Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua biện pháp bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

ĐỀ TÀI
“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
THÔNG QUA BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON”

1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài,sáng kiến, giải pháp
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc
dân là nền tảng đầu tiên, là cơ sở ban đầu để hình thành nhân cách con
người. vì vậy chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẻ có
tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.
Muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non
thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Bởi vì giáo viên là người
truyền thụ kiến thức đến với trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ
động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi, nắm bắt được những cái đẹp trong xã
hội, trong thiên nhiên, đặc biệt là những công việc của người lớn đang làm,
biết được cái thiện, cái ác trong cuộc sống, tình cảm của gia đình, bố mẹ và
người thân. Nếu phương pháp truyền thụ của giáo viên mà không phù hợp
với sự phát triển của trẻ thì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ sẻ đạt kết quả
không cao.


1


Vì thế việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên
môn, vững vàng về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách
đẹp là khâu đột phá cần làm chuẩn bị cho việc thực hiện tốt chương trình
chăm sóc giáo dục trẻ.
Với nhiệm vụ là cán bộ quản lý phụ trách về chuyên môn, tôi nhận
thấy rằng năng lực, chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều, có nhiều
giáo viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ,
một số giáo viên củ tiếp cận với phương pháp đổi mới còn hạn chế, chưa
năng động, sáng tạo.
Với những hạn chế như vậy mà tôi nhận thấy việc bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên trong nhà trường là việc làm hết sức cần thiết và thường
xuyên. Nếu làm tốt công tác này sẻ giúp giáo viên có nhiều kiến thức, nhiều
kinh nghiệm, có hình thức tổ chức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, giúp giáo
viên bình tỉnh, tự tin, nắm vững phương pháp trong chăm sóc nuôi dưỡng
và giáo dục trẻ. Vì thế mà tôi chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên thông qua biện pháp bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo
dục mầm non” nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý về chuyên môn
đạt kết quả cao.
1.2. Điểm mới của đề tài, sáng kiến, giải
Đây là đề tài được nghiên cứu lần đầu. Vì vậy trong năm học này tôi
đã nghiên cứu, học hỏi và lựa chọn các giải pháp phù hợp để thực hiện có
hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua thực
2


hiện chương trình giáo dục mầm non. Qua đề tài sẻ giúp giáo viên có nhiều
kiến thức, có hình thức tổ chức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, giúp giáo
viên bình tỉnh, tự tin, đổi mới phương pháp trong chăm sóc nuôi dưỡng và
giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho công tác quản lý về chuyên môn đạt kết quả
cao.
2. PHẦN NỘI DUNG
1. Thực trạng nội dung cần nghiên cứu
Trường mầm non Chung tôi có tổng số giáo viên là: 23đ/c.
Trong đó:
Trình độ giáo viên đạt chuẩn: 100%
Trên chuẩn 23/35 tỷ lệ 65,7% (có 4 đ/c đang tham gia học đại học).
Nhà trường luôn thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp của

giáo viên, cuối năm 2013 - 2014 đạt kết quả như sau:
- Xuất sắc: 15/24 giáo viên đạt 62,5%
- Khá: 9/24 giáo viên đạt 37,5%
Năng lực sư phạm:
- Xuất sắc: 15/24 giáo viên đạt 62,5%
- Khá: 9/24 giáo viên đạt 37,5%
- Xếp loại thi đua cuối năm: 100% giáo viên đạt danh hiệu hoàn
thành nhiệm vụ trở lên
.Cá nhân: CSTĐCS: 04/29 cô tỷ lệ 13,8 %
LĐTT:

20/29cô tỷ lệ 69 %
3


HTNV:

5/29 cô tỷ lệ 17,2 %

Với tầm quan trọng của đề tài và thực trạng của trường mà bản thân
tôi đã học hỏi để tìm ra các giải pháp phù hợp để bồi dưỡng cho giáo viên
có ý thức trách nhiệm, tự tin, có sáng tạo, linh hoạt trong đổi mới phương
pháp dạy học. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bản thân tôi gặp nhiều
thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn.
*. Thuận lợi:
Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo,
phòng giáo dục và đặc biệt là sự quan tâm của tổ mầm non đã chỉ đạo sát
sao trong các hoạt động của nhà trường.
Giáo viên đã được tập huấn bồi dưỡng về thực hiện chương trình
giáo dục mầm non, được tạo điều kiện để tham gia học tập nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ.
Đội ngũ giáo viên nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ được giao và
chương trình giáo dục mầm non, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, yêu mến
trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.
Phụ huynh tin tưởng và đặc biệt là hội phụ huynh của trường luôn
quan tâm đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và sẳn sàng
đầu tư cho con em đầy đủ các điều kiện để tham gia hoạt động vui chơi.
*. Khó khăn:

4


- Về cơ sở vật chất: Trường có ba điểm trường cách xa nhau, thiếu
phòng học, một số phòng học chưa đủ diện tích còn chật hẹp, phòng chức
năng, trang thiết bị dạy học còn gặp nhiều khó khăn.
- Về kiến thức kỷ năng sư phạm của giáo viên:
- Một số giáo viên chậm đổi mới phương pháp dạy học, ngại học hỏi
, chưa linh hoạt, sáng tạo, giáo viên mới chưa có khả năng tự xây
dựng kế hoạch chưa tự tin khi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ.
Việc tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin của giáo viên còn hạn
chế đặc biệt là việc xây dựng giáo án điện tử (Toàn trường mới có 12 giáo
viên biết trình chiếu).
- Tài liệu tham khảo cho công tác bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế.
- 100% giáo viên là nữ, 1/2 trong độ tuổi nuôi con nhỏ.
2. Các giải pháp.
Với những thực trạng trên thì cần phải có quá trình rèn luyện cho
giáo viên về mọi mặt, có ý thức trách nhiệm, có nhiều sáng tạo, linh hoạt
trong việc xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của lớp
mình. Môi trường hoạt động cho trẻ phong phú, đồ dùng trực quan đẹp, phù
hợp nội dung giáo dục. Muốn làm được điều đó tôi đã chọn ra một số giải
pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua việc thực hiện
chương trình giáo dục mầm non như sau:
2.1. Phân loại, sắp xếp, bố trí đội ngũ.

5


Con người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội, con người có đầy
đủ mặt tốt hay xấu, cái quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách
tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Vì thế trước hết phải hiểu được giáo viên,
nắm bắt được khả năng, năng lực của từng giáo viên để phân loại giáo viên
theo tốt, khá, trung bình, đạt yêu cầu, đủ bản lĩnh đương đầu với những khó
khăn để sắp xếp, bố trí như:
Tôi tham mưu với thủ trưởng đơn vị để sắp xếp giáo viên giỏi đứng
lớp với giáo viên trung bình và giáo viên mới để giáo viên mới, giáo viên
trung bình có điều kiện học tập kinh nghiệm ở giáo viên giỏi, giáo viên giỏi
có điều kiện để bổ sung và bồi dưỡng những cái hay cho nhau qua các họat
động.
Hay: Giáo viên có năng khiếu âm nhạc với giáo viên còn hạn chế về
năng khiếu âm nhạc.
Hoặc: Giáo viên biết xây dựng và sử dụng giáo án điện tử với giáo
viên còn hạn chế.
Với sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ rõ ràng sẻ khiến cho
mỗi người tự mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẩm hoặc tị
nạnh cho ai. Từ đó phát huy được tinh thần tự lực, phát huy những mặt
mạnh, hạn chế mặt yếu để hoàn thiện cho bản thân.
Chính vì điều đó sẻ làm cho đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết,
hình thành ý thức xây dựng trách nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thể lên
trên lợi ích cá nhân giúp kế hoạch nhà trường được hoàn thành tốt.
6


2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ qua chương trình giáo dục
mầm non đặc biệt là chú ý bản lĩnh chính trị, lương tâm nghề nghiệp và
năng lực chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
đạt kết quả cao. Vì vậy mà người phụ trách chuyên môn phải có kế hoạch
bồi dưỡng cụ thể , rõ ràng như:
Đối với giáo viên tham gia học các lớp đại học thì sẻ phân công hợp
lý và tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành.
Tạo điều kiện để để giáo viên được tham gia lớp bồi dưỡng chuyên
môn khi phòng tổ chức.
*. Bồi dưỡng cho giáo viên mới:
Bồi dưỡng cho giáo viên mới về cách xây dựng kế hoạch chăm sóc
giáo dục trẻ, cách tổ chức, đổi mới phương pháp.
Bồi dưỡng lý thuyết về phương pháp đổi mới của chương trình giáo
dục mầm non hiện nay.
Bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn chế về soạn giáo án điện tử và cách
sử dụng.
* Bồi dưỡng thường xuyên
Tăng cường dự giờ thăm lớp
Tạo điều kiện để tất cả giáo viên mới được dự giờ học tập và rút kinh
nghiệm qua các chuyên đề do tổ cũng như nhà trường tổ chức.

7


Chỉ đạo tổ chuyên môn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ về nghiệp
vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học.
2.3. Bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức chuyên đề, thao
giảng.
Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn cần chú trọng đến hoạt
động như: Tổ chức chuyên đề, thao giảng. Đây là một việc làm rất cần. Bởi
vì các hoạt động với các đề tài cụ thể sẻ là những ví dụ sinh động giúp cho
giáo viên được mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và
nghe qua hội thảo.
Nhận thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ
chức chuyên đề giáo dục mầm non theo kế hoạc đầu năm của trường, tổ đã
đề ra như: khám phá khoa học, làm quen với toán, hoạt động âm nhạc... tôi
đã chỉ đạo xây dựng tiết mẫu và cho toàn giáo viên được dự giờ và rút kinh
nghiệm sau mỗi lần tổ chức, sau đó cho giáo viên lần lượt thực hiện và
đồng thời tiến đến công tác kiểm tra đánh giá chuyên đề để bổ sung những
hạn chế cho giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình.
Ngoài việc tổ chức chuyên đề, ban giám hiệu đề ra kế hoạch cho tổ
mỗi tháng tổ chức thao giảng tại tổ để giáo viên nào cũng được tổ chức lại
hoạt động của các chuyên đề.
Với những hình thức trên sẻ tạo cơ hội cho giáo viên được trao đổi,
học hỏi kinh nghiệm lẩn nhau để cùng nhau tiến bộ.

8


2.4. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua phong trào thi
đua
Biện pháp bồi dưỡng thông qua phong trào thi đua, tổ chức các hội
thi, thao giảng thường xuyên sẻ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tỉnh trước
khi lên lớp.
Để đạt được kết quả đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải trau dồi năng lực
sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi
đồng nghiệp, bạn bè... Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo
viên mới được nâng lên.
Phong trào thi đua gắn với các hội thi sẻ làm cho phong trào thi đua
của nhà trường càng thêm sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến đa số phụ
huynh. Trong các phong trào thi đua nhà trường luôn xác định rõ mục tiêu,
luôn thể hiện tốt tinh thần công khai, minh bạch đảm bảo công bằng và dân
chủ trong hội thi như thi giáo viên dạy, thi làm đồ dùng ,đồ chơi giỏi cấp
trường .
Qua các hội thi đã góp phần thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của giáo
viên trong toàn trường, họ khẳng định mình trước tập thể, tạo được mối
quan hệ thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong tập thể giáo viên.
Để hội thi thành công và đạt kết quả tốt bám với thực hiện nhiệm vụ
năm học của ngành, của trường cụ thể cho từng đợt phong trào như: thi
giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia hội thi “giáo viên dạy giỏi cấp
huyện”, thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường. Sau hội thi trường có tổng kết
9


và rút kinh nghiệm, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc. Chính vì
thế mà đã phần nào động viên tinh thần của giáo viên và đã đưa chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường đạt kết quả cao.
2.5. Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên.
Công nghệ thông tin là phương tiện giúp cho giáo viên học hỏi, nâng
cao trình độ hiểu biết. Chính vì lẽ đó tôi đã tham mưu với nhà trường để
xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học. Ban giám hiệu tổ chức tổ chức bồi dưỡng kỉ năng soạn giáo án
điện tử vào ngày thứ bảy. Đồng thời khuyến khích tinh thần tự học ở mỗi
giáo viên. Qua đó chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thi đua soạn giảng
bằng giáo án điện tử và tư liệu dạy học để ban giám hiệu và đồng nghiệp dự
giờ nhằm trao đổi thông tin lẩn nhau và rút kinh nghiệm.
2.6. Kết quả đạt được:
Với sự nổ lực bản thân trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên thông qua thực hiện chương trình giáo dục mầm non
trong nhà trường đã đẩy mạnh chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục
trẻ tạo được niềm tin trong phụ huynh. với những biện pháp nêu trên đã đạt
được kết quả như sau:
*. Về công tác quản lý:
Bản thân tự học, tự nghiên cứu để có những biện pháp phù hợp đưa
vào thực tiển trong năm học, có thêm kinh nghiệm trong việc công tác quản
lý chất lượng của trường .
10


*. Về giáo viên:
Giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng vận dụng
phương pháp đổi mới trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sáng tạo,
linh hoạt, giáo viên mới biết tự xây dựng kế hoạch chương trình theo chủ
điểm, việc tiếp cận soạn giảng giáo án điện tử được tăng lên rõ rệt cụ thể:
+ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt:
- Xuất sắc: 15/23 giáo viên đạt 65,2%
- Khá: 8/23 giáo viên đạt 34,8%
+Năng lực sự phạm:
- Xuất sắc: 15/23 giáo viên đạt 65,2%
- Khá: 8/23 giáo viên đạt 34,8%
- Xếp loại thi đua cuối năm: 100% giáo viên đạt danh hiệu hoàn thành
nhiệm vụ trở lên
.Cá nhân: CSTĐCS: 05/35 cô tỷ lệ 14,3 %
LĐTT:

20/35cô tỷ lệ 57,1 %

HTNV:

10/35 cô tỷ lệ 28,6 %

- 10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường
- 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- 80% giáo viên soạn giảng giáo án điện tử.
Sự chuyển biến năng lực chuyên môn của giáo viên đã dẫn đến nâng
cao chất lượng giáo dục trong toàn trường, có tác động đến công tác xã hội
hóa và công tác tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I.
11


3. PHẦN KẾT LUẬN:
3.1. Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp.
Đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua biện pháp
bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục mầm non” là một nhiệm vụ
quan trọng cần phải được thực hiện thường xuyên với người phụ trách
chuyên môn. Qua áp dụng các biện pháp sẻ giúp giáo viên có phẩm chất
đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp, có điều kiện vững vàng về nghiệp
vụ có hình thức tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới
phương pháp giúp trẻ phát triển tốt các lĩnh vực và tạo được tính tích cực
cho trẻ.
Các biện pháp đã nêu trong đề tài đóng vai trò rất quan trọng đối với
người quản lý nói chung và bản thân tôi nói riêng, vì thế mà người quản lý
phải có năng lực, có trình độ chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao.
Nghiên cứu kỷ về cách lập kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung,
kiến thức, kỷ năng, phương pháp.
Phải nắm được năng lực của từng giáo viên để bố trí công việc cho
phù hợp, bố trí giáo viên giỏi kèm với giáo viên mới để cùng nhau học tập.
Cần có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với thực tế của đơn vị mình, xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng lý thuyết, thực hành cụ thể với từng giáo viên.
Xây dựng mạng lưới chuyên môn và thường xuyên tổ chức thao
giảng, hội thảo chuyên đề để toàn giáo viên cùng được tham gia và rút kinh
nghiệm cho bản thân.
12


Xây dựng kế hoạch phong trào thi đua “ Giáo viên dạy giỏi” ‘ Làm
đồ dùng đồ chơi” cấp trường để giáo viên được thể hiện những sáng tạo
trong đổi mới phương pháp, thể hiện được chính mình và các giáo viên mới
có cơ hội học tập kinh nghiệm trong giảng dạy.
Tham mưu với nhà trường để tổ chức bồi dưỡng mở rộng về soạn
giáo án điện tử.
Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, có kế hoạch kiểm tra giám sát
đánh giá kết quả thường xuyên để bổ sung kịp thời.
3.2. Kiến nghị.
Đề nghị phòng giáo dục mở lớp bồi dưỡng chuyên môn sớm hơn.
Trên đây là một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
trong nhà trường mà bản thân đã thực hiện trong thời gian qua, phần nào đã
góp phần nâng cao chất lượng trong việc thực hiện chương trình giáo dục
mầm non, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, rất mong được sự góp ý hội
đồng khoa học các cấp để sáng kiến của tôi được tiếp tục vận dụng trong
công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua thực
hiện chương trình GDMN có kết quả cao hơn.

13


14


15


16x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×