Tải bản đầy đủ

dao duc

Tuần 1
Ngày dạy: 23/08/2010

( Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Học sinh biết được: trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi
học, vào học lớp 1 em sẽ có nhiều bạn mới, có thầy giáo, cô giáo mới,
trường lớp mới, em sẽ học được nhiều điều mới lạ.
- Học sinh phải có thái độ vui vẻ, phấn khởi đi học, tự hào mình là
học sinh lớp 1.
- Biết yêu quý bạn bè, thầy cô, trường lớp.
II. Chuẩn bị
- Vở BTĐĐ, tư liệu, ppgd,...
III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:
- Vòng tròn giới thiệu tên.


- 4 vòng mỗi vòng 7 em.

- Hướng dẫn học sinh đứng vòng tròn và
điểm danh từ 1 đến hết.
- Em số 1 giới thiệu tên của mình, em - Lớp tiến hành chơi bài tập
giới thiệu tên em số 1 và tên của em.

1.
1


- GV theeo dõi nhận xét khi chơi.
- Hướng dẫn thảo luận khi chơi trò chơi
qua các câu hỏi:

- Hoạt động nhóm.

+ Trò chơi giúp em điều gì?

- Nhóm trả lời 4 em.

+ Khi giới thiệu tên mình em cảm thấy
ra sao?
- GV kết luận: Mỗi người đều có một cái - Lớp nhận xét và cho vài em
tên, trẻ em có quyền có họ tên.
nhắc lại.
Hoạt động 2: Tự giới thiệu sở thích
của mình

- Hướng dân nhóm bài tập

- Yêu cầu giới thiệu với bạn bên cạnh 2. Mỗi nhóm 2 bạn.
đều em thích.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: Mỗi người đều có một sở
thích khác nhau, cần phải tôn trọng sở
thích riêng của bạn.

Hoạt động 3: Kể về ngày đầu tiên đi
học của mình.
- GV hướng dẫn bằng các câu hỏi:
+ Em đã mong chờ và chuẩn bị như thế
nào?
+ Bố mẹ anh chị...
+ Em có thấy vui
+ Em sẽ làm gì?
- Gv kết luận: Vào lớp 1 mỗi em sẽ có

- Lớp bổ sung cho vài em
nhắc lại.
2


thêm nhiều bạn mới và học thật giỏi
ngoan.

Tuần 2
Ngày dạy: 30/08/2010

( Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Học sinh biết được: trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi
học, vào học lớp 1 em sẽ có nhiều bạn mới, có thầy giáo, cô giáo mới,
trường lớp mới, em sẽ học được nhiều điều mới lạ.
- Học sinh phải có thái độ vui vẻ, phấn khởi đi học, tự hào mình là
học sinh lớp 1.
- Biết yêu quý bạn bè, thầy cô, trường lớp.
II. Chuẩn bị
- Vở BTĐĐ, tư liệu, ppgd,...
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học
3


sinh
Hoạt động 1: Quan sát và kể chuyện.
- Yêu cầu học sinh quan sát bài tập 4 và - Hoạt động nhóm và đại
chuẩn bị kể chuyện theo tranh.

diện nhóm 6-8 em kể lại

- GV kể lại chuyện thao tác từng tranh.

truyện tranh.

+ T 1: Đây là bạn Mai 6 tuổi, năm nay, Mai
vào lớp 1, cả nhà vui vẻ, chuẩn bị cho Mai
đi học.

- HS nhận xét bổ sung.

+ T 2: Mẹ của Mai đưa Mai đến trường.
Trường Mai rất đẹp, cô giáo đón Mai vào
lớp.
+ T 3: Cả lớp học, Mai học được nhiều
điều mới.
+ T 4: Mai có thêm nhiều bạn mới.
+ T 5: Về nhà Mai mới kể với bố mẹ, về
trường lơp thầy cô và các bạn. Cả nhà vui
vẻ vì Mai là học sinh lớp 1.
Hoạt động 2:
- Cho HS vui múa hát.
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
- GV sơ bộ lại các bài tập vừ học.
- Hướng dẫn học sinh đọc thơ “ Năm
nay em lớn lên, rồi không còn nhỏ nữa,

- Hát về lớp em.

- 6 đến 8 em đọc lại +
động tác.

- HS theo dõi và đọc lại từ
1 đến 5.

như hồi lên 5”
4


- Gv kết luận: Chúng ta cần học giỏi để
xứng đáng là học sinh lơp 1.
- Dặn dò
+ Về xem lại các bài tập vừa học của
mình.
+ Xem bài tập tiếp theo, giờ sau học tốt
hơn.

Tuần 3
Ngày dạy: 06/09/2010

(Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu: Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Ích lợi của việc ăn mặc sạch sẽ.
- Biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng.
II. Chuẩn bị
5


- Vở BTĐĐ, SGK, PPGD,...
III. Các hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Yêu cầu nêu tên các bạn trong lớp hôm nay - Hoạt động nhóm, HS
có đầu tóc quần áo gọn gàng, sạch sẽ, vì trả lời.
sao?
Hoạt động 2: Quan sát trả lời

- Quan sát và trình bày.

- Bài tập 1: Giải thích yêu cầu bài tập 1, - Lớp nhận xét.
hướng dẫn quan sát.
- GV nhận xét, bổ sung nhấn mạnh cá nhân
sạch sẽ.

- HS quan sát và trình

- Bài tập 2: Yêu cầu của tập 2 là chọn một bộ bày theo nhóm.
quần áo đi học cho bạn nữ và bạn nam.
- Gv nhận xét - bổ sung.

- Lớp nhận xét vài em

- Mặc quần áo đi học phải phẳng phiêu, lành nhắc lại.
lặng, sạch sẽ, gọn gàng.
- Không mặc quần áo nhào nát, rách, tuột chỉ,
đứt khuy, xộc xệch đến lớp.

6


Tuần 3
Ngày dạy: 06-09-2010

7


(Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu: Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Ích lợi của việc ăn mặc sạch sẽ.
- Biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng.
II. Chuẩn bị
- Vở BTĐĐ, SGK, PPGD,...
III. Các hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: Quan sát và trả lời
- Yêu cầu học sinh quan sát các tranh ở bài - Lớp quan sát theo nhóm.
tập 3 và trả lời các câu hỏi sau:

- Hướng dẫn nhóm trình

+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

bày trước lớp.

+ Bạn có gọn gàng, sạch sẽ không?
- GV nhận xét và bổ sung.
- Kết luận: Chúng ta nên như các bạn 1, 3,
4, 5, 7, 8 và không nên làm theo các bạn 2 và
6.
Hoạt động 2. Bài tập 4
- Nêu yêu cầu bài: Em hãy giúp bạn sửa soạn
quần áo, đầu tóc, cho gọn gàng.
- Gv nhận xét - bổ sung.
Hoạt động 3:
8


- Bắt giọng cho cả lớp bài hát: “Rửa mặt
như mèo”.
- Hỏi: Lớp mình có bạn nào giống như mèo
không?
- GV: Ý thức giáo dục vệ sinh cá nhân.
Hoạt động 4. Đọc thơ.

- HS đọc( từ 6 đến 8 em)

- Đầu tóc em phải chải gọn gàng, áo quần
sạch sẽ em càng thêm vui.
Hoạt động 5: Củng cố
- GV nêu câu hỏi và gọi học sinh trả lời bất

- HS lắng nghe và trình bày
ý kiến.

kì:
+ Như thế nào là đầu tóc gọn gàng sạch sẽ?
+ Vì sao cần phải giữ gìn về sinh thân
thể?
- Dặn dò: Về nhà xem bài học tiếp theo giờ
sau học tốt hơn.

9


Tuần: 4
Ngày soạn: 20-09-2010

(Tiết 1)

I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền học hành, biết giữ gìn đồ dùng
học tập sạch sẽ.
- Giúp các bạn thực hiện tốt việc học của mình.
- H ọc sinh biết yêu quý đồ dùng và sách vỡ cảu mình.
II. Chuẩn bị
- Vở BTĐĐ, SGK, các PPGD,..
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: Bài tập 1 - Tô màu
- GV nêu yêu cầu tô màu vào các đồ dùng học
tập.

- HS tô màu vào các
đồ dùng học tập

- GV nhận xét - bổ sung.
Hoạt động 2: Thảo luận
- GV yêu cầu từng đôi HS giới thiệu về
đồ dùng học tập (ĐDHT)của mình, theo
10


gợi ý:
+ Tên ĐDHT, đồ dùng đó dùng để làm gì?
+ Cách giữu gìn ĐDHT.
- GV Nhận xét - Kết luận: Được đi học là
một quyền lợi của trẻ em, các em cần
thực hiện tốt quyền đi học của mình.
Hoạt động 3: Thực hành
- Đánh dấu vào ô vuông trong những
tranh có hành động đúng.
- GV nhận xét giải thích hành động của
những bạn 1, 2, 6 là đúng, còn 1, 4 là sai.
- GV nhận xét - kết luận:
+ Cần phải giữ gìn ĐDHT không làm
bẩn, viết vẽ bậy vào sách vỡ, không gập,
xé,...

- HS làm bài tập.
- HS nhận xét - bổ
sung

+ Học xong cần cất đồ dùng dạy học tập
đúng nơi quy định.

11


Tuần 6
Ngày dạy: 27-09-2010

(Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu: Trẻ em có quyền học hành, biết giữ gìn đồ dùng
học tập sạch sẽ.
- Giúp các bạn thực hiện tốt việc học của mình.
- H ọc sinh biết yêu quý đồ dùng và sách vỡ cảu mình.
II. Chuẩn bị
- Vở BTĐĐ, SGK, các PPGD,..
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: “ Thi vỡ ai đẹp nhất”
- Yêu cầu HS thi là ĐDHT và sách vỡ: - Vòng 1 nhóm.
12


Sách vỡ không quăn mép bao bì, cẩn - Kết luận và chấm điểm.
thận, sạch sẽ xếp lên bàn.
- BGK nhận xét từng bộ của HS so
sánh để chọn ra những ĐDHT và sách
vỡ đẹp nhất.
- GV công bố kết quả khen thưởng
các tổ và cá nhân thắng cuộc.
Hoạt động 2: Hát tập thể

- Lớp hát tập thể.

- Hướng dẫn HS hát bài “Sách vỡ thân
yêu ơi”.
Hoạt động 3: Ghi nhớ

- HS đọc 8 - 10 em

- Gv đọc mẫu 2 lần: Muốn cho sách
vỡ bền lâu, đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ
gìn.
- Hướng dẫn đọc cá nhân và đồng
thanh.
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò

- HS đọc.
- HS theo dõi- nhận xét

- Cần phải giữ gìn sách vỡ, ĐDHT
sạch sẽ.
- Biết giữ gìn ĐDHT giúp các em thực

hiện tốt quyền được học cảu mình.
- Dặn dò: Xem bài bài học tiếp theo giờ
sau học tốt hơn.

13


Tuần 7
Ngày dạy: 04-10-2010

(Tiết 1)
I. Mục tiêu
- HS hiểu: Trẻ em có quyền có gia đình được cha mẹ yêu thương,
chăm sóc.
- Trẻ em phải biết kính trọng và lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh
chị em và phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
II. Chuẩn bị
14


- Vở BTĐĐ, SGK, PPGD,...
III. Hoạt động dạy học

GV

HS

Hoạt động 1: Khởi động
- Yêu cầu cả lớp hát bài “Cả nhà - HS hát tập thể.
thương nhau”

- Hoạt động theo nhóm.

- Kể về gia đình em.
- Hướng dẫn HS kể về gia đình
mình bằng các câu hỏi:
+ Gia đình em có những ai?
+ Bố mẹ tên gì? Bao nhiêu tuổi?
+ Anh chị tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Đang học lớp mấy?
Hoạt động 2:
- Gia đình mình gồm có: Ông, bà, - Hoạt động cá nhân, kể về gia
cha mẹ, anh chị em trong một tổ đình mình.
ấm phải biết thương yêu và đùm
bọc lẫn nhau. Mình phải biết tôn

- Lớp bổ sung.

trọng và lễ phép với mọi người
xung quanh
- Gv nhận xét và kết luận

15


Tuần 8
Ngày dạy: 11-10-2010

(Tiết 2)
16


I. Mục tiêu
- HS hiểu: Trẻ em có quyền có gia đình được cha mẹ u thương,
chăm sóc.
- Trẻ em phải biết kính trọng và lễ phép với ơng bà, cha mẹ, anh
chị em và phải u thương, đùm bọc lẫn nhau.
II. Chuẩn bị
- Vở BTĐĐ, SGK, PPGD,...
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: HS tự liên hệ bản thân
- Em lễ phép, vâng lời ai?
- Trong tình huống nào? Khi đó ông
bà, cha mẹ dạy bảo em điều gì?

- Vài HS trình bày trước
lớp.

- Em đã làm gì khi đó?
- Kết quả ra sao? Họ có thái độ gì
với em?
- Kết luận: GV nhận xét chung, khen
ngợi những em biết lễ phép, vâng lời ông
bà , cha mẹ..
Hoạt động 2: Bài tập 3: Đóng vai theo
tranh.
- Chia nhóm, phân vai

- Nhóm 4- 6 HS
- Các nhóm thảo luận,
chuẩn bò sắm vai
- Các nhóm thực hiện
17


- GV nhận xét chung và khen ngợi trò chơi sắm vai
các nhóm.

- HS tự phân tích và
nhận xét

Hoạt động 3: Cả lớp hát bài: “Cả nhà
thương nhau”
- GV hướng dẫn lớp hát.

- Cả lớp hát

Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò
- Về nhà tập lễ phép, vâng lời người
lớn trong gia đình.
- Xem trước bài mới

Tuần 9
Thứ

,ngày

tháng

năm 2010

Tiết 1
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu đối với anh chò cần phải lễ phép, vói em nhỏ
cần phải nhường nhòn, có như vậy anh em mới hòa thuận, cha mẹ
mới vui lòng.
18


- Biết cư xử lễ phép với anh chò và nhường nhòn em nhỏ trong
một gia đình.
II. Chuẩn bò
- Vở BT, SGK, các phương pháp giảng dạy,...
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: n đònh
- Quan sát tranh và trả lời câu
hỏi GV kể chuyện của bạn long.

- HS quan sát thảo
luận

- Minh họa bằng tranh nêu câu
hỏi cho lớp thảo luận.
- GV chốt ý
+ Tổ 1: Nói lời cảm ơn khi anh

- Hs trả lời nội dung
tranh
- Lớp nhận xét.

cho cam
+ Tổ 2: chò giúp em mặc áo cho
búp bê hòa thuận
- Kết luận: anh chò em trong gia
đình phải hào thuận.
Hoạt động 2: thảo luận
- Cho HS xem tranh bài tập 1
- Nêu nội dung tranh và cách giải
quyết tình huống.
+ Theo em, ban Lan giải quyết
tình huống bằng cách nào? Vì sao
làm như vậy?

- HS phân tích, hoạt
động nhóm, đại diện
nhóm nêu cách giải quyết
tình huống.
19


- GV kết luận từng phần

- Lớp nhận xét bổ
sung

+ Tổ 1: Nhường cho bé chọn
trước là đáng khen. Thể hiện chò yêu
em biết nhường nhin em nhỏ.

- Lớp theo dõi

+ Tổ: đưa cho em mượn và
hướng dẫn cách chơi.
Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
- GV củng cố bài
- Về nhà xem bài chuẩn bò cho
tiết học sau.

Tuần 10
Thứ

,ngày

tháng

năm 2010

Tiết 2
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu đối với anh chò cần phải lễ phép, vói em nhỏ
cần phải nhường nhòn, có như vậy anh em mới hòa thuận, cha mẹ
mới vui lòng.

20


- Biết cư xử lễ phép với anh chò và nhường nhòn em nhỏ trong
một gia đình.
II. Chuẩn bò
- Vở BT, SGK, các phương pháp giảng dạy,...
III. Hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: Bài tập 3
- GV giải thích cách làm nối các bức
tranh với các bức tranh với chủ đề nên và
không nên cho phù hợp.
- Gv kết luận:

- Hoạt động ca
nhân

vài

em

lên

bảng làm bài tập.

+ Tổ 1( không nên): vì làm anh mà
không cho em chơi chung.
+ Tổ 2 ( nên): vì anh biết hướng dẫn

- HS theo dõi

em học chữ.
+ Tổ 3 ( nên): vì hai anh em biết bảo
nhau làm công việc nhà.
+ Tổ 4 ( không nên): vì chò tranh nhau
với em quyển truyện tranh mà không biết
nhường nhòn em.
+ Tổ 5( nên): vì anh biết dỗ em để cha
mẹ làm việc nhà.
Hoạt động 2: Đóng vai
- GV chia nhóm và cho các em đóng
vai theo tình huống.
- GV nhận xét - Kết luận:

- Mỗi nhóm 4 HS,
21


+ Là anh chò cần phải nhường nhòn em các nhóm lên đóng
nhỏ.

vai.

+ Là em cần phải vâng lời anh chò

- Cả lớp nhận
xét - bổ sung.

Hoạt động 3:
- GV gợi mở để cho HS thực hiện.
- Kể tên tấm gương lễ phép nhường
nhòn.

- Hoạt động cá

- GV nhận xét - bổ sung
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò

nhân.

- GV kết luận bài học: Giáo dục các
em về ý thức hành vi theo bài học.
- GV đọc 2 lần ghi nhớ:
“Chò em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc mọi đời yên vui”

- Cá nhân đọc to

- Dặn dò: Về nhà học bài và chuẩn bò
cho tiết học sau.
Tuần 11
Thứ hai, ngày

tháng

năm 2010

Tiết 1
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu, trẻ em cos quyền có quốc tòch. Quốc kì Việt Nam
là lá cờ đỏ, ở giửa có ngôi sao vàng năm cánh.
- HS biết tự hào mình là người Việt Nam, biết tôn kính lá quốc kì là
yêu quý Việt Nam.
II. Chuẩn bò
22


Vỡ bài tập, bút màu, giấy, ....
III. Các hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: n đònh kiểm tra bài cũ
- GV nêu câu hỏi cho HS trả lời.

- Hát vui

- GV nhận xét và cho điểm

-HS trả lời 3-5 em

Hoạt động 2: Quan sát và trả lời

- Lớp nhận xét

- Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
- Các bạn là người nước nào? Vì sao
em biết?

- Hoạt động nhóm
và đại diện nhóm trả lời

- GV nhận xét và kết luận: Các bạn câu hỏi bài tập 1.
đang giới thiệu và làm quen với nhau. Mỗi
bạn có quốc tòch riêng, Quốc tòch chúng ta
là người Việt Nam
Hoạt động 3: Quan sát và trả lời
- GV yêu cầu HS quan sát bài tập 2,
đàm thoại câu hỏi:
+ Những người trong tranh đang làm gì?
+ Tư thế đứng như thế nào?
+ Vì sao họ đứng nghiêm trang?
- Gv kết luận: Quốc kì tượng trưng cho
một nước, quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ,
ngôi sao vàng năm cánh. Quốc ca là bài

- HS theo dõi

hát chính thức của một nước dùng khi chào
cờ phải đứng trang nghiêm, không nói
chuyện với nhau.
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò
23


- Gv kết luận: phải nghiêm trang khi
chào cờ, để bày tỏ lòng tôn kính lá quốc kì.
- Về nhà học bài, xem tiếp bài.

Tuần 12
Thứ hai, ngày

tháng

năm 2010

Tiết 2
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu, trẻ em cos quyền có quốc tòch. Quốc kì Việt Nam
là lá cờ đỏ, ở giửa có ngôi sao vàng năm cánh.
- HS biết tự hào mình là người Việt Nam, biết tôn kính lá quốc kì là
yêu quý Việt Nam.
II. Chuẩn bò
24


Vỡ bài tập, bút màu, giấy, ....
III. Các hoạt động dạy học
GV

HS

Hoạt động 1: Thực hành
- Gv làm mẫu “ chào cờ” và

- HS thực hành theo từng

yêu cầu Hs thực hành, từng nhóm, nhóm, mỗi nhóm 4 em.
cả lớp.
- GV hô lệnh cho cả lớp thực
hành.
Hoạt động 2: Thi đua
- GV phổ biến cuộc thi “chòa

- HS nhận việc và thảo luận.

cờ” giữa các tổ.
- Gv gọi bất kì nhóm nào tiến
hành chào cờ.
- GV theo dõi, nhận xét, công
bố điểm.
- Khen tổ thực hiện tốt.
Hoạt động 3: Vẽ - Tô màu lá
quốc kì.
- GV yêu cầu vẽ - tô màu lá

- Các tổ thi đua thực hành.
- Trình bày tranh vẽ 6-8 HS

quốc kì đúng đẹp không quá thời
gian.
- GV nhận xét.
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò
- GV kết luận:
+Trẻ em có quyền có quốc

- HS đọc.
- Lớp bổ sung

tòch, quốc tòch chúng ta là Việt
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×