Tải bản đầy đủ

bài 12 kết tinh thăng hoa chưng cất

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOÁ LÍ

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Thoa- 14129421
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Hoàng Ái Lệ
Ngày báo cáo: 3/12/2016


BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ LÍ

Bài 12
KẾT TINH- THĂNG HOA- CHƯNG CẤT


NỘI DUNG

1

Mục đích thí nghiệm


2 sở lý thuyết


3 Dụng cụ, hoá chất

4

Phương pháp tiến hành

5 Kết quả và bàn luận


1. Mục đích thí nghiệm
Tách chất bằng phương pháp kết tinh, thăng hoa và chưng cất


2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Phương pháp kết tinh
Kết tinh dùng để tinh chế chất rắn dựa trên khả năng hòa tan của nó trong dung môi hoặc hệ dung môi
thích hợp

Dung môi thích hợp phải hòa tan tốt chất
rắn khi đun sôi, ít hòa tan nó khi làm lạnh

Đun sôi

Lọc

Làm

nóng

lạnh


2. Cơ sở lý thuyết
2.2. Phương pháp thăng hoa

Thăng hoa là một quá trình làm bay hơi chất rắn rồi ngưng tụ
thành tinh thể không qua giai đoạn hóa lỏng

Chỉ áp dụng để tinh chế những chất rắn có áp suất hơi

bão hòa thấp

Nhược điểm: quá trình xảy ra chậm, sản
phẩm hao hụt một phần


2. Cơ sở lý thuyết
2.3 Phương pháp chưng cất dưới áp suất thường

Phương pháp để tinh chế các chất lỏng có chứa các tạp chất
rắn hòa tan hoặc chất khó bay hơi

Chưng cất thuận dòng (chỉ áp dụng bền với chất lỏng bền khi đun sôi ở áp suất thường)

Chất lỏng

Đun sôi

Hơi

Ống sinh hàn
Chất lỏng
Ngưng tụ

o
o
T sôi < 80 C: đun bằng bếp cách thủy
o
o
T sôi > 80 C: đun với bếp cách cát


3. Dụng cụ, hoá chất
3.1. Dụng cụ

Hệ thống chưng cất

Đũa thủy tinh

Bếp điện

Nhiệt kế

Thau nhựa
Bình Wurtz

Becher 100ml


3. Dụng cụ, hoá chất
3.2. Hóa chất

Than hoạt tính

Aceton

Ethanol


4. Phương pháp tiến hành
4.1. Tinh chế muối ăn bằng phương pháp kết tinh lại
Cân 10g muối ăn

H=
Đun nóng, khuấy đều
(đến khi muối hòa tan hoàn toàn)

Lọc dung dịch

Lọc chân không

(bằng phễu lọc áp suất thường)
Sấy trong tủ hút
Cô cạn dung dịch

o
(80 C trong 10 phút)

(đến khi xuất hiện váng tinh thể)

Để nguội, làm lạnh bằng nước đá

Cân sản phẩm và xác định

(đến khi NaCl kết tinh hoàn toàn)

hàm lượng muối tinh khiết


4. Phương pháp tiến hành
4.2. Thăng hoa axitsalicilic

H=


4. Phương pháp tiến hành
4.3. Chưng cất aceton
0
0
56 C – 58 C

25ml aceton
1 ít đá bọt


5. Kết quả và bàn luận

STT

m (g,ml) hỗn hợp
đầu

m(g,ml)sản phẩm

Hàm lượng% các chất tinh
khiết

1

10g muối ăn

4.8g

48%

2

1g axit salicilic

0.74g

74%

3

25ml etanol

16ml

64%
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×