Tải bản đầy đủ

Tài liệu học môn mĩ thuật lớp 2

Bài 1

Vẽ tranh :

ĐỀ TÀI EM ĐI HỌC

Mục tiêu :
- Em hiểu được nội dung đề tài Em đi học.
- Em biết cách sắp xếp hình ảnh để làm rõ nội dung tranh và vận dụng để vẽ
được tranh đề tài em đi học .
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Hát bài “”Đi học”.
2. Nói cho bạn trong nhóm nghe :
- Hằng ngày, em thường đi học cùng ai ?
- Khi đi học em ăn mặc như thế nào và mang theo gì?
- Phong cảnh hai bên đường như thế nào?
- Màu sắc cây cối, nhà cửa, đồng ruộng ( hoặc phố xá) như thế nào?

2. Quan sát bức tranh sau và nhận xét :
+ Tranh vẽ có những hình ảnh nào ? Hình ảnh nào chính, hình ảnh nào phụ ?

+ Cách sắp xếp hình vẽ trong tranh như thế nào?
+ Màu sắc trong tranh được sử dụng ra sao?

3. Nghe thầy, cô giáo giới thiệu thêm về tranh đề tài Em đi học .
1


Đi học dưới mưa

Cõng bạn đi học

4. Quan sát tranh và nói cho bạn nghe quy trình vẽ tranh đề tài em đi học:

2


5. Đọc kỹ nội dung sau :
6.
Vẽ tranh đề tài Em đi học qua 4 bƣớc :
- Chọn một hình ảnh cụ thể về đề tài Em đi học
- Sắp xếp hình vẽ trong tranh và vẽ phác hình ảnh chính( có thể vẽ
một hoặc nhiều bạn cùng đi đến trƣờng: mỗi bạn một dáng, mặc quần
áo đồng phục ( hoặc khác nhau).
- Vẽ thêm các hình ảnh phụ cho tranh sinh động …
- Vẽ màu : Vẽ màu tự do, sao cho tranh rõ nội dung.
Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm.
B. HOẠT ĐỘNG THùC HµNH

1. Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ .
2. Em lên bảng trưng bày sản phẩm của mình.

3. Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Cách sắp xếp hình vẽ trong tranhđã cân đối chưa?
- Nội dung tranh vẽ có rõ không ?
- Màu sắc: có tươi sáng, sinh động không ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .

C. ho¹t ®éng øng dông

1. Em hãy cho bố mẹ xem bức tranh em đã vẽ.
2. Giới thiệu về bức tranh Em đi học cho mọi người trong gia đình nghe.
3. Sưu tầm một số tranh vẽ của thiếu nhi.
Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

3


Bài 2

Thƣờng thức mỹ thuật: XEM TRANH THIẾU NHI
( Tranh Đôi bạn của Phƣơng Liên)

Mục tiêu :
- Em làm quen với tranh của thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế.
- Em nhận biết được vẻ đẹp của tranh qua sự sắp xếp hình ảnh và cách vẽ
màu. Từ đó hiểu được tình cảm bạn bè được thể hiện qua tranh.

A . HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Em giới thiệu về bức tranh sưu tầm được cho các bạn trong nhóm cùng nghe:
+ Tranh em sưu tầm được là của tác giả nào ?
+ Tranh vẽ gì? Hình ảnh và màu sắc trong tranh có đẹp không?

2. Quan sát bức tranh sau và thay nhau trả lời câu hỏi :
+ Bức tranh này là của ai ? Trong tranh vẽ những gì ?
+ Hai bạn trong tranh đang làm gì ?
+ Em hãy kể những màu được sử dụng trong tranh?
+ Em có thích bức tranh này không ? Vì sao?
Đôi bạn
- Tranh bút
dạ của
Phương Liên.
Hs trường
Tiểu học
Nam Thành
Công- Đống
Đa –Hà Nội

4


B. HOẠT ĐỘNG THùC HµNH

1. Từng nhóm nói về bức tranh cho cả lớp nghe .
2. Nghe thầy, cô giáo bổ sung thêm về tranh Đôi bạn .

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

1.
Em hãy giới thiệu về bức tranh Hai bạn Han-sen và Gơ-ri-ten
của thiếu nhi Cộng hòa Đức ( Vở Tập vẽ lớp 2)cho mọi người trong gia đình nghe.
2. Quan sát hình dáng, màu sắc lá cây trong thiên nhiên.

Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

5


Bài 3

Vẽ theo mẫu: VẼ LÁ CÂY

Mục tiêu :
- Em nhận biết được hình dáng,đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp của một vài
loại lá cây.
- Em biết cách vẽ lá cây và vận dụng để vẽ được một lá cây và vẽ màu theo ý
thích .
A . HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Em giới thiệu về lá cây em mang đến lớp cho các bạn trong nhóm cùng nghe:
+ Đó là lá cây gì ?
+ Lá cây có hình dáng thế nào? Màu sắc của lá thế nào?
2. Quan sát hình 1,2,3 và trả lời câu hỏi :
+ Các lá cây ở các hình có hình dáng giống nhau không ?
+ Màu sắc của chúng như thế nào ?

H1.

H2.

H3.

1. Quan sát hình sau, thảo luận và nêu cách vẽ lá cây :

6


Cách vẽ lá cây có 4 bƣớc :
- Ƣớc lƣợng hình dáng chung của
lá.
- Vẽ phác hình lá cây.
- Nhìn mẫu vẽ các nét chi tiết cho
giống chiếc lá.
- Vẽ màu : theo ý thích ( màu xanh
non, xanh đậm, vàng, đỏ.v. v…

Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm
B. HOẠT ĐỘNG THùC HµNH

1.Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ .
2.Em lên bảng trưng bày sản phẩm của mình.

3.Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Hình dáng chiếc lá có rõ không, bố cục có cân đối không ?
- Màu sắc có phong phú không ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .
C. ho¹t ®éng øng dông

1. Em vẽ một cành lá và cho bố mẹ xem.
2. Quan sát hình ảnh một người thân của em trong gia đình hoặc bạn bè.
Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh
7


Bài 4

Vẽ tranh :

ĐỀ TÀI TRANH CHÂN DUNG

Mục tiêu :
- Em biết quan sát, nhận xét đặc điểm và vẻ đẹp của khuôn mặt người.
- Em biết cách vẽ chân dung đơn giản và vận dụng để vẽ được một
tranh chân dung theo ý thích .

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Nghe thầy, cô giáo giới thiệu về tranh chân dung

1. Quan sát tranh chân dung và trả lời câu hỏi sau :
- Tranh chân dung vẽ cái gì ?
- Tranh chân dung diễn tả cái gì?
- Tranh chân dung phải có yếu tố gì?
2. Tìm hiểu khuôn mặt người:
a. Quan sát để nhận biết khuôn mặt người
8


b. Em hỏi bạn trả lời và đổi cho nhau :
- Khuôn mặt người có hình gì?
- Trên khuôn mặt có những bộ phận chính nào?
- Mắt, mũi, miệng, tóc tai... của mọi người có giống nhau không?
- Màu tóc, da mặt như thế nào?.

3. Thảo luận và trả lời câu hỏi :
- Ngoài vẽ khuôn mặt cần vẽ thêm những bộ phận nào nữa?
- Hãy quan sát khuôn mặt của một bạn và tả lại cho cả nhóm nghe.
4. Quan sát hình sau, thảo luận và nêu cách vẽ chân dung :

9


5. Đọc kỹ nội dung sau :
Vẽ tranh chân dung qua 3 bƣớc :
- Ƣớc lƣợng vẽ hình khuôn mặt cho vừa với phần giấy.
- Vẽ phác khuôn mặt, cổ, vai,măt, mũi, miệng, tóc, tai và các chi tiết…
- Vẽ màu : Màu tóc, màu da, màu áo, màu nền v. v…
Lƣu ý :
- Chọn đối tƣợng là ngƣời mình quen biết và yêu thích để vẽ.
- Nhớ lại những đặc điểm trên khuôn mặt của ngƣời mình sẽ vẽ
(khuôn mặt, tóc, tai, mắt, mũi, miệng…)
Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ .
2. Em lên bảng trưng bày sản phẩm của mình.

3. Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Cách sắp xếp hình vẽ trong tranh đã cân đối chưa( Chú ý đặc điểm của các
bộ phận trên khuôn mặt) ? Màu sắc: có phù hợp, có đẹp không ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

1. Giới thiệu về bức tranh chân dung cho mọi người trong gia đình nghe.
2. Quan sát một con vật em yêu thích.
Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

10


Tập nặn tạo dáng :

Bài 5

NẶN HOẶC XÉ, DÁN, VẼ CON VẬT
Mục tiêu :
- Em biết quan sát, nhận xét hình dáng, đặc điểm và vẻ đẹp của một số con vật.
- Em biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật
- Nặn hoặc vẽ, xé dán được con vật theo ý thích .
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Em hãy nói 3-4 câu về một con vật mà em yêu thích nhất .
2. Quan sát tranh vẽ sau, nói cho bạn nghe :
+ Tên con vật .
+ Hình dáng, đặc điểm.
+ Các phần chính của con vật.
+ Màu sắc của con vật.

3.. Chọn con vật nhóm em yêu thích và nêu cách nặn( hoặc vẽ, xé dán) con vật đó.

11


4. Tng nhúm ln lt nờu cỏch lm ca nhúm mỡnh trc lp.
Bỏo cỏo vi thy, cụ giáo kt quả nhng vic em ó lm.
B. HOT NG THựC HàNH

1`. Em cựng bn nn hoc v, xộ dỏn con vt ó chn .
2. Em lờn bng trng by sn phm ca mỡnh.

3. Em cựng cỏc bn trng by bi thnh cỏc ti ( chi trõu, n g, n vt...)
- Nhúm ti gii thiu v sn phm ca mỡnh.
- Bỡnh chn bi hon thnh tt nht .

C. hoạt động ứng dụng

1. Em hóy cho b m xem sn phm em ó lm.
2. Quan sỏt sõn trng trong gi ra chi.

Sau bi hc, thy, cụ ỏnh giỏ , nhn xột s tin b ca hc
sinh

12


Bài 6

Vẽ tranh :
ĐỀ TÀI SÂN TRƢỜNG TRONG GIỜ RA CHƠI

Mục tiêu :
- Em hiểu được nội dung đề tài Giờ ra chơi ở sân trường.
- Em biết cách vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi
- vẽ được tranh đề tài theo ý thích .
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Thay nhau nói cho cả nhóm nghe :
- Hằng ngày, em thường ra chơi vào lúc mấy giờ ?
- Khi ra chơi sân trường có nhộn nhịp không?
- Hãy kể các hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi?
- Quang cảnh sân trường lúc đó như thế nào? Màu sắc cây cối, bồn hoa, nhà
cửa, vườn trường như thế nào?
2. Quan sát các bức tranh sau và nhận xét :
+ Tranh vẽ có những hình ảnh nào ?
+ Hình ảnh nào chính, hình ảnh nào phụ ?
+ Cách sắp xếp hình vẽ trong tranh như thế nào?
+ Màu sắc trong tranh được sử dụng ra sao?

13


3. Nghe thầy, cô giáo giới thiệu thêm về tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi .

4. Thảo luận nêu cách vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi.
5.Đọc kỹ nội dung sau :
Cách vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi :
- Chọn một hoạt động, hình dáng khác nhau của học sinh cụ thể về đề tài
- Sắp xếp hình vẽ trong tranh và vẽ hình ảnh chính trƣớc.
- Vẽ thêm các hình ảnh phụ cho tranh sinh động …
- Vẽ màu : Vẽ màu tƣơi sáng, sao cho tranh rõ nội dung.
Lƣu ý : Nên vẽ màu kín hình và nền.
Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ rồilên bảng trưng bày sản phẩm của mình.

3. Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Cách sắp xếp hình vẽ trong tranh đã cân đối chưa?
- Nội dung tranh vẽ có rõ không ?
- Màu sắc: có màu tươi sáng, sinh động không ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .
C. ho¹t ®éng øng dông
1.

Em hãy cho bố mẹ xem bức tranh em đã vẽ.

2. Sưu tầm một số tranh vẽ của thiếu nhi.

Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh
14


Bài 7

Vẽ theo mẫu: VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH

Mục tiêu :
- Em nhận biết được hình dáng, đặc điểm của một số cái cặp.
- Em biết cách vẽ cái cặp .
- Vẽ được một cái cặp theo mẫu .
A . HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Em giới thiệu về cái cặp của em mang đi học hàng ngày cho các bạn trong nhóm
cùng nghe:
+ Cái cặp của em có hình gì ?
+ Các bộ phận bên ngoài gồm có những gì ?
+ Cách trang trí các họa tiết trên cặp có gì đẹp ?
+ Cái cặp có tiện ích như thế nào?
2. Quán sát hình 1,2,3 và trả lời câu hỏi :
+ Các cặp có hình dáng giống nhau không ?
+ Cách trang trí trên mỗi cặp của chúng có giống nhau không ?
+ Màu sắc của các cặp có khác nhau không?

H.1

H.2

H.3
15


3. Quan sát hình sau, thảo luận và nêu cách vẽ cái cặp.

1.Vẽ khung hình

2. Phác hình lớn

3. Vẽ chi tiết

4. Hoàn chỉnh hình

4. Đọc kỹ nội dung sau:
Cách vẽ cái cặp có 4 bƣớc :
- Ƣớc lƣợng khung hình chung( chiều dài, chiều cao)của cặp cho vừa
với phần giấy.
- Tìm phần nắp, quai... để vẽ phác hình lớn cho cân đối.
- Vẽ các nét chi tiết cho giống cái cặp mẫu.
- Hoàn chỉnh hình và vẽ trang trí màu theo ý thích.
5.Quan sát một số bài vẽ của lớp trước do thầy cô giới thiệu.
Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm

A. HOẠT ĐỘNG THùC HµNH

1. Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ .
2. Em lên bảng trưng bày sản phẩm của mình.
16


3. Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Hình dáng cái cặp có giống mẫu không?
- Cách trang trí như thế nào ? Chú ý các bài có cách trang trí khác với mẫu về
họa tiết, màu sắc ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .

C. ho¹t ®éng øng dông

1. Em cho bố mẹ xem hình vẽ cái cặp của em..
2. Sưu tầm tranh vẽ của họa sĩ, của thiếu nhi.

Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

17


Bài 8

Thƣờng thức mỹ thuật: XEM TRANH TIẾNG ĐÀN BẦU
( Tranh Sơn dầu của Họa sĩ Sỹ Tốt)

Mục tiêu :
- Em làm quen , tiếp xúc tìm hiểu vẻ đẹp trong tranh của họa sĩ.
- Em mô tả được các hình ảnh, hoạt động và màu sắc trên tranh.
- Em càng thêm yêu quý các anh bộ đội.

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Trò chơi phân loại tranh :
- Em cùng các bạn trong nhóm trưng bày tranh sưu tầm và phận loại chúng theo
nhóm : Tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt, tranh màu bột, tranh mầu nước, tranh sơn
dầu...
2. Em giới thiệu về bức tranh sưu tầm được cho các bạn trong nhóm cùng nghe:
+ Tranh em sưu tầm được tên là gì?
+ Hình ảnh và màu sắc trong tranh như thế nào?
+ Hình ảnh chính, hình ảnh phụ có rõ không?

2. Quan sát bức tranh sau và thay nhau trả lời câu hỏi :
+ Tác giả bức tranh này là ai ?
+ Tên tranh là gì ?
+ Tranh vẽ mấy người?
+ Anh bộ đội và hai em bé trong tranh đang làm gì ?
+ Màu sắc được tác giả sử dụng trong tranh như thế nào?
+ Em có thích bức tranh Tiếng đàn bầu của họa sĩ Sỹ Tốt này không ? Vì sao?

18


Tiếng đàn bầu. Tranh sơn dầu của họa sĩ Sỹ Tốt
B. HOẠT ĐỘNG THùC HµNH

1. Từng nhóm nói về bức tranh cho cả lớp nghe .
2. Nghe thầy, cô giáo bổ sung thêm về tranh Tiếng đàn bầu và họa sĩ Sỹ Tốt .

C. ho¹t ®éng øng dông

1. Em hãy sưu tầm và giới thiệu về một bức tranh của họa sĩ cho mọi người trong
gia đình nghe.
Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

19


Bài 9

Vẽ theo mẫu: VẼ CÁI MŨ (NÓN)

Mục tiêu :
- Em hiểu được hình dáng, đặc điểm của một số loại mũ nón.
- Em biết cách vẽ cái mũ ( nón) .
- Vẽ được một cái mũ (nón) theo mẫu .
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Em giới thiệu về cái mũ của em mang đi học hàng ngày cho các bạn trong nhóm
cùng nghe:
+ Cái mũ của em có hình dáng như thế nào ?
+ Cái mũ được làm bằng chất liệu nào ?
+ Màu của mũ là màu gì?
2. Quan sát mũ của các bạn và trả lời câu hỏi :
+ Kể tên các mũ của bạn mang theo?
+ Hình dáng các mũ có khác nhau không ?
+ Mũ thường có màu gì ?

3.Quan sát hình sau, thảo luận và nêu cách vẽ cái mũ.


1. Vẽ phác phần chính

2. Vẽ chi tiết

3. Trang trí mũ

20


4.Đọc kỹ nội dung sau :
Cách vẽ cái mũ có 3 bƣớc :
- Vẽ phác các phần chính của cái mũ ( chiều dài, chiều
cao của mũ ) cho vừa với phần giấy.
- Vẽ các nét chi tiết cho giống cái mũ mẫu.
- Vẽ họa tiết trang trí và vẽ màu theo ý thích
5. Quan sát một số bài vẽ của lớp trước.
Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm
A. HOẠT ĐỘNG THùC HµNH

1. Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ .
2. Em lên bảng trưng bày sản phẩm của mình.

3. Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Hình dáng cái mũ có giống mẫu không?
- Cách trang trí như thế nào ? Chú ý các bài có cách trang trí khác với mẫu về
họa tiết, màu sắc ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .
C. ho¹t ®éng øng dông

1.

Em cho bố mẹ xem hình vẽ cái mũ của em..

2. Quan sát vườn cây ở nhà.

Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

21


Bài 10

Vẽ tranh : ĐỀ TÀI VƢỜN CÂY ĐƠN GIẢN

Mục tiêu :
- Em nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp của một số loại cây.
- Em biết cách vẽ hai hoặc ba cây đơn giản.
- Vẽ được tranh vườn cây đơn giản( hai hoặc ba cây) và vẽ màu theo ý thích
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Thay nhau nói cho cả nhóm nghe :
- Gia đình em có vườn cây không?
- Trong vườn trồng những loại cây nào?
- Hãy kể đặc điểm của một số cây mà em biết( thân, lá, hoa quả )?

2. Quan sát các bức tranh sau và nhận xét :
+ Tranh vẽ có những hình ảnh nào ?
+ Hình ảnh nào chính, hình ảnh nào phụ ?
+ Cách sắp xếp hình vẽ trong tranh như thế nào?
+ Màu sắc trong tranh được sử dụng ra sao?

3. Nghe thầy, cô giáo giới thiệu thêm về tranh đề tài Vườn cây

22


4. Quan sát tranh và nói cho bạn nghe cách vẽ vườn cây

Vẽ hình dáng các cây

Vẽ thêm hình ảnh phụ

5. Đọc kỹ nội dung sau :
Cách vẽ tranh Vƣờn cây đơn giản :
- Vẽ hình dáng các loại cây khác nhau.
- Vẽ thêm các hình ảnh phụ ( hoa, quả , ngƣời, vật...cho tranh sinh
động.
- Vẽ màu : Vẽ màu tƣơi sáng, sao cho tranh rõ nội dung.

Báo cáo với thầy, cô gi¸o kết qu¶ những việc em đã làm

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Em vẽ vào vở tập vẽ hoặc giấy vẽ .
2. Em lên bảng trưng bày sản phẩm của mình.

3. Cùng bạn trong lớp nhận xét, đánh giá bài làm của nhau.
- Cách sắp xếp hình vẽ trong tranh đã cân đối chưa?
23


- Nội dung tranh vẽ có rõ không ?
- Màu sắc có phong phú, sinh động không ?
- Bình chọn tranh vẽ đẹp nhất .

C. ho¹t ®éng øng dông
1. Em hãy cho bố mẹ xem bức tranh em đã vẽ.
2. Sưu tầm một số tranh vẽ của thiếu nhi.

Sau bài học, thầy cô đánh giá , nhận xét sự tiến bộ của học sinh

24


Bài 11

Vẽ trang trí :

VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƢỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU
Mục tiêu :
- Em nhận biết cách trang trí đường diềm đơn giản.
- Em biết cách vẽ họa tiết trang trí.
- Em vẽ tiếp được họa tiết và vẽ màu vào đường diềm .
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Thay nhau nói cho cả nhóm nghe :
- Đường diềm thường được dùng làm gì? Có tác dụng gì ?
- Kể tên các đồ vật thường được trang trí bằng đường diềm.
2. Quan sát các hình sau và nhận xét :
+ Đường diềm có những họa tiết nào ?
+ Cách sắp xếp các họa tiết trên đường diềm như thế nào?
+ Các họa tiết giống nhau, màu sắc có khác nhau không ?
+ Cách tô màu vào họa tiết như thế nào ?

3. Quan sát hình vẽ sau và nêu cách vẽ tiếp học tiết vào đường

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×