Tải bản đầy đủ

1b(em la hs lop mot)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS biết được:
-Trẻ em đến tuổi phải đi học.
-Là HS, phải thực hiện tốt những quy đònh của nhà trường, những điều GV dạy bảo để học đươc nhiều
điều mới lạ, bổ ích, tiến bộ.
2/ Học sinh có thái độ:
-Vui vẻ, phấn khởi., tự giác đi học.
3/ Học sinh thực hiện việc đi học hàng ngày, thực hiện được những yêu cầu của GV ngay những
ngày đầu đến trường.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới:
Họat động 1: Học sinh kể về kết quả học tập
-Cho HS kể theo nhóm 2 người.
-GV đặt câu hỏi:
Các em được học gì sau hơn 1 tuần lễ?
Cô giáo đã cho em những điểm gì?
Các em có thích đi học không?
-Kết luận: Sau hơn 1 tuần đi học, các em đã bắt đều biết
viết chữ, tập đếm, tập tô màu, tập vẽ,… NHiều bạn trong
lớp đã đạt được điểm tốt, cô giáo khen. Cô tin tưởng các
em sẽ học tập tốt, chăm ngoan.
Hoạt động 2: Bài tập 4: Kể chuyện theo tranh
-Cho HS đặt tên bạn nhỏ ở tranh 1 và nêu nội dung ở
từng tranh:
Trong tranh có những ai?
Họ đang làm gì?
-Kết luận: Bạn nhỏ trong tranh cũng đang đi học giống
như các con. Trước khi đi học, bạn đã được mọi người
trong nhà quan tâm, chuẩn bò sách vở, đồ dùng học tập.
Đến lớp, bạn được cô giáo chào đón, được học, được vui
chơi. Sau buổi học, về nha, bạn kể lại việc học tập ở
trường cho bố mẹ nghe.
Hoạt động 3: Học sinh múa hát về trường mình, về việc
đi học.
Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh đọc câu thơ cuối bài.
+Hát: Đi học

Hoạt động của học sinh
-Hát

-HS kể chuyện theo cặp 2 người
-Một vài HS kể trước lớp.

-HS kể cho bạn bên cạnh
-Vài HS kể trước lớp.

-HS kể chuyện trong nhóm 2 người
-Một vài HS kể trước lớp.

IV. Củng cố, dặn dò:

-Nhận xét tiết học
-Về tập kể lại câu chuyện trong tranh cho gia đình nghe.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×