Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến kinh nghiệm CÁCH rèn đạo đức ở học SINH lớp một

Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà

I/ Mở đầu:
1/ Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết, con người được sinh ra & phát triển, luôn luôn

không ngừng nhận thức thế giới xung quanh. Song không phải chỉ có nhận thức thế giới
xung quanh mà con người còn phải tự giác tích cực vận dụng, sáng tạo đúc rút những kinh
nghiệm để cải tạo thế giới xung quanh, đồng thời cải tạo cả bản thân mình để tồn tại & phát
triển lên trình độ cao hơn, con người phải phấn đấu không mệt mỏi qua các thế hệ, xuyên

suốt quá trình phát triển của xã hội. Vì vậy những thế hệ trước phải truyền lại những kinh
nghiệm đã tích luỹ được, khái quát hoá & hệ thống hoá được qua các hoạt động trong thực
tiễn cho thế hệ trẻ để họ có thể kế thừa, phát triển & tiếp tục đưa xã hội không ngừng vận
động đi lên, làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.
Nhưng muốn cho con người hoàn thiện hơn thì phải được giáo dục đầy đủ: Về trình độ văn
hoá về phẩm chất đạo đức để trở thành một công dân có ích cho xã hội. Chính vì vậy ‘‘ TÀI -

GV: HồThị Thu Nguyệt

1


Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
ĐỨC ’’ là hai mặt đi song song với nhau. Muốn thực hiện tốt được điều này với vai trò,
trách nhiệm của một giáo viên như tôi, góp một phần nhỏ vào việc đào tạo thế hệ trẻ - những
mầm xanh hôm nay mà đặc biệt là lứa tuổi học sinh đầu cấp tiểu học, lứa tuổi thần tiên đang
chập chững bước đi trên con đường còn đầy mới mẻ . Tôi phải có trách nhiệm giúp cho các
em có được những hiểu biết ban đầu về một số hành vi, chuẩn mực đạo đức của học sinh
theo chiều hướng tốt nhất vì lớp một là nền tảng của cấp học, là cơ sở ban đầu để các em có
được một phẩm chất đạo đức tốt & tiếp tục phát triển ở các lớp trên. Giúp các em có được
mối quan hệ tốt với bạn bè, thầy cô, cha mẹ, gia đình, nhà trường & cộng đồng. Do đó giáo
dục tốt đạo đức cho học sinh lớp một là góp phần giúp cho học sinh đánh giá được về hành

vi của bản thân & hình thành kỹ năng nhận xét hành vi trong quan hệ cuộc sống của các em
được tốt hơn nên tôi chọn đề tài Sáng kiến kinh nghiệm là:
‘‘ CÁCH RÈN ĐẠO ĐỨC Ở HỌC SINH LỚP MỘT ’’
2/ Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu: Rèn đạo đức cho học sinh lớp một là dạy cho học sinh
những hành vi ứng xử phù hợp với những chuẩn mực đạo đức của xã hội trong những tình
huống đơn giản nhất, cụ thể nhất, gần gũi nhất của cuộc sống hằng ngày.

GV: HồThị Thu Nguyệt

2

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
 Về tri thức: Giáo dục học sinh qua các môn học trên lớp, quan trọng nhất là ở phân
môn Đạo đức lớp một. Từ đó các em có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành
vi đạo đức & biết quý trọng bản thân, biết tự chăm sóc bản thân, có trách nhiệm về các

hành vi & việc làm của mình.
 Về kỹ năng: Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân &
những người xung quanh theo chuẩn mực đã học, kỹ năng lựa chọn & thực hiện các
hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ & tình huống đơn giản,

cụ thể của cuộc sống & biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
 Về thái độ: Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin, yêu thương, tôn trọng con

người, yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.
3/ Phương pháp tiến hành nghiên cứu:
a) Phương pháp quan sát sư phạm: Người giáo viên đứng lớp là người thầy dạy dỗ
hướng dẫn học sinh học tập vừa là (người cha, người mẹ ) đang dõi theo bước chân
chập chững vào đời của con trẻ. Dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp một, giáo
viên được tiếp cận theo hướng đi từ quyền lợi đến trách nhiệm, bổn phận của học sinh

GV: HồThị Thu Nguyệt

3

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
. Cách tiếp cận đó sẽ giúp cho việc dạy - học môn Đạo đức trở nên nhẹ nhàng hơn,
sinh động hơn, tránh được tính chất nặng nề áp đặt trước đây.
Tiết Đạo đức đầu tiên của lớp một là bài ‘‘ Em là học sinh lớp một ’’. Khi học sinh thực
hiện tự giới thiệu về mình với bạn, tự làm quen với bạn. Giáo viên quan sát toàn thể lớp để
nhận biết sơ qua về tính tình của từng em: Hiếu động, thông minh, thụ động, lười nhác . . . để
có biện pháp giáo dục đạo đức cho từng đối tượng phù hợp. Dạy đạo đức sẽ chỉ đạt được
hiệu quả khi học sinh hứng thú học tập & tích cực chủ động tham gia vào quá trình học tập.
Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động, phát huy vốn kinh nghiệm & thói quen đạo
đức, tự khám phá & chiếm lĩnh tri thức mới,kỹ năng mới.
Bài 2 & Bài 3 giúp học sinh biết được phải tự mình giữ gìn quần áo, sách vở, bút mực gọn

gàng sạch sẽ. Giáo viên quan sát nhắc nhở những em chưa thực hiện tốt, khuyến khích các

em phát huy tính tự lập qua các phương pháp dạy học. Nhận thức của học sinh lớp một còn
thiên về cảm tính, trực tiếp & cụ thể. Vì vậy các nội dung giáo dục cần phải chuyển tải đến
học sinh một cách nhẹ nhàng sinh động thông qua các hoạt động : Đóng vai, trò chơi, phân

tích , kiểm tra. Có lời khen ngợi những em thực hiện tốt, nhắc nhở nhẹ nhàng những em chưa

thực hiện tốt.

GV: HồThị Thu Nguyệt

4

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
Trong suốt năm học ở lớp một có 14 bài Đạo đức, GV là người chịu trách nhiệm cao nhất
trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. GV đứng trên cương vị là người chỉ đạo, quan sát.
Học sinh chủ động thực hiện hoạt động học tập dưới nhiều hình thức như : Đóng vai, giải
quyết vấn đề, động não . . . & các phương pháp truyền thống như : Kể chuyện, đàm thoại,
nêu gương, sử dụng đồ dùng trực quan, khen thưởng . . . bao gồm cả hình thức học tập cá
nhân, theo lớp & theo nhóm, học ở trong lớp & học ngoài sân trường , vườn trường, tham
quan các địa điểm có liên quan đến bài học.
Tích cực sử dụng các phương tiện dạy học trực quan như : Tranh ảnh, băng hình, mô hình

mẫu vật . . . có như vậy mới thu hút hấp dẫn HS, tạo ra hứng thú học tập cho HS.

Như vậy phương pháp quan sát sư phạm là một phương pháp quan trọng nhất của người GV
đứng lớp. Nó giúp cho GV giáo dục đạo đức thật tốt cho HS của mình.
b) Phương pháp điều tra khảo sát : Bước vào năm học mới, GV nhận lớp, nhận hồ sơ

nhập học của học sinh. Giáo viên xem qua lý lịch, giấy khai sinh, lập nên một danh
sách học sinh, điều tra về họ & tên học sinh, ngày, tháng, năm sinh, nam, nữ, chỗ ở
của các em, điều tra xem em nào có khuyết tật, gia đình khó khăn, gia đình chính sách
. . . với những điều tra ban đầu đó, giúp cho GV rất nhiều trong việc dạy học nói

GV: HồThị Thu Nguyệt

5

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
chung, việc giảng dạy tốt môn Đạo đức nói riêng trong suốt năm học. Phương pháp
khảo sát cũng đồng thời tiến hành sau mỗi tiết học, đánh giá việc tiếp thu bài học của
từng HS. GV có lời khen ngợi động viên, khuyến khích các em. Việc đánh giá kết quả
học tập môn Đạo đức của HS được tiến hành hai lần trên một năm học vào thời điểm
cuối học kỳ I & cuối năm học. Hình thức đánh giá đó còn gọi là khảo sát chất lượng
học tập của học sinh qua một học kỳ học tập. Nó rất cần thiết & không thể thiếu được.

Nó là cơ sở cho GV xếp loại học lực từng học sinh.
c) Phương pháp ‘‘chuyên gia ’’ : Mỗi năm một ít, tôi tích luỹ được những kinh nghiệm
dạy học để phục vụ cho công việc dạy học của mình mà nhất là dạy Đạo đức cho học
sinh lớp một. Đúng như câu khẩu hiệu truyền thống của nhà trường nói riêng của
ngành giáo dục nói chung là : ‘‘ TIÊNHỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN ’’. Lễ ở đây là lễ
nghĩa phép tắc, lễ phép với thầy cô, lễ phép với người lớn tuổi hơn mình, đó là những
chuẩn mực hành vi phù hợp với lứa tuổi học sinh. Với rất nhiều năm dạy lớp một, tôi
đã trở thành giáo viên ‘‘chuyên gia ’’ dạy lớp đầu cấp, quanh năm tiếp xúc dạy dỗ,

uốn nắn từng hành vi, cử chỉ của học sinh. Trong mối quan hệ của các em với nhà
trường, gia đình & xã hội. Dạy dỗ HS nhỏ tuổi nhất cấp học, tôi luôn là người mẹ

GV: HồThị Thu Nguyệt

6

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
hiền, biết lắng nghe những tâm tư tình cảm của HS về gia đình, bạn bè & người thân
của các em, gần gũi, hòa đồng với các em nhưng phải sát sao & nghiêm khắc. Lứa tuổi
này rất thích được khen, nên người giáo viên không nên ‘‘tiết kiệm ’’ lời khen đối đối
với những hành động đúng, việc làm đúng của HS, lời khen là món quà quí nhất giúp
các em nổ lực, phấn đấu & cố gắng vươn lên trong học tập nhiều hơn nữa.
Cứ qua mỗi tiết học, tôi luôn hướng cho các em rút ra bài học cần thiết ngắn gọn bằng
một hoặc hai câu dễ nhớ nhất để khắc sâu kiến thức cho HS. HS lớp một như những búp
măng non luôn vươn lên với những cái tốt đẹp nhất của cuộc sống. Mỗi lời dạy của thầy cô
giáo đều được các em nhất nhất làm theo. Các em luôn cho rằng ‘‘ lời cô bảo là đúng nhất ’’
Vì vậy người thầy luôn là ‘‘ Tấm gương sáng cho học sinh noi theo ’’
4/ Giả thuyết khoa học: Nếu không dạy đạo đức cho HS mà chỉ dạy kiến thức không thôi thì
những HS đó dù học được cũng chỉ có tài mà không có đức, như lời Hồ chủ tịch đã nói :
‘‘ Có tài mà không có đức là người vô dụng
Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó ’’
Nếu ban đầu không dạy đạo đức cho các em HS lớp một thì một thời gian ngắn sau những
hành vi, cử chỉ xấu sẽ hình thành trong đầu các em, các em sẽ quậy phá, nói tục chửi thề, vô

GV: HồThị Thu Nguyệt

7

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
lễ, vô kỷ luật. Vì vậy việc dạy đạo đức cho HS lớp một là việc làm đầu tiên, kéo dài xuyên
suốt trong năm học, qua các tiết học, từng hành vi, cử chỉ nhỏ nhất của các em đều được GV

uốn nắn theo chiều hướng tốt nhất.
II/ Nội dung:
Chương I: Cơ sở lý luận
1.1) Tổng quan về vấn đề nghiên cứu:
Đây là sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên của tôi, là những gì mà tôi đã tích luỹ được qua
24 năm dạy học, tôi viết ra đây để mọi người tham khảo & cho ý kiến, để tôi đúc rút thêm

nhiều kinh nghiệm cho nghề dạy học của mình.
1.2) Các khái niệm liên quan đến đề tài:
 Rèn đạo đức cho HS lớp một là hướng dẫn HS theo 14 chuẩn mực hành vi phù hợp với
lứa tuổi HS trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng
đồng & môi trường tự nhiên.
 Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học, có quyền tự hào đã trở thành HS lớp

một. Biết yêu quý bạn bè thầy cô, trường lớp.
 HS biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng.

GV: HồThị Thu Nguyệt

8

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
 HS biết giữ gìn sách vở & đồ dùng học tập của mình.
 HS biết yêu quý gia đình của mình, yêu thương, kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ,

quý trọng những bạn biết lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ.
 HS biết tự hào mình là người Việt Nam, biết tôn kính lá quốc kỳ & yêu quý Tổ quốc

Việt Nam.
 HS thực hiện việc đi học đều & đúng giờ.
 HS có ý thức giữ trật tự, kỷ luật khi ra vào lớp & khi ngồi học.
 Thầy giáo, cô giáo là những người đã không quản khó nhọc chăm sóc, dạy dỗ em. Vì

vậy các em cần phải lễ phép vâng lời thầy cô giáo.
 Đoàn kết thân ấi với bạn khi cùng học, cùng chơi.
 HS thực hiện đi bộ đúng quy định, đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn cho bản

thân & mọi người.
 HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.
 Tôn trọng, lễ độ với mọi người, quý trọng những bạn biết chào hỏi, tạm biệt đúng.
 HS biết bảo vệ cây & hoa nơi công cộng.

GV: HồThị Thu Nguyệt

9

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
Rèn đạo đức cho HS ở lớp một là dạy cho HS những hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn
mực đạo đức xã hội & quyền của trẻ em trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống
hằng ngày. Nội dung môn đạo đức kết hợp giữa giáo dục quyền với giáo dục trách nhiệm,
bổn phận của HS. Hơn nữa môn đạo đức không chỉ giáo dục bổn phận, trách nhiệm của HS
đối với gia đình, nhà trường, xã hội & môi trường tự nhiên mà còn giáo dục trách nhiệm đối

với chính bản thân mình.
1.3) Các nội dung cần đưa vào chương I:
* Người GV cần phải nhẫn nại, không nên đánh đập, chửi mắng HS trước tập thể lớp mà cần
nên gặp riêng HS, nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ bảo, cho HS thấy được những sai sót của
mình hoặc trao đổi với phụ huynh để tìm cách giải quyết, tránh tạo nên sự mặc cảm cho HS,

làm cho các em sợ sệt, chán nản, dễ bỏ học.

* GV phải tôn trọng HS, phải thể hiện tình cảm chân thành, tạo không khí vui tươi, phấn
khởi cho HS, đôi khi cũng cần phải vui đùa, dí dõm để không khí lớp học bớt căng thẳng.
* Ngoài ra GV cũng cần phải biết lắng nghe HS, đồng nghiệp của mình, tránh tình trạng thể
hiện sự sốt ruột, nôn nóng, tức giận khi HS giao tiếp với mình, nên thường có câu : ‘‘ Không

GV: HồThị Thu Nguyệt

10

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
đủ thông minh để nói lời thích hợp, không đủ khôn ngoan để im lặng, đó là nguyên nhân của
mọi sự thô lỗ. ’’
* Những yếu tố để làm tăng tính hiệu quả của giáo dục:
 Khi đánh giá kết quả học tập của HS, GV phải thật sự công bằng, chính xác, khách
quan, đánh giá hành vi của HS phải kết hợp giữa tự đánh giá của tập thể HS, của GV &

của cha mẹ HS .
 Từ sau ngày thay sách với chương trình giảng dạy mới, với những kinh nghiệm mà tôi
đã tích luỹ được, trong các năm gần đây HS lớp tôi chủ nhiệm đều thực hiện đầy đủ 4

nhiệm vụ của cấp học, hạnh kiểm tốt 100%. HS ngoan ngoãn biết vâng lời thầy cô
giáo, biết cư xử đúng với những người xung quanh, biết nói lời hay, văn minh, lịch sự.
1.4) Kết luận chương I: Các khái niệm & các nội dung ở trên đều nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục đạo đức của HS lớp một. Các em sẽ trở thành những học trò ngoan có đạo đức tốt,
có cử chỉ hành động đúng, có lời nói hay, lịch sự, có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của HS dưới

mái trường XHCN.
Chương II: Cơ sở thực tiễn - thực trạng cách rèn đạo đức ở HS lớp một.

2.1) Khái quát tình hình:

GV: HồThị Thu Nguyệt

11

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
* Thuận lợi: Lớp tôi năm nay sỉ số ít, chỉ có 25 HS / 11 nữ, các em đều đủ tuổi vào lớp một.
Từ khi nhận lớp, tôi đã điều tra kỹ từng em về độ tuổi, gia đình, học lực, các em mới từ mẫu
giáo vào lớp một với tâm hồn trẻ thơ thấy gì cũng mới mẻ, tôi đã dạy các em từng bước tỉ
mỉ, HS nào có lỗi, tôi nhẹ nhàng khuyên bảo, uốn nắn mỗi ngày một ít đã đưa các em vào nề

nếp, có thói quen tự quản lý, tự học, tự rèn, các em biết chào hỏi người ra vào lớp, tập dần
thói quen lễ phép, thưa gởi trước khi trả lời câu hỏi . . . Với lớp ít HS là điều kiện thuận lợi
nhất, tôi đã quan tâm hướng dẫn từng HS, dạy các em về đạo đức & truyền thụ cho các em
những kiến thức mới, các em tiếp thu rất tốt. Tôi là GV ở địa phương nên liên lạc với gia
đình HS rất thuận lợi.
* Khó khăn: Điều khó khăn còn tồn tại ở lớp tôi là HS ở rải rác các thôn An Lộc, Nghiễm
Hoà, Tân Hoà nên các em muốn đến học tập trao đổi nhóm với nhau tại nhà là rất khó, các
em chỉ trao đổi bài với nhau ở 15 phút đầu giờ. HS lớp tôi hầu hết là con em nông dân, nên
kinh tế gia đình còn khó khăn, nên đồ dùng học tập các em chưa chuẩn bị đầy đủ. Một số
phụ huynh ít quan tâm, kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc việc học của con em mình, nên vẫn có 3

em còn yếu kém. Tôi sẽ cố gắng giúp các em học tốt hơn vào thời gian nghỉ giữa tiết, giờ ra
chơi để nâng cao học lực của các em này.

GV: HồThị Thu Nguyệt

12

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
2.2) Thực trạng vấn đề nghiên cứu ở đơn vị :
Cách rèn đạo đức cho HS lớp một ở đơn vị chưa được nghiên cứu kỹ, mỗi GVCN có một

cách thức rèn cho HS lớp mình. Với những kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy lớp một, kèm
cặp hướng dẫn HS học tập tốt, có đạo đức tốt. Đến cuối năm học toàn bộ HS lớp một đều có
hạnh kiểm đạt 100% loại tốt. Từ đó thấy rõ các em HS lớp một của trường tôi được dạy dỗ
theo đúng yêu cầu của cấp học, việc rèn đạo đức cho HS tiểu học là rất cần thiết, là cơ sở
hình thành một con người có ích cho mai sau. Lợi ích của việc rèn đạo đức cho HS đã giúp
cho các em có thái độ tự trọng, tự tin, yêu thương con người, hướng đến cái thiện, làm những
điều có ích.
2.3) Kết luận: ‘‘ Dạy tốt - học tốt ’’ là phương châm mà thầy – trò cùng thực hiện.
‘‘ Tiên học lễ - hậu học văn ’’ Là dạy đạo đức cho HS trước, dạy văn hoá sau. Đạo đức &
văn hoá luôn đi sóng đôi với nhau, giúp cho HS tiến bộ, GV lồng ghép giáo dục các hành vi
đạo đức thông qua các môn học, giờ học trên lớp. Thường xuyên nhắc nhở cho các em mắc

lỗi, phải biết sửa lỗi, GV phải biết lắng nghe ý kiến của HS, biết tìm ra những câu trả lời
thích hợp để khuyên bảo các em. Các em sẽ trở thành những người ‘‘ tài - đức vẹn toàn ’’.
Chương III: Các biện pháp giải quyết.

GV: HồThị Thu Nguyệt

13

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
3.1) Cơ sở đề xuất biện pháp:
* Cơ sở lý luận: Để dạy đạo đức cho HS lớp một có kết quả tốt thì người GV phải có biện
pháp tốt, phù hợp với lứa tuổi HS. Bản chất của trẻ thơ rất trong sáng, người thầy từng ngày,
từng bước dạy cho trẻ những điều hay, điều tốt, chắc chắn rằng các em sẽ trở thành những
người HS có đạo đức tốt, các em sẽ làm đúng những gì thầy cô đã dạy.
* Cơ sở thực tiễn: Qua quá trình giảng dạy nhiều năm, bản thân tôi đã nhận thấy cần phải tìm
ra một số biện pháp tốt nhất để rèn đạo đức cho HS ngay từ khi còn học ở tiểu học, đặc biệt
là ở lớp một, sao cho có hiệu quả cao. Ở lứa tuổi này các em rất hiếu động nhưng lại rất biết
nghe lời cho nên dễ dàng uốn nắn cho các em trở thành con ngoan trò giỏi, những người có
ích cho gia đình & xã hội.
3.2) Các biện pháp cụ thể:
* Đầu năm GV phải điều tra tình hình của HS về độ tuổi, học lực, tính tình, sở thích. Điều
kiện & hoàn cảnh gia đình của từng em để có biện pháp mà giáo dục HS cho tốt.

* Khi giao tiếp với HS, GV phải dùng những lời lẽ hết sức tế nhị, dịu dàng, dễ hiểu có sức

truyền cảm cao, hết sức tránh cách nói giỡn, nói vỗ mặt, GV phải dùng những lời lẽ dịu

dàng, tế nhị nhưng nghiêm khắc.

GV: HồThị Thu Nguyệt

14

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
* Vừa dạy chữ vừa dạy người, dạy các em từng lời nói hay, từng cử chỉ đẹp, cụ thể, rõ ràng.
Khi HS có những hành vi chưa đúng, chưa đẹp GV hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để
khuyên nhủ & nhắc nhở HS, GV không được chửi mắng, đánh đập HS.
* Sau mỗi bài học GV đều cho các em rút ra bài học thực tiễn, học hỏi những cái hay, cái
đẹp trong mỗi bài học, nhất là môn Đạo đức GV trực tiếp dạy các em thực hiện đúng yêu cầu

của từng bài học.
* Khi HS có những hành vi đúng, việc làm hay GV phải khen ngợi, khuyến khích, động

viên, khen thưởng kịp thời cho các em.
Tóm lại: Muốn rèn đạo đức cho HS lớp một đạt hiệu quả cao, người GV phải tuân theo
những qui tắc sau đây:

- Qui tắc tôn trọng HS
- Qui tắc khẳng định

- Qui tắc tình cảm

- Qui tắc nêu gương

- Qui tắc biết lắng nghe

GV: HồThị Thu Nguyệt

15

Năm học : 2008 - 2009


Trường tiểu học Số 2 Nhơn Hoà
Thực hiện đầy đủ & đúng các qui tắc trên tôi tin chắc rằng HS lớp mình sẽ có được một
nhân cách tốt đẹp, các em sẽ trở thành những con ngoan trò giỏi, những công dân có ích cho
gia đình & xã hội.
III/ Kết luận, kiến nghị:
1) Kết luận: Người giáo viên nhân dân phải quan tâm hết mực đến việc dạy chữ - dạy
người ‘‘ Tất cả vì học sinh thân yêu ’’ ‘‘ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai ’’. Giáo
dục đạo đức cho HS lớp một nói riêng, rèn đạo đức cho HS tiểu học nói chung là điều
vô cùng quan trọng, giúp cho các em sau này trở thành những người có đủ đức đủ tài,
góp phần, góp sức xây dựng quê hương đất nước.

2) Kiến nghị: Tôi xin có một kiến nghị nhỏ là xin Bộ phận văn phòng thiết bị của Phòng
giáo dục – đào tạo huyện cấp đầy đủ Bộ tranh dạy đạo đức lớp một cho từng lớp, để
HS có điều kiện quan sát trực tiếp, cho bài học thêm sinh động, HS dễ hiểu, dễ tiếp thu
bài, để khắc sâu kiến thức cho từng bài học.

==========================// ========// =============================

GV: HồThị Thu Nguyệt

16

Năm học : 2008 - 2009Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×