Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 29

Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Tuần 29
Thứ
I. Mục tiêu

ngày

Toán

tháng

năm 2008

Tiết 113 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 100

Bớc đầu giúp HS :
- Biết dặt tính và làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán và đo độ dài.

II. Chuẩn bị


- GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập, các bó que tính
- HS: vở bài tập toán, bộ đồ dùng thực hành

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu
cách làm tính cộng
( không nhớ)

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài tập

- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài bằng lời, ghi
bảng
* Phép cộng dạng 35 + 24
- Hớng dẫn HS thao tác trên
que tính

- Hớng dẫn HS gộp các bó
que tính và các que tính rời
- Hớng dẫn HS làm tính
cộng :
35 *5 cộng 4 bằng 9 viết
9
+ 24 *3 cộng 2 bằng 5 viết5
59
35 + 24 = 59
* Phép cộng dạng 35 + 20 ( tơng tự )
- Hớng dẫn HS thực hành tính
bỏ qua thao tác trên que tính
* Phép cộng dạng 35 + 2 ( tơng tự )

- Lu ý HS cách đặt tính : hàng đơn
vị thẳng hàng đơn vị
* Trò chơi giữa tiết * Tập bài thể dục chống mệt
mỏi
c. Hđ 2: Thực hành - Yêu cầu HS nêu cách làm
Bài 1
- Cho HS làm bài

Thuỷ

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS làm trên bảng lớp, HS
ở lớp làm vào bảng con :
14
17 13 + 5 - 6=12
+3
-5
17
12 19 9 + 4=14
- Nhắc lại tên bài
- Thao tác trên que tính : lấy
3 chục que tính và 5 que
tính rời.
+ Lấy tiếp 2 chục và 4 que
tính rời
- Gộp : 5 chục và 9 đơn vị
- HS nhắc lại cách tính : cá
nhân, đồng thanh

- Thực hiện phép cộng
- Thực hiện phép cộng

*Tập thể dục
- Thực hiện cộng lần lợt từ
phải qua trái, hàng đơn vị
cộng hàng đơn vị, hàng
chục cộng hàng chục
- Thực hiện phép tính trên
Bảng con :
52
+36
88
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Bài 2

Bài 3

4.Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét, yêu cầu HS
nhắc lại cách thực hiện phép
cộng, sửa sai.
- Hớng dẫn HS cách đặt tính,
yêu cầu đặt thẳng cột
- Yêu cầu HS làm bài trong
phiếu bài tập

- Nhận xét, sửa sai
- Chú ý

- HS làm bài :
35 + 12
35
+ 12
47
- Nhận xét, sửa sai
- Gọi HS đọc kết quả, GV sửa - Đọc đề bài toán : 2 3 HS
sai.
- Gọi HS đọc bài toán, nêu
- Làm bài vào vở bài tập :
yêu cầu của bài
Tóm tắt
- Cho HS làm bài vào vở bài
Lớp 1A : 35 cây
tập
Lớp 2A : 50 cây
Cả hai lớp cây ?
Bài giải
Số cây của cả hai lớp là :
35 + 50 = 85 ( cây)
Đáp số : 85 cây
- GV sửa sai
* Hớng dẫn BTVN : bài 4
đo độ dài đoạn thẳng.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

-Chú ý

Tập đọc

I. Mục tiêu

Bài : ĐầM SEN

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó : ven làng,
xanh sẫm
- Ôn các vần en, oen
- Hiểu các từ ngữ : đài sen, nhuỵ ( nhị ), thanh khiết
- Nói đợc vẻ đẹp của hoa, lá, hơng sen.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc bài Vì bây giờ
mẹ mới về và trả lời các câu
hỏi trong SGK.
- Nhận xét, ghi điểm.

3.Bài mới

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- 2 3 HS đọc và trả lời
câu hỏi trong SGK

TIếT 1

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
a. Hđ1: Giới thiệu
bài
b. Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ 3 : Ôn các
vần en, oen

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích
tiếng , đánh vần và đọc trơn
tiếng khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài
* Thi múa, hát
- Giới thiệu vần cần ôn :ên,
oen
- Nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng
trong bài có vần en
- Nêu yêu cầu 2 : Tìm tiếng,
từ ngoài bài có vần en, oen
- Nêu yêu cầu 3 : nói câu
chứa tiếng có vần en ,oen

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

Hđ4: Tìm hiểu bài
đọc và luyện nói

- GV chỉnh sửa.
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời :
- Gọi HS đọc câu hỏi 2
- Gọi HS trả lời

* Trò chơi giữa
tiết

Thuỷ

- GV đọc diễn cảm lại bài
- Gọi HS đọc, lu ý HS ngắt ,
nghỉ đúng các dấu chấm, dấu
phẩy.
* Hát tự do
* Luyện nói
- GV nêu yêu cầu của bài
luyện nói
- Yêu cầu HS luyện nói theo
nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét
- Nhắc lại nội dung bài, liên
hệ thực tế

- Quan sát tranh vẽ . Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Đọc và phân tích tiếng:
đầm sen, thanh khiết, xanh
mát
- Luyện đọc câu: đọc nhẩm,
đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
Lớp: 1- 2 lần
Nhóm: 4 nhóm
Cá nhân : 10 em
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so sánh,
nhận diện vần en, oen.
- Đọc cá nhân : sen, ven,
chen
- HS tìm và viết bảng con
- Đọc câu mẫu :
+ Thi nói câu theo nhóm đôi
- Gọi một số nhóm, cá nhân
nói trớc lớp
- Chú ý
*Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân : 2 3 HS
- Khi nở, hoa sen trông đẹp
nh thế nào ?
- Khi hoa nở, cánh hoa đỏ
nhạt xoè ra, phô đài sen và
nhị vàng
- Đọc câu văn diễn tả hơng
sen
- Hơng sen ngan ngát, thanh
khiết.
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
* Hát
- Chú ý : Thực hành nói tiếp
về sen.
- HS luyện nói theo nhóm
đôi
+ Một số nhóm trình bày
- Chú ý, tự liên hệ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
4.Củng cố, dặn dò

- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thứ
I. Mục tiêu

ngày

tháng

Tập đọc

- Cá nhân, đồng thanh

năm 200

Bài : MờI VàO

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần ong, oong; tìm đợc tiếng có vần ong, vần oong.
- Hiểu đợc nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách niềm nở đón những ngời bạn
tốt đến chơi.
- Biết hỏi đáp tự nhiên về những con vật, sự vật yêu thích.
- Học thuộc lòng bài thơ.
II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc bài Đầm sen và
trả lời câu hỏi trong SGK.
- Nhận xét, ghi điểm

TIếT 1

a.Hđ1: Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
HS luyện đọc

- Cho HS quan sát tranh minh
hoạ, GV giới thiệu bài, ghi
bảng.
- GV đọc diễn cảm bài thơ
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích tiếng ,
đánh vần và đọc trơn tiếng
khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS đọc
nhẩm, đọc trơn từng câu
* Trò chơi giữa tiết - Luyện đọc đoạn, bài
c. Hđ 3 : Ôn các vần * Thi múa, hát
ong, oong
- Giới thiệu vần cần ôn : ong,
oong

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

Thuỷ

- Quan sát tranh vẽ .Nhắc
lại tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng: kiễng
chân, soạn sửa, buồm
thuyền
- Luyện đọc câu: đọc
nhẩm, đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng
thanh :
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so
sánh, nhận diện vần ong,
oong
- Chú ý lắng nghe

- Nêu yêu cầu 1: Tìm các tiếng
- Thi tìm từ : trong
trong bài có vần ong
- Cho HS thi tìm tiếng có chứa
vần ong
- Chú ý
- Nêu yêu cầu 2: tìm tiếng
+ Đọc : chong chóng,
ngoài bài có chứa vần ong,
xoong canh
oong
+ Yêu cầu HS nhìn sách đọc từ +Tìm từ : cá nhân
mẫu
+ Cho HS thi tìm ở bảng cài.
*Nghỉ giữa tiết
- GV chỉnh sửa.
*Nghỉ giữa tiết

d.Hđ4: Tìm hiểu bài
đọc và luyện nói
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài thơ
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi 1

* Trò chơi giữa tiết

- ổn định
- 2 3 HS đọc, trả lời câu
hỏi.

- Gọi HS trả lời
- Yêu cầu HS đọc khổ thơ 3
- GV : Gió đợc chủ nhà mời
vào để cùng làm gì ?
- GV đọc diễn cảm lại bài thơ
- Gọi HS đọc trơn lại bài thơ
- Yêu cầu HS đọc phân vai bài
thơ
* Hát tự do
* Học thuộc lòng
- Hớng dẫn HS đọc thuộc lòng
bài thơ
* Luyện nói

- HS đọc : 2-3
- Đọc : Những ai đã đến gõ
cửa ngôi nhà ?
- Thỏ, Nai, Gió
- 2- 3 HS
- Để cùng soạn sửa, đón
trăng lên
- Lắng nghe
- Cá nhân, đồng thanh.
- Các nhóm cử đại diện thi
đọc phân vai.
* Hát
- Đọc thuộc lòng theo hớng dẫn : đồng thanh
* Luyện nói theo hớng dẫn
của GV

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

4.Củng cố, dặn dò

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài,
GV gợi ý cho HS một số sự
vật, con vật trong tranh.
- Hớng dẫn HS nói theo tranh
- Cho HS quan sát tranh và
thảo luận theo cặp.
- Gọi một số nhóm trình bày.
GV nhận xét.
- Cho HS đọc lại bài
- Nhắc lại nội dung bài, liên hệ
thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Chú ý quan sát tranh và
lắng nghe
Mẫu : Tôi có một con
sáo
- Thảo luận theo cặp
- Một số nhóm trình bày
- Cá nhân, đồng thanh
- Chú ý, tự liên hệ

Toán
Bài : LUYệN TậP
I. Mục tiêu

Giúp HS :
- Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 100 ( không nhớ ), tập đặt tính rồi
tính.
- Tập tính nhẩm và nhận biết ban đầu về tính chất giao hoán.
- Củng cố về giải toán và đo độ dài.
II. Chuẩn bị

- GV, HS : que tính
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học Hoạt động của giáo viên
1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ - Gọi HS làm bài :
- Nhận xét, ghi điểm.
3.Bài mới

Thuỷ

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài vào bảng con:
14
17
13 + 4 + 2 =
19
+5
-7
19 9 + 6 =

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
a. Giới thiệu bài
b.Hd HS giải toán - Giới thiệu bài, ghi bảng
Bài 1
* Hớng dẫn HS làm bài
tập
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
toán
- Cho HS làm bài trên
bảng con
- GV sửa bài
Bài 2
- Gọi HS nêu cách cộng
nhẩm
- Cho HS thi tính nhanh
* Trò chơi giữa
đọc kết quả
tiết
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 3
* Hát tự do
- GV yêu cầu HS đọc đề
bài toán

- Cho HS thi đua làm theo
nhóm bốn.
- Cho các nhóm trình bày
kết quả.
Bài 4

4.Củng cố, dặn


Thuỷ

- Gọi HS nhận xét, GV
sửa sai.
- Gọi HS nêu yêu cầu và
tự thực hành trong vở bài
tập.
- GV nhận xét, sửa sai
* Trò chơi: Thi tìm số
nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết
học.

16
19

10

- Nhắc lại tên bài

- Nêu : đặt tính rồi tính
- Thực hành trên bảng con
47
+ 22
69

- Cộng : 30 + 6 = 30
- HS thi nhóm đôi , đọc kết quả
- Sửa sai

* Hát tự do
- HS thi đua làm vào phiếu bài
tập :
Tóm tắt
Nữ : 21 bạn
Nam : 14 bạn
Có tất cả bạn ?
Bài giải
Số bạn lớp em có tất cả là :
21 + 14 = 35 ( bạn )
Đáp số : 35 bạn
- Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm
và đặt tên cho đoạn thẳng.
* Thi làm theo nhóm
- Chú ý

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Đạo đức
Bài : CHàO HỏI Và TạM BIệT( tiết 2)
I.Mục tiêu

- Giúp HS hiểu cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay, cách
chào hỏi và tạm biệt.
- Có thái độ tôn trọng, lễ độ với mọi ngời, quý trọng những bạn biết chào
hỏi, tạm biệt đúng.
- HS có kĩ năng chào hỏi tạm biệt trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.
II. Chuẩn bị

- GV tranh minh hoa,
- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS trả lời một số câu
hỏi
+ Chào hỏi và tạm biệt khi
3. Bài mới
nào ?
a Giới thiệu bài
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS hát bài : con chim
vành khuyên
b. Hđ1: làm bài tập - GV giới thiệu bài- ghi bảng
2
- GV yêu cầu HS thảo luận
nhóm đôi : quan sát tranh và
cho biết tranh nào cần nói lời
tạm biệt, tranh nào nói lời xin
lỗi.
- Cho HS thảo luận và trình bày.
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

* Trò chơi giữa
tiết

Thuỷ

- GV nhận xét, tổng kết

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- Chào hỏi khi gặp gỡ,
tạm biệt khi chia tay

- Hát tập thể
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh, thảo
luận theo nhóm đôi

- Trình bày trớc lớp : 2- 3
cặp
+ Tranh 1 : cần chào hỏi
+ Tranh2 : cần tạm biệt
* Hát, múa
- HS trao đổi về nội dung
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
c.Hđ 2: Thảo luận * Hát, múa
nhóm bài tập 3 - Yêu cầu HS quan sát tranh và
trả lời câu hỏi theo nhóm lớn:

4. Củng cố, dặn


Em sẽ chào hỏi nh thế nào trong
các tình huống sau :
a) Em gặp ngời quen trong
bệnh viện ?
b) Em nhìn thấy bạn ở nhà hát,
rạp chiếu bóng lúc đang giờ
biểu diễn?
- Cho HS thảo luận, GV quan
sát , giúp đỡ.
- Yêu cầu một số nhóm trình
bày.
- GV kết luận
* Trò chơi : Thi đóng vai các
tình huống ở bài tập 1
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Thứ
I.Mục tiêu

ngày

tháng

Tập viết

bài tập , quan sát tranh và
trả lời câu hỏi theo nhóm
lớn

- HS tự đa ra cách ứng
xử , trình bày kết quả
thống nhất của cả nhóm

- Thảo luận, trình bày

- Chú ý, nhắc lại kết luận
* Thi đóng vai theo nhóm
lớn
- Tự liên hệ

năm 200

L, M, N
L, M, N

Bài : TÔ CHữ HOA :

- HS biết tô các chữ hoa :
- Biết viết đúng và đẹp các chữ : oan, oat, ngoan ngoãn, đoạt giải, en, oen,
hoa sen, nhoẻn cời, ong, oong , trong xanh, cải xoong..
.II. Chuẩn bị
- GV: bảng phụ viết sẵn chữ mẫu
- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Hớng dẫn
tô chữ hoa

* Trò chơi giữa
tiết
c.Hđ2: Hớng dẫn
viết vần, từ ngữ
ứng dụng

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- ổn định lớp
- Kiểm tra phần viết nhà của
HS
- Yêu cầu HS viết bảng
- Nhận xét, ghi điểm

- ổn định chỗ ngồi
- 3 4 HS

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hớng dẫn HS quan sát và
nhận xét.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ L
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ L ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô trên bảng, GV
chỉnh sửa.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ M
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ M ( tô lại
chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô trên bảng, GV
chỉnh sửa.
- Treo chữ mẫu,yêu cầu HS
quan sát, nhận xét : chữ N
gồm mấy nét ? là những nét
nào ?
* GV viết mẫu chữ N ( tô
lại chữ mẫu) và hớng dẫn quy
trình viết.
- Cho HS tô trên bảng, GV
chỉnh sửa.

- Nhắc lại tên bài

* Cho HS tập bài thể dục
- Yêu cầu HS đọc vần, từ ngữ
cần viết.

-Viết bảng lớn, bảng con:
hiếu thảo, yêu mến

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ L gồm nét
xoắn
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của GV :

L

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ M cao 5 li
gồm 4nét
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của GV :

M

- Quan sát chữ mẫu, trả lời
câu hỏi : chữ N gồm nét
xoắn
- Lắng nghe, quan sát
- Tô theo hớng dẫn của GV :

N

* Tập thể dục 1 phút
- Đọc cá nhân, đồng thanh :
oan, oat, ngoan ngoãn, đoạt
giải.
- Cho HS quan sát chữ mẫu,
- Quan sát chữ mẫu, nhớ
GV lu ý HS cách viết liền nét, quy trình viết
một số nét khó.
- Cho HS viết bảng con, GV
- Viết bảng con : oan, oat,
quan sát , giúp đỡ, sửa sai.
ngoan ngoãn, đoạt giải, en,
oen, hoa sen, nhoẻn cời ong,
oong , trong xanh, cải
xoong.
* Cho HS viết trong vở Tập
viết
- GV nhắc nhở HS t thế cầm
- Chỉnh sửa t thế ngồi, cầm
bút, t thế ngồi, cách tô liền
bút
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

nét
- Cho HS thực hành viết trong
vở
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dơng một số bài đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Thực hành viết chữ trong
vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý

4. Củng cố, dặn


Chính tả

Bài : HOA SEN
I. Mục tiêu

- HS chép lại chính xác không mắc lỗi, trình bày đúng bài ca dao Hoa sen
- Làm đúng bài tập : điền vần en / oen, điền chữ g / gh
- Nhớ quy tắc chính tả : gh + i, e, ê

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập chép, bài tập
- HS: SG, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Chấm một số bài viết ở nhà
của HS
- Nhận xét, ghi điểm
- GV nêu yêu cầu của tiết
học , giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV treo bảng phụ đã chép
sẵn bài ca dao cho HS quan
sát
- Gọi HS đọc bài ca dao
- Yêu cầu HS đọc các tiếng dễ
viết sai
- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- Yêu cầu HS nhin bảng chép
vào vở. GV quan sát, nhắc
nhở, giúp đỡ HS.

3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

Thuỷ

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- Nộp vở
- Chú ý lắng nghe.Nhắc
lại tên bài
- Quan sát bảng phụ, đọc
thầm bài ca dao
- Đọc cá nhân, đồng
thanh
- Đọc : trắng, chen, lá
xanh
- Viết bảng con : trắng,
chen, lá xanh
- Thực hành tập chép vào
vở
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

* Trò chơi giữa
tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làn bài tập
chính tả

4.Củng cố , dặn


- GV đọc, yêu cầu HS soát lỗi
- Sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số bài.
* Thi viết chữ đẹp
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- GV hớng dẫn , làm mẫu
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2
- Hớng dẫn HS ghi nhớ quy
tắc chính tả : gh +i, e, ê
- Cho HS làm bài
- Tuyên dơng các bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

- Theo dõi soát lỗi và sửa
lỗi
- Sửa lỗi trong bài viết
* Thi viết chữ theo
nhóm
- Đọc : điền vào chỗ
chấm vần en hay oen
- Làm bài vào vở :
đèn bàn, ca xoèn xoẹt
- HS làm bài:
nghe nhạc

Toán
Tiết 115 : LUYệN TậP

I. Mục tiêu

- Luyện tập làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100
- Tập tính nhẩm ( với phép cộng đơn giản )
- Củng cố về phép cộng các số đo đơn vị là cm.
II. Chuẩn bị

- GV: đồ dùng dạy học Toán, các bó que tính.
- HS: SGK, vở bt Toán, các bó que tính.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức - ổn định lớp
1. Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu HS làm bài tập:
- GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
b. Luyện tập
Bài 1

- ổn định chỗ ngồi
- Làm bài ở bảng con :
34 + 24 = 58 53 + 25 = 78
70 + 26 = 96 68 + 11 = 79

- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Yêu cầu HS nêu cách cộng

- Cho HS làm bài vào bảng
con.
- Gọi HS đọc kết quả và nêu

Thuỷ

Hoạt động của học sinh

- Nhắc lại tên bài
- Nêu yêu cầu : tính
- Lấy hàng đơn vị cộng
hàng đơn vị, hàng chục
cộng hàng chục.
- Cho HS làm bài vào bảng
con, đọc kết quả và nêu lại

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Bài 2

* Trò chơi giữa
tiết
Bài 4

lại cách làm.

cách tính :
53
+ 14
- GV sửa bài.
67

- GV nêu yêu cầu và hớng dẫn - Cộng các số đo có đơn vị
HS cách làm.
là cm.
- Cho HS làm bài
- Làm bài vào vở bài tập:
20 cm + 10 cm = 30 cm
- Gọi HS đọc kết quả, GV sửa 14 cm + 5 cm = 19 cm
bài.
* Thi hát, múa
- Gọi HS đọc bài toán
* Thi hát múa
- 2 3 HS
- Nêu bài toán : Lúc đầu
con sên đợc 15 cm,sau đó
bò đợc 14 cm. Hỏi con sên
bò đợc tất cả bao nhiêu
xăng ti mét ?
- Hớng dẫn HS giải bài toán.
- Làm trong phiếu bài tập
- Cho HS làm bài, đọc kết quả. - HS thực hành làm tóm tắt
và bài giải vào vở bài tập.
-GV sửa sai.
- Đọc kết quả: 29 cm
* Trò chơi : Thi nối theo mẫu * Thi đua giữa các nhóm
bài3
- Tìm ra kết quả đúng nhất
- Tổng kết, tuyên bố thắng
của bài toán.
thua
- Dặn dò, nhận xét tiết học

4. Củng cố, dặn


Tự nhiên và xã hội
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức đã học về thực vật và động vật đồng thời nhận biết đợc 1
số cây và con vật mới.
- Biết đợc đặc điểm chung nhất của cây cối, đặc điểm chung nhất của các con
vật.
- Có ý thức bảo vệ cây cối và con vật có ích.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV và HS su tầm 1 số tranh, ảnh cây rau, cây hoa và 1 số con vật.
III. Hoạt động chủ yếu:
nội dung dạy
học

I. KTBC:

Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học t ơng ứng

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
GV nêu 1 số câu hỏi:
- Muỗi thờng sống ở đâu?
3 HS TL
- Nêu tác hại do bị muỗi đốt?
Mỗi HS TL 1 câu hỏi
- Khi đi ngủ bạn thờng làm gì để
không bị muỗi đốt?
- GV NX cho điểm
- Cả lớp NX bổ
sung.

II. Bài mới:
1. GTB:
Khởi động: HS - HD HS chơi: Nhớ đặc điểm con
chơi trò chơi
vật
VD: Con vịt, con vịt
Con chó, con chó
Con gà, con gà
2. HĐ1: Phân Kết hợp làm động tác, điệu bộ.
biệt các mẫu - GV yêu cầu HS đặt các tranh ảnh
động vật về lên mặt bàn; đại diện 4 tổ điều hành
thực vật và tổ mình xếp đúng.
động vật
Cây rau Cây hoa Cây gỗ Con vật có
ích
1
2
3
4
Đại diện các nhóm chỉ và nói tên từng
cây, từng con vật của nhóm, đồng thời
nêu ích lợi của chúng.

- Biết bơi, biết bơi.
- Trông nhà, trông nhà
- Gọi ngời thức dậy.
HS đặt mẫu vật, tranh
ảnh lên bảng
Con vật có hại
5

- GV thu kết quả làm việc của HS
- GV NX tuyên dơng các nhóm có
nhiều sản phẩm.

Thuỷ

Hs lắng nghe.
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
* GV KL: Có rất nhiều loại cây khác
nhau, cây thì cho rau làm thức ăn, cây
thì cho hoa, cây thì lấy gỗ để xây nhà,
đóng bàn ghế nhng các cây đều có
cùng1 đặc điểm là: Có thân, rễ, lá, có
hoa. Đó là nhóm thực vật. Ngoài ra có
rất nhiều động vật khác nhau là có
III. Củng cố đầu, mình và cơ quan di chuyển.
HS TL
Dặn dò
GV su tầm 1 vài câu đố về con vật, Có thể HS tự đố các
cây cối để đố HS.
bạn trong lớp.

Thứ
I. Mục tiêu

ngày

tháng

Tập đọc

năm 200

Bài : CHú CÔNG

- HS đọc trơn đợc cả bài, phát âm đúng các tiếng , từ ngữ khó.
- Ôn các vần oc, ooc; tìm đợc tiếng, nói đợc câu có tiếng chứa vần oc, ooc.
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu đợc đặc điểm đuôi công lúc bé, vẻ đẹp bộ lông đuôi lúc trởng thành.
- Tìm hiểu các bài hát về con công.

II. Chuẩn bị

- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới
TIếT 1

- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài
Mời vào và trả lời các câu
hỏi.
- GV đọc , yêu cầu HS viết
bảng con.
- Nhận xét, ghi điểm

aHđ1: Giới thiệu bài
b.Hđ2: Hớng dẫn
- Cho HS quan sát tranh
HS luyện đọc
minh hoạ, GV giới thiệu
bài, ghi bảng.
- GV đọc diễn cảm bài văn
* HS luyện đọc
- Luyện đọc tiếng, từ ngữ
+ Yêu cầu HS phân tích
tiếng , đánh vần và đọc trơn
tiếng khó.
+ GV kết hợp giải nghĩa từ
khó
- Luyện đọc câu : cho HS
đọc nhẩm, đọc trơn từng câu
- Luyện đọc đoạn, bài
* Trò chơi giữa tiết * Thi múa, hát
c. Hđ 3 : Ôn các vần - Giới thiệu vần cần ôn : oc,
oc, ooc
ooc

*Nghỉ giữa tiết
TIếT 2

c. Hđ4: Tìm hiểu
bài đọc và luyện
nói

- Gọi HS nêu yêu cầu 1:
- Cho HS thi tìm tiếng có
chứa vần oc
- Nêu yêu cầu 2 : tìm tiếng
ngoài bài có vần oc, ooc
- GV chỉnh sửa.
- Nêu yêu cầu 3 : Nói theo
mẫu câu chứa tiếng có vần
oc, ooc
- Cho HS thảo luận nói theo
nhóm đôi
*Nghỉ giữa tiết
* Tìm hiểu bài đọc
- Gọi HS đọc lại bài
- Gọi HS đọc lại đoạn 1
-Yêu cầu HS đọc câu hỏi1
- Gọi HS trả lời
- Nhận xét, chốt ý
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi 2
- Gọi HS trả lời

Thuỷ

- ổn định
- 2-3 HS đọc, trả lời câu hỏi :
- Viết bảng con : tiếng chân,
soạn sửa, buồm thuyền.

- Quan sát tranh vẽ .Nhắc lại
tên bài.
- Chú ý lắng nghe
+ Phân tích tiếng, từ khó : rẻ
quạt, rực rỡ, nâu gạch, lóng
lánh

- Luyện đọc câu: đọc nhẩm,
đọc trơn
- Đọc tiếp nối, đồng thanh :
Lớp, nhóm cá nhân
* Thi múa, hát theo nhóm
- Chú ý lắng nghe, so sánh,
nhận diện vần oc, ooc
- Tìm các tiếng trong bài có
vần oc
- HS đọc thầm lại bài, tìm
tiếng : ngọc
- Thi tìm từ : cá nhân
- Chú ý
- Đọc hai câu mẫu :
- Nói câu theo mẫu theo
nhóm đôi.
*Nghỉ giữa tiết
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- Đọc cá nhân, lớp đọc thầm:
+ Lúc mới chào đời , chú
công có bộ lông màu gì?Chú
đã biết làm động tác gì?
- Trảlời : Lúc mới chào đời,
chú công có bộ lông màu nâu
gạch. Chú biết xoè cái đuôi
nhỏ xíu thành hình rẻ quạt.
- Sau 2,3 năm đuôi công trống
thay đổi nh thế nào?
- Sau 2,3 năm , đuôi công
trống lớn thành một thứ xiêm

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
* Trò chơi giữa tiết

4.Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét, tổng kết
- GV đọc diễn cảm cả bài
lần 2
- Gọi HS đọc lại bài
* Hát tự do
* Luyện nói
- Gọi HS nêu yêu cầu của
bài
-Cho HS thi đua tìm , tập
hát bài hát về con công theo
nhóm lớn.

áo rực rỡ sắc màu
- Lắng nghe
- 2 3 HS đọc trơn cả bài
* Hát
- Hát bài hát về con công
- Tìm và tập hát theo nhóm
lớn.
- Đại diện các nhóm trình bày
trớc lớp.

- Cá nhân, đồng thanh
- GV nhận xét, tuyên dơng. - Tự liên hệ
- Cho HS đọc lại bài
- Nhắc lại Nội dung dạy học - Chú ý
bài, liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

Toán

Tiết 116 : PHéP TRừ TRONG PHạM VI 100 ( trừ không nhớ)

I. Mục tiêu

Bớc đầu giúp HS :
- Biết đặt tính và làm tính trừ ( dạng 57 - 23) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán.

II. Chuẩn bị

-GV: bảng phụ ghi nội dung bài tập, các bó que tính
- HS: vở bài tập toán, bộ đồ dùng thực hành

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới
b. Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu
cách làm tính trừ
dạng 57 - 23

Thuỷ

Hoạt động của giáo viên
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài tập

- Nhận xét, ghi điểm.

Hoạt động của học sinh
- ổn định chỗ ngồi
- HS làm trên bảng lớp, HS ở
lớp làm vào bảng con :
14
17
13 + 5 - 6 =
12
+5
-5
19
12 19 9 + 4 =
14

- Giới thiệu bài bằng lời,
ghi bảng
- Hớng dẫn HS thao tác trên - Nhắc lại tên bài
que tính
- Thao tác trên que tính : lấy
5 chục que tính và 7 que tính
rời.
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

- Hớng dẫn HS thực hiện
thao tác bớt các bó que tính
và các que tính rời
- Hớng dẫn HS làm tính trừ
:
57 * 7 trừ 3 bằng 4 viết
4
- 23 * 5 trừ 2 bằng 3 viết
3
* Trò chơi giữa tiết
34
c. Hđ 2: Thực hành 57 23 = 34
Bài 1
* Tập bài thể dục chống
mệt mỏi
- Yêu cầu HS nêu cách làm

- Cho HS làm bài

Bài 2

Bài 3

- GV nhận xét, yêu cầu HS
nhắc lại cách thực hiện
phép trừ , sửa sai.
- Hớng dẫn HS cách làm
bài
- Yêu cầu HS làm bài trong
phiếu bài tập
- Gọi HS đọc kết quả, GV
sửa sai.
- Gọi HS đọc bài toán, nêu
yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở bài
tập

4.Củng cố, dặn dò

Thuỷ

- GV sửa sai
* Thi tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

+ Lấy tiếp 2 chục và 3 que
tính rời
- 5 chục bớt đi 2 chục, 7 que
tính rời bớt đi 3 que tính rời.
- HS nhắc lại cách tính : cá
nhân, đồng thanh

*Tập thể dục
- Thực hiện trừ lần lợt từ
phải qua trái, hàng đơn vị trừ
hàng đơn vị, hàng chục trừ
hàng chục
- Thực hiện phép tính trên
bảng con :
85
- 64
21
- Nhận xét, sửa sai
- Thựuc hiện nhẩm lại phép
tính, đúng ghi đ sai ghi s
- HS làm bài :
87
- 35
52 đ
- Nhận xét, sửa sai
- Đọc đề bài toán : 2 3 HS
- Làm bài vào vở bài tập :
Tóm tắt
Có tất cả : 64 trang
Đã đọc : 24 trang
Còn lạitrang ?
Bài giải
Số trang còn lại là :
64 - 24 = 40 ( trang )
Đáp số : 40 trang
-Chú ý
* Thi theo nhóm lớn
- Chú ý

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Thứ

ngày

tháng

Chính tả

năm 200

Bài : MờI VàO

I. Mục tiêu

- HS nghe, viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 1,2 của bài mời vào.
- Làm đúng bài tập chính tả: điền ong/ oong, ng/ ngh

II. Chuẩn bị

- GV: bảng phụ
- HS: SG, vở bài tập TV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ

- ổn định tổ chức lớp
- Chấm vở HS viết lại bài ca
dao Hoa Sen.
- GV nhận xét , ghi điểm
-GV giới thiệu, ghi bảng.

3.Bài mới
a.Hđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2 : Hớng dẫn
HS tập chép

* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ3: Hớng dẫn
HS làm bài tập

Thuỷ

- Gọi HS đọc lại hai khổ thơ
đầu của bài thơ.
- Yêu cầu HS tìm từ dễ viết
sai.
- Yêu cầu HS viết từ khó vào
bảng con
- GV sửa lỗi viết bảng con.
- GV l ý cách ngồi, t thế cầm
bút, cách trình bày.
- GV cho HS chép vở.
- GV đọc, yêu cầu HS soát
lỗi, sửa một số lỗi phổ biến.
- Chấm , nhận xét một số
bài.
* Tập bài thể dục 1 phút
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả
lớp đọc thầm đề bài.
- GV treo bảng phụ cho HS
quan sát.
- Cho HS thi làm, HS làm
vào vở bài tập.
- Cho HS đọc bài đã hoàn
thành.
b) Điền chữ ng hay ngh
* Hớng dẫn HS ghi nhớ quy

Hoạt động của học sinh
- ổn định
- 2 3HS
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát bảng phụ
+ Đọc cá nhân.
- Tìm từ: nếu, tai ,xem ,gạc
-Viết bảng con : nếu, tai,
xem gạc

- Thực hành chép lại khổ thơ
- Theo dõi soát lỗi và sửa lỗi
* Tập thể dục chống mệt
mỏi.
- Đọc : điền vào chỗ chấm
:ong hay oong
- Quan sát bảng phụ.
- HS thi làm bài.
- HS đọc bài: Nam học
giỏi.
- Điền chữ ng hay ngh
ngôi nhà
- Ghi nhớ quy tắc chính tả:
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
4.Củng cố , dặn dò

tắc ngh + i, e, ê.
- Bình chọn bài viết đẹp
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

ngh + i, e,ê.
- Bình chọn bài viết đẹp

Kể chuyện

Bài : NIềM VUI BấT NGờ
I.Mục tiêu

- HS nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại theo tranh từng đoạn, sau đó kể toàn
bộ câu chuyện.
- Biết thay đổi giọng kể.
- Hiểu đợc ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, các cháu thiếu nhi
rất yêu quý Bác Hồ.
II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

- ổn định lớp
- Yêu cầu HS xem tranh kể
tiếp nối truyện Bông hoa cúc
trắng.
- Gọi HS nêu ý nghĩa của
truyện

- ổn định chỗ ngồi
- Kể lại từng đoạn câu
chuyện theo tranh.
- Nêu : lòng hiếu thảo của cô

- Chú ý

- Nhận xét, ghi điểm.

- Nhắc lại tên bài

3. Bài mới
aHđ1 :Giới thiệu
bài
b.Hđ2: Kể chuyện

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV kể chuyện với giọng
diễn cảm :
+ Lần 1 : kể diễn cảm
- Lắng nghe
+ Lần 2 : kể diễn cảm kết
- Lắng nghe và quan sát
hợp với tranh minh hoạ.
tranh minh hoạ.
- Hớng dẫn HS kể từng
đoạn :
+ Hớng dẫn HS quan sát
tranh và trả lời câu hỏi:
*Tranh 1 vẽ gì ?

Thuỷ

- Tập kể từng đoạn theo
tranh :

+ Vẽ cảnh cô giáo dẫn các

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

*Câu hỏi dới tranh là gì?

*Cho HS kể lại đoạn 1
* Trò chơi giữa
tiết

4. Củng cố, dặn


Các tranh còn lại tơng tự.
* Cho HS múa hát tập thể
- Cho HS thi kể toàn bộ câu
chuyện
- Giúp HS hiểu ý nghĩa của
truyện :
+ Câu chuyện này cho các
em biết điều gì?
- GV kết luận
- Gọi 1 2 HS kể lại câu
chuyện.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.

bạn nhỏ đi chơi , đi qua Phủ
Chủ tịch, các bạn xin cô vào
thăm Phủ Chủ tịch.
+ Các bạn nhỏ xin cô giáo
điều gì khi đi qua Phủ Chủ
tịch ?
+ Kể đoạn 1 dựa vào tranh vẽ
: 2- 3HS
Các đoạn còn lại tơng tự.
* Múa, hát
- Thi kể cá nhân
- Tìm hiểu ý nghĩa truyện:
+ Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.
Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.
- Kể lại toàn bộ câu chuyện
theo tranh.
- Chú ý

Thủ công

i. Mục tiêu:

Bài 29: Cắt dán hình tam giác (T2)

- Học sinh cắt dán đợc hình tam giác theo hai cách và trình bày sản phẩm

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình tam giác mẫu
- Đồ dùng môn học: kéo, thớc kẻ, hồ dán, giấy màu kẻ ô li

III. hoạt động dạy chủ yếu:

Nội dung dạy học
Hoạt động của thầy
I- Kiểm tra bài cũ - Giáo viên kiểm tra phần kẻ
hình tam giác của học sinh
qua tiết 1
- Kiểm tra đồ dùng của học
sinh
II-Học sinh thực - Giáo viên nhắc lại cách
kẻ ,cách cách hình tam giác
hành
theo 2 cách
+ Kẻ hình chữ nhật có cạnh
dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô. Sau
đó kẻ hình tam giác nh hình

Thuỷ

Hoạt động của trò
-Học sinh mở vở thủ công

-Học sinh lắng nghe
-Học sinh cắt dán hình tam
giác và dán vào phần trình
bày sản phẩm.
Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

III- Nhận xét- Dặn dò

mẫu (theo 2 cách)
+ Giáo viên khuyến khích
học sinh giỏi, khéo tay cắt
theo 2 cách nh giáo viên hớng dẫn
+ Cắt rời hình và dán sản
phẩm vào vở thủ công
(chú ý dán cân đối
miết phẳng )
- Giáo viên chấm 1 bài
Khen ngợi bài cắt dán đẹp.
- Giáo viên nhận xét về tinh -Học sinh lắng nghe
thần học tập, sự chuẩn bị cho
tiết học, kỹ năng kẻ cắt dán
của học sinh.
- Chuẩn bị : Giấy màu,kéo - Học sinh thực hiện.
,bút chì, thớc kẻ, hồ dán để
tiết sau "Cắt dán hàng rào
đơn giản"

Thể dục

I. Mục tiêu

Bài 29 : TRò CHƠI VậN ĐộNG

Giúp HS:
- Biết tham gia chủ động vào trò chơi : chuyền cầu theo nhóm hai ngời, trò
chơi Kéo ca lừa xẻ.
II. Chuẩn bị

- Vệ sinh sân tập.
- GV chuẩn bị còi, cầu

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung dạy học
I. Phần chuẩn bị
- GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, Nội dung
dạy học bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi tự chọn
II. Phần cơ bản
*Trò chơi: Kéo ca lừa xe
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách
chơi cho học sinh hiểu. Giáo viên làm mẫu.
- Cho 2 học sinh chơi thử.
- Cho cả lớp chơi thử.
- Giáo viên nhận xét, giải thích thêm cho học
sinh nắm vững yêu cầu.
- Cho học chơi thử lại ( nếu cần )
- Cho học sinh chơi chính thức, giáo viên làm
trọng tài phân định thắng thua.
- Tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên dơng.

Thuỷ

Định lợng
1
2
1-2
1-2

Phơng pháp tổ chức


8- 10

8 10


*
*

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
* Chuyền cầu theo nhóm hai ngời
- Hớng dẫn HS cách chuyền cầu
- Gọi hai HS lên, GV hớng dẫn làm mẫu
- Cho HS xếp thành hai hàng dọc ( hoặc 4
hàng) và tự chơi.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- Tập động tác vơn thở, điều hoà.
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
- Dặn dò, nhận xét tiết học

Chiều

1 2
1-2
1-2
1-2

*
Bồi dỡng Toán

Tiết 113: Ôn phép cộng trong phạm vi 100

I. Mục tiêu

Bớc đầu giúp HS :
- Biết dặt tính và làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100
- Củng cố về giải toán và đo độ dài.
II. Chuẩn bị
- HS: vở bài tập toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ: Hớng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
Bài 1: - Yêu cầu HS nêu cách làm
- Thực hiện cộng lần lợt từ phải qua trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng
chục cộng hàng chục
- Thực hiện phép tính trên bảng con
52
+36
88
- Nhận xét, sửa sai: - Chú ý
Bài 2: - GV nhận xét, yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
- Hớng dẫn HS cách đặt tính, yêu cầu đặt thẳng cột- HS làm bài
35 + 12
35
+ 12
47
- Nhận xét, sửa sai
Bài 3- Đọc đề bài toán : 2 3 HS
- Làm bài vào vở bài tập
Tóm tắt
Bài giải
Nuôi
: 40 con vịt
Số con có tất cả là :
38con ngan
40 + 38 = 78 ( con)
Có tất cả: con ?
Đáp số : 78 con
Bài 4* Hớng dẫn BTVN đo độ dài đoạn thẳng.
- Hớng dẫn HS tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- GV vừa hớng dẫn vừa ghi tóm tắt bài toán lên bảng.
- Hớng dẫn HS giải bài toán :
+ Muốn biết cả hai đoạn thẳng dài mâý cm ta làm nh thế nào?
+ Hớng dẫn HS viết bài giải vào vở

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1

Bài giải
Cả hai đoạn thẳng dài là:
10 + 12 =22 ( cm )
Đáp số: 22cm
- GV nhận xét bài làm của HS

IV Củng cố và dặn dò

- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng Tiếng việt

Làm bài tập tiếng việt: Đầm sen
I. Mục tiêu

- Củng cố và luyện cho học sinh đọc đúng bài: Đầm sen
- Vận dụng làm bài tập Tiếng Việt.
II. Các hđ dạy và học

1. Luyện đọc

- HS đọc bài trong SGK theo nhóm
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc đồng thanh

2. Làm bài tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng trong bài có vần en
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài.
- GV chữa bài:
Tiếng trong bài có vần en: sen, ven, chen.
Bài 2: : HS đọc yêu cầu của bài: Tìm tiếng ngoài bài có vần oen
- Hớng dẫn HS làm bài- HS làm bài. - GV chữa bài:
Tiếng ngoài bài có vần oen: hoen gỉ, nhoẻn cời...
Bài3: Viết câu chứa tiếng có vần en, oen
- HS nêu yêu cầu của bài
- HS thảo luận nhóm đôi:
- Gọi HS chữa bài: GV ghi: Bé nhoẻn miệng cời.
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài: Nối ô chữ ở cột A với cột B
Cánh hoa sen xoè ra, màu đỏ nhạt.
Nhị sen vàng.
Hơng sen ngan ngát, tinh khiết.
Đài sen khi già thì dẹt lại xanh thẫm.
3. Củng cố và dặn dò
- Nhận xét giờ học

Bồi dỡng âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Ngày hội toàn thắng
I.Mục tiêu

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tiểu học Yên Sở
Giáo án lớp 1
- HS hát đúng lời của bài hát: Ngày hội toàn thắng .
- HS hát đúng kết hợp với gõ đệm
- Biết ý nghĩa của bài hát, ý nghĩa ngày 30- 4.
II.Hoạt Động dạy và học
A. Bài cũ:
- Gọi 2HS hát bài hát: ngày của mẹ
B Ôn bài hát - GV ghi bảng tên bài hát, tên tác giả.

* HĐ1: Học lời ca
- GV hát toàn bài 1 lần.
- GV hát từng câu- HS hát theo
- HS hát toàn bài- GV nghe và sửa lỗi cho HS
- HS hát theo dãy bàn- GV nhận xét
- HS tập hát theo nhóm, tổ
- Vài HS biểu diễn trong tổ.
* HĐ2: Tập gõ đệm
- GV vừa hát vừa gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca
- GV làm mẫu toàn bài
- GV dạy HS gõ đệm.
- HS hát + gõ đệm theo phách,tiết tấu
Ngày hội toàn thắng cây lá hoa cũng vang lời ca.
Gõ theo phách:
*
*
*
*
*
Gõ đệm theo tiết tấu:
* * *
*
* * * *
* * *
- Mời một số nhóm biểu diễn
- Hớng dẫn HS kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản
- GV làm mẫu- HS làm theo
C. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét
Chiều

Bồi d ỡng Toán

Tiết 114: Luyện tập
I. Mục tiêu Giúp HS rèn luyện kĩ năng :
- Thực hiện phép cộng, trong phạm vi các số đến 100.
- Củng cố giải toán có lời văn, vẽ độ dài đoạn thẳng.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

*HĐ1: HS làm bảng con: 35 + 23 44 + 22 12 + 47
* HĐ2:Làm bài tập
Bài 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng.
- Hớng dẫn HS cách đặt tính, yêu cầu đặt thẳng cột- HS làm bài
45 + 32
45

Thuỷ

Nguyễn Thị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×