tờ giấy màu khác nhau (màu tương phản)
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy nháp có kẻ ô, giấy thủ công màu
_ Hồ dán, bút chì
_ Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1- Kiểm tra bài tập hôm trước:
2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
_ Cho xem bài mẫu, hỏi:
+ Những đồ vật nào có dạng hình vuông? Hình tròn?
_ GV nhấn mạnh: xung quanh ta có nhiều đồ vật dạng
hình vuông, hình tròn, em hãy ghi nhớ những đặc điểm
của hình đó để tập xé, dán cho đúng.
3. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Vẽ và xé hình vuông:
_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu sẫm, lật mặt sau đếm ô,
đánh dấu và vẽ 1 hình chữ nhật có cạnh 8 ô.
_ Làm thao tác xé từng cạnh một như xé hình chữ nhật.
_ Sau khi xé xong lật mặt có màu để HS quan sát.
Nếu còn nhiều HS chưa nắm được thao tác đếm ô và
vẽ hình GV có thể làm lại.
b) Vẽ và xé hình tròn:
_ GV thao tác mẫu để đánh dấu, đếm ô và vẽ 1 hình
vuông cạnh 8 ô.

TG
3’

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

+ Quan sát những đồ vật xung quanh

30’
4’
_ Quan sát

_ Quan sát
4’


_ Xé hình vuông rời khởi giấy màu.
_ Lần lượt xé 4 góc của hình vuông xong lật mặt màu
cho HS quan sát
3’
c) Dán hình:
Sau khi đã xé xong được hình vuông và hình tròn, GV
hướng dẫn dán:
_ Xếp hình cho cân đối trước khi dán.
_ Bôi một lớp hồ mỏng và đều.
19’
4. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
_ Yêu cầu HS kiểm tra lại hình.
_ Xé 2 hình vuông cạnh 8 ô.
_ Xé hình tròn

_ Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm.
_ Trình bày sản phẩm.
5.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Nhận xét thái độ học tập
+ Việc chuẩn bò cho bài học
+ Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
_ Dặn dò: “Xé, dán hình quả cam”

2’

_ Lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm ô,
vẽ và xé hình vuông
_ Quan sát
_ Lấy giấy nháp có kẻ ô tập đánh
dấu, vẽ và xé hình tròn.
_Quan sát

_ Đặt tờ giấy màu lên bàn (lật mặt
sau có kẻ ô), đếm ô và vẽ hình
vuông.
_ Kiểm tra lẫn nhau.
_ Thực hiện chậm rãi.
_ Cố gắng xé đều tay, xé thẳng,
tránh xé vội, xé không đều, còn
nhiều vết răng cưa.
_ Kiểm tra, nếu hình chưa cân đối thì
sửa lại cho hoàn chỉnh.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.

_Chuẩn bò giấy nháp, giấy màu có
kẻ ô, bút chì, hồ.

Rút kinh nghiệm :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


Bài 4: XÉ,

Thứ

, ngày

DÁN HÌNH QUẢ CAM

tháng

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông

_ Xé được hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
_ 1 tờ giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ)
_ 1 tờ giấy thử công màu xanh lá cây
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ)
_ 1 tờ giấy thủ công màu xanh lá cây
_ 1 tờ giấy nháp có kẻ ô
_ Hồ dán, bút chì
_ Vở thủ công, khăn lau tay
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Thờ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
i
gian
1’ 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của quả + Quan sát tranh
cam như thế nào?
+Tìm trong thực tế
+ Những quả nào giống hình quả cam?
28’
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
3’ a) Xé hình quả cam:
_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu, lật mặt _ Quan sát
sau đánh dấu và vẽ 1 hình vuông có
cạnh 8 ô.
_ Quan sát
_ Xé rời hình vuông ra.

ĐDDH

_Tranh
mẫu quả
cam

-Hình 1
trang 182

năm 200


2’

2’

1’

20’

2’

_ Xé 4 góc của hình vuông theo đường
kẻ.
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
_ Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xéù hình lá:
_ Lấy mảnh giấy màu xanh, vẽ 1 hình
chữ nhật dài 4 ô, rộng 2 ô.
_ Xé hình chữ nhật rời khởi giấy màu.
_ Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình chiếc lá.
Lật mặt màu để HS quan sát.
c) Xé hình cuống lá:
_ Lấy 1 mảnh giấy màu xanh, vẽ và xé
một hình chữ nhật dài 4 ô, rộng 1 ô.
_ Xé đôi hình chữ nhật, lấy 1 nửa để
làm cuống.
Có thể xé cuống 1 đầu to, 1 đầu nhỏ.
d) Dán hình:
Sau khi xé được hình quả, lá, cuống của
quả cam, GV làm các thao tác bôi hồ,
dán quả, cuống và lá lên giấy nền.
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.

-Hình 2
trang 183
_ Thực hành trên giấy
trắng
-Hình 5a
trang 183

_ Thực hành trên giấy
trắng

-Hình 5b
trang 180

_ Quan sát
-Hình 6a
_ Thực hành
- Hình 6b

-Hình 7
trang 184
_ Đặt tờ giấy màu lên
bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình
vuông, rồi xé rời hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho
giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.

_ Trình bày sản phẩm.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Việc chuẩn bò cho bài học
+ Nhận xét thái độ học tập
+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Xé được đường cong, đường xé đều,
ít răng cưa.
+ Hình xé gần giống mẫu, dán cân đối.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình cây đơn giản” Chuẩn bò giấy, bút chì,


hồ.

Bài 5: XÉ,

Thứ

, ngày

tháng

DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Bút chì
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Thờ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
i
gian
2’ 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu
màu sắc của cây?
+ Em nào đã cho biết thêm về đặc + Nhớ lại và kể ra.
điểm của cây mà em đã nhìn thấy?
_ GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.

ĐDDH

_Bài mẫu
về hình
cây đơn
giản

năm 200


25’
5’

3’

1’

16’

2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
_ Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
_ Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
_ GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
_ Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh
dài 6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp
1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài
4ô, cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần
lượt dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.

_ Quan sát

-Hình 1
trang 186

_ Quan sát

-Hình 2a
trang 186
- Hình 2b
trang 186

_ Quan sát

-Hình 3
trang 187

-Hình 4a
trang 187
-Hình 4b
trang 187
_Quan sát

-Hình
5trang
180

_ Quan sát

- Hình 6a
trang 187
-Hình 6b
- Hình 6

+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
_ Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
_ Đặt tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
đậm lên bàn lật mặt sau
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
có kẻ ô lên trên.
_ Đếm ô, đánh dấu, vẽ và
_ Cho HS xé hình tán lá.
* Trong lúc HS thực hành, GV có thể xé hình vuông cạnh 6 ô
nhắc lại và uốn nắn các thao tác xé trên tờ giấy màu.
hình tán lá, thân cây cho những em

- Các
bước thực
hiện xé
hình cây
đơn giản.


lúng túng.
_ Nhắc HS khi xé tán lá không cần
phải xé đều cả 4 góc.
_ Khi xé thân cây cũng không cần xé
đều, có thể xé phần trên nhỏ, phần
dưới to.

_ Trình bày sản phẩm.

3’

_ Xé 4 góc để tạo hình
tán lá cây dài.
_ Xé 2 hình thân cây
(màu nâu) như hướng dẫn
_Thực hiện chậm rãi.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
_ Dán xong thu dọn giấy
thừa và lau sạch tay.

4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Việc chuẩn bò cho bài học
+ Tinh thần, thái độ học tập
+ Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
Xé được 2 hình tán lá cây, 2 hình thân
cây và dán được hình 2 cây cân đối,
phẳng.
Chuẩn bò giấy màu giấy
_ Dặn dò: “Xé, dán hình ngôi nhà”
nháp, có kẻ ô, bút chì, hồ.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Nhận xét của BGH

Nhận xét của TTCM


Thứ
Bài 6: XÉ,

, ngày

tháng

DÁN HÌNH NGÔI NHÀ

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình mái nhà, thân nhà, ô cửa.Dán cân đối, phẳng
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình ngôi nhà
_ Giấy thử công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu, giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Thờ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
i
gian
2’ 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu
màu sắc của ngôi nhà?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm + Nhớ lại và kể ra.
hình dáng và màu sắc của ngôi nhà
trong thực tế?

ĐDDH

_Bài mẫu
về hình
ngôi nhà
giản

năm 200


25’
3’

3’

3’

_ GV nhấn mạnh: Khi xé, dán hình
ngôi nhà, thân nhà các em có thể chọn
màu mái nhà, thân nhà, ô cửa theo ý
thích, song phải đẹp và rõ không bò
lẫn màu nhau.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình mái nhà:
_ Lấy tờ giấy màu đỏ. Lật mặt sau,
đếm ô, vẽ một hình chữ nhật có cạnh
dài 10 ô, cạnh ngắn 4 ô. Xé hình chữ
nhật ra khỏi tờ giấy màu.
_ Từ cạnh trên của hình chữ nhật phía
bên trái lùi vào 2 ô, phía bên phải lùi
vào 2 ô, đánh dấu và vẽ đường chéo
xuống 2 đầu của cạnh dưới.
_ Xé theo 2 đường chéo 2 bên. Lật
mặt màu để HS quan sát hình mái
nhà.
* Chú ý:
Thao tác đánh dấu lùi vào 2 ô ở
cạnh trên để vẽ đường chéo tạo hình
mái nhà, HS dễ bò nhầm lẫn, GV cần
hướng dẫn từng thao tác để các em
quan sát và hiểu cách làm.
b) Xé hình thân nhà:
_ GV lấy tờ giấy màu xanh hoặc vàng.
Lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ hình
chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 4 ô.
Xé hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy
màu.
_ Lật mặt màu để HS quan sát hình
thân nhà.
c) Xé hình ô cửa:
_ GV lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm
hoặc màu tím … Lật mặt sau, đếm ô,
đánh dấu, vẽ hình chữ nhật có
+ Cạnh dài 3 ô, cạnh ngắn 2 ô làm cửa
ra vào.
+ Cạnh dài 2 ô, cạnh ngắn 1ô rưỡi để
làm cửa sổ.
_ Xé 2 hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy
màu. Lật mặt màu để HS quan sát các
hình ô cửa.

_ Quan sát

-Hình 1
trang 190

_ Quan sát

-Hình 2a
trang 190

_ Quan sát

- Hình 2b
trang 190

_ Lấy giấy nháp có kẻ ô
để tập đếm ô, vẽ, xé hình
mái nhà.

_Quan sát

-Hình
3a trang
190

_ Quan sát

- Hình 3b
trang 190

_ Quan sát

-Hình 4a
trang 191
- Hình 4b
trng 191


1’

15’

3’

d) Dán ghép hình:
_ Trước khi dán phải sắp xếp hình cho
cân đối, đúng vò trí.
_ GV lần lượt làm thao tác bôi hồ và
dán thân nhà, mái nhà, ô cửa.
3. Học sinh thực hành:
_ Yêu cầu HS chọn 3 màu khác nhau
để làm mái nhà, thân nhà và ô cửa
(chọn theo ý thích nhưng phải tương
phản để ngôi nhà nổi bật)
_ GV đến từng bàn để quan sát và
hướng dẫn bổ sung. Nhắc nhở HS cần
chú ý cách xé hình mái nhà sao cho
cân đối không bò lệch.
_ Trong khi HS thực hành, GV quan
sát để giúp đỡ, uốn nắn những em còn
lúng túng:
+ Đối với những em khéo tay, khá,
giỏi, GV có thể gợi ý dùng bút màu
trang trí cảnh vật xung quanh.
_ Trình bày sản phẩm.

4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Việc chuẩn bò sách vở và đồ dùng
học tập.
+ Tinh thần, thái độ học tập
+ Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Chọn được màu phù hợp
+ Xé được các bộ phận: thân nhà, mái
nhà, ô cửa (cửa ra vào và cửa sổ)
+ Dán được hình ngôi nhà cân đối,
phẳng
_ Dặn dò: “Xé, dán hình con gà con”

_ Quan sát

- Hình 5
trang 192

_ HS lần lượt thực hiện
các thao tác đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình mái
nhà, thân nhà, ô cửa như
GV hướng dẫn.
_ Thực hiện chậm rãi.

- Các
bước thực
hiện xé
hình ngôi
nhà.

_ Sau khi xé xong hình
xếp hình vào vở thủ công
cho cân đối, sau đó lần
lượt dán từng bộ phận.
_ Cần bôi hồ vừa phải,
đều, dán that phẳng.
_ Dán xong thu dọn giấy
thừa và lau sạch tay.

+ Chọn 1 hoặc 2 bài xé,
dán đẹp, có trang trí để
tuyên dương trước lớp

_ Chuẩn bò giấy màu giấy
nháp, có kẻ ô, bút chì, hồ.


Thứ

Bài 7: XÉ,

, ngày

tháng

DÁN HÌNH CON GÀ CON

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
_ Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
_ Giấy thủ công màu vàng
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công màu vàng
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu, hồ dán
_ Vở thủ công, khăn lau tay
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1:
Thờ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
i
gian
2’ 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu

ĐDDH

_Bài mẫu
về hình

năm 200


5’

5’

5’

10’

màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so
với gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và
màu lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
_ GV dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc
màu đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh
dấu, vẽ hình chữ nhật có cạnh 10 ô,
cạnh ngắn 8 ô.
_ Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
_ Xé 4 góc của hình chữ nhật.
_ Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
_ Lật mặt màu để HS quan sát.

+ HS tự so sánh

con gà
con

_ Quan sát

-Hình 1
trang 194

_ Quan sát

-Hình 2a
trang 194

_ Cho HS tập xé trên giấy
trắng có kẻ ô

- Hình 2b
trang 194

b) Xé hình đầu gà:
_ GV lấy tờ giấy cùng màu với thân _Quan sát
gà đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ôâ.
_ Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
_ Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà (lật mặt màu để HS quan
_Lấy giấy pháp có kẻ ô,
sát)
tập vẽ, xé hình thân và
_ GV nhắc HS:
đầu gà.
c) Xé hình đuôi gà: (dùng giấy cùng
màu với đầu gà)
_ Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình _ Quan sát
vuông mỗi cạnh 4 ô.
_ Vẽ hình tam giác.
_ Xé thành hình tam giác
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_ Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô
_ Cho HS lấy giấy nháp
mắt gà.
kẻ ô, tập vẽ, xé hình đuôi,
chân, mỏ, mắt gà.

-Hình 3a
trang 194

-Hình 3b
trang 194

-Hình 4b
trang 187

-Hình4a
trang 195
-Hình 4b
-Hình 4
- Hình 5
trang 195


3’

25’

e) Dán hình:
_Sau khi xé đủ các bộ phận của hình
con gà con, GV làm thao tác bôi hồ và
dán theo thứ tự: thân, đầu, mỏ. Mắt,
chân gà lên giấy nền.
_ Trước khi dán cần sắp xếp thân, _ Quan sát hình con gà
hoàn chỉnh
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
Dặn dò: Chuẩn bò giấy màu, hồ, vở
TIẾT 2:
3. Học sinh thực hành:
_ Yêu cầu HS lấy giấy màu.

_ Đặt mặt sau có kẻ ô lên
trên (chọn màu theo ý
thích của các em)
_ Lần lượt đếm ô, đánh
dấu và vẽ các hình chữ
nhật cạnh dài 10 ô, cạnh
ngắn 8 ôâ; hình vuông
cạnh 5 ô, hình tam giác
trên hình vuông cạnh 4 ô.
_ Xé rời các hình khỏi tờ
giấy màu.
Nhắc HS xé cẩn thận, xé từ từ, vừa xé _ Lần lượt xé hình thân,
đầu, đuôi gà như đã
vừa sửa cho hình giống mẫu.
hướng dẫn.
* Đây là các chi tiết nhỏ, khó xé, GV Mắt gà nhỏ nên có thể
nên hướng dẫn trực tiếp tại chỗ cho dùng bút màu để tô mắt.
những em còn lúng túng.
_ Xếp hình cân đối.
_ Trình bày sản phẩm.
Dán sản phẩm và vở: dán
cân đối, phẳng và đều.
_ Trang trí cảnh vật cho
bài thêm sinh động
_ Dán xong thu dọn giấy
thừa và lau sạch tay.
2’

4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bò sách vở, đồ dùng học
tập
+ Thái độ học tập
+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Xé được các bộ phận của hình con

- Các
bước thực
hiện xé
hình con
gà con


gà con và dán được hình cân đối,
phẳng.
+ Chọn 1 bài xé, dán đẹp tuyên
dương trước lớp.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình con mèo”
Chuẩn bò giấy màu giấy
nháp, có kẻ ô, bút chì, hồ.

Thứ
Bài 8 : XÉ,

, ngày

tháng

DÁN HÌNH CON MÈO

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình con mèo
_ Xé, dán được hình con mèo cân đối.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình con mèo có trang trí sinh động
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ
i
gian
2’

Hoạt động của giáo viên

TIẾT 1:
Hoạt động học sinh

1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
+ Quan sát mẫu
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con mèo?

ĐDDH

_Bài mẫu
về hình
con mèo

năm 200


5’

10’

10’

_ Cho HS liên hệ mèo nuôi ở nhà
_ Khi xé, dán hình con mèo, tùy khả
năng các em có thể dùng một hay hai,
ba màu.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân mèo:
_ GV dùng tờ giấy màu theo ý thích,
lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô,
cạnh ngắn 4 ô. Xé lượn 4 góc để tạo
thành hình thân mèo.
_ Lật mặt sau cho HS quan sát.
b) Xé hình đầu mèo, tai mèo:
_ GV lấy tờ giấy cùng màu với thân
mèo, lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
và xé 1 hình vuông mỗi cạnh 3 ôâ.
_ Xé 4 góc để tạo hình đầu mèo.

_ HS tự liên hệ.

_ Quan sát

_ Quan sát

-Hình
1a,b trang
198

-Hình 1c
trang 198
- Hình 2a
trang 199

_Quan sát

-Hình 2b
trang 199
-Hình 2c
_ Lật mặt màu để HS quan sát.
-Hình 3a
_ Đếm ô, đánh dấu, vẽ hai hình vuông
trang 199
mỗi cạnh 2 ô.
-Hình 3b
Từ 2 hình vuông này vẽ, xé thành 2
_ Lấy giấy nháp có kẻ ô trang 199
hình tam giác để làm đầu mèo.
để tập vẽ, xé hình thân
mèo, đầu, tai mèo.
c) Xé hình đuôi, chân và mắt mèo:
_ GV lấy tờ giấy vừa xé (phần còn
_ Quan sát
lại), đánh dấu, vẽ tiếp:
-Hình4
+ 2 hình vuông mỗi cạnh 2 ô
-Hình 5
+1 hình chữ nhật có cạnh dài 6 ô, cạnh
trang 199
ngắn 1 ô.
Sau đó xé rời các hình rời khỏi tờ
giấy màu.
- Hình 6a
_ Mỗi hình vuông xé làm đôi sẽ được
_ Quan sát
trang 199
4 chân mèo.
-Hình 5
_ Ước lượng và xé hình đuôi mèo từ
hình chữ nhật có cạnh dài 6 ô, cạnh
ngắn 1 ô.
-Hình 6c
_ Dùng giấy màu đen xé 2 hình vuông
mỗi cạnh 1 ô. Từ 2 hình vuông đó xé 2 (Áp dụng cho HS giỏi, HS trang 200
yếu thì dùng bút vẽ)
hình mắt mèo.
_ Cho HS lấy giấy nháp -Hình 6
_ Lật mặt màu cho HS quan sát.
kẻ ô, tập vẽ, xé hình đuôi,
chân, mắt mèo.


3’

25’

3’

_ Quan sát hình con mèo
d) Dán ghép hình:
_GV làm thao tác bôi hồ và dán theo hoàn chỉnh
thứ tự: thân, đầu, tai, mắt, chân và
đuôi mèo theo các bước mẫu.
Khi dán hình thân mèo chỉ nên bôi
ở giữa thân để khi dán hình chân mèo
và đuôi mèo sẽ giấu vào trong thân.
_ Dùng bút màu để vẽ thêm mũi và
râu cho hoàn chỉnh.
Dặn dò: Chuẩn bò giấy màu, hồ, vở
TIẾT 2:
3. Học sinh thực hành:
_ Yêu cầu HS chọn giấy màu để xé _ Đặt mặt sau có kẻ ô lên
trên (chọn màu theo ý
hình con mèo theo ý thích.
thích của các em)
_ Lần lượt đếm ô, đánh
dấu và vẽ các hình chữ
nhật cạnh dài 8 ô, cạnh
ngắn 4 ôâ; hình vuông
cạnh 3 ô, hình tam giác
trên hình vuông cạnh 2 ô.
+ Nhắc HS xé cẩn thận, xé từ từ, vừa _ Xé rời các hình khỏi tờ
giấy màu.
xé vừa sửa cho hình giống mẫu.
+ GV đến từng bàn để quan sát và _ Lần lượt xé hình thân,
đầu, đuôi mèo như đã
hướng dẫn
hướng dẫn.
Mắt, râu có thể dùng bút
màu để vẽ.
_ Sau khi HS xé xong các bộ phận, _ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở:
nhắc các em:
dán cân đối, phẳng và
đều.
(Bôi hồ vừa phải, đều và
dán cho phẳng).
_ Trang trí cảnh vật cho
_ Đối với HS giỏi:
bài thêm sinh động
_ Dán xong thu dọn giấy
thừa và lau sạch tay.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bò sách vở, đồ dùng học
tập
+ Thái độ học tập

- Các
bước thực
hiện xé
hình con
mèo


+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Chọn được màu phù hợp.
+ Xé được các bộ phận của hình con
mèo.
+ Dán được hình cân đối, phẳng.
+ Chọn 1 bài xé, dán đẹp tuyên
dương.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình lọ hoa đơn Chuẩn bò giấy màu giấy
giản”
nháp, có kẻ ô, bút chì, hồ.

Thứ
Bài 9 : XÉ,

, ngày

tháng

DÁN HÌNH LỌ HOA ĐƠN GIẢN

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình hoa và lọ hoa đơn giản
_ Xé, dán được hình lọ hoa đơn giản
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình lọ hoa
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Vở thủ công
_ Hồ dán, khăn lau tay
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1:
Thờ
i
gian
2’

Hoạt động của giáo viên

1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi:

Hoạt động học sinh

ĐDDH

_Bài mẫu

năm 200


5’

15’

5’

3’

+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của lọ hoa?
_ Cho HS liên hệ với lọ hoa, bông hoa
mà các em đã nhìn thấy ở nhà hoặc
nơi khác.
_ Ở bài này các em chỉ tập xé, dán
hình lọ hoa đơn giản.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình lọ hoa:
_ GV dùng tờ giấy màu sẫm (tím hoặc
xanh đậm), lật mặt sau, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh
dài 7 ô, cạnh ngắn 6 ô.
_ Từ 2 đầu cạnh trên của hình chữ
nhật lùi vào 1.5 ô. Vẽ nối xuống ô thứ
3 của 2 cạnh bên.
_ Từ 2 đầu cạnh dưới của hình chữ
nhật lùi vào 1 ô vẽ nối lên ô thứ 2 của
2 cạnh bên.
_ Xé theo các đường vẽ sẽ được hình
lọ hoa.
_ Lật mặt màu cho HS quan sát.
b) Xé hình bông hoa:
_ GV lấy giấy màu đỏ, hồng, da cam
tùy ý. Lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu,
vẽ và xé:
+ 1 hình vuông mỗi cạnh 3 ôâ (h3)
+ 2 hình vuông có cạnh 2 ô (h4)
Từ các hình vuông này, xé các góc
tạo thành 3 hình trón để làm bông hoa
(h5)
_ GV lấy tiếp tờ giấy màu vàng, lật
mặt sau, đánh dấu và xé: 3 hình vuông
có cạnh 1 ô (h6a). Từ 3 hình vuông
này xé 4 góc để tạo thành 3 hình tròn
làm nhụy hoa (h6b).
* Đối với HS yếu, GV có thể cho các
em dùng bút để tô nhụy hoa.
c) Xé hình lá:
_ GV lấy tờ giấy màu xanh lá cây, xé
hình lá vừa phải (phù hợp với lọ và
hoa, không to quá, không nhỏ quá) h7
d) Dán ghép hình:

+ Quan sát mẫu và trả lời
câu hỏi
_ HS tự liên hệ.

_ Quan sát

về hình lọ
hoa

-Hình
1a,b trang
198

_ Quan sát
-Hình 2a
trang 203
_Quan sát
- Hình 2b
trang 203_ HS lấy giấy nháp có kẻ
ô để tập đếm ô, vẽ, xé
hình lọ hoa.
-Hình 2c
_ Quan sát từng thao tác

-Hình 3
-Hình 4
_ Quan sát
trang 204
-Hình 5
trang 204
-Hình 6a,
b
_ Lấy giấy nháp có kẻ ô trang 204
để tập vẽ, xé hình 3 bông
hoa.
_ Quan sát


_ Sau khi xé xong các bộ phận: lọ, _ Quan sát
hoa, nhụy và lá, GV lần lượt làm thao
tác dán ghép theo các bước (h.8):
+ Dán lọ hoa.
+ Lần lượt dán hoa, nhụy và cành lá.
(sắp xếp vào nền giấy trước khi dán)
Dặn dò: Chuẩn bò giấy màu, hồ, vở

25’

3’

TIẾT 2:
3. Học sinh thực hành:
_ Yêu cầu HS tự chọn giấy màu, song
GV gợi ý: nên chọn lọ hoa màu sẫm,
hoa màu tươi, sáng.
_ Nhắc HS xé cẩn thận, xé từ từ, vừa _Chọn giấy màu cho lọ,
cho hoa tùy theo ý thích
xé vừa sửa cho hình giống mẫu.
mỗi em.
_ GV đến từng bàn để quan sát và _ Thực hiện lần lượt từng
thao tác như đã hướng
hướng dẫn
dẫn:
+Xé hình lọ hoa.
+Xé hình bông hoa, nhụy
và lá.
_ Sau khi HS xé xong các bộ phận, _ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở:
nhắc các em:
dán cân đối, phẳng và
đều.
(Bôi hồ vừa phải, đều và
dán cho phẳng).
_ Dán xong thu dọn giấy
thừa và lau sạch tay.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bò vật liệu và dụng cụ học
tập
+ Thái độ học tập
+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Chọn được màu phù hợp.
+ Xé được các bộ phận: lọ, hoa, lá
+ Dán được hình cân đối, phẳng.
+ Chọn 1 bài xé, dán đẹp tuyên
dương.
_ Dặn dò: Làm bài “Kiểm tra chương I _Chuẩn bò ôn lại một

- Hình 7
trang 204

-Hình 8
trang 205

- Các
bước thực
hiện xé
hình lọ
hoa đơn
giản


– Kó thuật xé, dán giấy”

trong các bài, từ bài 4 đến
bài 9 mà em thích.

Thứ
Bài 10 :

, ngày

tháng

năm 200

KIỂM TRA CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ DÁN GIẤY

I.MỤC TIÊU:
_ HS nắm được kó thuật xé, dán giấy

_ Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán, trình bày sản phẩm
thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh
II.NỘI DUNG KIỂM TRA:
Thời
gian
2’

30’

Hoạt động của giáo viên
1.GV chép đề lên bảng:
Em hãy chọn màu giấy xé, dán
một trong các nội dung của
chương

Yêu cầu:
2.Một số lưu ý:
_ Trước khi HS làm bài, GV cho
HS xem lại hình mẫu các bài và
nhắc cho HS chọn màu cho phù

Hoạt động của học sinh

1. HS chọn và thực hiện:
_ Xé, dán hình ngôi nhà
_ Xé, dán hình một con vật mà
em thích
_ Xé, dán hình quả cam
_ Xé, dán hình cây đơn giản
2. Xé xong em hãy sắp xếp,
dán lên tờ giấy nền và trình
bày sao cho cân đối, đẹp.
_ HS đọc lại đề bài trên bảng
và chọn nội dung thích hợp với
mình.

ĐDDH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×