Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh ở trường TH cô hòa số 2 k giang2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TIẾNG ANH
TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. PHẦN MỞ ĐẦU:
1.1. Lý do:
Lịch sử và phát triển của nhân loại đã chứng minh rằng mục tiêu của giáo dục
đào tạo bao giờ cũng gắn liển với mục tiêu phát triển của xã hội. Mỗi thời kỳ lịch sử
đều có một mục tiêu giáo dục khác nhau, phù hợp với sự phát triển của xã hội giai đoạn
đó.
Trong giai đoạn hiện nay, sự giao lưu và hợp tác giữa các Quốc gia trong quá
trình phát triển khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ hiện đại đã làm cho các quốc gia
xích lại gần nhau, xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Đảng ta chủ trương đổi mới
căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu chiến lược của ngoại ngữ gắn chặt với những mục tiêu lớn của giáo dục
và đào tạo, được xác định trên 3 bình diện: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng có vai trò và vị trí quan
trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Trong đề án
dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020, mục tiêu đặt ra: “Đến năm 2020 là đa số thanh
niên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đều sử dụng ngoại ngữ một cách độc
lập, tự tin khi giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ,

đa văn hoá; biến ngoại ngữ thành thế mạnh khi tham gia thị trường lao động trong và
ngoài nước”.
Ngày nay, chúng ta đã thấy rõ rằng ngoại ngữ là yếu tố đặc biệt góp phần phát
triển khả năng của mọi dân tộc. Cùng với sự phát triển vũ bão của cuộc “Cách mạng
khoa học-công nghệ”, chiến lược phát triển ngoại ngữ đã trở thành bộ phận tất yếu của
chiến lược con người cho tương lai ở mọi quốc gia. Ngoại ngữ tạo điều kiện để cho các
dân tộc trên thế giới ngày càng hiểu và xích lại gần nhau hơn.
Chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới phong phú, đa dạng về ngôn
ngữ, điều này đòi hỏi mỗi người phải học hỏi và khám phá. Học ngôn ngữ là hình thành
một công cụ giao tiếp mới để trao đổi những tri thức khoa học, kiến thức tiên tiến, tìm
hiểu các nền nếp văn hóa, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết lẫn nhau, hình thành ý
-1-


thức công dân toàn cầu, góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân.
Thông qua việc học ngôn ngữ và tìm hiểu về nền kinh tế khác nhau, chúng ta có thể
hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và nền văn hóa của dân tộc mình.
Việt Nam đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, phải tìm ra con đường
sáng tạo để có thể hội nhập vào khu vực và thế giới, nhằm thực hiện thành công sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng. phát triển đất nước trong thời đại bùng
nổ công nghệ thông tin. Với bối cảnh đó, ngoại ngữ đã có một vai trò, vị trí mới về
chất:
- Thực sự trở thành công cụ giao tiếp cần thiết, phương tiện thông tin nhạy bén
và phong phú.
- Được nâng lên như vai trò của một năng lực phẩm chất cần thiết về nhân cách
của con người Việt Nam hiện đại.
Việc dạy học môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học đang được quan tâm đúng mức,
song còn nhiều điều phải bàn về nhận thức, về CSVC, đội ngũ nhà giáo, phương pháp
dạy học bộ môn, ...
Chính bởi lẽ đó, Tiếng Anh luôn được coi là một môn học quan trọng, là chìa
khóa giúp cho mỗi chúng ta mở rộng cánh cửa tương lai.
Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với kinh nghiệm trong quản lý tôi xin mạnh
dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng
dạy học môn Tiếng Anh trong trường Tiểu học " dưới góc độ là một người quản lý
trong trường học.
1.2. Điểm mới của đề tài:
Đây là một đề tài hoàn toàn mới chưa có tác giả nào nghiên cứu. Đề tài không
trùng với tên và biện pháp của đề tài nào trước đó, kể từ khi tôi nghiên cứu đề tài cho
đến thời điểm này.
Phạm vi áp dụng của đề tài: Áp dụng đối với công tác chỉ đạo dạy học môn Anh


văn trong nhà trường Tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Anh văn.

-2-


2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Thực trạng:
2.1.1. Thực trạng chung về dạy học Tiếng Anh trong nhà trường Tiểu học hiện
nay:
Trên thế giới hiện nay tiếng Anh đã trở thành phương tiện giao tiếp phổ biến và
tiện lợi nhất. Việc dạy và học tiếng Anh ở nhiều nước không còn giới hạn ở độ tuổi từ
11- 12 trở lên mà đã mở rộng đến lứa tuổi Tiểu học hoặc Mẫu giáo.
Ở Việt Nam việc dạy học môn tiếng Anh cho bậc tiểu học đã phổ biến. Trước
yêu cầu cấp thiết của xu thế hội nhập, Đảng và Nhà nước ta đã xác định “Giáo dục là
quốc sách hàng đầu” và đưa môn học Tiếng Anh vào dạy ở trường học như một môn
học bắt buộc. Nhìn chung, chất lượng dạy học của giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu
cầu nội dung chương trình giảng dạy. Hầu hết giáo viên đều yêu nghề, nhiệt tình trong
công tác, có nhiều cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với các đối tượng
học sinh. Liên tiếp trong nhiều năm qua, ngành giáo dục đã tổ chức các đợt tập huấn
thay sách giáo khoa cũng như bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng
Anh nên tất cả giáo viên đều được tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, cùng với
các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại đã được trang bị. Khả năng dạy học của giáo viên
ngày càng được nâng lên về chất.
Về phía học sinh, Tiếng Anh là một môn học khó đối với đa phần học sinh. Song
do nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn này đối với xã hội, đối với bản thân, các
em đã cố gắng nhiều và có thái độ động cơ học tập đúng đắn. Việc học Tiếng Anh ngày
càng được sự quan tâm ủng hộ của gia đình và xã hội. Chất lượng học tập đại trà ngày
càng được cải thiện rõ rệt. Về cơ sở vật chất: Một số trường trọng điểm đã xây dựng
được phòng dạy học tiếng Anh riêng, có đầy đủ các thiết bị hiện đại. Tất cả các trường
đều đảm bảo thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Anh.
Thực tế hiện nay, hiệu quả việc dạy học Tiếng Anh vẫn còn hạn chế, là một vấn
đề cần phải tiếp tục suy ngẩm. Tôi xin đưa ra một vài nguyên nhân sau:
* Trước hết về phía người dạy:
Giáo viên tuy có nhiều cố gắng trong việc vận dụng phương pháp giảng dạy theo
hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh, nhưng giáo viên chỉ có thể áp dụng
được đối với một số bài, một số tiết và một số bộ phận học sinh. Nguyên nhân một
phần là do nội dung chương trình sách giáo khoa quá tải, sĩ số học sinh đông trong một
lớp, sức học của học sinh còn hạn chế, một phần do một số giáo viên còn ít chịu khó
-3-


đầu tư vào các tiết dạy, quan tâm tìm tòi những phương pháp giảng dạy phù hợp với
từng đối tượng học sinh nên chất lượng, hiệu quả dạy học của bộ môn này chưa thật sự
như mong muốn. Qua thanh, kiểm tra, tìm hiểu cho thấy có rất nhiều tiết học học sinh
còn thụ động, giờ học ít sinh động mặc dù giáo viên có quan tâm đến việc tổ chức các
hoạt động học tập để phát huy sự hoạt động tích cực, sáng tạo của học sinh. Nhiều hoạt
động dạy học tích cực chỉ mới được sử dụng có tính hình thức, chưa được đầu tư, chuẩn
bị đúng mức và triển khai đúng qui trình nên chưa đạt hiệu quả cao. Các đối tượng học
sinh yếu kém chưa được quan tâm đúng mức để tạo điều kiện cho các em vươn lên.
Một bộ phận giáo viên phát âm Tiếng Anh còn chưa chuẩn xác, sai sót kiến thức cơ
bản. Đây là một vấn đề đòi hỏi sự tự bồi dưỡng không ngừng của bản thân mỗi thầy cô
giáo vì không thể có một khóa bồi dưỡng chuyên đề ngắn hạn nào có thể giúp giáo viên
giải quyết nhược điểm này.
Thực tế cho thấy rằng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở bậc Tiểu học hiện nay còn
hạn chế về năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học, và mức độ gắn bó với nghề
nghiệp, có sự chênh lệch đáng kể về trình độ chuyên môn. Do được tuyển dụng từ
nhiều nguồn khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng số trường và lớp có học
sinh chọn học môn Tiếng Anh cho nên “một bộ phận giáo viên còn yếu về trình độ
ngoại ngữ”, nhiều giáo viên còn hạn chế về phát âm, nhất là các âm cuối. Do đó giáo
viên khó có thể làm một hình mẫu chuẩn cho các em bắt chước. Năng lực Tiếng Anh
kém còn thể hiện ở chỗ đa số giáo viên không diễn đạt được một cách trôi chảy thứ
tiếng mình đang dạy. Hơn thế, họ thường có khuynh hướng dùng tiếng Việt trong giờ
dạy Tiếng Anh.
Ngoài ra, việc giáo viên luôn bám sát từng câu chữ trong sách giáo khoa chứ
không thoát ly khỏi sách để dẫn dắt học sinh đi theo mạch hứng thú nhằm tạo sự hấp
dẫn và kích thích tính tích cực, sáng tạo của học sinh cũng phản ánh sự hạn chế về năng
lực ngôn ngữ của họ. Sự yếu kém về năng lực chuyên môn còn thể hiện ở chỗ giáo viên
thiếu các biện pháp hỗ trợ cho học sinh nghe hiểu Tiếng Anh và không điều chỉnh được
ngôn ngữ cho phù hợp với trình độ của học sinh.
* Về phía học sinh và phụ huynh:
Bên cạnh những học sinh có hứng thú học ngoại ngữ vẫn còn không ít học sinh
cảm thấy không thích học hoặc cảm thấy khó khăn trong việc học bộ môn này. Tiếng
Anh là môn học bắt buộc cho học sinh các cấp và là môn thi bắt buộc cho học sinh các
cấp trên cấp Tiểu học. Mặc dù là môn học quan trọng, nhưng rất nhiều học sinh vẫn có
ý thức học đối phó hoặc chủ quan dẫn đến mất kiến thức cơ bản, học kém và do đó
-4-


không đạt kết quả cao trong học tập. Đa phần học sinh không tiếp cận với sách tham
khảo, các phần mềm học tiếng Anh hay Internet để học online, một số do không có điều
kiện, một số do gia đình hoặc bản thân các em không tìm tòi, đầu tư. Chương trình học
thì nặng và khô khan nên phần nào gây sự nhàm chán cho học sinh. Sự quan tâm của
gia đình còn rất hạn chế. Do đó, chất lượng học đại trà chưa cao.
Một bộ phận học sinh không nghiêm túc trong giờ học (nói chuyện, không chú ý
nghe thầy cô giảng bài); bị tác động bởi ngoài xã hội như: trò chơi điện tử, chát …Học
sinh chưa chăm học, chưa có ý thức tự giác trong học tập: như học bài và việc luyện
thực hành ở nhà, ...
Một số phụ huynh và học sinh chưa thấy được tầm quan trọng của việc học bộ
môn tiếng Anh nên chưa có đầu tư đúng mức; ít quan tâm đến vấn đề học tập của con
em.
* Về chương trình:
Hiện nay dạy học môn Tiếng Anh chưa có chương trình thống nhất cho học sinh
trong vùng miền, trong cả nước đối với mỗi khối lớp ở cấp Tiểu học, VD: chương trình
dạy học sách Let's go; Let's learn, …; sự tồn tại nhiều chương trình dạy học dẫn đến
việc lựa chọn chương trình dạy học thiếu thống nhất, còn phụ thuộc vào tài liệu dạy học
cho học sinh và giáo viên trên thị trường.
2.1.2. Thực trạng chỉ đạo việc dạy học môn Tiếng Anh trong trường Tiểu
học tôi đang công tác:
a. Đặc điểm của nhà trường:
Trường Tiểu học tôi đang công tác thuộc vùng thuận lợi trên địa bàn huyện, được
UBND Tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2006. Năm học 2012
- 2013 nhà trường có 366 học sinh chia làm 10 lớp học. Nhà trường đã tổ chức dạy học
Tiếng Anh cho học sinh khối 3,4,5 từ năm 2006, dạy cho cả học sinh khối 2 từ năm
học 2011 - 2012, năm học 2012 - 2013 tổ chức dạy tiếng Anh cho cả học sinh khối 1.
Có 2 giáo viên dạy cho học sinh 5 khối lớp.
* Trình độ: - Quản lý : Đại học: 1 đ/c - 50%
Cao đẳng: 1 đ/c - 50%
Chứng chỉ Anh văn: B
- Giáo viên dạy Tiếng Anh: Đại học: 2/2 đ/c - 100%. Trong đó có 1
giáo viên đại học chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh với trình độ năng lực Tiếng Anh
cấp độ B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ.
-5-


Năm học 2012 - 2013, trường Tiểu học tôi đang công tác là một trong 14 trường
Tiểu học đầu tiên thuộc huyện nhà, tỉnh Quảng Bình thực hiện triển khai chương trình
dạy học Tiếng Anh khối lớp 3 theo Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2011- 2020.
Trên thực tế, việc dạy học môn Tiếng Anh không phải quá mới mẽ đối với các
trường Tiểu học hiện nay. Đối với khối lớp 3,4,5 học sinh đã được các nhà trường lựa
chọn là môn học tự chọn trong nhiều năm qua. Nhưng điểm mới trong năm học 2012 2013 này là 14 trường được chọn triển khai dạy học Tiếng Anh khối lớp 3 theo Đề án
dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2011- 2020.
b. Thuận lợi:
Trường tiểu học tôi đang công tác có 366 (100%) học sinh từ khối lớp 1 đến khối
lớp 5 tham gia học Tiếng Anh. Học sinh rất hứng thú trong việc việc học Tiếng Anh,
phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập môn ngoại ngữ này. Nhà trường quan tâm,
đầu tư các điều kiện đảm bảo dạy học chương trình Tiếng Anh trong nhà trường.
Giáo viên trực tiếp giảng dạy có trình độ Đại học Tiếng Anh, chuyên ngành sư
phạm, có đủ năng lực để dạy học chương trình này. Trong đó có 01 giáo viên có trình
độ B2 theo tiêu chẩn trình độ Châu Âu; 01 giáo viên đã là hướng dẫn viên du lịch, có
năng lực tốt trong dạy tiếng Anh cho học sinh đặc biệt kỹ năng nghe và cách phát âm.
c. Khó khăn:
- Học sinh khối lớp 3 chuyển đổi từ chương trình Léts go sang học sách thí điểm nên
gặp nhiều bỡ ngỡ: Nhiều từ mới học sinh đã được học ở lớp 2 sách Léts go nay được
học lại nên có tâm lý chủ quan, không chú ý học lại từ mới. Một số từ vựng các em
được học ở sách Léts go nay học lại ở sách mới, cũng là từ vựng đó nhưng cách đọc và
cách viết khác nên các em không nhớ mà chỉ đọc và viết theo cách trước. VD: từ "cục
tẩy" sách Léts go dùng từ "an eraser" sách thí điểm dùng từ "A Rubber".
- Chương trình mới ở khối lớp 3 chú trọng đến kỹ năng nghe, song kỹ năng này
học sinh mới được tiếp xúc năm học đầu tiên nên còn yếu kỹ năng này.
- Băng đĩa phục vụ việc dạy học chương trình Tiếng Anh, tranh ảnh để dạy từ
mới theo các chủ điểm chưa nhiều.
- Trường chưa có phòng chức năng dạy học tiếng Anh riêng, các trang thiết bị
phục vụ dạy học chưa đủ cho dạy kỹ năng nghe, tổ chức trò chơi.
- Giáo viên dạy học Tiếng Anh là hợp đồng chưa ổn định, ảnh hưởng đến chất
lượng dạy học.
- Môi trường để luyện kỹ năng nghe, nói qua giao tiếp hằng ngày quá hạn chế
nên học sinh dễ quên kiến thức đã học.
-6-


- Việc phân bố nội dung kiến thức trong một số tiết học chưa hợp lý, vì có nhiều
tiết học nội dung kiến thức quá nhiều so với thời lượng được qui định và thời gian để
khắc sâu ngay kiến thức ngữ pháp vừa dạy không có.
- Thiết bị dạy học cần thiết như băng, đĩa máy casette hầu hết các trường đều có
trang bị. Tuy nhiên còn rất nhiều trường, máy casette hư hỏng hoặc chất lượng sử dụng
không tốt dẫn đến việc giáo viên phải đọc cho học sinh nghe hoặc chất lượng nghe
không tốt trong giờ luyện nghe Tiếng Anh. Sách tham khảo, các loại từ điển và các
sách công cụ khác trong thư viện chưa phong phú. Nhìn chung trang thiết bị dành cho
việc giảng dạy tiếng Anh so với nội dung chương trình và yêu cầu của môn học còn
nghèo và chưa được sử dụng tốt.
- Giáo viên dạy tiếng Anh (cũng như khó khăn chung) trong nhà trường không
được đào tạo để dạy cho học sinh bậc tiểu học. Những giáo viên này được hợp đồng từ
nhiều nguồn khác nhau, do vậy giáo viên dạy Tiếng Anh còn thiếu kinh nghiệm và hạn
chế về nghiệp vụ sư phạm khi dạy học sinh Tiểu học.

2.2. Một số biện pháp chỉ đao nâng cao chất lượng dạy học môn
Tiếng Anh trong nhà trường Tiểu học:
2.2.1. Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ triển khai chương trình dạy học Tiếng
Anh cho cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh.
BGH nhà trường đã tổ chức triển khai những yêu cầu về việc thực hiện chương
trình dạy học Tiếng Anh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học
sinh trong nhà trường, giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh nhận thức rõ về tầm quan
trọng của việc triển khai dạy học chương trình này trước mắt và trong tương lai:
Học ngôn ngữ Tiếng Anh là hình thành một công cụ giao tiếp mới để trao đổi
những tri thức khoa học, để tìm hiểu, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại
nhằm thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất trên thế giới
hiện nay. Học Tiếng Anh ở Tiểu học giúp cho học sinh hình thành và phát triển năng
lực giao tiếp thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời là một trong những
điểm khởi đầu quan trọng góp phần vào việc hình thành và phát triển các kỹ năng học
tập suốt đời, năng lực làm việc trong tương lai và khả năng tham gia các hoạt động văn
hóa xã hội. Học Tiếng Anh ở Tiểu học còn tạo nền tảng cho việc tiếp tục học Tiếng
Anh ở các cấp học tiếp theo cũng như trang bị các kỹ năng học ngoại ngữ cơ bản để

-7-


học các ngoại ngữ khác trong tương lai. Ngoài ra, học Tiếng Anh còn giúp cho học sinh
hình thành năng lực diễn đạt ý tưởng cá nhân một cách tự tin, độc lập và sáng tạo.
Hiện nay, chương trình dạy học đã được triển khai trong bậc Tiểu học. Đề án
"Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" có
nêu: Bắt đầu từ lớp 3 học môn ngoại ngữ bắt buộc. Năm học 2012 - 2013 Bộ giáo dục
đã triển khai dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ giai đoạn 2013
- 2020 ở số trường Tiểu học cho học sinh khối lớp 3. Môn Tiếng Anh không còn là
môn thi tự chọn mà môn thi bắt buộc đối với học sinh. Do vậy, dạy học Tiếng Anh ở
bậc Tiểu học được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Đầu tư cho việc dạy và học môn Tiếng Anh ở Tiểu học là nhiệm vụ cấp thiết, cần có sự
nhận thức đúng đắn của các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh.
Nhà trường cần tổ chức học tập tuyên truyền các văn bản, Nghị quyết, … của
Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ dạy học môn Tiếng Anh trong nhà trường. Phổ biến,
quán triệt đầy đủ các chủ trường, giải pháp giáo dục, những đổi mới về yêu cầu, nội
dung, chương trình của cấp trên về môn học đầy đủ, kịp thời đến CB-GV, phụ huynh và
học sinh. Cần phân tích rõ thực trạng: Ưu điểm, tồn tại cần khắc phục trong nhà trường.
Đồng thời, khẳng định vai trò của nhà trường trong sự phát triển của xã hội, địa phương
cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh nhận thấy.
2.2.2. Kiện toàn hoạt động chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu
nhà trường.
Phân công, sắp xếp hợp lý trình độ, năng lực giáo viên dạy chương trình Tiếng
Anh các khối lớp trong nhà trường: Mục tiêu, yêu cầu các khối lớp từ 1 đến 5 cơ bản có
điểm chung, nhưng đặc điểm chương trình và đặc điểm nhận thức, đặc điểm tâm sinh lý
học sinh ở các khối lớp lại khác nhau. Chương trình dạy học theo đề án ngoại ngữ giai
đoạn 2013 - 2020 của khối lớp 3 cần giáo viên có trình độ B2 theo tiêu chuẩn Châu Âu,
các khối lớp khác cần giáo viên có trình độ Đại học chuyên ngành sư phạm Anh văn, có
năng lực đủ để dạy học chương trình tiếng Anh để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.
Trong phân công phần hành cần tuân thủ định mức lao động của nhà nước, đảm
nhiệm phần hành đủ số tiết dạy học không quá quy định 23 tiết/ tuần. Qui định rõ
quyền hạn, nghĩa vụ cho giáo viên trong hợp đồng lao động. Bên cạnh đó việc phân
công nhiệm vụ cũng cần sự đảm bảo tính thừa kế, tính hợp lý: Giáo viên dạy học khối
1, 2 và khối 3; khối 4 và khối 5.
Xây dựng nhóm bộ môn dạy Tiếng Anh trong nhà trường: Trong nhà trường
Tiểu học do đặc điểm của chương trình dạy học nên tổ chuyên môn được xây dựng theo
-8-


khối lớp chứ chưa có tổ chuyên môn theo môn học. Nhưng thường cán bộ quản lý, tổ
trưởng tổ chuyên môn không phải là chuyên môn sâu về Tiếng Anh do đó việc chỉ đạo
chuyên môn phần nào mang tính chỉ đạo định hướng. Do vậy cần cử giáo viên có trình
độ, năng lực tốt làm trưởng nhóm bộ môn để tham mưu đắc lực cho nhà trường trong
chỉ đạo chuyên môn về môn học này.
2.2.3. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học chương trình hợp lý, hiệu quả:
Căn cứ thực tế nhà trường, kế hoạch hoạt động của nhà trường trong giai đoạn và
trong năm học để xây dựng chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng những
việc làm sau:
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học môn tự chọn là Tiếng Anh, trong đó dạy
Tiếng Anh lớp 3 theo đề án ngoại ngữ giai đoạn 2012 - 2020. Kế hoạch chỉ đạo phải
bám sát mục tiêu dạy học của chương trình dạy học Tiếng Anh từng khối lớp nói riêng
và mục tiêu dạy học Tiếng Anh nói chung của bậc Tiểu học.
Chỉ đạo tổ chuyên môn phối hợp nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học
theo chương trình dạy học của bộ đã ban hành, dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp
phòng giáo dục. Năm học 2012 - 2013 nhà trường thực hiện dạy chương trình theo sách
giáo khoa: lớp 1 dạy Let's go Starter; lớp 2 dạy Let's go 1A; lớp 3 dạy sách Tiếng Anh
lớp 3; lớp 4 dạy sách Let's go 2; lớp 5 Let's go 3 third edition và Let's go 3 workbook.
Chỉ đạo giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể cho từng khối lớp
đảm nhiệm theo kế hoạch dạy học chung của nhà trường.
Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học Tiếng Anh theo chương
trình dạy học của từng khối lớp đã xây dựng. Thực hiện đảm bảo thời lượng dạy học
trên lớp 4 tiết/ tuần; 35 - 40 phút/ tiết.
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học chương trình Tiếng Anh cần song song với
việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, dạy học câu lạc bộ Tiếng Anh
trong nhà trường để thực hiện tốt mục tiêu chung.
2.2.4. Chỉ đạo phương pháp dạy học môn tiếng Anh trong nhà trường Tiểu học:
Mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học Tiếng Anh đã đặt ra những vấn đề
mới trong quá trình chỉ đạo phương pháp dạy học. Nội dung chương trình, trang thiết
bị dạy học, cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, tài liệu tham khảo, phương pháp dạy học,
hình thức tổ chức dạy học… đều có mối quan hệ chặt chẽ và chúng quy định lẫn nhau.
Đó là những yếu tố không thể thiếu để thực hiện mục tiêu dạy học Tiếng anh trong nhà
trường.
-9-


Chỉ đạo phương pháp dạy học môn tiếng Anh cũng không có gì khác với chỉ đạo
các môn học khác. Đó cũng là quá trình điều khiển quá trình dạy học được vận hành
một cách có kế hoạch, có tổ chức, được kiểm tra giám sát thường xuyên theo định
hướng mục tiêu đã định. Nhưng ở môn học Tiếng Anh người quản lý trong quá trình
chỉ đạo cần phải nắm chắc mục tiêu cần đạt từng kỹ năng theo từng cấp độ của A1, trên
cơ sở đó định ra biện pháp chỉ đạo sát đúng hơn.
Đặc thù của phương pháp dạy học chủ đạo môn Tiếng Anh là đường hướng dạy
học ngôn ngữ giao tiếp, xem học sinh là chủ thể của quá trình dạy học và giáo viên là
người tổ chức, hướng dẫn, điều hành hoạt động học của học sinh. Hoạt động dạy học
được tổ chức thông qua môi trường giao tiếp đa dạng phong phú với các hoạt động
tương tác (trò chơi, kể chuyện, vẽ tranh,…). Việc dạy học giúp học sinh ghi nhớ từ,
cụm từ và cách đánh vần suy đoán nghĩa của từ hoặc cụm từ dựa vào ngữ cảnh giao
tiếp, sử dụng tài liệu đơn giản như từ điển, tranh,… một cách phù hợp. Trong dạy học
cần sử đồng bộ các tài liệu và các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ khác nhau thông qua chủ
đề, chủ điểm.
Trên thực tế dạy Tiếng Anh cho bậc tiểu học còn nặng về phương pháp truyền
thống, chú trọng đến vai trò của người thầy hơn là coi người học như trung tâm quá
trình dạy học. Hầu hết các các hoạt động học tập thường diễn ra theo kiểu tương tác
giữa thầy và trò hơn là giữa trò với nhau dưới hình thức luyện tập thực hành theo cặp
hoặc nhóm nhỏ. Các loại bài tập mang tính giao tiếp ít được áp dụng với lý do lớp quá
đông giáo viên không thể quán xuyến được. Một phần là đa số giáo viên dạy Tiếng Anh
học sinh Tiểu học còn thiếu kinh nghiệm và nghiệp vụ sư phạm Tiểu học. Do không
hiểu được tâm sinh lý và các đặc thù về lứa tuổi của học sinh, giáo viên Tiếng Anh tiểu
học thường không thể phát huy một cách đầy đủ động cơ học tập và hứng thú của trẻ
em. Thường là giáo viên coi trọng việc luyện tập nhắc đi nhắc lại, cho học sinh đọc
đồng thanh; quá nhấn mạnh kỹ năng đọc viết ngày từ giai đoạn đầu, không gây hứng
thú học tập cho các em mà ngược lại. Chính vì vậy, người quản lý chuyên môn cần có
những biện pháp cụ thể trong chỉ đạo dạy học ở môn học này.
Hiện nay, phong trào thực hiện đổi mới PPDH không còn mới mẽ đối với giáo
viên nữa. Vấn đề trong đổi mới PPDH là người giáo viên dạy học môn Tiếng Anh phải
làm gì? Làm như thế nào trước đối tượng học sinh cụ thể của mình, trước những khó
khăn cần tháo gỡ để PPDH tích cực thực sự có hiệu quả, không mang tính hình thức.
Muốn có PPDH tốt cần xác định rõ mục tiêu của PPDH tích cực là phát huy tính tích
cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; bồi dưỡng tự học, tự rèn kỹ năng vận
- 10 -


dụng thực hành của học sinh; thực hiện tốt vai trò tổ chức, hướng dẫn học sinh thực
hiện tốt nhiệm vụ học tập của người giáo viên trong các giờ học trên lớp.
* Chỉ đạo dạy học môn tiếng Anh cần tập trung những vấn đề sau:
a. Chỉ đạo đổi mới soạn bài:
Chuẩn bị tốt bài soạn trước lúc lên lớp là vấn đề không kém phần quan trọng.
Qua bài soạn phần nào có thể đánh giá được năng lực của giáo viên. Giáo án tốt là giáo
án thể hiện được nội dung dạy học cho từng đối tượng học sinh của lớp học cụ thể, thể
hiện sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức hướng dẫn học sinh trong tiết học và đảm bảo
yêu cầu khung giáo án quy định.
Bài soạn phải thể hiện rõ nội dung kiển thức của tưng phần trong bài học, hoạt
động cua thầy và trò, phân bố thời gian hợp lý cho từng nội dung bài học, có kiến thức
cho tùng đối tượng học sinh trong lớp học cụ thể.
b. Chỉ đạo đổi mới PPHD cần định hướng cho giáo viên những điểm cơ bản sau:
* Dạy học trên lớp:
- Tạo sự khởi đầu 1 tiết học vui vẻ, nghiêm túc bằng lời chào hỏi bằng tiếng Anh.
Trong các tiết học trên lớp giáo viên cần sử dụng lệnh bằng tiếng anh để giúp các em dễ
nhớ, nhớ lâu từ vựng, tạo môi trường và thói quen sử dụng tiếng anh trong giao tiếp.
- Trong khi tham gia học tập chúng ta nên động viên, khuyến khích các em tham gia
phát biểu sôi nổi, và nhất là những em học sinh trung bình, yếu có cố gắng. Điều này
giúp các em cảm thấy tự tin và mạnh dạn hơn.
- Nội dung kiến thức môn học này đòi hỏi trẻ phải vận dụng nhiều giác quan cũng như
sự trải nghiệm của các em. Do vậy giáo viên cần chú ý đến các hình thức dạy học trải
nghiệm, cách thức thực hành phong phú, đa dạng kích thích các giác quan cùng tham
gia vào quá trình tri giác.
- Đưa ra các dạng bài tập khác nhau để các em có cơ hội luyện tập và trao dồi kiến thức
đã học, trong đó mỗi giáo viên cố gắng chọn những câu từ mang tính thực tế, gần gũi
với cuộc sống hằng ngày để các em dễ hiểu lúc áp dụng cấu trúc câu. Những câu tiếp
theo sẽ dài hơn, phức tạp hơn một chút để kích thích các em suy nghĩ.
- Để có cơ hội cho học sinh luyện tập nhiều thì nên sử dụng sự hỗ trợ của phần mềm
“power point”. Các em đều có cơ hội như nhau và các bài tập được xây dựng theo hình
thức trắc nghiệm, có hiệu ứng âm thanh, hình ảnh khi các em trả lời đúng hoặc sai.
Hình thức này sẽ giúp các em có hứng thú tham gia.

- 11 -


- Ngoài ra cần sử dụng bảng phụ, bảng nhóm để các em luyện tập chung và thảo luận
nhóm, làm các bài tập tự luận, qua đó giáo viên kiểm tra được lỗi chính tả, việc áp dụng
các cấu trúc đã học vào bài như thế nào.
* Dạy kỹ năng nói:
- Trong khi dạy học sinh phát âm cần chú ý dạy cách phát âm bằng cấu hình của
bộ máy phát âm để giúp các em biết cách phát âm và phát âm chuẩn ngay từ đầu.
- Giáo viên tích cực và kiên trì sử dụng câu lệnh bằng Tiếng Anh và yêu cầu học
sinh nói lại, như vậy sẽ giúp học sinh phải chú ý nghe, hiểu để thực hiện.
- Tổ chức cho học sinh luyện nói theo nhóm đôi, nhóm lớn. Trong luyện nói yêu
cầu nói to, rõ ràng, chậm. Giáo viên tập trung lắng nghe, giúp đỡ, động viên học sinh
mạnh dạn, tự tin, khuyến khích các em nói lại nếu sai.
- Hướng dẫn học sinh tự tạo môi trường học tập bằng cách: lập nhóm giao tiếp
bằng Tiếng Anh ở nhà, ở lớp khi hoạt động vui chơi để luyện nói những từ mới, những
câu lệnh trong học tập, câu giao tiếp hằng ngày. Sưu tầm đĩa Tiếng Anh có hội thoại;
các bài hát Online 123; Thẻ học Tiếng Anh.
* Dạy từ vựng:
Cần chú ý dạy từ theo trường nghĩa rộng, trường nghĩa hẹp, dạy từ theo cách vận
dụng nét tương đồng trong dạy học như: những từ có cách phát âm, cách viết gần giống
nhau,… Mặt khác, dạy từ vựng thường đơn điệu, khô khan nên giáo viên cần sử dụng
kênh hình phụ họa, không nên quá tuân thủ những gì giáo án đã soạn, cần xem xét đến
hứng thú học tập của học sinh để có những biện pháp hỗ trợ. Gắn từ vựng với biểu
tượng, vật cụ thể để dễ nhớ. Cần phân loại từ vựng để dạy, nếu từ vựng là từ ghép phải
phân tích rõ để học sinh dễ nhớ, ví dụ: homework : bài tập về nhà ta cần phân tích:
home : nhà ; work : công việc
Ngoài ra cần lưu ý thêm:
- Hệ thống kiến thức sau mỗi bài học, mỗi chủ điểm để giúp học sinh khắc sâu kiến
thức đã học và nhớ một cách có hệ thống.
- Bên cạnh đó, cần phải tổ chức cho các em những hoạt động chơi mà học, học mà chơi
để rèn các kỹ năng qua các trò chơi "Ai nhanh, ai đúng" như:
+ Rèn kỹ năng nghe: Tìm từ qua nghe câu hội thoại; sử dụng băng đĩa cho học sinh
nghe kể chuyện ngắn bằng tiếng Anh có sử dụng những câu hỏi đơn giản để tìm hiểu
nội dung hoặc nhân vật, …
+ Rèn kỹ năng phát âm: Tập hát bài hát bằng tiếng Anh, …
+ Rèn kỹ năng viết: ghép chữ, ...
- 12 -


+ Rèn kỹ năng nhớ từ vựng: tìm sự vật với từ cho trước; gọi tên sự vật, hiện tượng,…
c. Song song với chỉ đạo đổi mới PPDH của giáo viên là việc đổi mới phương
pháp tự học của học sinh:
Đây là nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy
học mà đòi hỏi mỗi người giáo viên phải dày công mới đạt được. Trong quá trình dạy
học phải rèn cho học sinh thói quen chú ý nghe giảng, tham gia xây dựng bài, tự giác
học bài cũ, tự mình nói lên những ý kiến thắc mắc trong quá trình tiếp thu bài học để
giáo viên giúp đỡ.
d. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá:
Khâu kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng trong chỉ đạo PPDH của người quản
lý. Kiểm tra đánh giá nghiêm túc sẽ tạo ra nền nếp dạy học nghiêm túc, tự giác trong
nhà trường và ngăn chặn được việc quay cóp bài trong giờ kiểm tra. Việc kiểm tra được
thực hiện bằng nhiều hình thức: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học
bài cũ hằng ngày của học sinh. Chỉ đạo coi, chấm kiểm tra chặt chẽ. Đề kiểm tra phải
đảm bảo 3 mặt: Kiến thức cơ bản, kiến thức vận dụng, kiến thức tư duy. Cấu trúc đề
phải đủ 4 phần theo yêu cầu 4 nội dung kiến thức: Nghe, nói, đọc, viết. Việc đánh giá
học sinh theo thông tư 32 của Bộ giáo dục.
2.2.5. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, CBQL trong nhà
trường:
*Về công tác bồi dưỡng:
Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên đòi hỏi
phải đồng bộ, đảm bảo những yêu cầu của môn học đặt ra. Trước hết người quản lý
phải có kiến thức cơ bản để chỉ đạo sát đúng với đặc trưng môn học. Cụ thể, thường
xuyên nghiên cứu các văn bản có liên quan đến công tác chỉ đạo môn học Tiếng Anh
trong trường Tiểu học như mục tiêu môn học chung của bậc học và mục tiêu cần đạt
của từng khối lớp như: Mục tiêu cấp độ A1.1 đối với học sinh lớp 3; Mục tiêu cấp độ
A1.2 đối với học sinh lớp 4; Mục tiêu cấp độ A1.3 đối với học sinh lớp 5. Nội dung,
chương trình dạy học của từng khối lớp.
Là một chương trình dạy học có nhiều yêu cầu mới đối với nhà trường Tiểu học
cùng với đặc thù của môn học nên ban giám hiệu nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi
để chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy tiếp thu chương trình, SGK, hướng dẫn
đánh giá, … về dạy học chương trình Tiếng Anh lớp 3 do cấp trên tổ chức đầy đủ.
Tổ chức kiểm tra dự giờ của giáo viên, rút kinh nghiệm sau dự giờ giúp giáo viên
khắc phục tồn tại và phát huy ưu điểm trong dạy học. Chỉ đạo giáo viên dự giờ học tập
- 13 -


đồng nghiệp ở trường bạn; học tập cách dạy học trên các kênh truyền hình,… Nâng cao
tinh thần tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của mình bằng nhiều hình thức.
Giáo viên giảng dạy, mặc dù là trình độ Đại học chuyên ngành sư phạm Anh
văn, song vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ, năng lực Tiếng Anh tương đương cấp
độ B2 trở lên của khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ. Do vậy nhà trường
cần tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên tham gia học lớp nâng chuẩn, các lớp bồi
dưỡng ngắn hạn để nâng cao năng lực giảng dạy tạo dựng chất lượng đạt yêu cầu một
cách ổn định.
Xây dựng nền nếp dạy học có ý thức tự giác, tự quản, có tinh thần trách nhiệm
với công việc. Hình thành thói quen cho giáo viên (hợp đồng) có thói quen làm việc có
kỷ luật, có tổ chức, làm việc theo pháp luật và nội quy, tạo ra nề nếp kỷ cương. Chỉ đạo
giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch theo quy trình
đã xây dựng đảm bảo khoa học, hiệu quả.
*Về công tác tự bồi dưỡng:
Tăng cường công tác chỉ đạo giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
bằng nhiều hình thức. Xuất phát từ những hạn chế của giáo viên dạy học Tiếng Anh
trong nhà trường để có hướng chỉ đạo đúng nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Cụ
thể: Giáo viên phải tự rèn cách phát âm chuẩn; tự nghiên cứu tài liệu tham khảo để có
thêm hiểu biết và kinh nghiệm trong phương pháp dạy học, trong cách tổ chức các hình
thức dạy học, về kiến thức tiếng Anh, …; hạn chế cao nhất việc sử dụng Tiếng Việt
trong dạy học trên lớp; dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường và tự rút kinh
nghiệm nghiêm túc; tìm hiểu thêm về tâm sinh lý và đặc điểm tư duy của học sinh Tiểu
học ở mỗi khối lớp đề có PPDH phù hợp; vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học, các
phương pháp dạy học đặc trưng của môn học thông qua việc tự thực hành trên lớp.
Trình độ dạy học kỹ năng nghe của giáo viên rất quan trọng trong việc quyết
định đến chất lượng học sinh, do vậy giáo viên cần tự bồi dưỡng tốt kỹ năng này để
trang bị kiến thức cho mình trong thực hiện dạy học chương trình Tiếng Anh bậc Tiểu
học.
2.2.6. Mua sắm các thiết bị, xây dựng CSVC đảm bảo dạy học chương trình
theo yêu cầu:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là hai yếu tố quan trọng trong việc nâng cao
chất lượng dạy học. Hoạt động dạy học chỉ diễn ra khi có đủ cơ số học sinh và cơ sở vật
chất và trang thiết bị dạy học. Đặc thù của môn Tiếng Anh là dạy cho học sinh biết
cách nghe, nói, đọc, viết. Để dạy cho học sinh biết cách nghe, biết cách phát âm chuẩn
- 14 -


không thể chỉ dựa vào phấn trắng bảng đen và lời diễn thuyết của giáo viên. Theo
những mục tiêu, yêu cầu đặt ra của nội dung chương trình nhà trường cần phải xây
dựng cơ sở vật chất đầy đủ, mua sắm thiết bị dạy học hiện đại đảm bảo chất lượng phục
vụ việc dạy học môn học Tiếng Anh như:
- Xây dựng phòng học Tiếng Anh riêng đạt chuẩn quy định.
- Mua sắm máy cattsetes vừa dùng được cả băng, đĩa và USB, đĩa CD, máy đọc tiếng
Anh Easy - talk, tai phôn; Mua máy chiếu Projecter, ti vi màn hình lớn phục vụ dạy học
cho học sinh trên lớp.
- Mua tranh ảnh, phần mềm dạy học Tiếng Anh, đĩa có hình ảnh phục vụ dạy học từ
vựng, đĩa có hình ảnh và lời hội thoại bằng Tiếng Anh ngắn để hỗ trợ cho việc dạy học
phần nghe - nói, …
- Nối mạng Internet toàn bộ hệ thống máy tính trong phòng máy tính học tập của học
sinh, hỗ trợ cho các em việc khai thác các thông tin trên mạng.
- Chỉ đạo thư viện mua sắm đầy đủ các tài liệu tham khảo, SGK cho học sinh và giáo
viên dạy học chương trình Tiếng Anh các khối lớp đầy đủ.
- Phối hợp giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh mua sắm đầy đủ SGK, vở bài tập,
vở ghi cho học sinh học tập.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, đa dạng, phong phú sẽ thu hút
học sinh tham gia hoạt động học tập, gây hứng thú cho các em trong quá trình học.
2.2.7. Tổ chức câu lạc bộ năng khiếu Tiếng Anh trong nhà trường.
Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh không chỉ dừng lại ở dạy học trong
chương trình chính khóa 4 tiết/tuần. Nhà trường cần tổ chức câu lạc bộ dạy học Tiếng
Anh cho học sinh các khối lớp tự đăng ký tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ được
công khai. Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động nghiêm
túc, hiệu quả. Tham gia câu lạc bộ là tự nguyện nhưng khi đã tham gia phải thực hiện
nghiêm túc mọi quy định, nội quy của câu lạc bộ đề ra.
Tổ chức câu lạc bộ năng khiếu Tiếng Anh phải có mục đích rõ ràng: thứ nhất là
nhằm nâng cao chất lượng học sinh môn Tiếng Anh góp phần đào tạo nhân lực; thứ hai
là bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia các hội thi các cấp góp phần đào tạo nhân
tài cho đất nước. Do vậy, nội dung dạy câu lạc bộ phải là kiến thức nâng cao, kết hợp
dạy lý thuyết và thực hành trong từng nội dung, 100% thành viên trong câu lạc bộ phải
thực hành giải Tiếng Anh qua mạng Internets.
Dạy học câu lạc bộ phải được thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo có quy trình cụ
thể. Việc theo dõi phải thường xuyên, kiểm tra đánh giá dưới nhiều hình thức khác
- 15 -


nhau như thường xuyên, định kỳ, … để nắm chất lượng, hiệu quả dạy học. Sau khi
kiểm tra cần đánh giá cụ thể về chất lượng, phân tích kỹ những điểm mạnh, điểm yếu
của từng kỹ năng, chỉ ra nguyên nhân tồn tại để có hướng khắc phục, điều chỉnh trong
chỉ đạo. Kết thúc năm học câu lạc bộ tổ chức hội thi để các thành viên tự đánh giá năng
lực học tập của mình, đồng thời Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hoạt
động của mình.
2.2.8. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội tạo cho học sinh
có điều kiện và môi trường học Tiếng Anh tốt.
Việc dạy học Tiếng Anh đạt chất lượng theo yêu cầu của xã hiện nay là một vấn
đề còn có nhiều khó khăn do nhiều lý do, chính vì vậy rất cần đến sự phối hợp chặt chẽ
giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
Nhà trường cần giáo dục cho học sinh mục đích, động cơ học Tiếng Anh một
cách đúng đắn, để các em có ý thức, thái độ đúng trong quá trình học tập. Mua sắm đầy
đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu học tập của học
sinh cũng như yêu cầu của đặc thù môn học. Trang bị cho các em cách tự học, tự tạo ra
môi trường học tập tự nhiên. Xây dựng môi trường học tập Tiếng Anh ngay trong lớp
học, trường học, ở nhà. Ví dụ: các em có thể học từ vựng bằng cách ghi từ ra các mẩu
giấy và dán ở những nơi mà các em hay nhìn thấy nhiều nhất. Khi đã học thuộc các từ
này rồi các em có thể thay bằng các từ mới khác. Động viên các em dùng những từ
chào hỏi, những câu hội thoại ngắn, đơn giản hằng ngày để ghi nhớ kiến thức đã học.
Thường xuyên trao đổi với phụ huynh những vấn đề khó khăn cần hợp tác của
gia đình trong dạy học môn học này để được chia sẽ, hiến kế của các bậc phụ huynh.
Phối hợp với phụ huynh mua sắm đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập, các tài liệu tham
khảo cần thiết của học sinh. Đối với những học sinh có năng khiếu cần động viên gia
đình mua sắm máy vi tính tạo điều kiện cho các em tự tham khảo kiến thức, luyện thực
hành qua mạng Internrts trong thời gian ở nhà để trau dồi thêm kiến thức. Trang bị các
phương tiện nghe, nhìn phục vụ việc tự học tiếng Anh cho các em.
Ban giám hiệu nhà trường cần tham mưu với các tổ chức xã hội, chính quyền địa
phương, … hỗ trợ kinh phí để tăng trưởng cơ sở vật chất, xây dựng các điều kiện cho
việc dạy học môn Tiếng Anh đạt hiệu quả cao.
Giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh kết quả học tập của học sinh để
phụ huynh nắm và cùng nhà trường phối hợp trong việc nâng cao chất lượng học tập
của các em.
2.3. Những kết quả bước đầu:
- 16 -


Qua 3 năm nghiên cứu, áp dụng các biện pháp chỉ đạo trên kết quả cho thấy
thông qua các chỉ số sau:
Năm học

Giáo viên
SL

T. độ

Chất lượng
HS đại trà
TB trở K-G

CLHS qua các hội thi
Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp Quốc
gia

1 giải nhì

1 giải
khuyến
khích
1 giải
khuyến
khích

lên

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2

2
2

Đại học

Đại học

Đại học

98,0

97,6

99,4

66,2

72,9

74,6

- Cá nhân: 2 giải ba
- Đồng đội: giải
khuyến khích
- Cá nhân: 1 giải nhì,
1 giải ba
- Đồng đội giải ba
- Cá nhân: 2 giải nhất
- Đ.đội: Xếp thứ nhất,
giải nhất.

2 giải ba

Số liệu chất lượng 3 năm cho thấy chất lượng đại trà ổn định; chất lượng học
sinh khá - giỏi, hội thi HSNK năm 2011 - 2012 có chuyển biến tích cực hơn. Tuy vậy
vẫn còn học sinh yếu lõi.
Năm học 2012 - 2013 về chất lượng đại trà cũng như chất lượng hội thi có
chuyển biến rõ rệt, thể hiện ở chất lượng học sinh đạt giải cấp huyện và cấp Tỉnh. Mặc
dù giải cấp Quốc gia vẫn còn khiêm tốn, nhưng các chỉ số trên đã cho thấy hiệu quả của
việc áp dụng một số biện pháp đã nghiên cứu trong đề tài.

3. PHẦN KẾT LUẬN:
3.1. Ý nghĩa của đề tài:
Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng, đề xuất và thể nghiệm, đề tài có ý
nghĩa, tác dụng thiết thực trong việc chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy và học môn
Tiếng Anh trong trường Tiểu học.
Ý nghĩa của đề tài còn thể hiện ở các giải pháp và bài học sư phạm như sau:
1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn Tiếng Anh trong trường Tiểu
học cho cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trước yêu cầu của xã hội hiện nay.
2. Kiện toàn hoạt động chuyên môn dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà
trường bao gồm tổ chuyên môn và thành lập nhóm bộ môn. Coi trọng việc phân công
giảng dạy phù hợp năng lực, trình độ, hoàn cảnh của giáo viên.
3. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học chương trình hợp lý, hiệu quả, bám sát
mục tiêu cần đạt của môn học trong từng khối lớp trong cấp học.
- 17 -


4. Chỉ đạo phương pháp dạy học môn tiếng Anh trong nhà trường Tiểu học cần
tập trung vào các vấn đề: đổi mới soạn bài; đổi mới PPHD theo định hướng đặc thù của
môn học nhằm thực hiện tốt mục tiêu cần đạt về 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; đổi
mới phương pháp tự học của học sinh; đổi mới kiểm tra đánh giá.
5. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên, CBQL trong nhà trường, đi sâu vào tìm hiểu mục tiêu, nội dung, chương
trình môn học, phương pháp và hình thức dạy học phù hợp đặc trưng bộ môn, phương
pháp hỗ trợ trong dạy học môn Tiếng Anh.
6. Xây dựng CSVC đảm bảo cho việc dạy học môn Tiếng Anh theo yêu cầu của
chương trình. Mua sắm các thiết bị dạy học hiện đại, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa
cho học sinh và giáo viên đầy đủ.
7. Tổ chức dạy câu lạc bộ năng khiếu Tiếng Anh trong nhà trường cho học sinh
các khối lớp có nhu cầu. Chú trọng hiệu quả chất lượng dạy học của câu lạc bộ.
8. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội tạo cho học sinh có điều
kiện và môi trường học Tiếng Anh tốt.
Nội dung các biện pháp của đề tài này được áp dụng trong việc chỉ đạo nâng cao
chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trong phạm vi nhà trường Tiểu học
Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất trên thế giới
hiện nay. Dạy học Tiếng Anh ở Tiểu học là nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giáo dục toàn
diện. Là một trong những điểm khởi đầu quan trọng góp phần vào việc hình thành và
phát triển các kỹ năng học tập suốt đời, năng lực làm việc trong tương lai và khả năng
tham gia các hoạt động văn hóa xã hội. Học Tiếng Anh ở Tiểu học còn tạo nền tảng cho
việc tiếp tục học Tiếng Anh ở các cấp học tiếp theo cũng như trang bị các kỹ năng học
ngoại ngữ cơ bản để học các ngoại ngữ khác trong tương lai. Thực hiện nâng cao chất
lượng dạy học môn Anh văn là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chiến lược
giáo dục hiện nay.
3.2. Kiến nghị, đề xuất:
* Đối với cấp Nhà nước: Hiện nay việc dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học đã được
triển khai rộng khắp đã được ở nước ta. Mặc dù đã có những kết quả khả quan trong
việc phát triển tiếng Anh thành một môn học chính thức ở bậc tiểu học, song vẫn cho
thấy đội ngũ giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học còn nhiều hạn chế về quy mô và chất
lượng; chất lượng dạy học môn tiếng Anh chưa có sự ổn định, vững chắc. Để giải quyết
vấn đề này, đề nghị Đảng, Nhà nước cần phải có chính sách, chiến lược, phương pháp
- 18 -


và sự đầu tư trong việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn giáo viên phục vụ nhu cầu trước
mắt cũng như lâu dài.
* Đối với cấp ngành: Tạo điều kiện cho giáo viên dạy học Tiếng Anh vào biên
chế để giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng dạy học. Mở lớp bồi dưỡng
ngắn hạn cho giáo viên về kỹ năng sư phạm, PPDH dạy học sinh Tiểu học, …
* Đối với chính quyền địa phương: Đầu tư, hỗ trợ cho nhà trường về mặt kinh
phí để xây dựng phòng dạy học Tiếng Anh riêng, trang bị đủ các trang thiết bị dạy học
hiện đại, đảm bảo yêu cầu chương trình dạy học.
* Đối với nhà trường: Riêng đối với mỗi đơn vị trường chúng ta cần phải có sự
chuẩn bị, tổ chức và phối hợp với các cơ quan, các tổ chức trong và ngoài nhà trường
để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện dạy học chương trình trước mắt. Mua sắm trang thiết
bị đầy đủ đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dạy học. Tăng cường công tác chỉ
đạo, kiểm tra, đánh giá.
* Đối với giáo viên: Phải có ý thức tự giác tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ. Đúc rút kinh nghiệm bồi dưỡng của bản thân, vận dụng kinh
nghiệm đồng nghiệp để làm tăng thêm vốn kinh nghiệm trong công tác dạy học, nâng
cao chất lượng dạy học một cách ổn định. Thường xuyên động viên, khuyến khích học
sinh tham gia học tập.
Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng
Anh của trường Tiểu học chúng tôi đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện trong
những năm tới. Kết quả đạt được của nhà trường vẫn còn nhiều khiêm tốn, tôi xin
mạnh dạn đưa ra những ý kiến của mình để đồng nghiệp tham khảo, những mong góp
thêm những sáng kiến nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học.
Rất mong sự góp ý của các đồng nghiệp, xin chân thành cảm ơn!
Quảng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2013
Người viết:
Hoàng Thị Hòa
Đơn vị: Trường TH số 2 Kiến Giang

- 19 -


- 20 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×