Tải bản đầy đủ

4a(gia dinh em)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 4: GIA ĐÌNH EM (tiết 1)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS biết được:
-Trong gia đình thường có ông bà, cha mẹ, anh chò em. Ông bà, cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng,
giáo dục, rất yêu quý con cháu.
-Cần lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chò để mau tiến bộ, cho ông bà, cha mẹ vui lòng
2/ Học sinh có thái độ:
-Kính trọng, yêu thương, lễ phép với các thành viên trong gia đình
-Quý trọng, tán thành những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ..
3/ Học sinh biết thực hiện những điều ông bà, cha mẹ, anh chò dạy bảo.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Bài hát: Cả nhà thương nhau.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Họat động 1: Kể lại nội dung tranh
-Quan sát, kể lại nội dung tranh:
Trong tranh có những ai?
Họ đang làm gì? Ở đâu?
-Kết luận: Trong 3 bức tranh 1, 2, 3, các bạn nhỏ được sống
trong sự yêu thương, quan tâm của ông bà, cha mẹ về việc học
hành, vui chơi, ăn uống hằng ngày. Các bạn đó thật sung sướng
được sống trong những gia đình như vậy. Nhưng cũng còn một
số bạn trong cuộc sống vì nhiều nguyên nhân khác nhau phải
sống xa gia đình, cha mẹ mình. Chúng ta cần thông cảm và biết
giúp đỡ những bạn đó.
Hoạt động 2: Bài tập 1: Kể về gia đình em.
-Kể theo nhóm:
Gia đình em gồm có những ai?
Thường ngày, họ làm gì?
-Kết luận: Gia đình của các em không giống nhau, coa gia đình
thì có ông bà, cha mẹ, anh chò em, cũng có những gia đình thì
không có đủ như vậy. Tuy vậy, cô thấy các em ai cũng yêu quý
gia đình của mình. Vậy khi ông bà, cha mẹ dạy bảo mình thì
mình cần làm gì?
Hoạt động 3: Thảo luận toàn lớp.
-Câu hỏi:
Trong gia đình mình, hàng ngày, ông bà, cha mẹ thường căn
dặn mình điều gì?
Các em đã thực hiện điều đó như thế nào?
-GV nhận xét chung và khen ngợi một số HS.
+Hát:
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS thảo luận theo nhóm 2 HS
-Vài HS trình bày trước lớp.

-Kể theo nhóm 2 HS
-Một số HS kể trước lớp


-HS trả lời câu hỏi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×