Tải bản đầy đủ

Giáo án mỹ thuật lớp 1cả năm

GIÁO ÁN MĨ THUẬT
Thứ

,ngày

tháng năm 200

Bài 1:

XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi
_ Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
Một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi (ở sân trường, ngày lễ, công viên, cắm trại …)
2. Học sinh:
Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi có nội dung về vui chơi
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời

gian
5’

18’

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Giới thiệu tranh về đề tài
thiếu nhi vui chơi:
_HS quan sát:
_ GV giới thiệu tranh
Đây là loại tranh vẽ về các hoạt
động vui chơi của thiếu nhi ở
trường, ở nhà và ở các nơi khác.
_ HS xem các tranh:
_ Cho HS xem các tranh:
+ Cảnh vui chơi ở sân trường với
rất nhiều hoạt động khác nhau:
nhảy dây, múa hát, kéo co, chơi
bi, v.v…
+ Cảnh vui chơi ngày hè cũng
có nhiều hoạt động khác nhau:
thả diều, tắm biển, tham quan
du lòch, v.v…
_ GV nhấn mạnh: Đề tài vui chơi
rất rộng, phong phú và hấp dẫn
người vẽ. Nhiều bạn đã say mê đề
tài này và vẽ được những tranh
đẹp. Chúng ta cùng xem tranh các
bạn.
2.Hướng dẫn HS xem tranh:
_ GV treo các tranh mẫu có chủ _ Dành cho HS từ 2-3 phút để

ĐDDH

-Tranh
đã sưu
tầm


-Vở tập
vẽ 1


2’

2’

2’

đề “Vui chơi” hoặc hướng dẫn HS
quan sát tranh trong Vở tập vẽ 1 và
đặt câu hỏi gợi ý, dẫn dắt HS tiếp
cận với nội dung các bức tranh:
+ Bức tranh vẽ những gì?
+ Em thích bức tranh nào nhất?
+ Vì sao em thích bức tranh đó?
_ GV tiếp tục đặt các câu hỏi khác
để giúp HS tìm hiểu thêm về bức
tranh:
+ Trên tranh có những hình ảnh
nào?
+ Hình ảnh nào chính?
Hình ảnh nào phụ?
+ Em có thể cho biết các hình ảnh
trong tranh đang diễn ra ở đâu?
+ Trong tranh có những màu nào?
Màu nào được vẽ nhiều hơn?
+ Em thích màu nào trên bức tranh
của bạn?
_ Cho các nhóm thảo luận. Sau đó
GV yêu cầu đại diện các nhóm trả
lời các câu hỏi trên cho từng bức
tranh.
_ Khi HS trả lời đúng, GV khen
ngợi để động viên, khích lệ các
em. Nếu các em trả lời chưa đúng,
GV sửa chữa, bổ sung thêm.
3.Tóm tắt, kết luận:
_ GV hệ thống lại nội dung và
nhấn mạnh:
Các em vừa được xem các bức
tranh rất đẹp. Muốn thưởng thức
cái hay, cái đẹp của tranh, trước
hết các em cần quan sát và trả lời
các câu hỏi, đồng thời đưa ra
những nhận xét riêng của mình về
bức tranh.
4. Nhận xét, đánh giá:
Nhận xét chung cả tiết học về: nội
dung bài học, về ý thức học tập
của các em.
5.Dặn dò:

HS quan sát các bức tranh trước
khi trả lời câu hỏi.

_HS trả lời theo gợi ý

+HS nêu các hình ảnh và mô tả
hình dáng, động tác.
+Thể hiện rõ nội dung bức tranh
Hỗ trợ làm rõ nội dung chính.
+Đòa điểm

_ Mỗi nhóm thảo luận 1 tranh
khác nhau.
_ Đại diện nhóm lên trình bày.

_ Về nhà tập quan sát và nhận
xét tranh
_ Chuẩn bò cho bài học sau: Vẽ
nét thẳng.


+Buựt chỡ ủen, chỡ maứu hoaởc
buựt daù, saựp maứu


Bài 2:

Thứ

,ngày

tháng năm 200

VẼ NÉT THẲNG
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết được các loại nét thẳng
_ Biết cách vẽ nét thẳng
_ Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, để tạo thành bài vẽ đơn giản và vẽ màu theo ý thích
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một số hình (hình vẽ, ảnh) cho các nét thẳng
_ Một bài vẽ minh họa
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Bút chì đen, chì màu hoặc bút dạ, sáp màu
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

5’

Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu nét thẳng:
_ GV yêu cầu HS xem hình vẽ trong
Vở tập vẽ 1 để các em biết thế nào là
nét vẽ và tên của chúng:
+ Nét thẳng “ngang” (Nằm ngang)
+ Nét thẳng “nghiêng” (Xiên)
+ Nét thẳng “đứng”
+ Nét “gấp khúc” (Nét gãy)
_ GV có thể chỉ vào cạnh bàn, bảng…
để thấy rõ hơn về các nét “Thẳng
ngang”, “thẳng đứng”, đồng thời vẽ
lên bảng các nét thẳng ngang, thẳng
đứng tạo thành hình cái bảng…
_ GV cho HS tìm thêm ví dụ về nét
thẳng
2.Hướng dẫn HS cách vẽ nét thẳng:
_ GV vẽ các nét lên bảng và hỏi:
“Vẽ nét thẳng như thế nào?”
+ Nét thẳng “ngang”
+ Nét thẳng “nghiêng”
+Nét gấp khúc

Hoạt động của học sinh

_ Quan sát các hình vẽ

_Ở quyển vở, cửa sổ…

_HS quan sát và suy nghó
theo câu hỏi:
+Vẽ từ trái sang phải
+Vẽ từ trên xuống
+Vẽ liền nét, từ trên xuống
hoặc từ dưới lên

ĐDDH

-Vở vẽ
1

- Hình
vẽ
trong
vở tập
vẽ


_ GV yêu cầu HS xem hình ở Vở tập
vẽ 1 để các em thấy rõ hơn (vẽ theo
chiều mũi tên)
_ Quan sát từng hình và trả
_ GV vẽ lên bảng và đặt câu hỏi để lời
HS suy nghó: Đây là hình gì?
+ Hình a:
-Vẽ núi: Nét gấp khúc.
-Vẽ nước: Nét ngang.

-Hình b

+ Hình b:
-Vẽ cây: Nét thẳng đứng, nét nghiêng.
-Vẽ đất: nét ngang.

20’

_ GV tóm tắt: Dùng nét thẳng đứng,
ngang, nghiêng có thể vẽ được nhiều
hình.
3.Thực hành:
* Yêu cầu của bài tập: HS tự vẽ tranh
theo ý thích vào phần giấy bên phải ở
Vở tập vẽ 1 (vẽ nhà cửa, hàng rào,
cây…)
_ GV hướng dẫn HS tìm ra các cách vẽ
khác nhau:
+ Vẽ nhà và hàng rào…
+ Vẽ thuyền, vẽ núi…
+ Vẽ cây, vẽ nhà…
_ GV gợi ý HS khá, giỏi vẽ thêm hình
để bài vẽ sinh động hơn (vẽ mây, vẽ
trời…)
_ GV gợi ý để HS vẽ màu theo ý thích
vào các hình.
* Trong quá trình HS vẽ GV cần bao
quát lớp và giúp HS làm bài

_ Cho HS vẽ vào Vở tập vẽ
1

1’

_ GV cùng HS nhận xét một số bài
vẽ

-Vở tập
vẽ, bút
chì

_ HS vẽ màu vào hình
-Bút
màu
* Khi vẽ HS phải
_Tìm hình cần vẽ
_Cách vẽ nét (nhắc HS vẽ
các nét bằng tay)
_Vẽ thêm hình…
_Động viên, khích lệ HS
làm bài.

2’
4. Nhận xét, đánh giá:
_ GV nhận xét, động viên chung

-Hình a

_Lớp nhận xét bài vẽ của
bạn


5.Dặn dò:
_Về nhà:

_ Chuẩn bò cho bài học sau:
Màu và vẽ màu vào hình
đơn giản.

Thứ

,ngày

tháng năm 200

Bài 3:

MÀU VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH ĐƠN GIẢN
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết 3 màu: đỏ, vàng, lam.
_ Biết vẽ màu vào hình đơn giản.Vẽ được màu kín hình, không (hoặc ít) ra ngoài hình vẽ
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


1. Giáo viên:
_ Một số ảnh hoặc tranh có màu đỏ, vàng, lam.
_ Một số đồ vật có màu đỏ, vàng, lam như hộp sáp màu, quần áo, hoa quả v.v…
_ Bài vẽ của HS các năm trước
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Màu vẽ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

24’

Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu màu sắc: 3 màu đỏ,
vàng, lam
_ GV cho HS xem hình 1 (3 màu
cơ bản) và hỏi:
+ Kể tên các màu ở hình 1
Nếu HS gọi tên màu sai, GV sửa
ngay để các em nhận ra được 3
màu: đỏ, vàng, lam.
+ Kể tên các đồ vật có màu đỏ,
vàng, lam?

_ GV kết luận:
+ Mọi vật xung quanh chúng ta
đều có màu sắc.
+ Màu sắc làm cho mọi vật đẹp
hơn.
+ Màu đỏ, vàng, lam là 3 màu
chính.
2.Thực hành:
* Vẽ màu vào hình đơn giản (h.2,
h.3, h.4, bài 3, Vở bài tập vẽ 1)
_ GV đặt câu hỏi để HS nhận ra
các hình ở hình 2, hình 3, hình 4
và gợi ý về màu của chúng:
+ Lá cờ Tổ quốc. Yêu cầu HS vẽ
đúng màu cờ.
+ Hình quả và dãy núi. Yêu cầu
_ GV hướng dẫn HS cách cầm bút
và cách vẽ màu:

Hoạt động của học sinh

_HS quan sát hình 1 và trả lời
câu hỏi

ĐDDH

-Hình 1,
bài 3,
Vở tập
vẽ 1

+Mũ màu đỏ, vàng, lam…
+Quả bóng màu đỏ, vàng, lam…
+Màu đỏ ở hộp sáp, hộp chì…
+Màu xanh ở cỏ cây, hoa trái…
+Màu vàng ở giấy thủ công…

+Nền cờ màu đỏ, ngôi sao màu -Hình 2
vàng
-Hình 3,
4
_HS thực hiện:
+ Cầm bút thoải mái để vẽ màu
dễ dàng.
+ Nên vẽ màu xung quanh trước,
ở giữa sau.


_ GV theo dõi và giúp HS:
+ Tìm màu theo ý thích
+ Vẽ màu ít ra ngoài hình vẽ.
2’

1’

4. Nhận xét, đánh giá:
_ GV cho HS xem một số bài và
hỏi:
+ Bài nào màu đẹp?
+ Bài nào màu chưa đẹp?
_ GV yêu cầu HS tìm bài vẽ nào
đẹp mà mình thích
5.Dặn dò:
_ Chuẩn bò bài: Vẽ hình tam giác.

_HS vẽ màu theo ý thích:
- Quả xanh hoặc quả chín.
- Dãy núi có thể là màu tím,
màu xanh lá cây, màu lam…
_Các em nhận xét

_ Quan sát mọi vật và gọi tên
màu của chúng (lá cây, hoa,
quả…)
_ Quan sát tranh của bạn
Quỳnh Trang, xem bạn đã dùng
những màu nào để vẽ

Bài 4:

Thứ

,ngày

tháng năm 200

VẼ HÌNH TAM GIÁC
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết được hình tam giác
_ Biết cách vẽ hình tam giác
_ Từ các hình tam giác có thể vẽ được một số hình tương tự thiên nhiên
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một số hình vẽ có dạng hình tam giác (h.1, h2, h3, … bài4, Vở tập vẽ 1)
_ Cái êke, cái khăn quàng…
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Bút chì đen, chì màu, sáp màu…


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

5’

20’

2’

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Giới thiệu hình tam giác:
_ GV cho HS xem ttranh, đồng _Quan sát hình vẽ ở bài 4 Vở
tập vẽ 1, và đồ dùng dạy học
thời đặt câu hỏi:
+ Hình vẽ cái nón
+ Tranh vẽ hình gì? Hình gì?
Hình vẽ cái êke
Hình vẽ mái nhà
+ Cánh buồm; dãy núi; con cá…
_ GV cho HS xem hình 3, yêu cầu _ Xem và gọi tên hình
HS gọi tên hình đó
_ GV kết luận:
Có thể vẽ được nhiều hình
(vật, đồ vật) từ hình tam giác.
2.Hướng dẫn HS cách vẽ hình
tam giác:
_ GV đặt câu hỏi: Vẽ hình tam _HS quan sát cách vẽ
giác như thế nào? Đồng thời GV
vẽ lên bảng
+ Vẽ từng nét
+ Vẽ nét từ trên xuống.
+ Vẽ nét từ trái sang phải (vẽ
theo chiều mũi tên).
_ GV vẽ lên bảng một số hình tam _HS quan sát.
giác khác nhau
3.Thực hành:
_ GV hướng dẫn HS cách vẽ cánh _Cho HS vẽ vào vở
buồm, dãy núi, nước… (GV vẽ lên
bảng HS quan sát)
_HS có thể vẽ vào vở hai, ba cái
_ GV hướng dẫn HS khá, giỏi:
thuyền buồm to nhỏ khác nhau.
+ Vẽ thêm hình: mây, cá…
+ Vẽ màu theo ý thích, có thể:
-Mỗi cánh buồm là 1 màu.
-Tất cả các cánh buồm là một
màu
-Màu buồm của mỗi thuyền khác
nhau.
-Màu thuyền khác với màu buồm.
-Vẽ màu mặt trời và nước.
_ Thực hành vẽ màu
_ GV hướng dẫn HS vẽ màu trời
và nước.
4. Nhận xét, đánh giá:
_ GV cho HS xem một số bài và
_ Xem một số bài đẹp của bạn
nhận xét bài nào đẹp

ĐDDH

-Hình 1
Vở tập
vẽ 1

-Hình 3


1’

_ GV động viên, khen ngợi một
số HS có bài vẽ đẹp
5.Dặn dò:

_ Quan sát quả cây, hoa, lá
_ Chuẩn bò bài: Vẽ nét cong

Thứ

Bài 5:

,ngày

tháng năm 200

VẼ NÉT CONG
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết được nét cong
_ Biết cách vẽ nét cong
_ Vẽ được hình có nét cong và vẽ màu theo ý thích
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một số đồ vật có dạng hình tròn
_ Một vài hình vẽ hay ảnh có hình là nét cong (cây, dòng sông, con vật…)
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Bút chì đen, bút dạ, sáp màu…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Giới thiệu các nét cong:
_ GV vẽ lên bảng một số nét cong, nét _Quan sát và trả lời

ĐDDH


lượn sóng, nét cong kín… và hỏi: Đây là
nét gì?

_ GV vẽ lên bảng: quả, lá cây, sóng _ Quan sát và trả lời
nước, dãy núi…

4’

20’

2’

1’

GV gợi ý HS: các hình vẽ trên được tạo
ra từ nét gì?
2.Hướng dẫn HS cách vẽ nét cong:
_ GV vẽ và hướng dẫn cho HS nhận ra:
-Hình 2,
+ Cách vẽ nét cong.
bài 5
+ Các hình hoa, quả được vẽ từ nét
cong (h2, bài 5, Vở tập vẽ 1)
3.Thực hành:
_ GV gợi ý HS làm bài tập (Cho HS xem
tranh gợi ý)
+ Cho HS vẽ vào vở những gì HS thích + Vẽ vườn hoa, vườn cây
ăn quả, thuyền và biển,
nhất:
núi và biển.
_ GV giúp HS làm bài: Gợi ý để HS tìm _Vẽ thêm những hình
khác có liên quan.
hình đònh vẽ.
Nhắc HS vẽ to vừa với phần giấy ở vở
vẽ.
_Vẽ màu theo ý thích.
4. Nhận xét, đánh giá:
_ GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ
đạt yêu cầu về hình vẽ, màu sắc
5.Dặn dò:
_ Quan sát hình dáng và
màu sắc của quả cây, hoa,
quả
_ Chuẩn bò bài: Vẽ
hoặc nặn quả dạng tròn


Thứ

,ngày

tháng năm 200

Bài 6:

VẼ HOẶC NẶN QUẢ DẠNG TRÒN
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam, bưởi, hồng,
táo…)
_ Vẽ hoặc nặn một vài quả dạng tròn
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
_ Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để HS quan sát
_ Một số bài vẽ hoặc nặn của HS về quả dạng tròn
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Màu vẽ hoặc đất màu, đất sét
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Giới thiệu đặc điểm các loại
quả dạng tròn:
_ GV cho HS xem các loại quả _Cho HS quan sát, nhận xét
dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực
_ Đặt câu hỏi về hình dáng, màu _ HS nhận xét
sắc của các loại quả dạng tròn
+ Hình dáng gần tròn, có loại
+ Quả táo tây?

ĐDDH

-Tranh
vẽ các
quả
dạng
hình
tròn


+ Quả bưởi?

+ Quả cam?
5’

20’

2’

1’

màu xanh, vàng, đỏ hay tím đỏ.
+ Hình dáng nhìn chung là tròn,
màu chủ yếu là xanh hoặc
vàng.
+ Hình tròn hoặc hơi tròn, màu
da cam, vàng hay xanh đậm…

2.Hướng dẫn HS cách vẽ, cách
nặn:
_ GV vẽ một số hình quả đơn giản
minh họa trên bảng hoặc lấy đất
sét nặn một quả dạng tròn để cả
lớp quan sát theo các bước:
+ Cách vẽ: Vẽ hình quả trước, vẽ
chi tiết và vẽ màu sau. Chú ý bố
cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở
Vở tập vẽ 1)
+ Nặn đất theo hình dáng quả:
Tạo dáng tiếp làm rõ đặc điểm của
quả, sau đó tìm các chi tiết còn lại
như: núm, cuống, ngấn múi…
3.Thực hành:
_ GV cho HS vẽ hình quả tròn vào _ Cho HS vẽ 1 hoặc 2 loại quả
dạng tròn khác nhau và vẽ màu
phần giấy trong vở tập vẽ 1:
theo ý thích (quả to, nhỏ có thể
che khuất nhau hoặc cách nhau
một chút)
_ GV cho HS nặn quả bằng đất sét: _ Nặn 1 hoặc 2 quả (h1, h2)
4. Nhận xét, đánh giá:
_HS nhận xét bài vẽ về:
_ GV nhận xét chung và động
+ Hình dáng
viên HS
+ Màu sắc
5.Dặn dò:
_ Quan sát hoa, quả (hình
dáng và màu của chúng)
_ Chuẩn bò bài: Vẽ màu vào
hình quả (trái) cây

-Vở tập
vẽ 1

-Hình 1,
2


Bài 7:

Thứ

,ngày

tháng năm 200

VẼ MÀU VÀO HÌNH QUẢ (TRÁI) CÂY
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết màu các loại quả quen biết
_ Biết dùng màu để vẽ vào hình các quả
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một số quả thực (có màu khác nhau)
_ Tranh hoặc ảnh về các loại qua
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Màu vẽ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

7’

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Giới thiệu quả:
_ GV giới thiệu cho HS một số quả _ Cho HS xem các loại quả:
thực (hoặc xem h1, h2, bài7-Vở tập xoài, bầu, bí, táo…
vẽ 1) và hỏi:
Đây là quả gì? Quả có màu gì?

ĐDDH

-Quả
thực
hay
tranh 1,
2 vở tập
vẽ

2.Hướng dẫn HS cách làm bài tập:
a) Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
-Hình 3
quả xoài (h3-Vở tập vẽ 1)
Vở tập
_ GV gợi ý để HS nhận ra đặc điểm _ Quan sát và trả lời
vẽ 1
của từng quả:
+
Quả

,


u
xanh,
đỏ
.
+ Quả gì? Có màu gì?
+ Quả xoài, có màu vàng,
xanh lá.
_HS vẽ màu vào hình vẽ.
_ Cho HS vẽ màu vào hình vẽ
b) Bài xé dán: (làm vào buổi chiều)


_ GV giới thiệu bài xé dán (h2, Vở
tập vẽ 1) và hỏi:
+Quả gì? Màu gì?
_ Thực hiện theo hướng dẫn
_ GV hướng dẫn HS cách làm bài:
của GV
+ HS tự chọn giấy màu để xé.
+ Chọn màu:
Ví dụ:
- Quả cam: màu xanh là màu quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
- Quả xoài: màu vàng là màu quả
chín, màu xanh là màu quả xanh
- Quả cà: màu tím …
+ Cách xé:
+Quan sát từng thao tác của
Ước lượng hình quả để xé giấy cho GV
vừa (hình không to quá, nhỏ quáso
với giấy làm nền)

18’

2’

1’

+ Dán hình đã xé: GV hướng dẫn
HS cách bôi hồ và đặt hình vào nền,
sau đó xoa nhẹ tay lên hình.
3.Thực hành:
_HS làm bài
_ GV quan sát và giúp các em:
+ Chọn màu để vẽ hoặc xé.
+ Cách vẽ màu: nên vẽ màu xung
quanh trước, ở giữa sau để màu
không ra ngoài hình vẽ.
* Cách xé hình và cách dán
4. Nhận xét, đánh giá:
_ GV chọn một số bài đẹp và
hướng dẫn HS nhận xét
_ Động viên, khuyến khích HS có
bài đẹp
5.Dặn dò:
_ Quan sát màu sắc của hoa,
quả
_ Chuẩn bò bài: Vẽ hình
vuông và hình chữ nhật

-Hình 2,
vở tập
vẽ


Bài 8:

Thứ

,ngày

tháng năm 200

VẼ HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH CHỮ NHẬT
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Nhận biết hình vuông và hình chữ nhật
_ Biết cách vẽ các hình trên
_ Vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn và vẽ màu theo ý thích
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật
_ Hình minh họa để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật (chuẩn bò trước hay vẽ
trên bảng)
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_ Bút chì đen, bút dạ, sáp màu…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
2’

5’

20’

Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu hình vuông, hình
chữ nhật:
_ GV giới thiệu một số đồ vật: Cái
bảng, quyển vở, mặt bàn, viên
gạch lát nhà… và hỏi: Các vật có
dạng hình gì?
2.Hướng dẫn HS cách vẽ hình
vuông, hình chữ nhật:
_GV treo hình minh hoạ trong Vở
tập vẽ 1 lên bảng
_ GV vẽ và hướng dẫn cho HS:
+ Cách vẽ nét cong.
+ Các hình hoa, quả được vẽ từ
nét cong (h2, bài 5, Vở tập vẽ 1)
3.Thực hành:
_ GV nêu yêu cầu của bài tập.
+Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan
can ở hai ngôi nhà
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong
phú hơn: hàng rào, mặt trời…

Hoạt động của học sinh

ĐDDH

_Quan sát và trả lời câu hỏi

-Vật
thật

_Quan sát hình vẽ

-Hình
trong
vở tập
vẽ
+Hình 2

_Quan sát từng thao tác của GV

_Cho HS vẽ vào vở những gì HS
thích nhất:


_ GV giúp HS làm bài:
Nhắc HS vẽ to vừa với phần
giấy ở vở vẽ.
+ Với HS yếu:
+ Với HS khá giỏi:

2’

1’

4. Nhận xét, đánh giá:
_ GV cùng HS nhận xét một số
bài vẽ đạt yêu cầu về hình vẽ,
màu sắc.
5.Dặn dò:

+Tìm và vẽ các nét ngang, nét
dọc như vẽ mái nhà, tường, cửa…
+Vẽ thêm những hình khác có
liên quan và vẽ màu theo ý
thích.

Quan sát hình dáng và màu
sắc của quả cây, hoa, quả.
_ Chuẩn bò bài: Vẽ hoặc nặn
quả dạng tròn

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Nhận xét của BGH

Nhận xét của TTCM

Thứ
Bài 9:

XEM TRANH PHONG CẢNH
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:

,ngày

tháng năm 200


_ Nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và màu sắc trong tranh
_ Yêu mến cảnh đẹp quê hương
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường …)
_ Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở Tập vẽ 1
_Một số tranh phong cảnh của HS năm trước
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
5’

20’

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Giới thiệu tranh phong cảnh
_ Cho HS xem tranh (đã chuẩn bò _Quan sát
trước) hoặc tranh ở bài 9, giới
thiệu với HS:
+Tranh phong cảnh thường vẽ
nhà, cây, đường, ao, hồ, biển,
thuyền, …
+Tranh phong cảnh còn có thể vẽ
thêm người và các con vật (gà,
trâu …) cho sinh động
+Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng
chì màu, sáp màu, bút dạ và màu
bột …
2.Hướng dẫn HS xem tranh
* Tranh 1: Đêm hội của Võ Đức
Hoàng Chương- 10 tuổi
_Hướng dẫn HS sinh xem tranh và
trả lời câu hỏi
+Tranh vẽ những ngôi nhà cao,
+Tranh vẽ những gì?
thấp với mái ngói màu đỏ
+Phía trước là cây
+Các chùm pháo hoa nhiều màu
sắc trên bầu trời
+Tranh có nhiều màu tươi sáng
+Màu sắc của tranh thế nào?
và đẹp: màu vàng, màu tím,
màu xanh của pháo hoa, màu đỏ
của mái ngói, màu xanh củalá
cây
+Bầu trời màu thẫm làm nổi bật
màu của pháo hoa và các mái
nhà

ĐDDH

-Tranh
ở bài 9

-Hình
trong
vở tập
vẽ


3’

1’
1’

+Em nhận xét gì về tranh Đêm
hội ?
_GV tóm tắt: Tranh đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp,
màu sắc tươi vui, đúng là một
“đêm hội”
*Tranh 2: Chiều về (tranh bút
dạcủa Hoàng Phong, 9 tuổi)
_GV hỏi:
+Tranh của Bạn Hồng Phong vẽ +Vẽ ban ngày
ban ngày hay ban đêm?
+Vẽ cảnh nông thôn: có nhà
+Tranh vẽ cảnh ở đâu?
ngói, có cây dừa, có đàn trâu …
+Vì sao bạn Hoàng phong lại đặt +Bầu trời về chiều được vẽ
bằng màu da cam; đàn trâu đang
tên tranh là “Chiều về” ?
về chuồng
+Màu sắc tươi vui: màu đỏ ủa
+Màu sắc của tranh thế nào?
mái ngói, màu vàng ủa tường,
màu xanh của lá cây …
_GV gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những
hình ảnh quen thuộc, màu sắc rực
rỡ, gợi nhớ đến buổi chiều hè ở
nông thôn
3.GV tóm tắt:
_Tranh phong cảnh là tranh vẽ về
cảnh. Có nhiều loại cảnh khác
nhau:
+Cảnh nông thôn( đường làng,
cánh đồng, hà ao, …)
+Cảnh thành phố (nhà, xe cộ…)
+Cảnh sông, biển (sông, tàu
thuyền …)
+Cảnh núi rừng (núi, đồi, cây,
suối…)
_Có thể dùng màu thích hợp để vẽ
cảnh vào buổi sáng, trưa, chiều,
tối…
_Hai bức tranh vừa xem là những
tranh phong cảnh đẹp
4. Nhận xét, đánh giá:
_Nhận xét tiết học
5.Dặn dò:
_Quan sát cây và các con vật
_Dặn HS về nhà:
_Sưu tầm tranh phong cảnh


Bài 10:

Thứ

,ngày

VẼ QUẢ (QUẢ DẠNG TRÒN)
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Biết hình dáng, màu sắc một vài loại quả
_Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Một số quả: bưởi, cam, táo, xoài…
_Hình ảnh một số quả dạng tròn
_Hình minh họa các bước tiến hành vẽ quả
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_Bút chì, chì màu, sáp màu

tháng năm 200


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
5’

Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu các loại quả:
_GV giới thiệu hình các loại quả:
+Đây là quả gì?
+Hình dạng của quả?
+Màu sắc của quả?
_GV yêu cầu HS:
+Tìm thêm một vài quả mà em
biết?

Hoạt động của học sinh

_Quan sát và trả lời

ĐDDH

-Hình
các loại
quả

_HS nêu các quả mà em biết
+Quả xoài màu vàng
+Quả dưa lê (quả dưa tây) màu
trắng ngà
+Quả cam màu vàng đậm
+Quả dưa hấu màu xanh đậm…

_GV tóm tắt: (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng)
+Có nhiều loại quả có dạng hình
tròn với nhiều màu phong phú
5’

17’

2’

1’

2.Hướng dẫn HS cách vẽ quả:
_Vẽ hình bên ngoài trước:
+Quả bí đỏ dạng tròn thì vẽ hình
gần tròn
+Quả đu đủ có thể vẽ 2 hình tròn…
_Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
3.Thực hành:
_GV bày mẫu: Bày một quả lên
bàn để HS chọn mẫu vẽ; mỗi mẫu
một quả, loại có hình và màu đẹp
_GV yêu cầu HS nhìn mẫu và vẽ
vào phần giấy còn lại trong Vở
Tập vẽ 1. (Không vẽ to quá hay
nhỏ quá)
_GV giúp HS:
+Cách vẽ hình, tả được hình dáng
của mẫu
+Vẽ màu theo ý thích
4. Nhận xét, đánh giá:
_GV cùng HS nhận xét một số bài
về hình vẽ và màu sắc (hình đúng,
màu đẹp)
5.Dặn dò:
_Dặn HS về nhà:

-Các
bước
tiến
hành
_HS nhận xét màu của quả
_HS quan sát

_Thực hành vẽ vào vở

_Quan sát hình dáng và màu sắc
của các loại quả

-Vở tập
vẽ 1


Thứ

,ngày

tháng năm 200

Bài 11:

VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ Ở ĐƯỜNG DIỀM
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_Nhận biết thế nào là đường diềm
_Biết cách vẽ màu vào hình vẽ sẵn ở đường diềm
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Các đồ vật có trang trí đường diềm như: khăn, áo, bát, giấy khen, v.v…
_Một vài hình vẽ đường diềm
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_Màu vẽ (chì màu, sáp màu, bút dạ)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
5’

Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu đường diềm:
_GV giới thiệu một số đồ vật có trang trí
đường diềm
_GV tóm tắt:

Hoạt động của học sinh

ĐDDH

_Quan sát

-Hình
các đồ
vật có


5’

Những hình trang trí kéo dài lặp đi lặp
lại ở xung quanh giấy khen, ở miệng bát,
ở diềm cổ áo … được gọi là đường diềm
_Cho HS tìm thêm một vài vật có trang trí
đường diềm
2.Hướng dẫn HS cách vẽ màu:
_Cho HS quan sát và phát biểu
*Hình 1:
-Đường diềm này có những hình gì, màu
gì?
-Các hình sắp xếp thế nào?
-Màu nền và màu hình vẽ như thế nào?

17’

2’

1’

3.Thực hành:
_GV hướng dẫn HS vẽ màu vào đường
diềm hình 2 hoặc hình 3
+Chọn màu: Chọn màu theo ý thích
+Cách vẽ: Có nhiều cách vẽ
-Vẽ màu xen kẽ nhau ở hình bông hoa
-Vẽ màu hoa giống nhau
-Vẽ màu nền khác nhau với màu hoa
*Nhắc HS:
-Không dùng quá nhiều màu (2-3 màu
là đủ)
-Không vẽ màu ra ngoài hình
_GV cần theo dõi để giúp HS chọn màu
và cách vẽ màu
4. Nhận xét, đánh giá:
_GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ màu
đúng vàđẹp
_GV yêu cầu HS tìm bài nào có màu đẹp
5.Dặn dò:
_Dặn HS về nhà:

trang trí
đøng
diềm

_HS quan sát
-Có hình vuông, xanh
lam; hình thoi, màu đỏ
-Sắp xếp xen kẽ nhau
và lặp đi lặp lại
-Khác nhau. Màu nền
nhạt, màu hình vẽ đậm
_Quan sát hình dáng và
màu sắc của đường
diềm

_Tìm và quan sát đường
diềm ở một vài đồ vật,
khăn vuông, giấy khen

-Vở tập
vẽ 1


Thứ

Bài 12:

,ngày

tháng năm 200

VẼ TỰ DO
I.MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
_ Tìm đề tài và vẽ theo ý thích
_Vẽ được bức tranh có nội dung phù hợp với đề tài đã chọn
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
_ Sưu tầm một số tranh của các họa só về nhiều đề tài, thể loại khác nhau
_Tìm một số tranh của HS về các thể loại như tranh phong cảnh, tranh tónh vật, tranh chân
dung …
2. Học sinh:
_ Vở tập vẽ 1
_Bút chì, gôm và màu
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Thời
gian
5’

5’

Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu bài:
Vẽ tranh tự do (vẽ theo ý thích): Mỗi
em chọn và vẽ một đề tài mình thích như:
phong cảnh, chân dung, tình vật

Hoạt động của học sinh

_Quan sát và trả lời

2.Hướng dẫn HS cách vẽ tranh:
_Cho HS xem một số tranh để HS nhận _HS quan sát
biết về nội dung, cách vẽ hình, cách vẽ
màu, đồng thời gây cảm hứng cho các em

ĐDDH


17’

2’

1’

trước khi vẽ
_GV đặt câu hỏi:
+Tranh này vẽ những gì?
+Màu sắc trong tranh như thế nào?
+Đâu là hình ảnh chính, hình ảnh phụ của
bức tranh?
3.Thực hành:
_Thực hành vẽ vào vở
_GV gợi ý để HS chọn đề tài
_GV giúp HS:
+Nhớ lại các hình ảnh gần với nộng dung
của tranh như: người, con vật, nhà, cây,
sông, núi, đường sá, …
+Nhắc HS: Vẽ hình chính trước, hình phụ
sau. Khôngvẽ to hay nhỏ quá so với khổ
giấy
+Vẽ màu theo ý thích
_Giúp HS yếu vẽ hình và vẽ màu
4. Nhận xét, đánh giá:
_GV cùng HS nhận xét một số bài về hình
vẽ và màu sắc thể hiện được nội dung đề
tài
+Hình vẽ:
-Có hình chính, phụ
-Tỉ lệ hình cân đối
+Màu sắc:
-Tươi vui, trong sáng
-Màu thay đổi, phong phú
+Nội dung phù hợp với đề tài
5.Dặn dò:
_Quan sát hình dáng và
_Dặn HS về nhà:
màu sắc của mọi vật
xung quanh: cỏ cây, hoa
trái, các con vật

-Vở tập
vẽ 1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×