Tải bản đầy đủ

Bai viet

eCHIP

Thư viện Java
Tựa bài:
Thay đổi Hình nền
Nhiểu khi vào trang web của bạn, các visitor sẽ không hẳn ưng ý cái skin của
bạn, vì vậy bạn nên có một sự lựa chọn skin. Hôm nay tôi cung cấp cho các bạn
một đoạn Java nhỏ thay đổi hình nền để có thể giữ chân các visitor khó tính lại.
Thông tin tác giả :
Tên thật : Nguyễn Trọng Hoà
Bút danh : @Tr.Hoa@
Địa chỉ : 67 Chu Mạnh Trinh f8 Tp Vũng tàu
Tel : 064.580222
Chestervn2003@yahoo.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×