Tải bản đầy đủ

9a(le phep, vang loi th c)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 9: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (tiết 1)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS hiểu được:
-HS cần lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo là những người có công dạy dỗ các em nên người, rất thương yêu
các em.
-Để tỏ ra lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, các em cần chào hỏi thầy cô khi gặp gỡ hay chia tay, nói năng
nhẹ nhàng, dùng hai tay khi trao hay nhận vật gì đó từ thầy cô …, phải thực hiện theo lời dạy bảo của thầy
cô mà không được làm trái…
2/ Học sinh có thái độ:
-Yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo
3/ Học sinh có hành vi lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt hằng
ngày.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên

1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Họat động 1: Phân tích tiểu phẩm
-Hướng dẫn theo dõi các bạn diễn tiểu phẩm và cho biết nhân vật trong
tiểu phẩm cư xử với cô giáo thế nào?
-Hướng dẫn HS phân tích tiểu phẩm:
Cô giáo và HS gặp nhau ở đâu?
Bạn đã chào và mời cô giáo vào nhà như thế nào?
Khi vào nhà, bạn đã làm gì?
Hãy đoán xem, vì sao cô giáo lại khen bạn ngoan, lễ phép?
Các em cần học tập điều gì ở bạn?
-Kết luận: Khi cô giáo đến nhà chơi, bạn đã chào cô, mời cô vào nhà. Sau
đó bạn mời cô ngồi, uống nước bằng 2 tay, xin phép cô đi gọi mẹ … Lời nói
bạn thật nhẹ nhàng, thái độ vui vẻ, biết nói: thưa, ạ, biết cảm ơn cô… Như
thế bạn đã tỏ ra lễ phép với cô.
Hoạt động 2: Trò chơi sắm vai bài tập 1
-GV cho HS thảo luận tìm hiểu các tình huống ở bài tập 1, nêu cách ứng xử
và phân vai nhau

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS đóng tiểu phẩm

-HS thảo luận- trả lời- bổ
sung ý kiến của nhau.

-Thảo luận nhóm 2 HS, tự
chuẩn bò
-Thể hiện cách ứng xử
qua việc sắm vai

-Nhận xét chung: Khi gặp thầy cô giáo trong trườ, các em cần đứng lại, bỏ
mũ noun, đứng thẳng người và nói lời chào. Khi đưa sách vở cho thầy cô,
cần dùng 2 tay nói thưa gửi đàng hoàng.
Hoạt động 3: Thảo luận lớp về vâng lời thầy, cô
-HS nêu ý kiến.
-GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận
-Kết luận: Phải biết vâng lời thầy cô thì mới được mọi người yêu quý.

+Hát:
IV. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học.




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×