Tải bản đầy đủ

11b(di bo dung quy dinh)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 11: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS hiểu được:
-Đi bộ đúng quy đònh là đi trên vỉa hè, theo tín hiệu giao thông, theo vạch sơn quy đònh, ở những đường
giao thông khác thì đi sát lề đường phía bên tay phải
-Đi bộ đúng quy đònh là bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, không gây vản trở việc đi lại của
mọi người.
2/ Học sinh có thái độ:
-Tôn trọng quy đònh về đi bộ theo luật đònh và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện
3/ Học sinh thực hiện việc đi bộ đúng quy đònh trong cuộc sống hàng ngày
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Tranh vẽ, mô hình đèn xanh- vàng - đỏ
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Họat động 1: Làm bài tập 4
-Cho HS làm bài tập
Nối tranh vẽ người đi bộ đúng quy đònh với khuôn mặt “tươi
cười” và giải thích vì sao
Đánh dấu + vào ô trống dưới tranh tương ứng với việc em đã
làm.
-Kết luận:
Tranh 1, 2, 3, 4, 6: đúng
Tranh 5, 7, 8: sai
Hoạt động 2: Thảo luận bài tập 3
-Quan sát từng tranh ở bài tập 3 cho biết:
Các bạn nào đi đúng quy đònh? Bạn nào sai quy đònh? Vì sao?
Những bạn nào đi dưới lòng đường có thể gặp nguy hiểm gì?
Nếu thấy bạn mình đi như thế, các em sẽ nói gì với bạn?
-GV kết luận: Hai bạn đi trên vỉa hè là đúng quy đònh, ba bạn đi
dưới lòng đường là sai. Đi dưới lòng đường như vậy gây cản trở
giao thông, có thể gây tai nạn nguy hiểm. Nếu thấy bạn mình đi
như thế, các em cần khuyên bảo các bạn đi trên vỉa hè, vì đi
dưới lòng đường là sai, là nguy hiểm
Hoạt động 3: Tham gia trò chơi theo bài tập 5
-GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi về giao thông đường phố
để giúp các em vừa vui chơi, lại vừa học tập, vừa nhớ bài hơn
-Nhận xét chung và công bố kết quả của các nhóm thắng cuộc
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài

IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-Từng HS làm bài tập
-Trình bày kết quả trước lớp, bổ sung
ý kiến, tranh luận với nhau

-Từng cặp HS quan sát và thảo luận
-Trình bày kết quả, bổ sung ý kiến
cho từng tranh


-HS thực hiện trò chơi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×