Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 2 1 2 3

Tuần 2
Ngày dạy: 31/08/2010

I. Muc tiêu :
Có khái niệm ban đầu về các số 1, 2, 3.
Biết đọc, viết các số 1, 2, 3. Biết đếm từ 1 đến 3, từ 3 về 1.
Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 và thứ tự các số 1, 2, 3
trong bộ phận đầu của số tự nhiên.
II. Chuẩn bị :
-

Giáo viên : Các nhóm đồ vật
Học sinh : Bộ đồ dùng học sinh.

III. Các hoạt động dạy học :

Hoạt động giáo viên

Hoạt động 1: Ổn định - KTBC
- Nhận và ghép đúng, nhanh các hình tam
giác, hình vuông, hình tròn

- GV nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
- Số 1 : Cho học sinh quan sát tranh. Tranh
vẽ gì ?.
- Vậy tranh có gì chung ?.
=> Tất cả đều có số lượng là một, số môt viết
bằng chữ số một.
-Viết bảng số 1.
- Giới thiệu số 2, 3 tương tư.
- Ghi bảng
1 , 2, 3
1<2<3
3>2>1

Hoạt động học sinh

- HS trả lời

- HS trả lời


- GV gắn lên bảng các nhóm đồ vật
+ 1 con gà
+ 2 que tính
+ 3 con gấu
Hoạt động 3 Luyện tập
Bài 1 : Hướng dẫn viết số, viết mẫu, giới thiệu
- HS làm
cách viết, sửa sai.
Bài 2 : Làm theo nhóm. Cho học sinh trình bày,
chấm sửa bài.
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò
- Yêu cầu HS quan sát trong SGK và nêu kết
quả từ 1 đến 3 và ngược lại.
- HS ghi bảng con vài lần,
- Hướng dẫn HS viết các số 1 2 3
ghi vào vở bài tập
- Dặn dò: về nhà xem bài và giải bài tập để
giờ học sau tốt hơn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×