Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
Giáo án lớp 1 tuần 63 - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 63

Tuần 6
Ngày day: 01/10/2010

Luyện tập chung
I. Muc tiêu : Giúp học sinh củng cố về
Thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0  10.
Sắp xếp các số theo thứ tự đã định.
So sánh các số trong phạm vi 10.
Nhận biết các hình đã học.
II. Chuẩn bị :
SGK, đồ dùng dạy học, các PPGD,...
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động 1: Ổn định - KTBC
- Yêu cầu HS điền vào chỗ trống
0.....1
2.......3
3.....4
1......5
8....7
9......8

1...2
10.....10
- GV nhận xét Ghi điềm
Hoạt động 2: Bài mới
Hướng dẫn làm bài
- Bài 1 : Viết số vào ô trống.
.....<1
.....>9
3<....<5

Hoạt động học sinh

- HS lên bảng điền vào
chỗ trống.
- Lớp nhận xét.

- HS trả lời
- Viết vào bảng phụ 2 bảng.
- Nhận xét
- Bài 2 : Hái hoa.
- Bài 3 : Điền số, sửa sai.
- Bài 4 :
- Viết các số 8, 5, 2, 9, 6.
a/ Theo thứ tự bé đến lớn.
b/ Theo thứ tự lớn đến bé.

- HS trả lời
- Lớp nhận xét.


- Nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- Làm bài tập
- Về nhà học bài, xem bài mới
- Ghi vào vở

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×