Tải bản đầy đủ

11a(di bo dung quy dinh)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 11: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH (tiết 1)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS hiểu được:
-Đi bộ đúng quy đònh là đi trên vỉa hè, theo tín hiệu giao thông, theo vạch sơn quy đònh, ở những đường
giao thông khác thì đi sát lề đường phía bên tay phải
-Đi bộ đúng quy đònh là bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, không gây vản trở việc đi lại của
mọi người.
2/ Học sinh có thái độ:
-Tôn trọng quy đònh về đi bộ theo luật đònh và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện
3/ Học sinh thực hiện việc đi bộ đúng quy đònh trong cuộc sống hàng ngày
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Tranh vẽ, mô hình đèn xanh- vàng - đỏ
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Họat động 1: Phân tích tranh (bài tập 1)
-Thảo luận, phân tích tranh ở bài tập 1:
Tranh 1: Hai người đi bộ đang đi ở phần đường nào?
Khi đó, đèn tín hiệu giao thông có màu gì?
Vậy ở thành phố, thò xã,… khi đi bộ qua đương thì theo quy đònh gì?
Tranh 2: Đường đi nông thôn ở tranh 2 có gì khác so với đường ở thành
phố?
Các bạn đi theo phần đường nào?
-Kết luận: Tranh 1: Ở thành phố, cần đi bộ trên vỉa hè, khi qua đường thì
theo tín hiệu đèn xanh, đi vào vạch sơn trắng quy đònh (GV giới thiệu mô
hình đèn xanh- vàng- đỏ)
Tranh 2: Ở nông thôn, đi theo lề đường phía tay phải
Hoạt động 2: Làm bài tập 2
-Quan sát từng tranh ở bài tập 2, cho biết: Những ai đi bộ đúng quy đònh,
bạn nào sai? Vì sao? Như thế có an toàn không?

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS lần lượt trả lời các
câu hỏi trên theo từng
tranh

-Từng cặp HS quan sát và
thảo luận
-Trình bày kết quả, bổ
sung ý kiến cho từng tranh

-GV kết luận theo từng tranh
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế
-HS tự liên hệ và trình
-GV yêu cầu HS tự liên hệ
bày.
Hằng ngày, các em thường đi bộ theo đường nào? Đi đâu?
Đường ở đó như thế nào? Có đèn tín hiệu giao thông không? Có vạch
sơn dành cho người đi bộ không? Có vỉa hè không?
-GV tổng kết: Khen ngợi những HS đã biết đi bộ đúng quy đònh và đồng
thời nhắc nhở các em về việc đi lại hằng ngày, chú ý những đoạn đường

nguy hiểm
IV. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×