Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 31

Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

Tuần 31
Sáng

Thứ

ngày

Toán

tháng

năm 20

Tiết 121 : LUYệN TậP

I. Mục tiêu Giúp HS :
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 100, quan hệ giữa phép

cộng và phép trừ.
- Rèn kĩ năng tính nhẩm.
II. Chuẩn bị

-GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập, các bó que tính
-HS: vở bài tập toán, bộ đồ dùng thực hành

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Thực hành
Bài 1

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- ổn định lớp
- ổn định chỗ ngồi
- Gọi HS làm bài tập 4 - SGK - HS làm trên bảng lớp, HS ở
- Nhận xét, ghi điểm.
lớp làm vào bảng con
- Giới thiệu bài bằng lời, ghi
bảng
- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét, hớng dẫn HS
nhận ra tính chất giao hoán
giữa phép cộng và phép trừ.
Bài 2
- Yêu cầu HS làm bài trong
phiếu bài tập
- Gọi HS đọc kết quả, GV
sửa sai.
* Trò chơi giữa tiết * Tập bài thể dục
Bài 3
- Yêu cầu HS so sánh, điền
dấu thích hợp theo hớng dẫn.

- Cho HS làm bài vào vở bài
tập
- GV sửa sai
- Hớng dẫn HS cách làm
Bài 4
- Cho HS thi đua làm nhanh
* Thi tính nhanh
4.Củng cố, dặn dò - Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Nhắc lại tên bài
-Thực hiện làm tính cộng , trừ
trong vở bài tập :
34 + 42 = 72
42 + 34 = 72
72 - 42 = 34
72 - 34 = 42
- Nhận xét, sửa sai

- Xem mô hình, lựa chọn
phép tính thích hợp , viết vào
ô trống.
- Nhận xét, sửa sai.
*Tập thể dục
- Làm bài :
30 + 6 = 6 + 30
45 + 2 < 3 + 45
- HS làm bài :đúng ghi đ, sai
ghi s
- Nhận xét, sửa sai
* Thi tiếp sức
- Chú ý

Tập đọc

I. Mục tiêu:

Bài: Ngỡng cửa

- Học sinh đọc trơn cả bài: Ngỡng cửa. Luyện đọc từ ngữ: Ngỡng cửa, nơi này,
quen, dắt vòng, đi men, lúc nào. Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ
- Ôn các vần: ăt, ăc. Nói câu chứa tiếng có vần ăt, ăc
- NS: Ngỡng cửa là nơi thân quen với mọi ngời trong gia đình

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh trong bài tập đọc

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

- Bộ chữ HV TV (HS)
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung dạy học Hoạt động của GV
I.KTBC:Ngời bạn HS đọc bài + TLCH
tốt
- Ai đã giúp Hà khi bạn bị gãy
bút chì?
- Ngời bạn tốt là ngời bạn nh thế
nào?
II.Dạy bài mới
1.GTB
-GV giới thiệu- ghi bảng
2.HD HS luyện -GV đọc mẫu 1 lần (giọng đọc
đọc
thiết tha, trìu mến)
HS luyện đọc
-Luyện đọc từ
-Từ ngữ: ngỡng cửa, nơi này,
quen, dắt vòng, đi men, lúc nào
-PT tiếng: ngỡng, quen, vòng
-Giải nghĩa từ: ngỡng cửa, đi
men
-Luyện đọc câu:
-YC HS đọc nối tiếp câu
-Luyện đọc đoạn, -YC HS đọc nối tiếp từng khổ
bài
thơ
3.Ôn vần: ăc- ăt
YC HS tìm tiếng trong bài có vần
ăc- ăt
-Nói câu chứa tiếng có vần ăc- ăt
-GV nhận xét

Hoạt động của HS
Học sinh đọc: cá nhân

- Học sinh đọc cá nhân,
tập thể

-Học sinh đọc
-Học sinh đọc
-Học sinh đọc toàn bài
-Học sinh tìm và nêu
-HS phân tích tiếng
-Học sinh nói

Tiết 2

4.Tìm hiểu bài đọc -GV YC HS đọc K1
3 học sinh đọc
+Ai dắt em bé tập đi men ngỡng 3 học sinh trả lời
cửa?
-YC HS đọc K2, 3
-3 HS đọc
3 HS trả lời
+ Bạn nhỏ qua ngỡng cửa để đi
đến đâu?
*Luyện nói:

-YC HS quan sát tranh, hỏi và trả
lời:
Gợi ý: Bớc qua ngỡng cửa, Bạn
Ngà đi đến trờng.
-Từ ngỡng cửa, Bạn Hà ra gặp
bạn
-Từ ngỡng cửa, Bạn Nam đi đá
bóng.

5.Củng cố, dặn dò -Học sinh đọc bài thơ
-Về học thuộc lòng khổ thơ con
thích.

(đi tới trờng và xa hơn
nữa)

-HS từng nhóm hỏi và trả
lời

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Sáng

Giáo án lớp 1

Thứ

ngày

Bài:

tháng năm 20

Tập đọc

Kể cho bé nghe

I. Mục tiêu:

- Đọc trơn bài kể cho bé nghe. Luyện đọc từ: ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no,
quay tròn, nấu cơm. Luyện cách đọc thơ 4 chữ
- Ôn vần: ơc, ơt. tìm tiếng có vần: ơc, ơt

- Hiểu đợc ngộ nghĩnh của các con vật, đồ vật rong nhà, ngoài đồng.
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh phóng to trong bài tập đọc.
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung dạy
học
Tiết 1
I.KTBC: Ngỡng
cửa

Hoạt động của GV
-GV gọi HS đọc, TLCH

+Bé qua ngỡng cửa để đi đến
những đâu đđeđến n những đâu?

Hoạt động của HS
-Học sinh đọc bài
-Học sinh trả lời

-GV NX- đánh giá
II.Dạy bài mới:
1.GTB:

-Sách giáo viên

-Học sinh nghe

2.HD HS luyện

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở
đọc
a.Luyện đọc
tiếng, từ ngữ
-Luyện đọc câu

Giáo án lớp 1
-GV đọc mẫu toàn bài (Giọng
đọc vui, tinh nghịch,nghỉ hơi lâu ở
câu chẵn)
-GV viết các từ luyện đọc (mụcI)

- HS luyện đọc cá nhântập thể
-HS đọc nối tiếp

-P.tích các tiếng: chăng, nấu, vện

-Luyện đọc đoạn, -YC mỗi em đọc 2 dòng thơ
bài
Giải thích: nói ầm ĩ: nói to, gây

-HS đọc đoạn
-2 HS đọc bài

ồn ào.
3.Ôn vần: ơc- ơt

-YC HS tìm tiếng có bài (vần ơc)

-nớc

-Thi tìm nhanh tiếng ngoài bài

-1 nhóm 3 HS lên thi

có vần ơc- ơt

viết
-Cả lớp ghép bảng

4.Tìm hiểu bài
đọc và luyện nói:

? Con trâu sắt trong bài là gì?

-Cái máy cày

-Đọc phân vai

a.Tìm hiểu bài
đọc và luyện đọc

-Hỏi đáp theo bài thơ

-2 HS , 1 em đọc các dòng
lẻ, 1 em đọc các dòng chẵn
-1 em đặt câu hỏi nêu
Đ2:1 em nói tên con vật

b.Luyện nói: Hỏi - GV làm mẫu
đáp về những con -Con gì sáng gáy ò- ó- o gọi mọi
vật mà con biết
ngời thức dậy? (con gà trống)

-Học sinh tiến hành

GV nhận xét
5.Củng cố- dặn


Về nhà đọc bài thơ cho bố mẹ
nghe
Chuẩn bị bài sau: Hai chị em

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

Toán

I. Mục tiêu

gian.

Bài : ĐồNG Hồ. THờI GIAN

- Giúp HS làm quen với đồng hồ, xem đồng hồ và có biểu tợng ban đầu về thời

II. Chuẩn bị

- GV: đồng hồ treo tờng, mô hình đồng hồ
- HS : mô hình đồng hồ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

1.ổn định tổ chức - ổn định
2. Kiểm tra bài cũ - Gọi HS làm bài tập :Nam có
16 quả táo. Nam đã ăn 4 quả
táo. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu
quả táo ?
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ 1 : Giới
thiệu đồng hồ

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ 2: Hớng dẫn
HS xem giờ

4.Củng cố, dặn


- Làm bài vào bảng con

- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Cho HS quan sát đồng hồ ,
nhận xét:
+ Mặt đồng hồ có những gì ?

- Nhắc lại tên bài
- Quan sát đồng hồ theo
nhóm đôi, nhận xét :
+ Mặt đồng hồ có các số, có
- Giới thiệu và cho HS xem các kim ngắn, kim dài.
giờ trên đồng hồ.
- Quan sát
* Hát tự do
* Hát tự do
- Hớng dẫn HS cách xem giờ:
+ Kim ngắn chỉ gì ?
+ Kim dài chỉ gì?
- Chú ý
- Hớng dẫn HS cách xem, ghi
giờ tơng ứng trên mặt đồng hồ. + Kim ngắn chỉ giờ
+ Kim dài chỉ phút
- Liên hệ thực tế :
- Thực hành xem và ghi giờ
đúng tơng ứng trên mặt
+ Em thờng dậy vào lúc mấy
giờ ?
đồng hồ
- HS tự liên hệ
+ Vào 8 giờ em đang làm gì?
* Trò chơi: Xem đồng hồ
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Đạo đức

* Thi làm theo nhóm
- Chú ý

Bài 14: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng

(T2)

I. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu:

-Lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con ngời
-Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
-Quyền đợc sống trong môi trờng trong lành của trẻ em
II. Đồ dùng:
-Su tầm một số tranh ảnh phục vụ bài
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung dạy học
I.Khởi động

Hoạt động của GV
GV giới thiệu bài

Hoạt động của HS
Cả lớp hát bài :Quê hơng
tơi đẹp.

II.Bài mới:
Hoạt động 1:

-GV giải thích nội dung bài tập -1 HS nêu yêu cầu

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

Học sinh làm BT 3

3

Hoạt động 2:
Thảo luận và đóng
vai theo tình huống
BT 4

Hoạt động 3:
Thực hành xây dựng
kế hoạch bảo vệ cây
và hoa

Hoạt động 4:
III. Củng cố- Dặn dò
Sáng
I.Mục tiêu

-HS làm bài tập
-6 HS trình bày. Mỗi HS
KL: Những tranh chỉ việc làm trình bày 1 tranh
góp phần tạo môi trờng trong
lành là tranh 1, 2, 3, 4
-GV chia nhóm và giao nhiệm -HS thảo luận và đóng vai
vụ cho các nhóm HS
-Các nhóm lên đóng vai
-Lớp nhận xét
GV nhận xét, bổ sung
KL: Nên khuyên ngăn bạn hoặc
mách ngời lớn khi không cản đợc bạn. Làm nh vậy là góp phần
bảo vệ môi trờng trong lành
-Từng tổ HS thảo luận
-Học sinh thảo luận
-Nhận bảo vệ và chăm sóc cây ở
đâu?
-Vào thời gian nào?
-Bằng những việc làm cụ thể nào?
-Ai phụ trách từng việc?
-Đại diện các tổ lên đăng
KL: Môi trờng trong lành giúp ký và trình bày kế hoạch
các em khoẻ mạnh vè phát triển. hành động của mình
Các em cần có những việc làm -Cả lớp NX, bổ sung
để bảo vệ, chăm sóc cây và hoa
-HS đọc đoạn thơ trong BT 5
-Hát bài Ra chơi vờn hoa
Về nhà làm theo những điều đã
học
Thứ
ngày tháng năm 20

Tập viết

Bài : TÔ CHữ HOA Q,R

- HS biết tô chữ hoa Q,R
- Biết viết đúng và đẹp các chữ theo mẫu: ăt, ăc, dìu dắt, màu sắc, ơc, dòng nớc,
xanh mát.
II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ viết sẵn chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Kiểm tra phần viết bài ở nhà
của HS
- Yêu cầu HS nghe viết bảng
con.

- ổn định chỗ ngồi
- Lấy vở, kiểm tra bài viết
ở nhà
- Viết bảng : con cừu, ốc
bơu

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hớng dẫn HS quan sát và nhận
xét.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS quan
sát, nhận xét : chữ Q gồm mấy
nét ? là những nét nào? Độ cao
là bao nhiêu?

- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Hđ1: Hớng dẫn
tô chữ hoa

* GV viết mẫu chữ Q ( tô lại

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ Q gồm một
nét cong khép kín , nét thứ
hai là nét xiên, cuối nét
xiên đa nét móc lên
- Lắng nghe, quan sát

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1
chữ mẫu) và hớng dẫn quy trình
viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.
-Treo chữ mẫu,yêu cầu HS quan
sát, nhận xét : chữ R gồm mấy
nét ? là những nét nào ?

* GV viết mẫu chữ R( tô lại chữ
mẫu) và hớng dẫn quy trình viết.
- Cho HS tô, GV chỉnh sửa.
* Trò chơi giữa
tiết

c. Hđ2: Hớng dẫn
viết vần, từ ngữ
ứng dụng

* Cho HS tập bài thể dục 1
phút chống mệt mỏi .
- Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ
cần viết.
- Cho HS quan sát chữ mẫu, GV
lu ý HS cách viết liền nét, một
số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV
quan sát , giúp đỡ, sửa sai.
* Cho HS viết trong vở Tập viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút,
t thế ngồi, cách tô liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở
Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Tô theo hớng dẫn của
GV : Q
- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ R gồm một
nét móc nguợc, một nét
cong trên và nét móc ngợc
phải nối vào nhau tạo
vòng nhỏ ở giữa
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của
GV : R
* Tập thể dục 1 phút

- Đọc cá nhân, đồng thanh
: ăt, ăc, dìu dắt, màu sắc, ơc, dòng nớc, xanh mát.
- Quan sát chữ mẫu, nhớ
quy trình viết
- HS viết bảng con theo
yêu cầu của GV
- Chỉnh sửa t thế ngồi,
cầm bút
- Thực hành viết chữ trong
vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý

4. Củng cố, dặn


Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

Chính tả

I. Mục tiêu:

Bài: Ngỡng cửa

- Học sinh chép lại đúng khổ thơ cuối bài Ngỡng cửa
- Điền đúng vần ăt hay ăc; chữ g hay gh
- Ôn lại luật chính tả khi viết gh

II. Đồ dùng:

- Bảng phụ chép bài thơ Ngỡng cửa và các bài tập

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC:
II.Dạy bài mới:
1.HD HS tập chép
+Đọc bài viết
+Tìm tiếng khó viết
+Viết bảng con
+Chép bài

+Chữa bài
2.HD HS làm BT
a.Điền vần ăt, ăc
(Làm vở)

b.Điền chữ g, gh
(làm miệng)
c.Quy tắc chính tả

III.Củng cố ,Dặn dò

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Viết trên bảng: be toáng, -2 học sinh viết bảng
chữa lành
-GV nhận xét
-GV treo bảng phụ
-GV gạch chân
-GV đọc từ
(nơi này, xa tắp, lớp, buổi.)
-Nhắc nhở t thế, cách trình
bày bài viết.
-GV đọc thong thả, đánh vần
tiếng khó viết
-GV chấm vở
Chữa một số lỗi phổ biến
-GV treo bảng phụ đã chép sẵn
bài tập
*Họ bắt tay chào nhau
*Bé treo áo lên mắc
-GV đánh giá
-GV nêu yêu cầu
-GV đánh giá

-Học sinh đọc
-Học sinh tìm, HS đọc từ
khó
-Học sinh viết bảng con
-HS chép bài vào vở
-HS rà soát lỗi, gạch chân
chữ viết sai

Học sinh chữa miệng và
điền
-HS nhận xét

-HS đọc thầm điền miệng
-Gọi HS lên bảng điền
-HS nhận xét
?Khi nào điền g? khi nào -gh + e, ê, i
điền gh?
-Nêu ví dụ
-NX giờ học
-Về ôn lại qui tắc chính tả
-Bạn nào viết xấu về nhà viết
lại

Toán

I. Mục tiêu

Tiết 123 : THựC HàNH
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

- Giúp HS xem đúng giờ đúng trên đồng hồ
- Bớc đầu có hiểu biết về thời gian trong thực tế đời sống của HS.

II. Chuẩn bị

- GV: Mô hình mặt đồng hồ
- HS: Mô hình mặt đồng hồ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS xem giờ đúng
- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Thực hành
Bài 1

Bài 2

* Trò chơi giữa
tiết
Bài 4
4. Củng cố, dặn


- Giới thiệu bài, ghi bảng
Hớng dẫn HS thực hành
- Yêu cầu HS tự xem tranh và
làm theo mẫu
- GV sửa sai
- Hớng dẫn HS cách vẽ kim
ngắn cho đồng hồ theo giờ
cho trớc.
- Cho HS làm bài
- GV sửa sai
* Tập bài thể dục 1 phút
- Hớng dẫn tơng tự bài 2
- GV sửa bài
*Trò chơi : Bài 3
- Dặn dò, nhận xét tiết học

Hoạt động của học
sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Làm miệng
- Nhắc lại tên bài
Thực hành
- Xem tranh và làm
theo nhóm đôi : xem
giờ đúng trên mặt đồng
hồ
- Chú ý
- Vẽ kim ngắn cho
đồng hồ theo giờ cho
trớc vào vở bài tập
* Tập thể dục
- HS tự làm bài
* Thi đua giữa các
nhóm

Tự nhiên xã hội
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời
I. Mục tiêu: HS biết:

- Sự thay đổi của những đám mây trên trời là một trong những dấu hiệu cho
biết sự thay đổi của thời tiết.
- Biết nội dung vốn từ của mình mô tả bầu trời và những đám mây trong thực
tế.
- HS có ý thức cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên và phát huy trí tởng tợng.

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

II. Đồ dùng dạy học:

- Màu, giấy vẽ.
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung
I. KTBC

Hoạt động của GV
- KT sự chuẩn bị của HS.

II. Bài mới
1. GTB

- GV giới thiệu trực tiếp

2. ND bài.
Hoạt động 1:
Quan sát bầu trời

Hoạt động của HS

MĐ: HS biết quan sát, NX và biết sử HS ra ngoài quan sát
dụng vốn từ riêng của mình để mô tả kết hợp trả lời câu
bầu trời và những đám mây.
hỏi:
B1: Nêu nhiệm vụ khi ra ngoài trời
quan sát.
- Quan sát bầu trời.
+ Bầu trời hôm nay có mặt trời và
những khoảng trời xanh không?
+ Trời hôm nay có nhiều mây hay ít
mây?
+ Những đám mây có màu gì? Chúng
chuyển động hay đứng yên?
- Quan sát cảnh vật xung quanh.
+ Sân trờng, cây cối lúc này khô hay
ớt?
+ Em có trông thấy nắng vàng (ma)
không?
B2: HS ra ngoài quan sát.
- HS vào lớp và thảo
GV đặt câu hỏi để HS trả lời.
luận câu hỏi.
B3: GV đặt câu hỏi:
Những đám mây trên bầu trời cho
chúng ta biết đợc điều gì?
KL: Quan sát những đám mây trên bầu
trời ta biết đợc trời đang nắng, dâm mát

hay trời sắp ma
Hoạt động 2:
MĐ: HS dùng hình vẽ để biểu đạt kết
Vẽ bầu trời và

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

cảnh vật xung quả quan sát bầu trời và cảnh vật xung - HS vẽ tranh
quanh
quanh.
-Một số HS giới
III. Củng cố- Dặn
thiệu tranh của mình.
dò.
- NX tiết học

Sáng

Thứ

tháng năm 20

Tập đọc

Bài:

I. Mục tiêu:

ngày

Hai chị em

- Học sinh đọc trơn cả bài hai chị em. Luyện đọc từ ngữ: vui vẻ, một lát, hét lên,
dây cót, buồn. Luyện đọc câu văn có ghi lời nói
- Ôn vần: et- oet. Tìm tiếng có vần: et- oet trong và ngoài bài
- Hiểu nội dung bài tập đọc.
II. Đồ dùng dạy học:

-Phóng to tranh minh họa bài tập đọc
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung
Hoạt động của GV
Tiết 1
I.KTBC: Kể cho - Con chó, cái cối xay lúa có đặc
bé nghe
điểm gì ngộ nghĩnh

Hoạt động của HS
-Học sinh đọc 8 dòng thơ
đầu

- GV NX- đánh giá
II.Bài mới
1.GTB
2.HD HS luyện -Sách giáo viên
đọc
-Luyện đọc tiếng, -GV đọc mẫu. Giọng em khó
từ
chịu, đành hanh

-Luyện đọc câu

-GV viết các từ mục I lên bảng

-Học sinh đọc CN- tập thể

-Yêu cầu HS ghép tiếng: vui, dây,
buồn

-Học sinh ghép

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1
-Giải thích : dây cót

-Luyện đọc đoạn, -Yêu cầu đọc câu nói của em
bài
nhằm thể hiện thái độ đành hanh

-Học sinh đọc nối tiếp câu

-GV chia bài đọc thành 3 đoạn

-Học sinh luyện đọc

Đ1: Từ đầu đến gấu bông của em

-Học sinh luyện đọc theo
đoạn

Đ2: Tiếp đến của chị ấy
Đ3: Phần còn lại

-Học sinh luyện đọc cả bài
3.Ôn vần et- oet

-Tìm tiếng trong bài có vần et

-Hét

-Thi tìm tiếng ngoài bài có vần et- -Học sinh tìm
oet
-Điền miệng vần et hay oet vào
câu trong SGK

-Bánh tét, khoét

Tiết 2
4.Tìm hiểu bài và
tập nói
a.Tìm hiểu bài kết
hợp luyện đọc

-3 học sinh đọc đoạn 1
- Cậu em làm gì khi chị động vào
con gấu bông?
- Cậu em làm gì khi chị lên dây
chiếc cót ô tô nhỏ?

-3 học sinh đọc đoạn 2

- Vì sao cậu em thấy buồn khi
ngồi chơi một mình?

-3 học sinh đọc đoạn 3

GV: Bài văn nhắc nhở chúng ta
không nên ích kỉ, cần có bạn cùng -2- 3 học sinh đọc toàn bài
chơi, cùng học
b.Luyện nói

-Đề: Em thờng chơi với anh (chị)
trò chơi gì?

-Học sinh trò chuyện theo
nhóm 4

5.Củng cố - Dặn - GV phân vai ngời dẫn chuyện và -Học sinh luyện đọc

cậu em
- Câu truyện khuyên con điều gì?

-Học sinh trả lời

- Chuẩn bị bài sau: Hồ Gơm

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

Toán

I. Mục tiêu

Bài : LUYệN TậP

- Giúp HS củng cố về : xem giờ đúng , xác định vị trí của các kim, bớc đầu
nhận biết sinh hoạt trong một ngày.
II. Chuẩn bị

-GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập
- HS: vở bài tập toán

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Gọi HS thực hành xem giờ
đúng.
- Nhận xét, ghi điểm.

3.Bài mới
a,Giới thiệu bài
- Giới thiệu bài, ghi bảng
b.Hớng dẫn HS làm
bài
Bài 1
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu
- Cho HS làm bài
- GV nhận xét
Bài 2

- Hớng dẫn HS cách làm bài
- GV chia nhóm 4

- Yêu cầu HS làm bài trong
phiếu bài tập
- Đại diện nhóm trình bày
- GV sửa bài.
* Trò chơi giữa tiết * Tập bài thể dục chống mệt
mỏi
Bài 3
- Gọi HS đọc bài toán, nêu yêu
cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở bài tập
- GV sửa sai
- Tơng tự bài 3
Bài 4
* Thi tính nhanh
4.Củng cố, dặn dò

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS làm miệng

- Nhắc lại tên bài
- HS tự nêu: Nối đồng hồ
với số chỉ giờ đúng
- HS đổi vở để kiểm tra
lẫn nhau
- Quay các kim trên đồng
hồ để đồng hồ chỉ số giờ
cho sẵn
- Làm trong phiếu bài tập
theo nhóm 4
-Nhóm khác nhận xét.
*Tập thể dục
- Đọc đề bài toán : 2 - 3
HS
- Làm bài vào vở bài tập :
-Chú ý
* Thi theo nhóm lớn

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thứ

ngày

- Chú ý

tháng năm 20

Chính tả

Bài:

Kể cho bé nghe

I. Mục tiêu:

- Nghe viết 8 dòng thơ đầu bài: Kể cho bé nghe
- Điền đúng vần ơc hoặc ơt. Điền chữ ng hoặc ngh
- Ôn luật chính tả khi viết ng- ngh
II. Đồ dùng:
- Bảng phụ chép sẵn hai bài tập
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung
I.KTBC:
II.Dạy bài mới
1.HD HS tập viết
chính tả
+Tìm tiếng khó viết
+Viết bảng con

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Viết bảng: buổi đầu tiên, con đ- -2 HS viết bảng
ờng
-GV đọc bài viết
? Những chữ nào viết hoa?

1 HS đọc lại
-Đầu dòng thơ
-Học sinh tìm
-Học sinh viết bảng
con

-GV đọc: quay tròn, xay lúa, chăng
-GV NX- sửa chữ cho HS
-GV đọc bài- mỗi dòng thơ 3 lần
+Viết vở
Nhắc nhở HS cách cầm bút ngồi viết
-GV đọc lại toàn bài
-Học sinh viết vào vở
+Soát lỗi
-Chữa trên bảng những lỗi sai phổ -Dùng bút chì để soát
biến
lại bài. Gạch chân
những chữ sai
-Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
-HS nêu
2.HD HS làm BT
-HS làm nháp
*Điền vần ơc , - -Mái tóc rất mợt
-Dùng thớc đo vải
-1 HS làm bảng lớp
ơt
-GV nhận xét- đánh giá
-Nhận xét
-Yêu
cầu
học
sinh
đọc
đề
bài
-Học sinh đọc
*Điền chữ ng-ngh
ngày,nghỉ,ngời
-HS điền miệng
-1 HS làm bảng lớp
-GV đánh giá
? Khi nào viết ng?
-Học sinh trả lời
*C2 luật chính tả
Khi nào viết ngh?
-Chấm một số bài
-Tuyên dơng HS viết đẹp
III.Củng cố- Dặn dò -Viết lại những chữ viết sai

I. Mục tiêu:

Bài:

Kể chuyện

Dê con nghe lời mẹ
Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

- HS thích thú nghe kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ. Ghi nhớ nội dung, dựa vào
tranh kể lại câu chuyện. Biết đổi giọng đọc lời hát của dê mẹ.
- HS nhận ra: Dê con do biết nghe lời mẹ nên đã không mắc mu sói
- Câu chuyện khuyên ta phải biết nghe lời ngời lớn
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động chủ yếu:

Nội dung
A. KTBC
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. GV kể chuyện
dê con nghe lời
mẹ

Hoạt động của GV
- Kể chuyện: Sói và Sóc
- Nêu ý nghĩa câu chuyện
- GVNX

Hoạt động của HS
- 2 HS kể
- 1 HS

- SGV
* GV kể lần 1: phân biệt giọng - HS lắng nghe
các nhân vật. Dừng lại lâu ở câu:
Bầy dê đứng im nghe tiếng Sói
hát
- HS nghe và quan sát
* GV kể lần 2: Kết hợp dùng tranh
tranh minh hoạ.
+ Đ1: Giọng dê mẹ âu yếm dặn
con
+ Đ2: Tiếng hát dê mẹ trong
trẻo, thân mật
+ Đ3: Tiếng Sói ồm ồm, khô
khan
+ Đ4: Vui vẻ, đầm ấm
3. HS tập kể từng
- HS kể chuyện theo tranh.
đoạn truyện theo - GV uốn nắn HS nếu HS kể sai -Thi kể chuyện theo tranh.
tranh
hoặc thiếu.
-1HS kể toàn chuyện
- HS phân vai kể chuyện
4. HS kể toàn
HS trả lời
truyện
5. Tìm hiểu ý - Vì sao sói lại tiu nghỉu, cúp
nghĩa
đuôi bỏ đi?
- Câu chuyện khuyên con điều - Biết vâng lời ngời lớn
gì?
6. Củng cố - Dặn Về kể cho bố mẹ nghe


Thủ công

I.Mục tiêu:

Bài: Cắt dán hàng rào đơn giản (T2)

Hoàn thành và trình bày sản phẩm

II. Đồ dùng dạy học:

- Bài mẫu
- Đồ dùng môn học

III. hoạt động dạy chủ yếu:

Nội dung dạy học
I- Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của thầy
- Kiểm tra đồ dùng của học sinh
- Nêu lại cách kẻ, cắt hàng rào đơn giản

Hoạt động của trò

II- Bài mới
1- Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu trực tiếp
2- Học sinh thực - Giáo viên nhắc lại cách kẻ, cắt các - Học sinh thực hành

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở
hành

III- Nhận xét- Dặn dò

Giáo án lớp 1
nan giấy để học sinh nhớ lại
cắt, dán sản phẩm
- Giáo viên nhắc học sinh lật mặt sau tờ
giấy màu để thực hành
+ Kẻ các nan giấy cạnh
+ Cắt rời các nan giấy
+ Dán sản phẩm
- Lu ý học sinh khi dán sản phẩm cần
chú ý khoảng cách giữa các nan
- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ những em
còn lúng túng để hoàn thành sản phẩm.
Nhận xét
- Chấm một số bài
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh
- Chuẩn bị bài sau

Chiều

Bồi dỡng Toán

Tiết 121: Luyện tập

I. Mục tiêu

Bớc đầu giúp HS :
- Biết đặt tính và làm tính cộng,trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán có lời văn.
II. Chuẩn bị
- HS: vở bài tập toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1: - Yêu cầu HS nêu cách làm
- Thực hiện tính cộng, (trừ) lần lợt từ phải qua trái, hàng đơn vị cộng(trừ )
hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục.
- Thực hiện phép tính vào vở
34
+ 25
59
- Nhận xét, sửa sai: - Chú ý
Bài 2: - Đọc yêu cầu của đề bài: 2 - 3 HS
- HS đặt tính rồi tính
- Làm bài vào vở bài tập
- HS chữa bài theo nhóm đôi
- GV nhận xét
Bài 3- GV yêu cầu HS nhắc lại điền dấu.
- Hớng dẫn HS cách tính nhẩm sau đó điền dấu thích hợp- HS làm bài
67 < 76
- Nhận xét, sửa sai
- Làm bài vào vở bài tập
Bài 4:- Đọc đề bài toán : 2 3 HS
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài toán :

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

+ Muốn biết có bao nhiêu con gà và vịt ta làm nh thế nào?
+ Hớng dẫn HS viết bài giải vào vở
Tóm tắt
Bài giải
Vịt
: 45 con
Số vịt và gà có tất cả là :

: 34 con
45 + 34 = 79 ( con)
Có tất cả : con?
Đáp số : 79 con
Bài 5: H.dẫn tơng tự- HS tự làm bài
- HS làm bài và chữa bài theo nhóm đôi
- GV nhận xét bài của HS
IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt

Làm bài tập tiếng việt: Ngỡng cửa
I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: Ngỡng cửa
- Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học

1. Luyện đọc

- HS đọc bài trong SGK theo nhóm
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc đồng thanh

2. Làm bài tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần ăt
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài.
- GV chữa bài:
Tiếng trong bài có vần ăt: dắt .
Bài 2: : HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần ăt, ăc
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài. - GV chữa bài:
Tiếng ngoài bài có vần ăt: trong vắt, rửa mặt, lắc vòng...
Bài3: Viết câu chứa tiếng có vần ăt, ăc
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS thảo luận nhóm đôi:
- Gọi HS chữa bài: GV ghi: Bé lắc vòng rất giỏi.
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài: Đánh dấu + trớc câu trả lời đúng
a. Ai dắt bé tập đi men qua ngỡng cửa ?
Bà.
Mẹ Mẹ
Cả bà và mẹ
b.Bạn nhỏ qua ngỡng cửa để đi đâu?
Ra sân chơi với bạn bè.
Đi đến trờng học.
Theo bố mẹ đi làm.
Đi đến trờng họcvà đi đến mọi nơi.
3. Củng cố và dặn dò
- Nhận xét giờ học

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

Bồi dỡng âm nhạc
Ôn bài hát tự chọn: đêm pháo hoa
I.Mục tiêu

- HS hát đúng lời của bài hát: đêm pháo hoa .
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
- Biết ý nghĩa của bài hát.
II.Hoạt Động dạy và học
A. Bài cũ:
- Gọi 2HS hát bài hát: Ngày hội toàn thắng
B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát.

* HĐ1: Học lời ca
- GV hát toàn bài 1 lần.
- GV hát từng câu- HS hát theo
- HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS
- HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
- HS tập hát theo nhóm, tổ
- Vài HS biểu diễn trong tổ.
* HĐ2: Tập gõ đệm
- GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
- GV làm mẫu toàn bài
- HS ôn cách gõ đệm.
- HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
Đêm pháo hoa là đêm pháo hoa.
Gõ theo phách:
*
*
*
*
Gõ đệm theo tiết tấu:
* *
*
*
* *
- Mời một số nhóm biểu diễn
- Hớng dẫn HS kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản
- GV làm mẫu- HS làm theo
C. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét
Chiều

Bồi d ỡng Toán

Tiết 122: Thực hành đồng hồ- thời gian
I. Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng :
- Giúp HS làm quen với đồng hồ, xem đồng hồ và có biểu tợng ban đầu về
thời gian.
II. Đồ dùng: - Mô hình đồng hồ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

*HĐ1: GV hỏi HS
- Mặt đồng hồ có những gì ? ( Mặt đồng hồ có các số, có kim ngắn, kim dài.)
+ Kim ngắn chỉ gì ? ( Kim ngắn chỉ giờ)
+ Kim dài chỉ gì? (Kim dài chỉ phút)
- Giới thiệu và cho HS xem các giờ trên đồng hồ.
- Hớng dẫn HS cách xem, ghi giờ tơng ứng trên mặt đồng hồ.
* HĐ2: Làm bài tập
Bài 1: - GV yêu cầu
-HS thực hành xem và ghi giờ đúng vào vở
-HS kiểm tra vở theo nhóm đôi.
-HS đọc các giờ mà bạn mình ghi trong vở
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: - HS yêu cầu
- HS viết tiếp vào chỗ chấm:
+ Nếu hôm nay là chủ nhật thì:
Ngày mai là thứ
Ngày kia là thứ..
Hôm qua là thứ..
- GV nhận xét, sửa sai
- Liên hệ thực tế :
+ Em thờng dậy vào lúc mấy giờ ?
+ Vào 8 giờ em đang làm gì?
IV Củng cố và dặn - Nhận xét giờ học

Thực hành đạo đức
Ôn: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
I.Mục tiêu

- Giúp HS hiểu lợi ích của hoa và cây nơi công cộng; cách bảo vệ cây và hoa
nơi công cộng; quyền đợc sống trong môi trờng trong lành của trẻ em.
- HS biết, có thái độ bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.
II.Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: Khi nào em cần nói lời cảm ơn, xin lỗi
B. Dạy bài ôn
*HĐ1:Quan sát và đàm thoại
- GV giao nhiệm vụ quan sát
- HS QS và trả lời:

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

+ Sân trờng em trồng nhiều loại cây không? Em hãy kể tên những loại cây mà
em biết?
+ Ra chơi ở sân trờng dới bóng mát của cây em có thích không?
+ ở những nơi đó có đẹp không?
- HS khác nhận xét
* HĐ2: Cách chăm sóc và bảo vệ cây
+ Các bạn nhỏ đang làm gì ?( Các bạn nhỏ đang chăm sóc, trồng cây)
+ Những việc đó có tác dụng gì ?( Nhằm chăm sóc, bảo vệ cây và hoa )
+ Các bạn đang làm gì ?( Các bạn đang trèo cây, bể cây)
+ Em tán thành những việc nào ? Tại sao ?( Em tán thành việc hai bạn nhắc các
bạn không đợc phá hại cây.)
+ Tô màu vào quần áo các bạn có hành động đúng .
- Liên hệ thực tế: Em đã là việc đó cha?
- Em hãy kể việc em đã làm để bảo vệ cây?
- HS kể: Em biết tới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, làm hàng rào. Những việc là đó là cho
cây cối trên sân trờng thêm tơi tốt.
C. Củng cố dặn dò:
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Hoạt động tập thể

Trò chơi: Toán
I. Mục tiêu:

- Thông qua trò chơi củng cố về cộng các số trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán có lời văn
II. Đồ dùng dạy học:

- Các bài tập trong phạm vi 100
III. Hoạt động chủ yếu

*HĐ1: Trò chơi tiếp sức
- GV hớng dẫn HS chơi
- HS tham gia chơi
- GV nhận xét,yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
32
56
33
68
89
70
- 12
- 24
+26
- 25
-65 +20
20
- Nhận xét, sửa sai
* HĐ2:Hớng dẫn HS HĐ cá nhân
- Hớng dẫn HS đặt tính rồi tính
27 +22
68 - 65
94 - 2
57 - 35
36 - 20
81 - 10
- HS làm bài, sau đó đổi vở chữa bài cho bạn

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

- GV kiểm tra
* HĐ3: Chia nhóm
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm cử nhóm trởn
- Nhóm thảo luận và trình bày
- Đặt đề toán theo tóm tắt và giải
Lớp 1A : 34 bức tranh
Lớp 1B
: 30 bức tranh

Bài giải
Tất cả có số bức tranh là:
34 + 30 = 64( bức tranh)

Cả hai lớp : bức tranh?
IV Củng cố và dặn - Nhận xét giờ học
Chiều
I. Mục tiêu- Giúp HS :

Đáp số: 64 bức tranh

Bồi dỡngToán

Tiết 123 : Luyên tập

- Luyện tập làm tính trong phạm vi 100
- Tập tính nhẩm.
- Củng cố về cộng số đo độ dài.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ1:Làm bài tập vào vở ô li
Bài 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
- Hớng dẫn HS cách đặt tính, yêu cầu đặt thẳng cột- HS làm bài
78 + 21
78
+ 21
99
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: :- GV nêu yêu cầu bài toán
- Hớng dẫn HS cách tính: 40cm - 20cm = 20cm
- Cho HS thi đua làm theo nhóm bốn
- Cho các nhóm trình bày kết quả.
- Gọi HS nhận xét, GV sửa sai.
Bài 4: - Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài toán :
+ Muốn biết có bao nhiêu cây cam và táo ta làm thế nào? (Lấy số
cam cộng với số táo)
+ Hớng dẫn HS viết bài giải vào vở
Bài giải
Có tất cả số cam và táo là:
46 + 32 = 68cây)
Đáp số : 68 cây
- GV nhận xét bài làm của HS
Bài 3: Chuyển thành trò chơi
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi
- Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 5 HS tham gia
+ Nối phép tính với kết quả thích hợp
+ VD:42 +25 = 67. Nối với 67
- HS tham gia chơi trò chơi
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi
IV Củng cố và dặn dò

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

- Nhận xét giờ học

Luyện tập thực hành Tiếng Việt
I. Mục tiêu

Luyện viết

- HS biết tô các chữ hoa : Q, R,
- Biết viết đúng và đẹp các chữ : oan, oat, ngoan ngoãn, đoạt giải, en, oen, hoa
sen, nhoẻn cời, ong, oong , trong xanh, cải xoong..
II. Các hđ dạy và học

1. Bài ôn Đọc các chữ hoa trong bài
Đọc vần và từ ngữ trong bài
2. Luyện viết
* Hớng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Treo chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét : chữ Q gồm mấy nét ? là
những nét nào ?
* GV viết mẫu chữ Q ( tô lại chữ mẫu) và hớng dẫn quy trình viết.
- HS lên tô Q cả lớp cùng tô trên không
+ Gắn R
- Chữ hoa R đợc viết bằng mấy nét
- Chỉ và và nói từng nét
- HS lên tô R cả lớp cùng tô trên không)
* Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ cần viết.
- Cho HS quan sát chữ mẫu
- HS đọc các từ ngữ cần viết
- GV lu ý HS cách viết liền nét, một số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV quan sát , giúp đỡ, sửa sai.
* Cho HS viết trong vở Tập viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm bút, t thế ngồi, cách viết liền nét.
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
3. Củng cố và dặn dò - Dặn dò, nhận xét tiết học

Bồi dỡng thể dục
Ôn: Ôn bài thể dục
I.Mục tiêu:

- HS tập đúng, đều, đẹp bài thể dục

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

- Nắm đợc cách chơi các trò chơi: mà HS thích, rèn tính nhanh nhẹn khéo léo
khi tham gia chơi trò chơi.
II. Các hoạt động dạy học

1. Phần mở đầu
-Tập hợp lớp thành 4 hàng dọc, phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học.
- HS đứng vỗ tay và hát: Đêm pháo hoa
- Chạy chậm một vòng xung quanh sân tập một vài động tác khởi động
2. Phần cơ bản
* HĐ1: Ôn bài thể dục
- GV nêu yêu cầu
- Chia lớp thành 4 nhóm
- Nhóm trởng điều khiển các bạn ôn
- HS ôn theo nhóm
- GV kiểm tra các nhóm
*HĐ2; Cho HS chơi trò chơi: Chuyền cầu theo nhóm 2 ngời
+ GV nêu tên trò chơi. HS lắng nghe và nhớ lại cách chơi
+ HS chơi theo tổ.
- Khi có hiệu lệnh HS thực hiện cách chơi
+ GVquan sát và đảm bảo an toàn trong khi chơi
+ Bình chọn tổ chơi tích cực nhất
3. Phần kết thúc
- Nghỉ tại chỗ. Hồi tĩnh
- Đứng vỗ tay và hát: Hoà bình cho bé
- GVnhận xét giờ học.

Thực hành tự nhiên- xã hội
Ôn: Quan sát bầu trời
I. Mục tiêu:

- Giúp HS thực hành nói tên cây cối và con vật mình đợc học.
II. Đồ dùng:

- Tranh minh hoạ SGK
III. Các hoạt động dạy và học:

*HĐ1: MĐ: HS biết quan sát, NX và biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả
bầu trời và những đám mây.
B1: Nêu nhiệm vụ khi ra ngoài trời quan sát.
- Quan sát bầu trời.
+ Bầu trời hôm nay có mặt trời và những khoảng trời xanh không?

Nguyễn Thị Thuỷ


Tiểu học Yên sở

Giáo án lớp 1

+ Trời hôm nay có nhiều mây hay ít mây?
+ Những đám mây có màu gì? Chúng chuyển động hay đứng yên?
- Quan sát cảnh vật xung quanh.
+ Sân trờng, cây cối lúc này khô hay ớt?
+ Em có trông thấy nắng vàng (ma) không?
B2: HS ra ngoài quan sát.
- GV đặt câu hỏi để HS trả lời.
B3: GV đặt câu hỏi:
Những đám mây trên bầu trời cho chúng ta biết đợc điều gì?
KL: Quan sát những đám mây trên bầu trời ta biết đợc trời đang nắng, dâm
mát hay trời sắp ma
*HĐ2: MĐ: HS dùng hình vẽ để biểu đạt kết quả quan sát bầu trời và cảnh vật
xung quanh.
- HS vẽ tranh
- HS chọn bài vẽ đẹp trng bày.
IV.Củng cố , dặn dò

- GV nhận xét tiết học.
Chiều

Bồi dỡng Tiếng việt
Tập đọc bài: Hai chị em

I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: Hai chị em.
- Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học

1. Luyện đọc- HS đọc bài trong SGK theo nhóm
- Đọc đúng các từ khó
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc đoạn bài
- Đọc đồng thanh
2. Làm bài tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần et
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài.
- GV chữa bài:
Tiếng trong bài có vần et: hét
Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần oet
- HS đọc nối tiếp tiếng có vần oet: xoèn xoẹt, đục khoét

Nguyễn Thị Thuỷ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×