Tải bản đầy đủ

7b(di hoc deu, dung gio)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 7: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS hiểu được:
-Đi học đều và đúng giờ giúp các em tiếp thu bài tốt hơn, nhờ đó kết quả học tập sẽ tiến bộ hơn.
-Để đi học đều và đúng giờ, các em không được nghỉ học tự do, tùy tiện, cần xuất phét đúng giờ, trên
đường đi không la cà,…
2/ Học sinh có thái độ:
-Tự giác đi học đều và đúng giờ.
3/ Học sinh thực hiện được việc đi học đều và đúng giờ.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Đồ vật chơi sắm vai: chăn, gối, đồ chơi,…
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới:
Họat động 1: Học sinh tự liên hệ.
-GV cho vài HS tự liên hệ:
Hằng ngày, em đi học như thế nào?
Đi học như thế có đều và đúng giờ không?
-Kết luận: Khen ngợi những em luôn đi học đều và đúng giờ, nhắc nhở
những em chưa thực hiện tốt
Hoạt động 2: Làm bài tập 5.
-GV cho HS thảo luận tranh:
Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
Các bạn gặp khó khăn gì?
Các em học tập được điều gì ở các bạn nhỏ?
-Kết luận: Gặp trời mưa gió nhưng các bạn vẫn đi học bình thường, không
quản ngại khó khăn. Các em cần noi theo những bạn đó để đi học đều.
Hoạt động 3: Trò chơi sắm vai (bài tập 4)
-Giới thiêu tình huống của tranh bài tập 4
Các bạn Sơn , Hà đang làm gì?
Sơn, Hà gặp chuyện gì?
Sơn, Hà sẽ phải làm gì khi đó?
-Cho HS sắm vai
-Tổng kết:
Tranh 1: Hà khuyên bạn nên nhanh chân tới lớp, không la cà kẻo bò
muộn.
Tranh 2: Sơn từ chối việc đá bóng để đến lớp học, như thế mới là đi học
đều.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS đọc phần ghi nhớ
+Hát:
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS kể việc đi học của
mình

-HS thảo luận
-Trình bày kết quả, bổ
sung ý kiến.


-Từng nhóm HS thảo luận,
phân vai, và đóng vai.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×