Tải bản đầy đủ

Vài kinh nghiệm viết khóa luận

Vài kinh nghiệm viết khóa luận
Wednesday, 16 February 2011 at 13:35 ·
Note này chỉ bàn về kinh nghiệm viết khóa luận trong điều kiện hiện tại của các trường
ĐH VN.
- Chọn đề tài: Đi thi, giảng viên là người ra đề còn bạn là người phải giải đề đó; Viết
khóa luận, bạn là người ra đề cho chính mình. Vậy, bạn nên ra đề sao cho mình dễ làm
nhất, tránh "tự mua dây buộc mình"; chọn đề tài quá khó so với khả năng cho nên không
làm tốt được.
- Với từng chủ đề bạn có nhiều cách đặt vấn đề khác nhau, căn cứ vào cách đặt vấn đề sẽ
có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề đó. Ví dụ, hiện nay nhiều NH đang tăng vốn để tăng
khả năng cạnh tranh. Điều này có nghĩa là họ đang chấp nhận giả định rằng NH nhỏ có
nhược điểm hơn so với NH lớn. Thế nhưng nhiều nước, kể cả Mỹ, bên cạnh các NH lớn,
vẫn tồn tại các NH nhỏ. Điều này chứng tỏ NH nhỏ vẫn có ưu thế của chúng.
Vậy, với thực trạng VN hiện nay, khi có nhiều NH chưa có khả năng tăng vốn liệu bạn có
thể nghiên cứu ưu điểm của NH nhỏ để giúp các NH chưa thể nâng vốn này có thể tăng
tính cạnh tranh và qua nghiên cứu này cũng cho thấy NHNN cần có cái nhìn toàn diện
hơn khi qui định quy mô NH?
Như vậy, nếu cách đặt vấn đề tốt, có chứng cứ tốt và lập luận phù hợp thì có nhiều đề tài
tưởng như người ta đã làm rồi bạn vẫn có thể tiếp tục làm tốt.
- Khi viết khóa luận, mỗi chương có vai trò khác nhau nhưng phải liên thông với nhau.
Tránh tình trạng có những vấn đề nêu ra ở các chương trước nhưng chẳng liên quan gì

các chương sau; hoặc có đế cập ở các chương sau mà chằng ăn nhập gì với các chương
trước.
Ví dụ, có bạn ở Chương 2, khi viết về thực trang NH đã dành rất nhiều trang nói về cơ
cấu tổ chức, các phòng ban của NH, nhưng sau đó nội dung này chẳng dùng làm gì cả.
Nếu bạn delete nội dung này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới các nội dung phần sau.
Điều đó có nghĩa là nội dung này thừa.
Ví dụ khác, có bạn đang đề xuất về cách thức nâng cao hiệu quả họa động cho vay thì lại
đề xuất cần tăng cường huy động vốn. Đề xuất này, có thể hợp lý nếu đã phân tích trước
đó rằng, chẳng hạn, tín dụng còn nghèo nàn về sản phẩm do không đủ vốn cho vay. Còn
nếu không có phân tích nào như thế thì đề xuất này là không khoa học vì thiếu cơ sở và
chẳng liên quan. Hơn nữa, nếu cứ đề xuất không cần cơ sở thì chỉ cần viết phần đề xuất là
đủ, không cần cả một khóa luận.


- Phạm vi đề xuất phụ thuộc vào phạm vi bạn đã nghiên cứu. Ví dụ, nếu bạn chỉ nghiên
cứu tại một chi nhánh của một ngân hàng mà đề xuất NHNN phải thay đổi một quy chế
nào đó thì không thuyết phục. Chi nhánh mà bạn đang nghiên cứu chưa chắc đại diện cho
các NH Việt Nam nói chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×