Tải bản đầy đủ

13a(chao hoi va tam biet)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 13: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (tiết 1)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS hiểu được:
-Cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay
-Khi chào hỏi, tạm biệt, cần nói rõ ràng, nhẹ nhàng, vừa đủ nghe vớo lời xưng hô phù hợp với người mình
chào, tạm biệt nhưng không được gây ảnh hưởng đến những người xung quanh
2/ Học sinh có thái độ:
-Tôn trọng mọi người
3/ Học sinh thực hiện được hành vi chào hỏi, tạm biệt trong cuộc sống hàng ngày
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Tranh vẽ
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới:
Họat động 1: Thảo luận bài tập 1
-Thảo luận, phân tích tranh ở bài tập 1:
Trong từng tranh có những ai?
Chuyện gì xảy ra với các bạn nhỏ?
Các bạn đã làm gì khi đó?
Noi theo các bạn, các em cần làm gì?
-Kết luận:
Tranh 1: Trong tranh có bà cụ già và hai bạn
nhỏ, họ gặp nhau trên đường đi. Các bạn đã vòng
tay lễ phép chào hỏi bà cụ. Noi theo các bạn đó,
các em cần chào hỏi khi gặp gỡ
Tranh 2: Có 3 bạn HS đi học về, các bạn giơ
tay vẫy chào tạm biệt nhau. Khi chia tay, chúng
ta cần nói lời tạm biệt
Hoạt động 2: Trò chơi sắm vai
-Giao từng cặp HS thể hiện việc chào hỏi hay
tạm biệt với mọi người xung quanh
-GV tổng kết
Hoạt động 3:Làm bài tập 2
-Cho HS làm bài tập 2
Trong từng tranh, các bạn nhỏ gặp chuyện gì?
Khi đó các bạn cần làm gì cho chúng?
-Kết luận theo từng tranh
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS thảo luận theo nhóm
-Trình bày kết quả, bổ sung ý kiến cho từng tranh

-Mỗi cặp thể hiện một đối tượng cụ thể.
-Diễn vai, lớp nhận xét

-HS thảo luận theo nhóm
-Trình bày kết quả, bổ sung ý kiến cho từng tranh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×