Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 3 (2)

Tuần 3
Ngày dạy: 06/09/2010

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :Giúp học sinh khắc sâu củng cố về:
- Hs đếm đúng các số lượng đồ vật - viết đúng chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
- Rèn kĩ năng so sánh, nhận xét.
- Phát triển tư duy cho HS.
II. chuẩn bị:
- SGK, ĐDDH, các PPGD,...
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1.KTBC:
- Yêu cầu học sinh đọc đúng các số 1
Học sinh đọc và xếp số theo yêu cầu
đến 5 và xếp chúng theo thứ tự từ bé đến của GV.
lớn và ngược lại.
- Đọc cho học sinh viết bảng con các
Viết bảng con.
số 4, 5, 2, 3, 1

Hoạt động 2.Bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
Nhắc lại.
Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: Cho học sinh nhận biết số
lượng đọc viết số, (yêu cầu các em thực
- 4 HS lên bảng giải
hiện từ trái sang phải, từ trên duống
dưới): 5 ngôi sao, 3 bàn ủi, 2 tam giác, 4
bình hoa.
Bài 2: Cho học sinh làm vào vở
1 que diêm
4 quả bóng
- 2 em ghép số
2 quả cam
2 xe đạp
Bài 3: Yêu cầu học sinh làm rồi chữa
bài trên lớp, cho đọc lại các số theo thứ
tự lớn đến bé và ngược lại.
1
2
4
5

3
- GV theo dõi kiểm tra nhắc nhở các

Nhắc lại.


em viết tốt hơn các số đã học 1 đến 5.
Hoạt động 3.Củng cố:
- Gọi đọc lại các số từ 1 đến 5.
- Yêu cầu HS ghi dãy số từ 1 đến 5.
- Nhận xét.
* Dăn dò: Làm lại bài tập ở nhà,
chuẩn bị cho bài sau.


Tuần 3

Ngày dạy: 09/09/2010

I.Mục tiêu : Sau bài học, học sinh bước đầu có thể:
- Biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”, dấu “>” để diễn đạt kết quả so
sánh.
- Thực hiện so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn.
II. Chuẩn bị:
- SGK, ĐDDH, các PPGD,...
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động 1. KTBC:
- Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống.

Hoạt động HS
- HS điền vào chỗ trống.

- Lớp nhận xét

- Nhận xét
Hoạt động 2.Bài mới:
1. Giới thiệu : Nhiều hơn lớn hơn dấu >. Là
nội dung bài học hôm nay.
2. Nội dung
- Gv thao tác trên đồ dùng dạy học


+ 1 cam 2 mận: 1 < 2, 2 >1
+ 4 xe 3 con: 4 > 3, 3 <4
+ 2 quả 4 lá: 2 < 4, 4 > 2
- GV xác định: Nhiều hơn là lớn hơn (dấu >)
3>2,5>3
Hoạt động 3 Luyện tập
Bài 1: GV hướng dẫn các em viết dấu > vào
VBT.
2>1
4>3
3>2
4>5
5>1
5>3
4>2
3>1
Bài 2: GV hướng dẫn học sinh quan sát hình
mẫu và đọc 5 > 3.
Yêu cầu học sinh nhìn hình và viết dấu so
sánh vào dưới các hình còn lại.
Bài 3: Thực hiện tương tự bài 2, yêu cầu học
sinh đọc lại các cặp số đã được so sánh.
Hoạt động 4:.Củng cố – dặn dò:
- Hướng dẫn HS ghi 1 dòng dấu > vào vở,
làm bài tập
-Dặn dò : Về nhà làm bài tập ở VBT, học
bài, xem bài mới.

- Hs so sánh và xác định
biểu thức lớn hơn >.
- HS nhắc lại.

- HS giải bài tập

- HS làm bài tập bảng con
- Lớp nhận xét.

- HS ghi bài.


Tuần 3
Ngày dạy: 10/09/2010

LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
Sau bài học học sinh được củng cố các kiến thức về:
-Khái niệm bé hơn, lớn hơn; cách sử dụng các dấu <, > khi so sánh 2 số
-Bước đầu giới thiệu quạn hệ giữa bé hơn và lớn hơn.
II.Đồ dùng dạy học:
- SGK, ĐDDH, các PPGD,...
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1.KTBC: Cho học sinh làm bảng
- HS làm bài tập
con, 2 học sinh làm trên bảng lớp.
- Lớp bổ sung
Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống.
Dãy 1
Dãy 2

Nhận xét KTBC.
Hoạt động 2.Bài mới :
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của đề.
Học sinh làm VBT và đọc kết quả .
3......4
1......3
4......3
3.....1
5......2
2.....4
2.......5
4......2
- Gv nhận xét

- HS trả lời


Bài 2: Bảng cái
4 > .............
3 < ........
2 > ..........
Bài 3: ghép so sánh
1

2

- HS làm vào bảng

4

3

- HS trả lời

5

- Gv nhân xét
Hoạt động 3.Củng cố:
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm thế nào là - HS ghi vào vở
bé hơn? Lớn hơn?
- Hướng dẫn bài tập về nhà
<5
2>
4>
5>

>4

>2

- Dặn dò :Làm lại các bài tập ở nhà, xem bài
mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×