Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 4 full

* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN I
(Từ ngày 7/ 9/ 2015 đến ngày 11/ 09/ 2015)

Toán: Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
- Rèn kĩ năng tính toán, đọc, viết số có nhiều chữ số.Tính giá trị BT
- Tính giá trị biểu thức, nêu lại qui tắc tính.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng con, phấn, bảng nhóm.
III.HOẠT ĐỘNG DH
1HĐKĐ: Trò chơi: “Gọi thuyền”
2. HĐDH:
GV
HS
Bài 1: Hoạt động cá nhân
- Gọi HS đọc đề bài 1- Hướng dẫn HS làm bài.
- HS đọc đề và làm bài.
- Giúp HS yếu xác định yêu cầu đề bài .

- Đổi bài kiểm tra chéo kết quả.
Bài 2:
- Giao việc cho 3 nhóm thực hiện.
- Thảo luận làm bài, trình bày.
- Nhận xét- chữa bài.
Bài 3:Hoạt động Cả lớp:
- Cho HS thực hiện trên bảng con.
- HS làm bài, đọc bài làm- nêu cách thực hiện
Bài 4: Hoạt động cá nhân
- Đọc lại cách thực hiện bài toán.

- HS thảo luận làm bài. 2 học sinh trình bày
trên bảng.

3.HĐTN:
Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau
*******************************

TiếngViệt - Tiết 01

.

I.MỤC TIÊU:
Đọc mạch lạc 1 đoạn trong bài : “Dế mèn bênh vực kẻ yếu”
Biết tìm từ nhấn giọng- đọc diễn cảm- Tìm được hình ảnh nhân hóa.
II.ĐỒ DÙNG DH: Ảnh- Các nhân vật trong truyện.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: Ai xinh tươi.
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: GV phân đoạn- Gọi 1 HSG đọc mẫu.
- Lớp đọc nối tiếp- HSY đọc 1 đoạn
- Giúp đỡ học sinh yếu đọc.
- Nhận xét bạn đọc.
HĐ2:
- Tìm từ ngữ nhấn giọng- đọc mẫu
- HS tìm từ, gạch chân.
- Quan sát HS, rèn đọc.

- HS luyện đọc – HS đọc diễn cảm
HĐ3:
- Trò chơi đóng vai: 3 tổ thực hiện.
- HS thảo luận, phân vai, đọc.
- Các nhóm lên bảng trình bày.
- Nhận xét- Tuyên dương.
- Nhận xét.
- Nêu bài học GD- Liên hệ thực tế.
- Liên hệ bản thân.
3.HĐTN: Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- luyện viết- Tuần 1.

* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Tính được giá trị biểu thức có chứa 1 chữ số (bài 1)
Biết vận dụng,tính giá trị biểu thức chứa 1 chữ số để tính chu vi- biết xem đồng hồ.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, đồng hồ để bàn.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ: Trò chơi: Gọi Thuyền.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: (Bài 1)
- Tạo nhóm ngẫu nhiên- Giao mỗi nhóm 1 bài - Tạo nhóm, đặt tên nhóm, thảo luận làm bài
(a, b, c, d)
và trình bày.
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân- Nêu cách tính giá trị ( chú - HS làm bài vào vở.
ý HS yếu.
H Đ3:
- HS làm bài theo nhóm.
- Thảo luận làm bài, giúp đỡ bạn yếu.
- Nhận xét- chữa bài.
H Đ4:
Phương pháp trực quan- HS quan sát và nêu.
- HS quan sát và nêu.
- Nhận xét.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Xem lại bài đã học- Chuẩn bị bài 1- Tuần 2.
*****************************

Tiếng Việt - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Hiểu nội dung truyện và viết lại 1 đoạn theo nội dung có đủ 3 phần.
Viết bài văn hoàn chỉnh, có hình ảnh, từ ngữ gợi cảm xúc, đủ 3 phần.
II.ĐỒ DÙNG DH: Tranh kể chuyện: “Hồ Ba Bể”.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ: Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
Bài 1:
- Yêu cầu HS nhớ lại và nêu được những nhận - HS nêu.
xét chính trong truyện.
- Thực hiện trò chơi: “Kết bạn”.
- Sắp xếp lại trình tự diễn biến của câu - Nhận xét.
chuyện: “Sự tích Hồ Ba Bể”
Bài 2:
- Luyện viết đoạn văn vào vở theo đề bài đã - Hoạt động nhóm: thảo luận và kể cho nhau
cho trước.
nghe- Góp ý, sửa chữa.
- GV nhắc HS cách viết đoạn văn
- Viết vào vở đoạn văn đã kể.
- Gợi ý thêm những từ ngữ hình ảnh chân thật
gợi cảm xúc đối với học sinh giỏi.
Viết bài – Đọc cho lớp nghe
Lớp nhận xét.
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học.
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 2.
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN II
(Từ ngày 14 đến ngày 18 / 09 2015)

Toán: Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
- Ôn tập đọc, viết số có nhiều chữ số.
- Biết nêu qui luật dãy số.
:II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng phân tích hàng- lớp.
III.HOẠT ĐỘNG DH
1HĐKĐ:
Hát bài: “ Em yêu hòa bình”.
2. HĐDH:
GV
HĐ 1:
- Treo bảng phân tích số- HD HS làm bài

HS
- HS lần lượt lên bảng điền vào ô trống.

HĐ 2:
- Tổ chức hoạt động nhóm 4

- HS thảo luận làm bài
- Trình bày lên bảng lớn.

HĐ3:

- HS làm bài vào vở.
- Hoạt động cá nhân
- Gv chấm, chữa bài.

3.HĐTN :

- HS nêu qui luật dãy số..

Nhận xét tiết học
Chuẩn bị Tiết 2/ tuần 2.
*******************************

TiếngViệt - Tiết 01

.

I.MỤC TIÊU:
Biết ngắt nhịp bài thơ “Mẹ ốm”
Tìm từ nhấn giọng ở bài: “Dế mèn bênh vực kẻ yếu”.
Biết thể hiện nội dung bài qua giọng đọc diễn cảm.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bút lông..
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: “Thả thơ".
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: Tổ chức cho HS đọc và xác định nhịp - Lớp đọc nối tiếp- HS đọc 1 đoạn
thơ: “Mẹ ốm”
- Nhận xét bạn đọc.
HĐ2:
- Tìm từ ngữ nhấn giọng- đọc mẫu
- HS tìm từ, gạch chân.
- Quan sát HS, rèn đọc.
- HS luyện đọc
- Nhận xét- Tuyên dương.
HĐ3:
* Thi đọc diễn cảm

– HS đọc diễn cảm
- Nêu nội dung bài
- Các nhóm thi đua đọc.
- Nhận xét.

3.HĐTN: Nhận xét tiết học
Bài sau: Tiết 2- luyện viết- Tuần 2
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
HS biết phân tích thành tổng, so sánh các số tự nhiên.
Biết phân tích ngược lại.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Gọi thuyền”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: (Bài 1)
- Yêu cầu HS nêu các hàng của các số ở bài tập - HS phân tích thành tổng các chữ số.
1.
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân ( bài tập 2, 3).
- HS làm bài vào vở.
- Một số HS lên bảng làm
- Thảo luận làm bài, giúp đỡ bạn yếu.
H Đ3:
- GV đọc HS ghi viết vào bảng con.
- HS sử dụng bảng con- Kiểm tra chéo và đọc.
- nêu lại các căn cứ để so sánh.
- HS quan sát và nêu.
- Nhận xét.

3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị bài 1- Tuần 3.
*****************************
Tiếng Việt - Tiết 02

I.MỤC TIÊU:
Biết nhận xét về tính cách, hoàn cảnh của chú bé qua đoạn văn
Rèn kĩ năng viết đoạn văn “kể chuyện nàng tiên ốc”
II.ĐỒ DÙNG DH: Tranh “nàng tiên ốc”
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: nhóm 3
Cho HS xác định yêu cầu bài làm
HS thảo luận,viết qua phiếu học tập
Đại diện nhóm trình bày,nhận xét
HĐ cá nhân:
yêu cầu HS đọc và xác định đề bài

HĐ 3:
Cho HS đọc đoạn văn
GV nhận xét,chữa bài

Đọc và làm bài vào vở
Trao đổi nhóm đôi,nhận xét
Luyện viết đoạn văn vào vở

HS đọc nối tiếp
Nhận xét bạn.

3.HĐTN: Nhận xét tiết học.
Bài sau: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 3.
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 3
Từ ngày 21/09 .đến ngày 25/09/2015)
Toán - Tiết 01
I.MỤC TIÊU:
Tiếp tục rèn đọc, viết số có nhiều chữ số, ghi giá trị của chữ số
Biết thêm về lớp tỉ., phân tích hàng của lớp tỉ
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: “Gọi thuyền”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: (Bài 1)
- Yêu cầu HS lần lượt xác định yêu cầu BT 1,2,4 - HS nêu và làm bài vào bảng con.
- Nêu miệng cách giải.
H Đ2:
- .Nhóm 4:
- Nhận xét, chốt ý.
H Đ3:
- Cá nhân
- Nhận xét 1 số em có tiến bộ.

- Thảo luận xác định hàng,lớp.
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc và xác định lớp tỉ.
- Nhận xét.

3.HĐTN: Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2 - Tuần 3.
*********************
Tiếng Việt - Tiết 01
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng đọc và xác định ý trả lời đúng ở ND BT 1
Ghi cách đọc và đọc diễn cảm 2 đoạn văn ở BT2
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm viết sẵn BT 1.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cá nhân
Yêu cầu HS ngắt nhịp và tìm từ nhấn giọng
HS thực hiện
HS đọc cá nhân,nhận xét.
HĐ 2: Nhóm 3
HS ghi cách đọc và đọc
Thảo luận,lựa chọn cách đọc
Đọc bài trong nhóm
Theo dõi giúp đỡ HS
HĐ 3:cả lớp
Cho HS đọc đoạn văn
HS đọc nối tiếp
GV nhận xét,chữa bài
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học
Bài sau :Tiết 2- Luyện viết.
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng phân tích tổng và nhận biết số liền trước liền sau của số tự nhiên.
Biết nêu quy luật của dãy số.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: Kết bạn.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cả lớp
Nêu yêu cầu bt
-Lần lượt viết vào bảng con theo yêu cầu bt
-Nhận xét.
-Đồng thanh đọc bài
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân
- HS nêu miệng-chất vấn
-HD HS phân tích yêu câù đề bài.
- Làm bài vào vở.
H Đ3:
- Nêu quy luật dãy số

3.HĐTN:

- HS quan sát và nêu.
- Nhận xét.

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 4.
*****************************
Tiếng Việt - Tiết 02

I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng phán đoán,nhận xét về tính cách,hoàn cảnh của nhân vật
Rèn kĩ năng viết đoạn văn kể khoảng 5- 7 dòng.
Viết được đoạn văn kể chuyện có đủ 3 phần ( MĐ,TĐ,KĐ)
II.ĐỒ DÙNG DH: Tranh “nàng tiên ốc”
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: nhóm 4
Cho HS xác định yêu cầu bài làm
HS thảo luận,viết qua phiếu học tập
Đại diện nhóm trình bày, nhận xét
HĐ cá nhân:
yêu cầu HS đọc và xác định đề bài
Đọc và làm bài vào vở
Trao đổi nhóm đôi,nhận xét
Luyện viết đoạn văn vào vở
HĐ 3:
Cho HS đọc đoạn văn
HS đọc
GV nhận xét,chữa bài
3.HĐTN:

* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học.
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 4.
**********************
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 4
Từ ngày 28/09.đến ngày 02/10/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng so sánh, xếp thứ tự các số tự nhiên
Tìm gía trị của x, y trong dãy số tự nhiên.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Gọi thuyền”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cả lớp
HD HS xác định yêu cầu BT
-Nêu cách so sánh số tự nhiên
-Nhận xét.
-Làm bài vào vở
-Đổi chéo vở kiểm tra.
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân
- HS nêu miệng cách sắp xếp các số tự nhiên ở
-HD HS phân tích yêu câù đề bài.
BT a,b
- Làm bài vào vở.
H Đ3:
- HS nêu cách thực hiện bài 5
- HS quan sát và nêu.
- Nhận xét.
- HS nhắc lại kiến thức đã ôn luyện.
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học.
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 4.
***********************

Tiếng Việt - Tiết 01
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng luyện đọc đọan , văn xuôi
Tổ chức đọc theo cách phân vai
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: cá nhân
HD HS thực hiện yêu cầu bài1
HS tìm và gạch chân từ nhấn giọng
Nối tiếp đọc nhận xét
HĐ 2:nhóm 3
Thảo luận,phân vai,đọc theo nhóm
HĐ 3:Cả lớp
Gắn bài tập 2 lên bảng
Yêu cầu HS quan sát
Tuyên dương khen thưởng.
3.HĐTN:
* Giáo án Seqap

HS đọc và ghi nhanh đáp án đúng.
Nhắc lại kiến thức đã học.

Nhận xét tiết học.
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần 4.
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng chuyển đổi đv đo khối lượng,đo thời gian, nhận biết được hình tứ giác.
Biết chuyển đổi các đv đo khối lượng, thời gian dưới dạng đa dạng hơn.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Gọi thuyền”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cả lớp
Ôn lại bảng đv đo khối lượng,đo thời gian
-HS đọc và nêu mối quan hệ của các đv đo
khối lượng,thời gian
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân

-HS vận dụng thực hiện bài tập 1,2,3 vào vở.
- HS nêu miệng-chất vấn
- Làm bài vào vở.

H Đ3:
- Trò chơi ai nhanh,ai đúng

- HS thực hiện bảng con.

3.HĐTN:

Nhận xét tiết học.
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 5.
*****************************

Tiếng Việt - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng viết chữ đúng chính tả,đẹp
Rèn kĩ năng viết làm văn,viết thơ.
Viết được một bức thư có cảm xúc,đủ 3 phần
II.ĐỒ DÙNG DH: Tranh “nàng tiên ốc”
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HĐ 1: nhóm 3
Cho HS xác định yêu cầu bài làm

HS
HS thảo luận,trả lời và chất vấn lẫn nhau
những điều bạn đã nêu
Tổng hợp những ý đúng

HĐ 2: cá nhân
Giúp đỡ HS viết được bài viết thư ngắn gọn đủ Đọc và làm bài vào vở
3 phần
Trao đổi nhóm đôi,nhận xét
Luyện viết đoạn văn vào vở
HĐ 3:
GV nhận xét,chữa bài
HS viết được bức thư có cảm xúc, lồng thêm
miêu tả ngoại cảnh.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 5.

*******************
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 5
Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng chuyển đổi đv đo thời gian
Tìm số trung bình cộng, giải toán có lời văn.
II.ĐỒ DÙNG DH:
Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Mưa, sấm, sét”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cả lớp
HD HS xác định yêu cầu BT ,nêu lại mối quan -HS nêu và làm bài vào vở.
hệ đv đo thời gian
-Đổi chéo vở kiểm tra.
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân
- nêu quy tắc,vânnj dụng quy tắc làm bài
- Yêu cầu HS nêu quy tắc tìm số trung bình -Làm bài vào vở.
cộng
H Đ3:Nhóm 4
- Yêu cầu thảo luận phân tích và giải
- Tóm tắt và giải vào bảng nhóm
- Nhận xét.
- Củng cố lại kiến thức đã ôn luyện.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị tiết 2- Tuần 5.
*************************

Tiếng Việt - Tiết 01
I.MỤC TIÊU:
Biết ngắt nhịp và đọc nhấn giọng ở các từ gợi tả,tổ chức đọc theo cách phân vai
Biết tìm từ gợi tả và đọc diễn cảm
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2,bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
Cho HS đọc thầm,gợi ý cách ngắt nhịp
- HS đọc và ngắt nhịp bài thơ “Tre Việt Nam”
- HS đọc to,rõ
- Nối tiếp đọc nhận xét
HĐ 2: nhóm đôi.
Thảo luận, phân vai,đọc theo nhóm
HĐ 3:Cá nhân
Gắn bài tập 2 lên bảng
Trả lời các câu hỏi
Yêu cầu HS quan sát
Tuyên dương khen thưởng
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần5
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
HS: Rèn kĩ năng đọc và nêu số liệu về biểu đò tranh,biểu đồ hình cột
II.ĐỒ DÙNG DH: Ảnh các biểu đồ
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Mưa,sấm,sét”.
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: Cả lớp
GV treo biểu đồ tranh
-HS quan sát , đọc số liệu trên bảng đồ
Cho HS tìm hiểu yêu cầu BT.
-Làm bài vào vở
- Kiểm tra chéo.
HĐ2:Hoạt động nhóm 2
- Treo biểu đồ hình cột
-Thảo luận và nêu theo yêu cầu BT
-Cá nhân làm bài vào vở.
H Đ3:Nhóm 3
GV nhận xét chốt ý.

3.HĐTN:

-Quan sát tranh
-Thảo luận và làm vào phiếu học tập

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 6.
*****************************

Tiếng Việt - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện có đầy đủ 3 phần
Biết xen thêm miêu tả vào kể chuyện
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2,bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
- Hướng dẫn tìm hiểu YC.
-HS đọc và xác định yêu cầu đề bài
-Đọc gợi ý và nêu phần mở bài
HĐ 2:nhóm 4
GV HD, gợi ý HS hoạt động trên bảng nhóm -HS đọc gợi ý,thảo luận và nêu diễn biến bằng
nhiều cách
-Nhận xét và tự ghi vào vở
-Kiểm tra chéo lẫn nhau
-HS làm bài vào vở
HĐ 3:Cá nhân
Yêu cầu một số HS đọc bài cho lớp nghe
HS đọc bài
- Nhận xét bổ sung.
3.HĐTN:

* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 6.
**************************
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 6
(Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
- Rèn kĩ năng nhận biết và đọc biểu đồ hình trụ. Biết so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Củng
cố chuyển đổi các đơn vị đo đã học.
- Nêu được qui luật tìm số tự nhiên liền trước và liền sau, số chẵn, số lẻ trong dãy số TN
II.ĐỒ DÙNG DH:
Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Kết bạn”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cả lớp
HD HS xác định yêu cầu BT
-HS đọc được số liệu và so sánh được các sôc
liệu trên biểu đồ, làm bài vào vở.
HĐ2:
-Đổi chéo vở kiểm tra.
- Hoạt động cá nhân
- Yêu cầu HS nêu quy luật tìm số tự nhiên liền
trước, sau., số chẵn, số lẻ của dãy số TN
- Nêu quy luật,vận dụng quy luật làm bài
-Làm bài vào vở.
H Đ3: Trò chơi: :”Ai nhanh ai đúng
- Yêu cầu thảo luận phân tích và giải
- HS thực hiện trò chơi
- Nhận xét.
- Củng cố lại kiến thức đã ôn luyện.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 6.
*************************

Tiếng Việt - Tiết 01
I.MỤC TIÊU:
Biết ngắt nhịp và đọc nhấn giọng ở các từ gợi tả, tổ chức đọc theo cách phân vai
Biết tìm từ gợi tả và đọc diễn cảm, nêu lại được nội dung bài đọc
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
Cho HS đọc thầm,gợi ý cách ngắt nhịp
-HS đọc và ngắt nhịp bài thơ “Gà trống và
cáo”
-HS đọc to, rõ
-Nối tiếp đọc nhận xét
HĐ 2:nhóm 4
Đọc bài “ An-đrây-ca”
Thảo luận, phân vai, đọc theo nhóm
HĐ 3:Cá nhân
Gắn bài tập 2 lên bảng
Dùng bảng con trả lời nhanh các câu hỏi
Yêu cầu HS quan sát
Tuyên dương khen thưởng
3.HĐTN
Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần 6
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng đặt tính và làm tính cộng tính trừ.
Giải toán có lời văn và tìm thành phần chưa biết của phép tính.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Mưa, sấm, sét”.
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: Cả lớp
GV treo biểu đồ tranh
-HS quan sát , đọc số liệu trên bảng đồ
-Làm bài vào vở
HĐ2:Hoạt động nhóm 2
- Treo biểu đồ hình cột
HĐ3:Nhóm 3
GV nhận xét, chốt đáp án.

3.HĐTN:

-Thảo luận và nêu theo yêu cầu BT
-Cá nhân làm bài vào vở.
-Quan sát tranh
-Thảo luận và làm vào phiếu học tập
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 6.
*****************************

Tiếng Việt - Tiết 02
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện có đầy đủ 3 phần
Biết xen thêm miêu tả vào kể chuyện
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2,bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Em yêu trường em”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
-HS đọc và xác định yêu cầu đề bài
-Đọc gợi ý và nêu phần mở bài
HĐ 2:nhóm 3
GV HD, gợi ý HS hoạt động trên bảng nhóm -HS đọc gợi ý, thảo luận và viết bài theo nhiều
Giúp đỡ HS viết được một đoạn của bài văn. hướng khác nhau
-Nhận xét và tự ghi vào vở
-Kiểm tra chéo lẫn nhau
HĐ 3:Cá nhân
Yêu cầu một số HS đọc bài cho lớp nghe
HS đọc bài

3.HĐTN

* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 7
**************************
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN: 7
(Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nhận biết và tính giá trị của biểu thức có chứa hai chữ. .
Nêu được các bước khi thực hiện tính giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ.
II.ĐỒ DÙNG DH:
Bảng nhóm, bảng con.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Chọn đáp án đúng”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cả lớp
HD HS xác định yêu cầu BT
-HS đọc và nêu cách thực hiện, làm bài vào vở.
-Đổi chéo vở kiểm tra.
H Đ2:
- Hoạt động cá nhân
- Nêu các bước thực hiện biểu thức có chứa 2
chữ
-Làm bài vào vở.
H Đ3: Trò chơi: :”Ai nhanh ai đúng”
- Yêu cầu thảo luận phân tích và giải

3.HĐTN

- HS thực hiện trò chơi
- Nhận xét.
- Củng cố lại kiến thức đã ôn luyện.

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 7.
*************************

Tiếng Việt - Tiết 01
I.MỤC TIÊU:
Đọc to rõ với gingj kể chuyện, lời thoại, miêu tả, tổ chức đọc theo cách phân vai
Biết tìm từ gợi tả và đọc diễn cảm, nêu lại được nội dung bài đọc
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
Cho HS đọc thầm, tìm từ nhấn giọng
-HS đọc và tìm từ nhấn giọng
-HS đọc to, rõ
-Nối tiếp đọc nhận xét
HĐ 2:nhóm 4
Đọc bài “Chị em tôi”, “ An-đrây-ca”

Thảo luận, phân vai, đọc theo nhóm
Nhận xét

HĐ 3:Cá nhân
Nêu được ý nghĩa của câu chuyện
Tuyên dương khen thưởng

HS nêu – nhận xét bổ sung – làm bài vào vở

3.HĐTN
* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần 7
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng thực hiện tính giá trị của biểu thức có chứa 3 chữ..
Biết vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh giá trị các biểu thức.BT4
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Hái hoa may mắn”.
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: Cả lớp
GV y/c HS đọc và nêu y/c đề bài
-HS đọc bài và nêu cách tính giá trị BTy/c đề
Hướng dẫn tìm hiểu bài.
bài
-Làm bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả
HĐ2: Hoạt động nhóm 2
-Thảo luận và nêu theo yêu cầu BT
-Cá nhân làm bài vào vở.
HĐ3:Nhóm 3
GV nhận xét

-Thảo luận và làm vào phiếu học tập
- Đại diện nhóm trình bày.

Nêu cách tính giá trị bằng cách nhanh nhất
3.HĐTN: Nhận xét tiết học.
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 8
*****************************

Tiếng Việt – Luyện viết
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện có đầy đủ 3 phần
Biết xen thêm miêu tả vào kể chuyện
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2,bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
HS quan sát và nêu nội dung mỗi bức tranh
Gọi HS đọc đề bài, gắn tranh lên bảng
HS đọc và xác định yêu cầu đề bài
-Đọc gợi ý và nêu phần mở bài ……………..
HĐ 2:nhóm 4
GV HD, gợi ý HS hoạt động trên bảng nhóm
- Nhận xét chốt ý.
HĐ 3:Cá nhân
Yêu cầu một số HS đọc bài cho lớp nghe
3.HĐTN:

* Giáo án Seqap

-HS đọc gợi ý, thảo luận và viết bài theo nhiều
hướng khác nhau
-Nhận xét và tự ghi vào vở
- Nêu nội dung và ý nghĩa của chuyện
-Kiểm tra chéo lẫn nhau
- HS đọc bài
- Nhận xét bổ sung

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 8
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 8
(Từ ngày26/10 đến ngày30/10/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số
Biết biến đổi công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “ Tôi là ai?”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cá nhân
GV y/c HS xác định tổng hiệu của 2 số
-HS nêu và vận dụng công thức
-Làm bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả
H Đ2: Hoạt động nhóm 2
-Thảo luận và nêu theo yêu cầu BT
-Cá nhân làm bài vào vở.
H Đ3:Nhóm 4
GV nhận xét
HS nêu lại quy tắc tính chu vi , diện tích HCN
HS biết biến đổi công thức
3.HĐTN:

-Thảo luận và làm vào phiếu học tập
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét bổ sung.

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 8
*****************************

Tiếng Việt – Luyện đọc
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng đọc đúng văn bản kịch,thơ và trả lời được các câu hỏi về ND bài
Nêu được ý nghĩa của bài học
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi bt2,bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: HĐ nhóm
HS thảo luận ,phân vai và rèn đọc trong nhóm
Cho HS thi đọc theo nhóm
HĐ 2:Cá nhân

HĐ 3:Cá nhân
Yêu cầu một số HS đọc bài cho lớp nghe
3.HĐTN:
* Giáo án Seqap

-HS đọc gợi ý, thảo luận và điền vào chỗ trống
cho thích hợp
-Nhận xét và tự ghi vào vở
-Kiểm tra chéo lẫn nhau
- HS nêu nội dung và ý nghĩa của chuyện
HS đọc bài

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần 8
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
HS rèn kĩ năng nhận dạng, khái niệm và vẽ được các loại góc và hình trong bài
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Mưa, sấm, sét”.
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: Cá nhân
GV treo bảng nhóm BT1 lên bảng
-HS quan sát,nhận dạng và nối các góc cho
thích hợp
-Nêu khái niệm góc vuông,góc nhọn,góc tù,
góc bẹt
HĐ2:Cá nhân
HS làm bt 2 vào vở
HĐ3:Nhóm 4
GV nhận xét

-Thảo luận và nêu theo yêu cầu BT
-Làm bài vào phiếu học tập
- Đại diện nhóm trình bày.

HĐ 4:
HS xác định các góc ở bt4
3.HĐTN:

HS làm bài vào vở- đổi bài kiểm tra chéo.

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 9
**********************

Tiếng Việt – Luyện viết
I.MỤC TIÊU:
Rèn óc tưởng tượng suy luận dựa vào câu hỏi gợi ý,viết thành đoạn văn kể chuyện
Biết dùng từ có cảm xúc,hình ảnh để viết thành đoạn văn
II.ĐỒ DÙNG DH: Tranh 3 anh em
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: HĐ nhóm
Cho HS đọc yêu cầu
HS thảo luận và tưởng tượng những điều ước
của em bé.
Viết bài vào vở
Đổi vở kiểm tra chéo
HĐ 2:nhóm đôi
HS xác định yêu cầu đề bài
-HS đọc gợi ý, thảo luận và kể lại câu chuyện
theo trình tự thời gian
-Nhận xét và tự ghi vào vở
-Kiểm tra chéo lẫn nhau
- HSG nêu nội dung và ý nghĩa của chuyện
HĐ 3:Cá nhân
Yêu cầu một số HS đọc bài cho lớp nghe
HS đọc bài
3.HĐTN:
* Giáo án Seqap

Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 9
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 9
(Từ ngày02/11 đến ngày06/11/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng biết kiểm tra và nhận biết hai đường thẳng: vuông góc, song song với nhau
II.ĐỒ DÙNG DH: E- ke, bảng phụ
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Con thỏ”.
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ1: Cá nhân
-HS dùng E- ke kiểm tra và xác định góc.
HĐ2: Hoạt động nhóm 2
Giao bảng nhóm cho từng nhóm
-Thảo luận, dùng E- ke và xác định cặp cạnh
vuông góc và trình bày bài.
HĐ3:Nhóm ngẫu nhiên
- HS tạo nhóm và thảo luận làm bài.
- Trình bày bài lên bảng
HĐ4: Cả lớp
Hướng dẫn HS củng cố lại khái niệm về hai - HS làm bài và nêu khái niệm hai đường
đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song thẳng song song và vuông góc.
song.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 9
*****************************

Tiếng Việt – Luyện đọc
I.MỤC TIÊU:
Luyện đọc mạch lạc và biết nhấn giọng ở một số từ gợi tả, biết thể hiện giọng của từng
nhân vật.
II.ĐỒ DÙNG DH: tranh ảnh, sách giáo khoa.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Hành khúc đội Thiếu niên tiền phong”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
Hướng dẫn HS ngắt nhịp, nghỉ hơi.
- 1 HS đọc từ: “Chao ôi!....các bạn tôi”
- HS nối tiếp đọc, nhận xét.
HĐ 2: nhóm 4
Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và đọc diễn - HS thảo luận và trả lời (Bài 2 a)
cảm.
- Luyện đọc diễn cảm (Bài 2 b)
- Thi đọc diễn cảm của các nhóm.
HĐ 3:Cá nhân
Hướng dẫn HS đọc theo vai.
- HS nêu tên nhân vật trong đoạn đối thoại
- Nêu cách đọc và đọc nối tiếp.
- Trả lời câu hỏi bài 2.
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện đọc- Tuần 9
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn luyện kĩ năng vẽ hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song, vẽ hình
chữ nhật.
II.ĐỒ DÙNG DH: Thước chia vạch cm, E- ke.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Bài hát “ Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cá nhân
Hỏi: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
-HS trả lời
- Thực hành hình vẽ
- Lớp dùng E- ke kiểm tra và nhận xét
H Đ2:Cả lớp
Thế nào là hai đường thẳng song song.
H Đ3:Nhóm 4
GV nhận xét
HĐ4: Cá nhân
Hỏi: Đặc điểm của hình chữ nhật
GV kiểm tra- nhận xét.
Củng cố lại những kiến thức đã rèn luyện.
3.HĐTN:

- HS trả lời
- Thực hành vẽ
- Lớp nhận xét
- Thực hành vẽ đường cao của tam giác.
- HS trả lời
- Vẽ hình, tính chu vi và diện tích.

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 10
**********************

Tiếng Việt – Luyện viết
I.MỤC TIÊU:
Đọc hiểu và kể được 2 câu chuyện theo trình tự thời gian và không gian
Trả lời được các câu hỏi.
II.ĐỒ DÙNG DH: Tranh ảnh Sách giáo khoa phóng to.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Ước mơ xanh”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cá nhân
Hướng dẫn HS đọc và kể
- HS đọc lại đoạn “Trong công xưởng
xanh…”
- Kể lại đoạn trên theo trình tự “thời gian”.
HĐ 2:nhóm 4
Hướng dẫn HS thảo luận và kể lại.
- HS đọc lại đoạn “Trong công xưởng
xanh…”
- Kể lại đoạn trên theo trình tự “không gian”
- Trả lời các câu hỏi ở bài tập 3
3.HĐTN:

* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 10
********************
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 10
(Từ ngày09/11 đến ngày13/11/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ, tính giá trị biểu thức, tính diện tích hình vuông
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con, thỏ, cà rốt
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Con thỏ ăn cà rốt”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1:
Trò chơi: Thỏ ăn cà rốt
-HS chọn và cho thỏ ăn củ cà rốt có kết quả
GV y/c HS xác định tổng hiệu của 2 số
đúng.
- Thảo luận và trình bày lên bảng
H Đ2: Hoạt động nhóm đôi.
- 2 HS làm bảng nhóm
- Trình bày lên bảng
H Đ3: Cá nhân
Gọi 2 HS lên bảng làm
-Thực hành vẽ hình vuông, tính chu vi, diện
GV nhận xét.
tích
- Nhận xét- Sửa bài.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 10
*****************************

Tiếng Việt – Luyện đọc
I.MỤC TIÊU:
Ôn tập và rèn luyện cho HS biết đọc đúng ngữ điệu của từng kiểu bài
Biết phân biệt nghĩa của một số từ.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm , tranh sách giáo khoa phóng to.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Hát bài: “Trên ngựa ta phi nhanh”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cả lớp
Hướng dẫn HS đọc các kiểu bài.
- HS tìm, xác định cách đọc
- Rèn đọc.
HĐ 2: Nhóm 4
Hướng dẫn HS điền vào chỗ trống để hoàn - Thảo luận và hoàn thành bài tập
thành bài tập 2
- Đại diện nhóm lên trình bày trên bảng
- Nhận xét bổ sung.

3.HĐTN:

* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần 11
*****************************
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Tiếp thu, rèn luyện kĩ năng làm tính nhân, tính giá trị biểu thức và giải toán có lời văn.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: “Gọi thuyền.”
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cá nhân
Bảng con
-HS làm tính trên bảng con
H Đ2:
Bảng nhóm
- Thảo luận làm bài
- Trình bày cách làm
H Đ3: Trò chơi “ Ai nhanh? Ai đúng?”
GV nhận xét
- HS thực hiện theo nhóm 4
- Chọn 3 nhóm nhanh nhất.
HĐ 4: Cả lớp
- Kiểm tra- nhận xét
HS xác định yêu cầu, làm bài vào vở.

3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 11
**********************

Tiếng Việt – Luyện viết
I.MỤC TIÊU:
Củng cố lại cấu tạo bài văn viết thư
Rèn luyện kĩ năng viết thư kể về ước mơ của mình.
II.ĐỒ DÙNG DH: Bảng nhóm ghi cấu tạo của bài văn viết thư.
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: “Gọi thuyền”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Nhóm ngẫu nhiên
- Gv phát phiếu cho HS
- HS thảo luận và viết phần còn thiếu vào chỗ
- Chốt ý
trống
- Trình bày trên bảng lớp
- Treo bài mẫu
- Nhận xét

HĐ 2: Cá nhân
Hướng dẫn HS rèn kĩ năng viết thư

- HS xác định yêu cầu bài và viết thư
- Đổi vở kiểm tra bài của bạn.

Chốt ý.
Treo bài mẫu
- Nhận xét.
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 11
********************
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 11
(Từ ngày16/11 đến ngày 20/11/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000, …
Biết chuyển đổi số đo khối lượng, chiều dài, biết vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán
để tính nhanh kết quả của biểu thức.
II.ĐỒ DÙNG DH: Thỏ, cà rốt, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Bài hát “Gọi thuyền”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”
-HS thực hiện bảng con
H Đ2: Tò chơi “ Thỏ ăn cà rốt”
- HS thực hiện nhanh, nhận xét.
- Nhận xét, bổ sung.
H Đ3: Cá nhân
-Thảo luận và nêu theo yêu cầu BT
Bài 2: Nêu cách tính thuận tiện nhất
- HS nêu và làm tính trên bảng con
Bài 3: Hướng dẫn HS làm bài vào vở
-Làm bài vào vở.
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 11
*****************************

Tiếng Việt – Luyện đọc
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng đọc với giọng kể chậm rãi, bộc lộ được thái độ ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền.
Hiểu được nghĩa của một số thành ngữ, tục ngữ (Bài tập 3)
II.ĐỒ DÙNG DH: Thẻ từ (ghi câu tục ngừ), Thẻ (ghi nghĩa).
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: “Mây, mưa, sấm, sét”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Cá nhân.
Gv hướng dẫn HS gạch chân từ cần nhấn giọng, - HS ngắt, nghỉ hơi
ngắt hơi
- Gạch chân từ nhấn giọng
- Nối tiếp đọc bài.
HĐ 2: Nhóm 3
Hướng dẫn HS hiểu nghĩa và nối ô chữ (BT 3)
- Thảo luận và nối ô chữ
- Đại diện nhóm lên trình bày trên bảng
HĐ 3:
- Nhận xét- Bổ sung.
Củng cố nội dung bài “Ông Trạng thả diều”.
- HS nhắc lại nội dung và điền từ còn thiếu
vào chỗ trống.
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 2- Luyện viết- Tuần 12
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng đọc, viết, chuyển đổi số đo diện tích
II.ĐỒ DÙNG DH: Hoa , thỏ , cà rốt
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Con thỏ”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Nhóm 5
Trò chơi “Kết hoa”
-HS tạo nhóm và thực hiện trò chơi.
- Trình bày trên bảng lớp.
H Đ2:Cả lớp
Trò chơi “Thỏ ăn cà rốt”
- HS tìm củ cà rốt thích hợp cho thỏ ăn
- Nhận xét.
H Đ3: Cá nhân
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
-HS đọc và xác định yêu cầu của đề bài
GV nhận xét
- Giải bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
- Nhận xét, sửa bài.
3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 12
**********************

Tiếng Việt – Luyện viết
I.MỤC TIÊU:
Rèn luyện kĩ năng biết trao đổi ý kiến với người thân về tính cách của 1 người mà em
khâm phục (Nguyễn Hiền) qua bài viết.
II.ĐỒ DÙNG DH: Ảnh Nguyễn Hiền (sách giáo khoa) phóng to
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi: “Gọi thuyền”
2. HĐDH:
GV
HS
HĐ 1: Nhóm 4
HD HS trao đổi về tính cách của nhân vật
- HS thảo luận trao đổi về tính cách của
Nguyễn Hiền (qua hình thức đóng vai: Mẹcon)
HĐ 2: Cá nhân
Hướng dẫn HS rèn kĩ năng viết thư
- HS viết bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo
- Nhận xét, bổ sung
H Đ3: Cả lớp
- Các em đã làm gì để vượt qua khó khăn?
- HS trả lời
- Gv giáo dục HS luôn có ý chí, nghị lực- - HS lắng nghe.
Biết vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh
để vươn lên.
3.HĐTN:

* Giáo án Seqap

Nhận xét tiết học
Xem tiếp: Tiết 1- Luyện đọc- Tuần 12
*********************
Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 12
(Từ ngày23/11 đến ngày 27/11/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nhân một số với một tổng, một số với một hiệu, biết vận dụng kiến thức đó để
tính nhanh giá trị biểu thức.
II.ĐỒ DÙNG DH: bảng con, bảng nhóm, bút dạ., thỏ, cà rốt
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Hái hoa dân chủ”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Ôn tập kiến thức nhân một số với một HS nhắc lại qui tắc và nêu cách tính.
tổng và một hiệu.
Làm vào bảng con.
H Đ2: Cá nhân
Trò chơi “Thỏ ăn cà rốt”

- HS tìm củ cà rốt thích hợp cho thỏ ăn
- Nhận xét.

H Đ3: Cá nhân
Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”
HĐ4: nhóm 3.
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
GV nhận xét
* Củng cố, hệ thống kiến thức đã ôn

-HS thực hiện trên bảng con.
Thảo luận nêu cách giải, Giải bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
- Nhận xét, sửa bài.

3.HĐTN:

Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 12

*************************
Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nhân với số có hai chữ số, biểu thức có chứa một chữ.
II.ĐỒ DÙNG DH: bảng con, thỏ, cà rốt
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cá nhân:Ôn tập kiến thức nhân với số có HS nêu cách tính.
hai chữ số
Lần lượt làm vào bảng con (bài tập 1)
H Đ2: Cá nhân
- HS giúp thỏ đi tìm x để giải toán
Bài tập2
- Nhận xét.
Trò chơi “Thỏ đi tìm x”
H Đ3: Cá nhân
HS thực hiện trên bảng con.
Bài 3: Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”
HĐ4: nhóm 3.
Thảo luận nêu cách giải, Giải bài vào vở
Bài4:
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
- Nhận xét, sửa bài.
GV nhận xét
* Củng cố, hệ thống kiến thức đã ôn
3.HĐTN:
Nhận xét tiết học
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 13
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 13
(Từ ngày30/11 đến ngày 04/12/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nhân với 11vaf nhân vứi số có ba chữ số
II.ĐỒ DÙNG DH: bảng con, bảng nhóm
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Mưa, sấm, sét”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1:
Bài1: Ôn tập kiến thức nhân một số với11
HS nhắc lại qui tắc và nêu cách tính.
Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
Làm vào bảng con.
H Đ2: Cá nhân
Bài2: rèn kĩ năng nhân với số có 3 chữ số.
HĐ4: nhóm 4.
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
GV nhận xét
* Củng cố toàn bộ kiến thức đã ôn
3.HĐTN:

-HS thực hiện trên bảng con.
Thảo luận nêu cách giải, Giải bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
- Nhận xét, sửa bài.

Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 13

*************************
Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng nhân với số có ba chữ số,chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo diện
tích.
II.ĐỒ DÙNG DH: bảng con, thỏ, cà rốt
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Cái trống trường”
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cá nhân:bài 1
HS nêu cách tính.
Ôn tập kiến thức nhân với số có ba chữ số
Lần lượt làm vào bảng con (bài tập 1)
H Đ2: Cá nhân
Bài tập2
Trò chơi “Thỏ ăn củ cà rốt”

- HS giúp thỏ đi tìm cà rốt
- Nhận xét.

H Đ3: Cá nhân
Bài 3: Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”

Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo KL,DT
HS thực hiện trên bảng con.

HĐ4: nhóm 4.
Thảo luận nêu cách giải, Giải bài vào vở
Bài4:
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
- Nhận xét, sửa bài.
GV nhận xét
* Củng cố hệ thống kiến thức đã ôn
3.HĐTN:
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 14
****************************************
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


* Phòng GD&ĐT Nông Sơn

Trường Tiểu học Quế Trung

TUẦN 14
(Từ ngày07/12 đến ngày 11/12/2015)

Toán - Tiết 1
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng chia cho số có một chữ số, chia một tổng cho một số, một hiệu cho một số,tìm
hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.
II.ĐỒ DÙNG DH: bảng con, bảng nhóm, bút dạ., thỏ, cà rốt
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Con thỏ”.
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1Bài tập1:Ôn tập kiến thức chia cho số có HS nêu lại qui trình phép chia
một chữ số .
- HS tìm củ cà rốt thích hợp cho thỏ ăn
: Trò chơi “thỏ ăn cà rốt”
- Nhận xét.
H Đ2: Cá nhân
Bài2: Củng cố qui tắc chia một tổng, một hiệu - HS nêu qui tắc
cho một số.
-HS thực hiện trên bảng con.,vở
H Đ3: nhóm 4.
Bài3: YC HS nêu công thức
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
GV nhận xét
* Củng cố hệ thống kiến thức đã ôn
3.HĐTN:

Nêu lại công thức tìm số lớn, số bé
Thảo luận nêu cách giải, Giải bài vào vở
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
- Nhận xét, sửa bài.

Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 2- Tuần 14

*************************
Toán - Tiết 2
I.MỤC TIÊU:
Rèn kĩ năng tính nhanh giá trị biêủ thức, chia một số cho một tích và ngược lại, biết phân
tích và giải toán có lời văn.
II.ĐỒ DÙNG DH: bảng con, bảng nhóm
III.HOẠT ĐỘNG DH:
1. HĐKĐ:
Trò chơi “Gọi thuyền”
2. HĐDH:
GV
HS
H Đ1: Cá nhân:
Ôn tập củng cố kiến thức tính giá trị biểu thức
-HS nêu cách tính.
H Đ2: Cá nhân
-Lần lượt làm vào bảng con (bài tập 1)
Bài tập2 ,YC HS nêu cách thực hiện
-HS nêu 2 cách
- HS làm bài vào vở.
HĐ3: nhóm 4.
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả
Bài4:
- Đọc và phân tích đề toán
Hướng dẫn HS giải bài vào vở
Thảo luận nêu cách giải, Giải bài vào vở
GV nhận xét
- Đổi vở kiểm tra chéo kết quả.
H Đ4: Cá nhân
Bài 3: Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”
HS thực hiện trên bảng con.
Nhận xét tuyên dương
* Củng cố, hệ thống kiến thức đã ôn
3.HĐTN:
Ôn lại bài đã làm- Chuẩn bị tiết 1- Tuần 15
* Giáo án Seqap

Nguyễn Thị Kim Sen


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×