Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 tuần 1 (2)

Tuần 1
Ngày soạn: 23 - 08 - 2010

CHUẨN BỊ ĐỂ HỌC TOÁN
I. Mục tiêu
- HS hiểu được toán rất cần trong cuộc sống gia đình và xã hội.
- Muốn học toán phải chuẩn bị đày đủ các dụng cụ.
- Gọi tên đúng các đồ dùng học tập.
- Giáo dục tính hiểu biết trung thực
II. Chuẩn bị
- SGK, SGV, các phương pháp dạy học,..
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: Khởi động
- GV kiểm tra việc thực hiện SGJ, vỡ bài
- Hs theo dõi lời dặn của GV
tập, bảng phấn,.... phát cho HS ĐDHT.
- Các nhóm bổ sung

- Muốn học toán tốt các em cần chuẩn bị
các đồ dùng.
Hoạt động 2: Bài mới
- GV giới thiệu cần chuẩn bị ĐDHT,
- HS kiểm tra ĐDHT theo
bảng cái, túi số, que tính, hình V, hình tròn, hướng dẫn cuả GV.
hình tam giác,... Đồng hồ để đếm, bướm, xe
đạp, ..
- Vỡ bài tập, SGK,..
- Cần thực hành theo hướng dẫn của GV.
- Giữ trật tự trong trường học, chăm chú
nghe giảng bài.
- Làm bài tập đầy đủ.
Hoạt động 3: Luyện tập
- HS thực hành theo nhóm
- Yêu cầu HS mở SGK, đếm que tính,
- Nhóm nhận xét - bổ sung
bảng con,...
- GV theo dõi, uốn nắn hướng dẫn cách
giở sách (xác định phần bài học và bài tập).
Hoạt động 4: Củng cố
- HS theo dõi nhận xét của


- Gv nêu yêu cầu cần chuẩn bị để học giáo viên
toán.
- Nhắc nhỡ HS bao bì SGK, bài tập.
- Giữ gìn ĐDMT để sử dụng lâu dài.
- Nhận xét tiết học - ưu điểm và hạn chế.
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị bộ đồ dùng học
tập giữ gìn, chuẩn bị đầy đủ trước khi đến
lớp. Xem bài học sau toán cho tốt hơn

Tuần 1


Ngày soạn: 24 - 08 - 2010

NHIỀU HƠN - ÍT HƠN
I. Mục tiêu

- HS hiểu và nằm được nội dung về khái niệm nhiều hơn ít hơn
- HS biết phân biệt nhóm đồ vật - số lượng
- Rèn kĩ năng phân tích, so sánh
- Phát triển tư duy.
II. Chuẩn bị
- SGK, SGV, các phương pháp dạy học,..
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: KTBC
- GV yêu cầu Hs nhắc lại nội dung cần
- Hs trả lời
chuẩn bị để học Toán, gọi tên các đồ vật,.
- Gv nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
- GV giới thiệu bài học.
HS tập so sánh, các
- Gv thao tác cho HS nhận biết ( ít hơn nhóm nhận xét.
nhiều hơn)
+ 4 que đỏ và 5 que xanh ( đỏ ít hơn
xanh)
+ Gà ít hơn vịt
+ Gấu ít hơn bướm.
* Nhiều hơn
- Trai nhiều hơn gái ( 2 trai 1 gái)
- Cam nhiều hơn bưởi
- Bi nhiều hơn bóng
Hoạt động 3: Luyện tập
- Cho thao tác trên ĐDTQ
+ Thỏ ít hơn gà
- HS thực hiện và nêu kết quả
+ Xe ít hơn bóng
- Lớp bổ sung
+ Thước ít hơn que
+ Cam nhiều hơn mậm


+ Bướm nhiều hơn hoa
- HS theo dõi chú ý
- GV đánh giá nhận xét.
Hoạt động 4: Củng cố
- Gv cho Hs mở SGK qua sát và nêu kết
qur so sánh các nhóm đồ vật.
- Gv so sánh từng phần và mở rộng kiến
thức.
- Dặn dò: về nhà xem lại bài học. Xem
bài học sau toán cho tốt hơn

Tuần 1
Ngày soạn: 26 - 08 - 2010


HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN
I. Mục tiêu
- HS hiểu hình vuông là hình có 4 góc vuông được tạo bởi 4 cạnh bằng nhau,
- Hình tròn là hình có dạng cong được tạo bởi nét cong kín.
- HS gọi đúng tên, đúng hình.
II. Chuẩn bị
- SGK, SGV, các phương pháp dạy học,..
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: KTBC
- GV yêu cầu Hs so sánh:
- Hs trả lời
+ xe đạp ít hơn ô tô và ngược lại
+ Gấu nhiều hơn thỏ
- Gv nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
1. GV giới thiệu hình vuông tao bởi 4 góc - Cho 2 HS nhắc lại.
vuông ( liên hệ: khăn tay, gạch ống, bánh
qui,..)
2. Hình tròn
- Cho HS xem tranh bánh xe có dáng - HS thảo luận trả lời
tròn, cái đồng hồ.
- Hình tròn tạo bởi các nét cong kín.
- GV vẽ 2 hình vuông, tròn lên bảng
Hoạt động 3: Luyện tập
- Tô màu cho hình
- HS tô màu vào các hình 1, 2, 3 khác
nhau.
- GV theo dõi uốn nắm.
* Tập vẽ hình
- GV vẽ hình ở bảng lớn cho HS xem
- HS thao tác vẽ hình


- Muốn vẽ hình tròn dùng compa.
- HS vẽ bảng nháp ở lớp vẽ vào vở bài
tập.
Hoạt động 4: Củng cố
- Yêu cầu HS gọi tên các hình theo hiệu
lệnh của GV
- HS vẽ 2 hình vuông và hình
- Dặn dò: về nhà xem lại bài học. Xem tròn
bài học sau toán cho tốt hơn

Tuần 1
Ngày soạn: 27 - 08 - 2010


HÌNH TAM GIÁC
I. Mục tiêu
- HS nhận biết được hình tam giác trong các loại hình
- Hình tam giác có 3 góc nhọn được tạo bởi các nét thẳng xiên.
- HS vẽ được hình tam giác và các vật tam giác
II. Chuẩn bị
- SGK, SGV, các phương pháp dạy học,..
III. Hoạt động dạy học
GV
Hoạt động 1: KTBC
- GV cho HS gọi tên 2 hình trên bảng

- Gv nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
1. GV giới bài
2. Nội dung
- Cho HS quan sát và thảo luận

HS
- Hs trả lời
- Lớp nhận xét bổ sung

- Cho HS quan sát tranh - Thảo
luận.

- Kết luận: Tam giác có 3 góc nhọn
Hoạt động 3: Luyện tập
- Tô màu cho hình
- Tô màu và vẽ hình tam giác.
- HS tô màu vào các hình 1
- GV theo dõi uốn nắm.
* Tập vẽ hình
- GV hướng dẫn HS vẽ hình tam giác
* Ghép hình
- Cho HS xác định điểm cần cắt để ghép - Gọi tên các hình


hình mới

- Gv kết luận
- HS thảo luận và trả lời
+ Hình tam giác có 3 góc nhọn
- Tìm vật có dạng hình tam giác ( mái
nhà, điểm báo đi đường, thước ê kê,..)
- GV nhận xét và bổ sung.
Hoạt động 4: Củng cố
- Yêu cầu HS gọi tên các hình các hình
lắp ghép hình tam giác
- Dặn dò: về nhà xem lại bài học, ghép
các mô hình. Xem bài học sau toán cho tốt
hơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×