Tải bản đầy đủ

2a(gon gang,sach se)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 2: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (tiết 1)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS biết được:
-Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ làm cho cơ thể sạch, đẹp, khỏe mạnh, được mọi người yêu mến.
-Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ là thường xuyên tắm gội, chải đầu tóc, quần áo được giặt sạch, đi giày dép
sạch, … mà không được lười tắm gội, mặc quần áo rách bẩn …
2/ Học sinh có thái độ:
-Mong muốn, tích cực, tự giác ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
3/ Học sinh thực hiện được nếp sống vệ sinh các nhân, giữ quần áo, giày dép gọn gàng, sạch sẽ ở
nhà cũng như ở trường và ở những nơi khác.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Một số đồ dùng: lược, gương, kẹp tóc, một vài bộ quần áo sạch đẹp,…
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:
Họat động 1: Bài tập 1: Thảo luận cặp đôi
-Thảo luận cặp đôi theo bài tập 1
Bạn nào có đầu tóc, quần áo, giày dép gọn gàng,
sạch sẽ?
Các con thích ăn mặc như bạn nào?
-Kết luận: Bạn thứ 8 trong tranh có đầu chải đẹp, áo
quần sạch sẽ, cài đúng cúc, ngay ngắn, giày dép cũng
gọn gàng. Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ như thế có lợi cho
sức khỏe, được mọi người yêu mến. Các con cần ăn mặc
như vậy.
Hoạt động 2: Học sinh tự chỉnh đốn trang phục của mình
-Yêu cầu từng HS tự xem lại các ăn mặc của mình và tự
sửa lại.
-GV nêu nhận xét
Hoạt động 3: Bài tập 2
-Chọn cho mình những quần áo thích hợp để đi học.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS thảo luận theo cặp
-Nêu kết quả thảo luận trước lớp

-Từng HS thực hiện nhiệm vụ: mượn lược,
kẹp tóc,… để làm.
-Tự kiểm tra nhau, sửa cho nhau

-Từng HS làm bài tập.
-Nêu kết quả và lí do vì sao chọn như vậy.

-Kết luận: Bạn nam có thể mặc áo số 6, quần số 8. Bạn
nữ có thể mặc váy số 1, áo số 2
-Cho HS xem những bộ quần áo đẹp
+Hát:
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Về nhà tự xem lại cách ăn mặc của mình trước khi đến trường.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×