Tải bản đầy đủ

báo cáo Phản ứng ester hóa

Bài 3: Phản ứng ester hóa
Mục đích thí nghệm
Cơ sở lý thuyết
Tính Toán
4

Điều chế ester

5

Tinh chế ester

6

Kết quả báo cáo


1. Mục đích thí nghiệm
 Điều chế được sản phẩm ester salicylat metyl
* Ứng dụng của Methyl salicilat
Methyl salicilat là sản phẩm tự nhiên của nhiều loại cây, được

dung làm thuốc giảm đau. Methyl salicilat có tác dụng gây xung
huyết da, thường được phối hợp với các loại tinh dầu khác dung
làm thuốc bôi ngoài, thuốc xoa bóp, băng dính điều trị đau.


2. Cơ sở lý thuyết
 Các phương pháp điều chế ester

- Từ acid:

- Từ hợp chất nitril:


2. Cơ sở lý thuyết
 Các phương pháp điều chế ester
- Từ clorur acid

- Phản ứng giữa anhydrid acid và alcol


2. Cơ sở lý thuyết
 Các phương pháp điều chế ester
- Phản ứng trao đổi ester

- Phản ứng thủy phân alcol


3. Tính Toán
Tổng hợp metylsacicylat

1 mol
m2

10 mol 1mol H2SO4
V1

V2

1mol
m3=5g metyl salicylat
4. Điều chế ester
Đun cách thủy hỗn hợp
trong 2.5 giờ

6,98g axit salicilic
20,5ml metanol
2,56ml H2SO4
5 viên đá bọt


5. Tinh chế ester
Hỗn hợp
phản ứng
5 viên
đá bọt

Chưng cất
Sản phẩm
sau chưng
cất

50ml
H2O lạnh

Ester
metylsalicilat

Làm lạnh
Axit salicilic
dư (rắn)
Ester (dầu)

Chiết

(phần lỏng)

Rửa nhiều lần

(bằng nước, Na2CO3
10%)


6. Kết quả báo cáo
Sau khi thực hiện điêu chế và tinh chế đã thu được ester metyl
salicilat.
Về mùi: Giống các sản phẩm giảm đau.
Về ester dạng dầu: Hạt dầu thu được có màu đen sậm do trong lúc
chiết có lẫn acid salicylic dạng rắn
Khối lượng sản phẩm:
Hiệu suất:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×