Tải bản đầy đủ

4b(gia dinh em)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 4: GIA ĐÌNH EM (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS biết được:
-Trong gia đình thường có ông bà, cha mẹ, anh chò em. Ông bà, cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng,
giáo dục, rất yêu quý con cháu.
-Cần lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chò để mau tiến bộ, cho ông bà, cha mẹ vui lòng
2/ Học sinh có thái độ:
-Kính trọng, yêu thương, lễ phép với các thành viên trong gia đình
-Quý trọng, tán thành những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ..
3/ Học sinh biết thực hiện những điều ông bà, cha mẹ, anh chò dạy bảo.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Bài hát: Cả nhà thương nhau.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

-Hát
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Họat động 1: HS tự liên hệ bản thân
-Vài HS trình bày trước lớp.
-Câu hỏi:
Em lễ phép, vâng lời ai?
Trong tình huống nào? Khi đó ông bà,
cha mẹ dạy bảo em điều gì?
Em đã làm gì khi đó?
Kết quả ra sao? Họ có thái độ gì với
em?
-Kết luận: GV nhận xét chung, khen ngợi
những em biết lễ phép, vâng lời ông bà ,
cha mẹ..
Hoạt động 2: Bài tập 3: Đóng vai theo
tranh.
-Nhóm 4- 6 HS
-Chia nhóm, phân vai
-Các nhóm thảo luận, chuẩn bò sắm vai
-Các nhóm thực hiện trò chơi sắm vai
-HS tự phân tích và nhận xét
-GV nhận xét chung và khen ngợi các
nhóm.
Hoạt động 3: Cả lớp hát bài: “Cả nhà
thương nhau”
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Về nhà tập lễ phép, vâng lời người lớn trong gia đình.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×