Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần 9

Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Tập đọc ( tiết 17)
THƯA CHUYỆN VỚI MẸ
I.MỤC TIÊU:
-Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại.
-Hiểu nội dung:Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ
thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quí.(trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* KNS: Lắng nghe tích cực- Giao tiếp- Thương lượng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ, tranh minh họa
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Kiểm tra : bài Đôi giày ba ta màu xanh TLCH SGK 2 em đọc- Nhận xét
-Nhận xét.
2.Bài mới
a. Giới thiệu :
Lắng nghe
HĐ1:Luyện đọc

*KNS: HS lắng nghe tích cực
-Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc bài ( 2 đoạn)
2 HS đọc bài
Gọi HS luyện đọc lần 2 kết hợp giải thích từ kiếm Luyện đọc kết hợp giải thích
sống, đầy tớ .
từ
Khi đọc chú ý phát âm đúng từ :mồn một ,dòng dõi
,phì phào ,cúc cắc .
-Yêu cầu HS luyên đọc theo cặp
-Gọi HS đọc toàn bài
Luyện đọc theo cặp
-GV đọc mẫu toàn bài
HĐ2:Tìm hiểu bài
Theo dõi
-Gọi HS đọc thầm thành tiếng và trả lời câu hỏi
+Cương xin mẹ học nghề rèn để làm gì? (thương mẹ Đọc bài trả lời câu hỏi
vất vả muốn học nghề để kiếm sống, đỡ đần mẹ )
*KNS: Khi trả lời HS giao
Mẹ Cương có đồng ý không? Và Cương đã thuyết tiếp với GV.
phục mẹ như thế nào? các em hãy đọc đoạn còn lại và
trả lời câu hỏi 2,3 .
+Mẹ Cương nêu lí do phản đối như thế nào?
+Cương thuyết phục mẹ như thế nào?
Thảo luận- trả lời
+Em có nhận xét gì về cách trò chuyện giữa hai mẹ Nhận xét, bổ sung
con?
HĐ3:Hướng dẫn luyện đọc diễn cảm
*KNS: Luyện cho HS biết
Hướng dẫn HS đọc diễn cảm theo hướng phân vai cách thương lượng.
:người dẫn chuyện,Cương, mẹ Cương
Luyện đọc theo hướng phân
-Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 3
vai - Nhóm
-Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm
Thi đọc diễn cảm. Nhận xét
Cương thâý nghèn nghẹn ở cổ ...bắn toé lên khi đốt Đọc toàn bài
cây bông.
3. Củng cố:Gọi HS đọc toàn bài
HS theo dõi nhận xét.
Qua bài này,em hãy nêu ý nghĩa ,liên hệ cách trò Rút ra ý nghĩa – Liên hệ trong

chuyện giữa hai mẹ con.
cuộc sống
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Nhận xét tiết học
Luyện đọc, đọc trước bài sau.
Bài sau: Điều ước của vua Mi - Đát
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Thứ hai

Trường Tiểu học Quế Trung

Ngày soạn: 25/10/2015
Ngày giảng: 26/10/2015
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Toán ( tiết 41)
I MỤC TIÊU:
- Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc .
-Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke.
*Bài tập cần làm : bài 1,2,3 (a),
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Thước ê ke
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Kiểm tra : Vẽ góc nhọn ,góc tù ,góc bẹt
3 em lên bảng- nhận xét
Nhận xét.
2.Bài mới : Hai đường thẳng vuông góc
HS theo dõi hướng dẫn của
HĐ1: Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc
GV
-GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng
A
B
-HS đọc tên hai đườn thẳng
vuông góc

D
C
Kéo dài hai cạnh DC và BC thành hai đường thẳng và
cho biết DC và BC là hai đưòng thẳng vuông góc với -Tạo thành 4 góc vuông đỉnh
nhau.
C
-Hai đường thẳng DC và BC vuông góc với nhau tạo
thành mấy góc vuông chung đỉnh C
-GV dùng ê ke vẽ góc vuông đỉnh O cạnh OM, ON rồi
kéo dài hai cạnh để được hai đường thẳng vuông góc .
M
O
N
Hai đường thẳng vuông góc tạo thành mấy góc vuông .
*Tìm hình ảnh có biểu tượng về hai đường thẳng vuông
góc
HĐ2 Thực hành
Bài 1: Yêu cầu HS dùng ê ke để kiểm tra hai đường
thẳng có trong mỗi hình có vuông góc
với nhau
không .
Bài 2 : TC: Nêu tên các cặp cạnh A
B
Vuông góc với nhau
trong hình chữ nhật
D
C
Bài 3 : Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng
cặp cạnh vuông góc
GV gọi HS lên bảng thực hành ,cả lớp làm VBT
3.Củng cố: Nêu cách kiểm tra 2 đường thẳng vuông góc

-HS lên bảng dùng ê ke xác
định các góc
-HS nối tiếp nhau thực hành
ở bảng
- Trò chơi truyền điện
-Làm ở vở bài tập
Kiểm tra chéo
Nhắc lại

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: Nhận xét tiết học
HS học bài và chuẩn bị bài sau: Hai đường thảng song song
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Thứ ba

Trường Tiểu học Quế Trung

Ngày soạn: 25/10/2015
Ngày giảng: 27/10/2015
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Toán (t42):
I.MỤC TIÊU:
-Có biểu tượng về hai đường thẳng song song .
-Nhận biết được hai đường thẳng song song .
*Bài tập cần làm : bài 1,2,3(a)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ, VBT
III. Hoạt động lên lớp
GV
HS
1 Kiểm tra :Cho tứ giác ABCD đỉnh góc A và đỉnh góc D là
các góc vuông góc với nhau
2 em lên bảng- nhận
A
B
xét
D
C
a.Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau
b.Nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc
nhận xét.
2 Bài mới :Hai đường thẳng song song
HĐ1:Giới thiệu hai đường thẳng song song
-Cho hình chữ nhật ABCD
A
B
kéo dài về hai phía hai cạnh
đối diện AB và CD
D
C
-AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau
Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau
-Tìm các hình ảnh hai đường thẳng song song ở xung quanh em
-Vẽ hai đường thẳng song song
A
B
C
D
HĐ2: Thực hành
Bài 1:Nêu tên từng cặp cạnh song song có trong hình chữ
nhật ABCD và MNPQ
GV vẽ hình ở bảng ,yêu cầu HS lên bảng chỉ và nêu tên từng
cặp cạnh song song.
Bài 2:Gọi 1 HS đọc đề bài
Yêu cầu HS quan sát thật kĩ và tìm :
Cạnh BE song song với cạnh nào ?
A
B C

Trả lời

Nhận xét

Nêu miệng
Quan sát và nêu
Nhận xét, bổ sung
Quan sát và nêu
Làm vào VBT
Kiểm tra chéo
Nhận xét, bổ sung

G
E
P
GV kiểm tra và nhận xét 1 số vở
Bài 3 TC: (Ai nhanh ai đúng?)

Nhóm chơi nhanh
Thi đua-Nhận xét

3 Củng cố:GV chấm bài nhận xét
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Chuẩn bị bài sau: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Khoa học ( Tiết 17) PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC
I.MỤC TIÊU:
-Nêu được một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước:
+Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối, giếng, chum, vại,bể nước phải có nắp đậy.
+Chấp hành các qui định về an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ.
+Tập bơi khi có người lớn và phương tiện cứu hộ.
-Thực hiện được các qui tắc an toàn phòng tránh đuối nước.*KNS: KN phân tích
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: tranh minh họa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1.Kiểm tra: Ăn uống khi bị bệnh( TLCH SGK)
2 học sinh nêu- nhận xét
- Nhận xét.
2.Bài mới : Phòng tránh tai nạn đuối nước
HĐ1: Những việc nên làm và không nên làm để
phòng tránh tai nạn đuối nước
Mục tiêu: Kể tên một số việc nên và không nên làm Trao đổi theo bàn
để phòng tránh tai nạn đuối nước
- Hãy mô tả những gì em nhìn thấy ở hình vẽ 1,2,3. Theo em Quan sát- trả lời
việc nào nên làm và không nên làm? Vì sao?
Trả lời mục cần biết
- Theo em chúng ta phải làm gì để phòng tránh tai *KNS: Giúp hS có óc phán
nạn sông nước?
đoán được tình huống.
HĐ2: Những điều cần biết khi đi bơi hoặc tập bơi
Mục tiêu: Nêu một số nguyên tắc khi tập bơi và đi bơi
Quan sát và trả lời
GV yêu cầu HS quan sát hình 4,5 thảo luận và trả lời Suy nghĩ trả lời
các câu hỏi
*KNS: Tập cho HS có thói
- Hình minh hoạ cho em biết điều gì?
quen khi đi bơi hoặc tập bơi
- Theo em nên tập bơi và đi bơi ở đâu?
thực hiện đúng các nguyên tắc
- Trước khi bơi và sau khi bơi cần chú ý điều gì? an toàn.
Tuân theo nội qui của bể bơi
- Tắm sạch trước và sau khi bơi để giữ vệ sinh chung
và vệ sinh cá nhân.
- không bơi khi vừa ăn no và khi quá đói
HĐ3: Bày tỏ thái độ, ý kiến
Tham gia bày tỏ thái độ
N1: Bắc và Nam vừa đi đá bóng về. Nam rủ Bắc ra HĐ: Nhóm
hồ gần nhà để tắm cho mát. Nếu là Bắc em sẽ nói gì
với bạn
N2: Đi học về Nga thấy mấy em nhỏ đang tranh nhau Thảo luận nhóm đưa ra cách
cúi xuống bờ ao gần đường để lấy quả bóng. Nếu là giải quyết tốt nhất
Nga em sẽ làm gì?
N3: Minh đến nhà Tuấn chơi thấy Tuấn vừa nhặt rau
vừa cho em bé chơi ở sân giếng. Giếng xây thành Theo dõi phần trình bày của
không cao không có nắp đậy. Nếu là Minh em sẽ nói bạn
gì với Tuấn
Nhận xét- bổ sung
Nhận xét- tuyên dương
3 Củng cố : Liên hệ thực tế
Liên hệ trong cuộc sống
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Nhận xét tiết học
HS học bài và chuẩn bị bài sau : Ôn tập con người và sức khỏe
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Kể chuyện ( tiết 9)

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC
THAM GIA
Đề : Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân.
I.MỤC TIÊU:
-Chọn được một câu chuyện về ước mơ đẹp của mình hoặc bạn bè, người thân .
-Biết sắp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý; biết trao đổi về ý nghĩa câu
chuyện.
*GDMT:GD tính hướng thiện cho HS: Biết ước mơ những điều tốt đẹp mang lạ hạnh phúc
cho con người.KNS: Thể hiện sự tự tin- Lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:tranh minh họa, bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Kiểm tra:Kể lại chuyện Lời ước dưới trăng
1 em lên kể- nhận xét
- Nhận xét.
2.Bài mới
a.Giới thiệu:Tiết trước cácem đã kể cho nhau nghe
Lắng nghe
những câu chuyện em đã được nghe, được đọc về ước
mơ. Tiết học hôm nay các em sẽ tập kể những câu
chuyện về ước mơ mà em đã được chứng kiến hoặc
tham gia .
b. Hướng dẫn HS kể chuyện
HĐ1:Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài
*KNS: Khi Gv đọc đề HS
-Gọi HS đọc đề bài
lắng nghe tích cực.
-Đề bài yêu cầu kể về ước mơ gì ?
Đọc đề xác định trọng tâm
(ước mơ đẹp của em, của bạn bè, người thân )
của đề
Nhân vật chính trong truyện là ai?
-HS nối tiếp nhau đọc gợi ý
Đọc gợi ý
-Em xây dựng cốt truyện của mình theo hướng nào?
-Em kể về ước mơ trở thành
Hãy giới thiệu cho các bạn cùng nghe .
bác sĩ vì đã từng chứng kiến
một bác sĩ tận tình chăm sóc
khi em bị bệnh.
-Em ước mơ trở thành kĩ sư
tin học vì em rất thích làm
việc hay chơi trò chơi điện
HĐ2:Thực hành kể chuyện
tử....
HS kể chuyện theo nhóm
*KNS: Giúp HS tự tin kể
Cùng trao đổi thảo luận với các bạn về nội dung ý
trước lớp.
nghĩa, cách đặt tên cho truyện .
Kể theo nhóm
-Thi kể chuyện trước lớp.
HS theo dõi bình chọn bạn có câu chuyện hay, hấp
Thi kể trước lớp
dẫn, bạn đặt câu hỏi hay.
3. Củng cố :
Cho HS đọc ghi nhớ SGK
Đọc ghi nhớ.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Nhận xét tiết học
Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe
Bài sau : Ôn tập

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

LTVC ( tiết 17)
MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ
I.MỤC TIÊU:
Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ; bước đầu tìm được một số từ
cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ (BT1,2); ghép được từ ngữ
sau từ ước mơ và nhận biết được sự đánh giá của từ ngữ đó (BT3), nêu được một số loại ví
dụ minh hoạ về một loại ước mơ (BT4); hiểu được ý nghĩa hai thành ngữ thuộc chủ điểm
(BT5a,c).
*GDMT: Giáo dục tính hướng thiện cho HS: Biết ước mơ những điều tốt đẹp mang lại hạnh
phúc cho con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :tranh minh họa, bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1.Bài cũ:
2 em lên bảng-nhận xét
Nhận xét.
2. Bài mới
a.Giới thiệu:
Lắng nghe
b. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: GV gọi HS đọc đề bài. Ghi lại những từ trong
bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ" ước
mơ"
- mơ tưởng: mong mỏi và tưởng tượng điều mình Đọc thầm bài ,tìm từ viết bảng
mong mỏi sẽ đạt được trong tương lai
con
- mong ước: mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong
tương lai
Bài 2: Tìm thêm những từ ngữ cùng nghĩa với từ ước mơ
a. Bắt đầu bằng tiếng ước
ước mơ , ước muốn , ước ao ,
b. Bắt đầu bằng tiếng mơ
ước mong , ước vọng ,mơ
Trò chơi: Tìm từ theo nhóm
ước ,mơ tưởng ,mơ mộng
Bài 3: Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ
thể hiện sự đánh giá
Thảo luận theo bàn
- Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước
mơ lớn, ước mơ chính đáng
2 HS làm ở bảng nhóm
- Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ
- Đánh giá thấp: ước mơ viễn vông, ước mơ kì quặc
Nêu ví dụ
Trò chơi: Ghép từ
Nhóm đôi thi đua
Bài 4: Nêu vd minh hoạ về một ước mơ nói trên
HS thảo luận theo cặp- trình
GV nêu nội dung minh hoạ: ước mơ cao
bày
ước mơ học giỏi để trở thành bác sĩ
Bài 5: Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào?
- Cầu được ước thấy:
Theo dõi
- ước sao được vậy:
Trao đổi trả lời
- ước của trái mùa:
HS K G làm hết bài
- Đứng núi này trông núi nọ:
3. Củng cố: Nhắc lại kiến thức bài học
Nhắc lại
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Nhận xét tiết học
- HS học thuộc lòng câu thành ngữ. Chuẩn bị bài Động từ
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán( tiết 43)
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I MỤC TIÊU:
-Vẽ được đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
-Vẽ được đường cao của một hình tam giác.
*Bài tập cần làm : bài 1,2,
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1 Kiểm tra :Nêu tên cặp vuông góc và cặp song song với 2 em nêu- lớp nhận xét
nhau
A
B

C
D
Nhận xét,
Theo dõi GV hướng dẫn
2 Bài mới
HĐ1:Vẽ đường thẳng CD qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng AB cho trước
-Trường hợp E nằm trên đường thẳng AB
HS vẽ
A
GV vẽ và hướng dẫn như SGK
-Điểm E ở ngoài đường thẳng AB

B

A
B
HĐ2 :Giới thiệu đường cao của hình tam giác
-GV vẽ hình tam giác ABC ở bảng
A

B
C
-Vẽ qua A một đường thẳng vuông góc với cạnh BC .
Đường thẳng đó cắt BC tại H
HĐ3: Thực hành
Bài 1:Vẽ đường thẳng AB đi qua E và vuông góc với
đường thẳng CD
Bài 2:Vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC
Chấm 1 số vở. Nhận xét
3. Củng cố:
Cho HS nhắc lại ND bài

Quan sát hình vẽ

HS nhắc lại cách vẽ
Bảng con
VBT
Kiểm tra chéo. Nhận xét

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
GV nhận xét tiết học
HS học bài và chuẩn bị bài sau: Vẽ hai đường thẳng song song

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Đạo đức( tiết 9)
TIẾT KIỆM THỜI GIAN (t2)
I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS có khả năng
1. Hiểu được:
- Thời gian là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm.
2. Biết quý trọng và sử dụng thời gian một cách tiết kiệm.
*KNS: KNxá định giá trị của thời gian-KNquản lí thời gian trong sinh hoạt,học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: tranh minh họa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Kiểm tra: Vì sao phải tiết kiệm tiền của?
2 em lên bảng- nhận xét
HS đọc phần ghi nhớ
Nhận xét
2.Bài mới
a. Giới thiệu: Cả lớp bài hát "Chiếc đồng hồ đếm thời gian"
GV kể chuyênh " Một phút"
Lắng nghe
b. Hướng dẫn tìm hiểu
HĐ1: Nhóm 4
N1: Mi chi a có thói quen sử dụng thời gian như thế nào?
Thảo luận nhóm 4
N2: Chuyện gì đã xảy ra với Mi-ch-a trong cuộc thi trượt
tuyết
Đại diện nhóm trình bày
N3: Sau chuyện đó Mi-chi-a đã hiểu ra điều gì?
*KNS: Giúp HS tự nhủ
Qua câu chuyện: " Một phút" em rút ra bài học gì?
bản thân biết quý thời
GV: mỗi phút đều đáng quý chúng ta phải tiết kiệm thời gian gian.
HĐ2: Thảo luận nhóm bài tập 2
Trao đổi theo bàn
Theo em điều gì sẽ xảy ra trong mỗi tình huống sau đây?
*KNS: Xử lí tình huống
+ HS đến phòng thi muộn
Giúp HS quản lí được
+ Hành khách đến muộn giờ tàu chạy, máy bay cất cánh
thời gian của mình.
+ Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu chậm
HĐ3: Nhóm
Hãy cùng các bạn trong nhóm trao đổi và bày tỏ thái độ về Bày tỏ thái độ
các ý kiến sau( tán thành, phân vân và không tán thành)
GV: Vì sao em chọn ý kiến đó
Lập thời gian biểu của
Ý đúng: Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ một cách hợp bản thân
lí có hiệu quả
3. Củng cố: thực hiện thời gian trong sinh hoạt,học tập
Kể việc thực hiện trong
cuộc sống
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Nhận xét tiết học
Về nhà lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân, sưu tần những câu tục ngữ, ca daovề tiết
kiệm thời giờ.
Chuẩn bị tiết sau: Tiết 2

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Thứ tư

Trường Tiểu học Quế Trung

Ngày soạn: 25/10/2015
Ngày giảng: 28/10/2015
ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI- ĐÁT

Tập đọc (tiết 18)
I. MỤC TIÊU:
-Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời của các nhân vật (lời xin, khẩn cầu của Mi-đát,
lời phán bảo oai vệ của thần Đi-ô-ni-dốt).
-Hiểu ý nghĩa : Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người.(trả
lời được các câu hỏi trong SGK).
*THGDMT: Biết sống với những ước mơ đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1.Kiểm tra: Bài đọc Thưa chuyện với mẹ. kết hợp trả 2 em đọc- nhận xét
lời câu hỏi1,2,3 SGK /86
- Nhận xét.
2. Bài mới
a. Giới thiệu: HS quan sát tranh minh hoạ
Lắng nghe
b. Luyện đọc và tìm hiểu bài
HĐ1: HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài (3 đoạn) HS nối tiếp nhau đọc bài
GV hướng dẫn HS phát âm chính xác các tên riêng
nước ngoài: Mi-đát, Đi-ô-ni-dốt, Pác-tôn.
Luyện tên nước ngoài
- Hướng dẫn HS đọc đúng câu cầu khiến. Xin thần tha
tội cho tôi! Xin người lấy lại điều ước để cho tôi được
sống!
- HS luyện đọc theo cặp
Luyện đọc theo cặp
- HS đọc toàn bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài
Theo dõi
HĐ2: Tìm hiểu bài
- HS đọc thần đoạn 1(điều ước của vua Mi-đát được
thưc hiện) Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?
- Thoạt đầu điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?
- Đoạn 2: ( Vua Mi-dát nhận ra sự khủng khiếp của
Đọc thầm đoạn 1 trả lời câu
điều ước) Tại sao vua Mi- đát phải xin thần Đi-ô- mi- hỏi
dốt lấy lại điều ước?
Đọc đoạn 2 trả lời câu 2
- Vua Mi-đát rút ra được bài học gì cho mình. Các em -Hạnh phúc không thể xây
hãy đọc thầm đoạn 3 tìm hiểu.
dựng bằng ước muốn tham
- Vua Mi- đát đã hiểu được điều gì?
lam.
- Qua câu chuyện này các em rút ra được bài học gì?
Rút ra nội dung chính của bài
HĐ3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Đọc diễn cảm
- HS đọc làn lượt đọc từng đoạn của bài
Đọc cặp
- HS luyện đọc phân vai: người dẫn chuyện, Mi- đát,
thần Đi-ô-ni- dốt
- HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm đoạn cuối
Phân vai và Thi đọc diễn cảm
3. Củng cố Giáo dục biết sống với ước mơ đẹp
Lắng nghe, thực hiện
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Nhận xét tiết học
- HS luyện đọc và chuẩn bị bài sau: Ôn tập

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Thứ năm

Trường Tiểu học Quế Trung

Ngày soạn: 25/10/2015
Ngày giảng: 29/10/2015
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Toán( tiết 44)
I.MỤC TIÊU:
Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước ( bằng
thước kẻ và ê ke).
*Bài tập cần làm : bài 1,3
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: thước ê ke, bảng phụ, VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1 Kiểm tra :Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua E và vuông
1 em lên bảng vẽ- nhẫn
góc với đường thẳng CD
xét
Nhận xét,
2 Bài mới
HĐ1:Vẽ hai đường thẳng song song
Quan sát hình vẽ
-Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với
đường thẳng AB cho trước .
-Vẽ đường thẳng MN đi qua E và vuông góc với đường
thẳng AD.
-Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E
Nêu cách vẽ
và vuông góc với MN ta đước đường
thẳng CD // AB
Tìm ví dụ
-Tìm trong phòng học hònh ảnh hai
đường thẳng song song
HĐ2:Thực hành
Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song
Làm bảng con
với đường thẳng CD
Bài 3:Yêu cầu HS đọc đề ,nêu yêu cầu của đề
Đọc đề ,tìm hiểu đề
C
Thảo luận nhóm vẽ vào
giấy
B
E
Đại diện nhóm trình bày
Nhóm khác nhận xét, bổ
A
D
sung
Nhận xét chốt lại
3. Củng cố: Nhắc lại các bước vẽ

Nhắc lại

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Nhận xét tiết học
Tập vẽ lại bài 3
Bài sau: Thực hành vẽ hình chữ nhật

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Địa lí( tiết 9)

Trường Tiểu học Quế Trung

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở
TÂY NGUYÊN (TT)

I.MỤC TIÊU:
-Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên :
+Sử dụng sức nước sản xuất điện.Khai thác gỗ và lâm sản.
-Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất: cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quí,...
-Biết được sự cần thiết phải bảo vệ rừng.
-Mô tả sơ lược đặc điểm sông ở Tây Nguyên: có nhiều thác ghềnh.
-Mô tả sơ lược: rừng rậm nhiệt đới (rừng rậm, nhiều loại cây, tạo thành nhiều tầng...), rừng
khộp (rừng rụng lá mùa khô).
-Chỉ trên bản đồ (lược đồ) và kể tên những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên: sông Xê
Xan, sông Xrê Pốk, sông Đồng Nai.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bản đồ ĐLTN VN,Tranh, ảnh nhà máy thuỷ điện và rừng ở TN.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Kiểm tra:bài “HĐSX của người dân TN”, TLCH SGK 2 em nêu- nhận xét
Nhận xét
2.Bài mới:Hoạt động sản xuất của người dân ở TN(tt)
a.Khai thác sức nước
HĐ1: Nhóm
HS thảo luận nhóm
Quan sát lược đồ hình 4 hãy:
Thảo luận nhóm
Kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên
-Những con sông bắt nguồn từ đâu?Và đổ ra đâu?
Các hồ nước cho nhà nước và dân nhân ta XD có td gì?
-Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên lược đồ hình 4 Đại diện nhóm trình bày
và cho biết nó nằm trên con sông nào?
Nhận xét,bổ sung
-GV giới thiệu tranh
b.Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên
HĐ2:Làm việc cả lớp
HS quan sát
-Quan sát hình 6,7 đọc mục đích A SGK và trả lời
-Tây Nguyên có loại rừng nào ?
+ Tại sao ở Tây Nguyên lại có các loại rừng khác nhau? Quan sát và trả lời HS K-G
-Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp
trả lời
-Giáo viên nhận xét góp ý
HĐ3 :Cá nhân
Quan sát hình 8,9,10
Quan sát hình 8,9,10 và vốn hiểu biết trả lời
Rừng ở Tây Nguyên có giá trị gì?
Trả lời. Nhận xét, bổ sung
-Gỗ được dùng để làm gì?Quan sát hình và mô tả quy trình
làm ra các sản phẩm đồ gỗ như bàn ghế?
-Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc mất rừng ở Tây Nguyên
-Thế nào là du canh, du cư?
-Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ rừng
Giáo viên chốt ý nhận xét ,liên hệ thực tế
Lắng nghe
Giáo viên thiệu tranh thêm về tin
3. Củng cố:Gọi học sinh đọc ghi nhớ
HS đọc
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Nhận xét tiết học
HS học bài và chuẩn bị bài sau : Thành phố Đà Lạt
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Lịch sử ( tiết 9)
ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
I.MỤC TIÊU:
-Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:
+Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi
dậy chia cắt đất nước .
+Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
-Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người
cương nghị mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: tranh minh họa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1. Kiểm tra:bài “ ÔN TẬP” và TLCH
Nhận xét
2 em lên bảng- nhận xét
2.Bài mới:
a.Giới thiệu:
Lắng nghe
b..Hướng dẫn tìm hiểu bài
HĐ1:Tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.
Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta như thế HS đọc thầm SGK trả lời
nào?
..triều đình lục đục tranh nhau
ngai vàng ,các thế lực phong
kiến địa phương nổi dậy , chia
cắt đất nước thành 12 vùng
đánh nhau liên miên...
HĐ2: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
-Quê hương của Đinh Bộ Lĩnh ở đâu ?
-Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì ?
-GV giới thiệu rõ hơn về Đinh Bộ Lĩnh?
GV kể đoạn Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Đinh
Bộ Lĩnh đã dùng các hình thức khác nhau:Có sứ
quân Đinh Bộ Lĩnh dụ ra hàng,có sứ quân ông cho
lính vây quanh thành chất lửa đốt...
- Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì?
Sau khi thống nhất Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
-Giáo viên giải thích các từ:
+Hoàng
+Đại Cồ Việt
+Thái Bình
3. Củng cố: Trả lời các câu hỏi SGK

Đọc thầm SGK trả lời
Trả lời
Nhận xét, bổ sung
Lặp lại

Lên ngôi vua lấy hiệu Đinh
Tiên Hoàng , đóng đô ở Hoa Lư
,tên nước Đại Cồ Việt ,niên
hiệu Thái Bình
Đại diện nhóm trình bày
Trả lời

IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Nhận xét tiết học
Học thuộc bài, chuẩn bị bài sau: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
(năm 1981)

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

LTVC (t18):
ĐỘNG TỪ
I.MỤC TIÊU:
-Hiểu thế nào là động từ (từ chỉ HĐ, trạng thái của sự vật : người, sự vật, hiện tượng ).
-Nhận biết được động từ trong câu hoặc qua tranh vẽ (BT mục III).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: bảng phụ
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1. Kiểm tra: Tìm 3 từ cùng nghĩa với từ ước mơ
2 em lên bảng- nhận xét
Đặt câu với một từ vừa tìm được? Nêu các thành ngữ ở bài tập 5
Nhận xét
2.Bài mới
a. Giới thiệu:
Lắng nghe
b. Nhận xét
HĐ1: GV ghi đoạn văn ở bảng phụ
Tìm các từ chỉ
Đọc đoạn văn
+ Hoạt động của anh chiến sĩ và thiếu nhi: nhìn( thấy)
nghĩ, thấy
Thảo luận nhóm
+ Chỉ trạng thái của các sự vật:
Tìm từ
+ Dòng thác: đổ(đổ xuống )
+ Của lá cờ: bay
Các từ nêu trên chỉ hoạt động, trạng thái của người, của
vật . Đó là động từ.Vậy động từ là gì?
HĐ2: Ghi nhớ: GV ghi bảng
Rút ra ghi nhớ
- HS tìm nội dung về động từ chỉ hoạt động , động từ chỉ Đọc ghi nhớ
trạng thái
vd: chờ, buồn, yêu, ghét, nhớ. cuốc(đất) ăn ( cơm) chạy, nhảy
HĐ3: Luyện tập
Bài 1: Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở
nhà em và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ Đọc đề
chỉ những hoạt động ấy
Trò chơi: Tìm từ tiếp sức
- HĐ ở nhà: đánh răng, rửa mặt, trông em, chăn bò, lặt rau...
Tham gia trò chơi
- HĐ ở trường: làm bài, học bài, nghe giảng, đọc sách, Thi đua các nhóm nhanh
quét lớp
* GV nhận xét tuyên dương
Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề
a) đến- yết kiến;cho- nhận; xin; làm; dùi- có thể
b) thử bẻ- biến thành
Đọc đề
- mỉm cười ưng thuận
VBT
- ngắt, thành, tưởng, có
Kiểm ta chéo – Nhận xét
Chấm 1 số vở - Nhận xét
Theo dõi
Trò chơi: xem kịch câm. Nói lên các hoạt động
Cá nhân xung phong –
HS lên bảng làm động tác như SGK- cả lớp theo dõi nói Nhận xét
lên các hoạt động
3. Củng cố:
Nhắc lại ND bài học.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: Nhận xét tiết học
HS học ghi nhớ, chuẩn bị bài sau: Ôn tập
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Thứ sáu

Ngày soạn: 25/10/2015
Ngày giảng: 30/10/2015
Toán (t45): THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT-TH VẼ HÌNH VUÔNG
I.MỤC TIÊU:
Giúp HS:
-Biết sử dụng thước có cạch chia xăng-ti-mét và ê ke để vẽ HCN có số đo cho trước.
*Bài tập cần làm : bài 1a(54),bài 1(55), 2a*(54),
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét và ê ke.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1. Kiểm tra:
Gọi 2 HS lên bảng .
2 HS lên bảng làm bài.
-HS1 vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với
đường thẳng AB cho trước.
-HS2 Vẽ đường thẳng đi qua đỉnh A của hình tam giác
ABC và song song với cạnh BC.
-GV chữa bài, nhận xét.
2. Bài mới: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
-HS lắng nghe.
*.Giới thiệu bài: GV giới thiệu.
M
N
a.Hướng dẫn vẽ HCN theo độ dài các cạnh.
-GV vẽ lên bảng HCN MNPQ và hỏi:
+Các góc ở các đỉnh HCN MNPQ có là góc vuông không?
P
Q
-Hãy nêu các cặp cạnh song song có trong hình chữ nhật -HS vẽ vào giấy nháp.
MNPQ.
HS vẽ hình vuông từng
-Dựa vào các đặc điểm chung của HCN, chúng ta sẽ thực bước theo hướng dẫn của
hành vẽ HCN theo độ dài các cạnh cho trước.
GV.
-GV nêu ví dụ: vẽ HCN ABC có chiều dài 4 cm, chiều rộng A
B
2 cm.
-GV yêu cầu vẽ từng bước như sách giáo khoa giới thiệu:
b. Hướng dẫn vẽ hình vuông
-Hình vuông có các cạnh như thế nào với nhau?
-Các góc ở đỉnh của hình vuông là góc gì?
Chúng ta dựa vào các đặc điểm trên để vẽ hình vuông có độ
dài cho trước.
*ví dụ: vẽ hình vuông có cạnh là 3 cm
GV hướng dẫn: như SGK
3.Hướng dẫn thực hành.
Bài 1a (54):
-Yêu cầu HS đọc đề bài toán.
-GV nhận xét.
Bài 1a (55)
3. Củng cố: -Tổng kết giờ học.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
-Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau: Luyện tập

Giáo án lớp 4

C

D

Bảng con
HS nêu cách vẽ của mình
trước lớp.
Làm vở BT. Kiểm tra chéo
-HS vẽ vào vở.
-HS nêu các bước vẽ như
phần bài học trong SGK.

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Chính tả(t 9):
THỢ RÈN (N-V)
I.MỤC TIÊU:
- Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ và dòng thơ 7 chữ.
- Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ 2 a/b.
*GDMT: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước qua câu ca dao:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh họa, bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1. Kiểm tra :Làm bài tập 2
- Tìm từ có tiếng có chứa âm r/d
2 em lên bảng- nhận xét
Nhận xét.
2.Bài mới
HĐ1: Giới thiệu
Cương trong bài tập đọc Thưa chuyện với mẹ học Lắng nghe
nghề gì? Nghề "thợ rèn vất vả khó nhọc như thế
nào chúng ta cần tìm hiểu và viết đúng bài này
HĐ2: Hướng dẫn HS nghe- viết
Đọc bài ,nêu nội dung bài viết
- GV đọc bài thơ " Thợ rèn"
-GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài thơ. Bài thơ cho
các em biết những gì về nghề thợ rèn? (Sự vất vã
và niềm vui trong lao động của người thợ rèn>
Đọc thầm ,tìm từ khó dễ viết sai
- HS đọc thầm toàn bài tìm từ khó, dễ viết sai:
quệt, bóng nhẫy, nghịch, ừng ực.
- HS phân tích từ khó và ghi bảng con
Làm bảng con
GV đọc đề lần 2 và đọc HS viết
Viết bài
- GV chấm bài, nhận xét
HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 2
a. l hay n
Năm gian nhà nhỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sau đốm lập loè
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
Làm bài tập
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe
b. GV ghi mỗi câu tục ngữ vào một bông hoa
Trò chơi: Hái hoa điền vần
Tham gia trò chơi
3. Củng cố
Liên hệ thực tế với cuộc sống.
Liên hệ thực tế.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Nhận xét tiết học
HS thuộc câu thơ trên
Bài sau: Ôn tập

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Khoa học ( tiết 18)
ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I.MỤC TIÊU:
Ôn tập các kiến thức về :Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.
-Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.
-Cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua
đường tiêu hoá.
-Dinh dưỡng hợp lí.
-Phòng tránh đuối nước.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các phiếu câu hỏi ôn tập ; Phiếu ghi lại tên thức ăn, đồ uống của HS trong tuần
- Các tranh ảnh, mô hình hay vật thật về các loại thức ăn
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1. Kiểm tra: Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai 2 em lên bảng
nạn đuối nước trong cuộc sống hằng ngày?
Lớp nhận xét
- Bạn nên tập bơi hoặc đi bơi ở đâu?
Nhận xét,
2. Bài mới: Ôn tập
HĐ1: Trò chơi : Ai tính nhanh ai đúng
Tham gia trò chơi
- GV nêu câu hỏi- em nào xung phong trước được trả lời
1. Trong quá trình sống con người lấy những từ gì môi
trường và thải ra môi trường những gì?
2. Kể tên những chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung
cấp đầy đủ và thường xuyên
Theo dõi nhận xét phần
3. Kể tên và nêu cách phòng tránh một số bệnh do thiếu trình bày của bạn
hoặc thừa dinh dưỡng và bệnh lây qua đường tiêu hoá
4. Nên và không nên làm gì để phòng tai nạn đuối nước?
* HS theo dõi nhận xét phần trình bày của bạn
HĐ2: Tự đánh giá
Mục tiêu: HS có khả năng: Áp dụng những kiến thức đã Nêu tên thức ăn
học vào việc tự theo dõi nhận xét chế độ ăn uống của
mình:
Trả lời.
+Tiến hành
Nhận xét – Bổ sung
- Nêu tên thức ăn, nước uống của em trong tuần
Nhận xét:
Đã ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên hay đổi
chưa?
Liên hệ trả lời
- Đã phối hợp các chất đạm, chất béo động vật, thực vật
chưa?
- Đã ăn các thức ăn có chứa các loại vi ta min và chất
khoáng chưa?
-GV nhận xét chốt ý
GV: Nên ăn các sản phẩm của đậu nành,trứng cá để thay Thực hiện trong cuộc
cho loại thịt gia xúc, gia cầm
sống
3. Củng cố :
Cho HS đọc ghi nhớ.
Đọc ghi nhớ.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: Nhận xét tiết học
- HS học bài và chuẩn bị Ôn tập (TT)
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Kĩ thuật ( tiết 9)
KHÂU ĐỘT THƯA (TT)
I.MỤC TIÊU:
-Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.
Khâu được các mũi khâu đột thưa .Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể
bị dúm.
*Với HS khéo tay: Khâu được các mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau.
Đường khâu ít bị dúm.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : vải trắng, kim, chỉ
III. Hoạt động dạy học
GV
HS
1 Kiểm tra :Sự chuẩn bị của HS
Kiểm tra chéo đồ dùng
2Bài mới :Thực hành khâu đột mau
Nêu lại cách thực hiện
HĐ1:Thực hành
-Cho HS nêu lại cách thực hiện
B1:Vạch đường dấu khâu
Thực hành theo nhóm
B2:Khâu các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu
Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 4
HĐ2: Đánh giá kết quả học tập của
-HS trưng bày sản phẩm
Trưng bày sản phẩm
-HS đánh giá dựa theo tiêu chuẩn
+Khâu được các mũi khâu đột mau
Kiểm tra chéo
+Các mũi khâu tương đối bằng nhau+đường khâu thẳng
theo đường vạch dấu và ít bị dúm.
Đánh giá sản phẩm theo
+Hoàn thành sản phẩm theo thời gian quy định
tiêu chí
-HS dựa vào tiêu chuẩn đánh giá tự đánh giá sản phẩm của
mình
-GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS
3 Củng cố: Thực hiện trong cuộc sống
Thực hiện
Nhận xét tiết học
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
Chuẩn bị mảnh vải sợi bông 10 x 15cm ,kim ,kéo ,chỉ.

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TLV (tiết 17): ÔN LUYỆN: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN (T8)
I.MỤC TIÊU:
Dựa vào trích đoạn kịch Yết Kiêu và gợi ý trong SGK, bước đầu kể lại được câu chuyện
theo trình tự không gian.
*THGDMT: Biết yêu quí những anh hùng dân tộc.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Bảng phụ ghi cấu trúc 3 đoạn của bài kể chuyện Yết Kiêu
- Một từ phiếu ghi vd về cách chuyển một lời thoại trong văn bản kịch thành kể
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Kiểm tra: Kể lại chuyện Ở Vương quốc Tương Lai 1 em lên kể- nhận xét
theo trình tự thời gian.
Nhận xét.
2.Bài mới
a. Giới thiệu: Yết Kiêu danh tiếng thời Trần có tài bơi
lặn từng đánh đắm nhiều thuyền chiến của giặc
b. Hướng dẫn HS làm bài tập
Đọc nối tiếp
Bài 1: Đọc đoạn trích Yết kiêu
- GV: Cảnh 1 có những nhân vật nào?Cảnh 2 có những NV nào?
- Yết kiêu là người như thế nào
Trả lời
- Cha Yết kiêu là người như thế nào?
- Những sự việc trong 2 cảnh của vở kịch được diễn ra Thời gian
theo trình tự nào?
Bài 2: kể lại câu chuyện Yết Kiêu theo gợi ý SGK
Đọc đề
Đề bài yêu cầu kể như thế nào?
Câu chuyện " Yết Kiêu" kể như gợi ý SGK là kể theo Theo trình tự không gian
trình tự nào?
GV: Sự việc diễn ra ở kinh đô Thăng Long xảy ra sau ở
quê hương Yết Kiêu
GV: Chúng ta sẽ xem bạn nào biết kể câu chuyện theo Kể trước lớp
trình tự thời gian đảo lộn
GV: Những câu đối thoại quan trọng có thể giữ nguyên Lắng nghe
văn, dưới dạng lời dẫn trực tiếp đặt trong dấu ngoặc
kép, sau dấu hai chấm
Chuyển thể một lời thoại từ ngôn ngữ kịch sang lời kể.
Nêu ví dụ
GV: Để chuyển thể trích đoạn kịch trên thành câu
chuyện hấp dẫn, cần hình dung thêm động tác, cử chỉ, HG giỏi tập kể một đoạn nhỏ
nét mặt, thái độ của các nhân vật
- Không quên 2 câu mở đầu giới thiệu 2 cảnh của vở - HS thực hành kể chuyện
kịch: Giặc Nguyên xâm lược.../ Yết Kiêu đến kinh đô... - HS thi kể chuyện trước lớp
3. Củng cố :
Kể theo nhóm
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS kể hay
Thi kể trước lớp
- HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh việc chuyển thể trích
đoạn kịch thành câu chuyện, viết vào vở
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Nhận xét tiết học
- HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập trao đổi ý kiến với người than
Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Tập làm văn(tiết 18): LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I.MỤC TIÊU:
-Xác định được mục đích trao đổi, vai trong trao đổi; lập được dàn ý rõ nội dung của bài
trao đổi để đạt mục đích.
-Bước đầu biết đóng vai trao đổi và dùng lời lẽ, cử chỉ thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục.
*KNS: Thể hiện sự tự tin- Lắng nghe tích cực- Thương lượng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV
HS
1.Kiểm tra: Đọc bài văn đã được chuyển thể từ trích 2 em đọc. Nhận xét
đoạn của vở kịch Yết Kiêu
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS phân tích đề
Lắng nghe
- HS đọc thầm để tìm những từ ngữ quan trọng ( nguyện
vọng, môn năng khiếu,trao đổi,anh chị, ủng hộ, cùng
bạn đóng vai)
3. XĐ mục đích trao đổi hình dung những câu hỏi sẽ hỏi Đọc thầm đề ,xác định trọng
- HS nối tiếp nhau đọc gợi ý
tâm của đề bài
GV: Nội dung trao đổi là gì?
- Đối tượng trao đổi là ai?
- Mục đích trao đổi để làm gì ?
Hình thức thực hiện cuộc trao đổi ấy là gì?
Đọc nối tiếp
HS phát biểu: em chọn học môn năng khiếu nào để tổ *KNS: Lắng nghe tích cực.
chức cuộc trao đổi
Anh hoặc chị em của em
HS đọc thầm gợi ý 2 hình dung câu trả lời, giải đáp thắc
mắc anh chị có thể đặt ra.
4. HS thực hành trao đổi theo cặp
HS chọn bạn(đóng vai người thân) cùng tham gia trao Em và bạn trao đổi :bạn
đổi, thống nhất dàn ý đối đáp
đóng vai anh hoặc chị của
- Thực hành trao đổi, lần lượt đổi vai cho nhau, nhận xét em
góp ý
GV theo dõi giúp đỡ nhóm yếu
5. Thi trình bày trước lớp
Trao đổi theo cặp
HS thi trao đổi đóng vai trước lớp
Lớp nhận xét theo tiêu chí:
*KNS: Đóng vai trước lớp
+ Nội dung trao đổi có đúng đề tài không
giúp HS thể hiện sự tự tin
+ Cuộc trao đổi có đạt được mục đích đặt ra không?
và thương lượng.
+Lời lẽ, cử chỉ của 2 bạn có phù hợp với vai đóng hay
không?
Theo dõi nhận xét theo các
- Cả lớp bình chọn cặp trao đổi hay nhất
tiêu chí
Bình chọn cặp nhất
3.Củng cố :
- Liên hệ thực tiễn
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Nhận xét tiết học
- HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập

Giáo án lớp 4

Nguyễn Thị Kim Sen


Phòng GD & ĐT Nông Sơn

SINH HOẠT ĐỘI
I Mục tiêu
-Ôn các bài hát múa quy định chuẩn bị HKPĐ
-Tổng kết các hoạt động trong tuần
-Kế hoạch thời gian đến
II.Hoạt động lên lớp
GV
1.Cho HS ra sân ôn bài múa quy định
-Điều mong muốn của chúng em.
2.Tổng kết các hoạt động trong tuần
-Học tập :làm bài học bài đầy đủ
-Chuyên cần không vắng
-Thực hiện tốt nội quy nhà trường
-Ủng hộ quỹ bạn nghèo :20000đ
3. Kế hoạch thời gian đến
-Ôn tập Toán -Tiếng Việt thi kiểm tra giữa kì
-Tập luyện để chuẩn bị HKPĐ
*Sinh hoạt tự quản.

Trường Tiểu học Quế Trung

HĐTT 9:

Giáo án lớp 4

HS
HS ra sân sinh hoạt
Lớp trưởng điều khiển lớp
Từng tổ trưởng báo cáo
tổng kết

Nguyễn Thị Kim SenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×